Galeria ZPAP przy ul. Piwnej 67/68 w Gdańsku

czynna od wtorku do niedzieli w godzinach 13.00-17.00

Galeria ul. Piwna

6 x SZTUKA — WYSTAWA TWÓRCZOŚCI ARTYSTÓW OKRĘGU KOSZALIŃSKO-SŁUPSKIEGO

18.02.2017 r.

 24 lutego br. w Galerii ZPAP w Gdańsku przy ul. Piwnej 67/68 odbędzie się otwarcie wystawy twórczości grupy artystów Okręgu Koszalińsko-Słupskiego ZPAP. Będzie to druga prezentacja Grupy Twórczej 6 x SZTUKA" w gdańskiej galerii — autorzy wracają po pięciu latach z nową propozycją artystyczną. Każdy kto pamięta wystawę z 2012 roku wie, że spodziewać należy się spójnego, bardzo interesującego i uniwersalnego komunikatu plastycznego. Serdecznie zapraszamy.

„6 X SZTUKA”. Wystawa „6 X SZTUKA” jest szóstą edycją realizowaną od 2012 roku przez Grupę Twórczą złożoną z członków ZPAP Okręgu Koszalińsko-Słupskiego „6 X SZTUKA”, działającą pod przewodnictwem autorki projektu  Ewy Miśkiewicz-Żebrowskiej z Koszalina. W skład Grupy wchodzą i uczestniczą w wystawie Bożena Hanna Giedych z Koszalina, Krzysztof Ramocki z Kołobrzegu, Dawid Żebrowski z Nowego Jorku oraz zaproszeni artyści Boris Schwencke z Berlina i Warszawy - gość specjalny, Katarzyna Żerdzicka-Jasionek z Cewlina i Piotr Wasilewski z Koszalina.

Pierwsza wystawa z udziałem sześciu artystów uprawiających sześć różnych dyscyplin twórczych - malarstwo, grafikę, rysunek, tkaninę, fotografię, techniki własne, miała miejsce w Galerii ZPAP  na ul. Piwnej w Gdańsku. Kolejne odbywały się w Bałtyckiej Galerii Sztuki Centrum Kultury 105 w Koszalinie, obejmując różnorodne dziedziny aktywności artystycznej i prezentując dokonania twórców naszego Okręgu oraz zapraszanych gości.

Artyści prezentujący swoje prace na obecnej wystawie „6 X SZTUKA” nie ograniczają się do jednego tematu, formatu czy stylu. Dla każdego z nich istotna jest biegłość posługiwania się różnorodnymi technikami. Niezależnie jednak od tematu i technik, prace artystów charakteryzuje refleksja i dystans wobec świata.  Każdy z nas nie poprzestaje na tradycyjnym podejściu do uprawianych technik, eksperymentujemy z formą, wykorzystujemy i rozwijamy potencjał każdego medium.

Źródło prezentowanych form rzeźbiarskich, ceramicznych, obrazów, grafik, tkanin, fotografii tkwi w obserwacji natury i przekonaniu o jej doskonałości, czego efektem nie jest naśladowanie jej przemian. Stąd bierze się spontaniczny zapis naszych kreacji artystycznych, podyktowany uczuciem, emocjami i wizją twórczą. Posługując się klasycznymi środkami wyrazu, pomimo dostępu do wszechobecnych osiągnięć techniki i nowoczesnych technologii, czerpiemy radość i satysfakcję z tradycyjnych sposobów przekazywania informacji o otaczającym nas świecie.

Mamy nadzieję, że spotkanie po pięciu latach w Galerii ZPAP w Gdańsku, podobnie jak pierwsza edycja wystawy „6 X SZTUKA”, spotka się z życzliwym przyjęciem publiczności. Będzie to także okazja do refleksji nad czasem minionym i dokonaniami twórczymi oraz zacieśniania kontaktów artystycznych środowiska gdańskiego i koszalińskiego.

 dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska

kurator wystawy, autorka projektu „6 X SZTUKA”

 

Bożena Hanna Giedych / Grupa Twórcza 6 x SZTUKA

Ukończyła Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wieloletni wykładowca w Pomaturalnym Studium Nauczycielskim w Koszalinie oraz nauczyciel przedmiotów artystycznych w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie. Animator kultury. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz tkaniną unikatową, w której wypowiada się najpełniej - uzyskując na Ogólnopolskich Przeglądach Twórczości Plastycznej nagrody i wyróżnienia. Jej tkanina pt. „Powstanie Warszawskie” zdobyła Grand Prix na Ogólnopolskim Biennale „ARS-91” w Warszawie. Dwukrotnie otrzymała stypendium twórcze Ministra Kultury i Sztuki. Odznaczona medalem Zasłużona dla Kultury Polskiej. Otrzymała nagrody: Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydenta Miasta Koszalina za Osiągnięcia w Dziedzinie Kultury. W 2014 roku Kapituła przy ZG ZPAP za całokształt działalności artystycznej oraz pracy na rzecz ZPAP odznaczyła Bożenę H. Giedych Złota Odznaką Związku Polskich Artystów Plastyków. Miała 40 wystaw indywidualnych w kraju oraz za granicą: Niemcy (kilkakrotnie), Słowacja oraz brała udział w 140 wystawach zbiorowych w kraju (m.in. Ogólnopolska Wystawa „Nowe Otwarcie” z okazji 100-lecia ZPAP w Warszawie, Międzynarodowej Wystawie „Uczta u Mistrzów” w Krakowie, Międzynarodowej Wystawie „Ambasadorowie Sztuki” w Warszawie) i zagranicą: Niemcy (Neumünster, Neubrandenburg, Berlin, Castrop Rauksel, Herne),Słowacja, Rosja, Ukraina, Finlandia, Dania, gdzie prezentowana była współczesna sztuka polska. Uczestniczyła w Ogólnopolskich i Międzynarodowych plenerach twórczych (Niemcy, Słowacja, Krym). Jest współorganizatorem i od 20 lat komisarzem Międzynarodowych Plenerów Malarskich pn. „Czas i miejsce dla sztuki” w Osiekach k/Koszalina. Prace znajdują się w zbiorach muzealnych Polsce i zagranicą (Niemcy, Słowacja ,Krym, Watykan) oraz w zbiorach prywatnych.

„Bożena Giedych jest przeciwniczką przypadku i improwizacji .Wpływa na metodę twórczą polegającą na stopniowej krystalizacji artystycznych zamiarów. W swoich kompozycjach stara się przyciągnąć uwagę, szczególnie ku kolorystycznym środkom wyrazu. Jej twórczość jest efektem całościowej pracy, której zaletą jest przejrzysta i jasna koncepcja kompozycyjna. Osiągnęła w swoich tkaninach wyraz artystyczny, który bardzo trudno byłoby choćby naśladować. Artystka bowiem podążająca za swoim jasnym programem, jest niedościgniona”.  Milan Mazur,krytyk sztuki, Słowacja

EWA MIŚKIEWICZ ŻEBROWSKA / Kurator wystawy/ Założycielka Grupy Twórczej 6 X SZTUKA

Urodziła się w Łodzi. Od 32 lat mieszka i tworzy w Chałupach, Koszalinie i Szczecinie. Doktor habilitowany sztuk plastycznych.Twórczość w dziedzinie grafiki artystycznej, malarstwa, rzeźby, fotografii. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, Wydziału Grafiki i Malarstwa. W Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi obroniła doktorat i habilitację. Wykładowca w Katedrze Projektowania Krajobrazu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego  w Szczecinie. Nauczyciel przedmiotów artystycznych w Zespole Szkół Plastycznych w Koszalinie. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki. Członek Rady Muzeum w Koszalinie. Od 1996r. do chwili obecnej prezes wielu kadencji ZPAP Okręgu Koszalin-Słupsk. Od 1998 r. współorganizator i komisarz artystyczno-organizacyjny Międzynarodowych Plenerów Malarskich w Osiekach, którym nadała nazwę „Czas i miejsce dla sztuki". Od 2000r. kurator kilkudziesięciu wystaw w  Galerii RATUSZ Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Od 2012 r. założycielka Grupy Twórczej,autorka projektu i kurator wystaw „6 x SZTUKA”.  Autorka 40 wystaw indywidualnych i ok. 190 zbiorowych w kraju i zagranicą m.in. w USA - Nowy Jork, New Jersey 2015,  Danii -  Kopenhaga, Holandii - Utrecht, Frederikshaven, Niemczech - Hanower - EXPO 2000, Neubrandenburg, Neumünster, Weimar, Herne, Castrop Rauksel - „Sztuka Łączy - Kunst Verbindet”, Finlandii - Seinajoki - „Polska sztuka”, w Polsce: Warszawa - „ Nowe Otwarcie” 2012 z okazji 100 lecia ZPAP, „Ambasadorowie Sztuki”, „ Arsenał 88 ”, „Czas i Miejsce dla Sztuki” - Osieki 1998 - 2011, Instytut Słowacki, Koszalin, Kołobrzeg, Szczecin, Świnoujście, Miechów BWA, Nowy Targ BWA, Olkusz - MBWA, Łódź – BWA, Muzeum Historii Miasta Łodzi. Laureatka wielu nagród, wyróżnień i odznaczeń za działalność artystyczną, dydaktyczną i organizacyjną m.in. nagrody MEN, Prezydenta Miasta Koszalina, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, odznaczenia „Zasłużony Działacz dla Kultury Polskiej", „Zasłużony dla Województwa Koszalińskiego” Wojewody Koszalińskiego,  Medal KEN, Złota Odznaka ZPAP. Prace w zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce i zagranicą.

„Ewa Miśkiewicz-Żebrowska łączy w swoich graficznych pracach żywioł natury, energię organiczną oraz instynkt kobiecej witalności z potrzebą intelektualnego konstruowania kompozycji graficznych przy pomocy figur geometrycznych i zracjonalizowanej metody budującej syntezę oraz będącej sposobem opanowani i oswojenia ślepego i nierzadko groźnego żywiołu natury.”  prof. dr hab. Stanisław Tabisz

KRZYSZTOF RAMOCKI  / Grupa Twórcza 6 X SZTUKA

Urodzony w 1959 w Świdwinie . Od 1998 jest członkiem ZPAP. Uprawia rysunek, malarstwo i grafikę warsztatową . Wystawy indywidualne : 1983 - Wyszków, Salon DK, 1989 - Koszalin, Salon WDK, 1996 - Kołobrzeg, Galeria Sztuki Współczesnej, 1998 - Niemcy, Kulturelle Landpartie, 1999 - Zielona Góra, Galeria „U Jadźki". Wystawy zbiorowe: 1983-85 - Wyszków, salon DK, 1983-89 - Kołobrzeg , Mała Galeria, 1990-91 - Słubice, „Erotyk", 1992 - Gdańsk-Oliwa, Triennale Grafiki Krajów Nadbałtyckich 1992 - Poznań, Konkurs " INTER SET", 1993-97 - Kołobrzeg , Galeria Sztuki Współczesnej „Salon Letni”, 1994 - Berlin, „Galeria Albatros" - „Razem- Gemainsam", 1995 - Kołobrzeg, Galeria Sztuki „Razem-Gemainsam", 1996 - Berlin, Galeria Pankow „Razem-Gemainsam",1997 - Majdanek, V Międzynarodowe Triennale Sztuki, 2000- Gorzów Wielkopolski, IX Biennale Sztuki Sakralnej "SACRUM", 2001- Koszalin, Muzeum „Postawy Roku 2001", 2002- Sztokholm, „ Grupa Kołobrzeg", 2003-2007- Kołobrzeg, Galeria Sztuki Współczesnej , Stowarzyszenie Artystów  „ Grupa Kołobrzeg”, 2005 - Berlin, Pankow Galeria Ratusz, Stowarzyszenie Artystów „Grupa Kołobrzeg", 2007 - Piła , BWA, Stowarzyszenie Artystów „ Grupa Kołobrzeg ", 2012- Gdańsk, Galeria ZPAP, „6 x Sztuka" 1 Edycja, 2013-2016 Koszalin, CK 105 „ 6 x Sztuka” 2,3,4,5 Edycja, 2012 - Sławno , Galeria Ratusz, 2012- Białogard, Galeria WDK, 2013- Rugia, Zeit fur Freunde, 2013 - Koszalin , Galeria Ratusz ,  "Oblicza Miasta ". Prace  znajdują się również w prywatnych  zbiorach w kraju i zagranicą m.in. w Niemczech, Holandii, Szwecji i USA.

PIOTR WASILEWSKI

Studia: Politechnika Koszalińska, Wzornictwo, tytuł magistra sztuki w 2003 roku. Specjalność: Komunikacja Wizualna. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Koszalin-Słupsk. Wystawy indywidualne:Koszalin – „Pablo Cafe” - 2004; Bydgoszcz – siedziba BRE Bank - 2004; Koszalin – siedziba PKO BP – 2005; Koszalin – Galeria „Centrum” – 2008; Koszalin - Galeria „Ratusz” – 2001, 2011. Wystawy partnerskie: Koszalin – Galeria  „Ratusz”  – 2000, 2002; Bytów – Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, 2004; Koszalin – Centrala Artystyczna – z okazji Dni Koszalina 2006; Koszalin – Klub Spółdzielczy „Bałtyk” 2011; Koszalin – Kawiarnia NOT 2011. Udział w plenerach organizowanych  przez: Stowarzyszenie o nazwie Zespół Pracy Twórczej Plastyki w Koszalinie; środowisko twórcze z Niemiec; stowarzyszenie SAIE ze Szczecina; Związek Artystów Plastyków. Udział w V Festiwalu Instalacji Lirycznych’ 2009, Gdańsk/ Sobieszewo. Konkursy: laureat Konkursu „Salon Wielkopolski” w latach 2003, 3004, 2009. Udział w ponad czterdziestu wystawach zbiorowych – w tym jubileuszowych ZPAP. Realizacje: projekty w zakresie komunikacji wizualnej i form przemysłowych. Nauczyciel projektowania graficznego, reklamy wizualnej w Zespole Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie.

DAWID ŻEBROWSKI /Grupa Twórcza „6 X SZTUKA”

Rocznik '86 urodzony w Łodzi, zamieszkały w Chałupach pod Koszalinem. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziału Form Przemysłowych. Dyplom w Pracowni Projektowania Ergonomicznego obronił w 2010 r. Praca dyplomowa „Torba listonosza” została wyróżniona  w Graduation Projects 2009/2010. Projekt wykonany przy współpracy firmy HiMountain i Poczty Polskiej. W roku 2008 studia na Academy of Fine Arts and Design w Ljubljanie w ramach Stypendium Zagranicznego CEEPUS.Doświadczenie zawodowe rozwijane w firmie PERFEKT Sobierajski jako projektant. Laureat międzynarodowej prestiżowej Nagrody Red Dot Design Award Winner 2011 i 2012, przyznawanej przez Design Zentrum w Essen w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, w zespole PERFEKT Sobierajski za projekty THIN' medycznego przełącznika nożnego i ssaka chirurgicznego Agalabor EXPERT oraz za projekt Ssaka chirurgicznego Agalabor COMBO. Poza tym współpraca m.in. z firmami RADICAL-Q, QUADUR, Delivie, HiMountain, Emed oraz studiem Projektowym GRID. Współzałożyciel ON i ONA Studio. Udział w wielu wystawachkrajowych i zagranicznych. Praca projektowa i artystyczna w Barcelonie i Nowym Jorku.  Zajmuje się fotografią z zamiłowania i w ostatnim czasie zawodowo.  Autor opracowań graficznych wydawnictw towarzyszących wystawom „ 6 X SZTUKA”.

KATARZYNA ŻERDZICKA-JASIONEK

Ukończyła w 1971r. Akademię Sztuk Pięknych, wówczas PWSSP we Wrocławiu. Dyplom z ceramiki artystycznej u prof. Ireny Lipskiej-Zworskiej i z malarstwa u prof. Eugeniusza Geperta. Po studiach zamieszkała w Sławnie, a od 1975r. w Koszalinie. Udział w wystawach zbiorowych ZPAP w Koszalinie i Gladsaxe, w plenerach Osieki / Ustka 1971, 1972, Solina1973, Międzynarodowy Plener Ceramiczny – Bolesławiec 1976, plener ceramiczny Lębork 1978, indywidualna wystawa ceramiki BWA Koszalin 1985, wystawa ceramiki w Świdwinie, Debrznie, Wyszewie. Indywidualna wystawa rysunku Galeria „ Ratusz” Koszalin 2015. Od 1985r. mieszka w Cewlinie k. Koszalina. W 2008r. zainicjowała powstanie w Cewlinie żeńskiego chóru Kanon, w którym śpiewa ( jest także absolwentką Liceum Muzycznego w Bytomiu). Rok później w cewlińskim Klubie założyła Galerię na Zakręcie, skupiającą twórców – profesjonalistów i amatorów z terenu gminy Manowo. Grupa ta znana jest pod nazwą „ Radość tworzenia”.Członek ZPAP Okręgu Koszalin – Słupsk.

BORIS SCHWENCKE 

Urodził się w Berlinie. Ukończył Wydział Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. W roku 1996 rozpoczął studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w pracowni prof. Adama Myjaka w 2001 roku. Aneks do dyplomu – cykl medalierski – wykonał w pracowni prof. Piotra Gawrona. Doktorat na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie w 2011 r. Promotorem pracy doktorskiej był prof. Antoni Janusz Pastwa. W kwietniu 2016 Rada Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu podjęła uchwałę o nadaniu mu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk pięknych. Pracuje jako wykładowca w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w pracowni rzeźby na Wydziale Sztuki Nowych Mediów. Brał udział w wielu wystawach m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Portugalii i Stanach Zjednoczonych. Jego prace znajdują się między innymi w zbiorach Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, w Staatliche Kunstsammlungen w Dreźnie, w British Museum w Londynie i w Staatliche Museen (Münzkabinett) w Berlinie.

Prace w zbiorach: British Museum, Londyn; Muzeum Sztuki Medalierskiej, Wrocław; Staatliche Kunstsammlungen Dresden; Staatliche Museen (Münzkabinett), Berlin

Wystawy indywidualne: Muzeum Książąt Pomorskich, Darłowo, 1999; Galeria „Na Piętrze“, Koszalin, 2000; Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin, 2001; Podziemie Kamedulskie, Warszawa-Bielany, 2004; Muzeum Ziemi Wałeckiej, Wałcz, 2004; Galeria Ożywcza, Warszawa, 2006; Galeria 2.0 ASP, Warszawa, 2010; Galeria Młynek, Warszawa, 2012; Parafia Ewangelicko-Augsburska, Warszawa, 2013; Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, 2013; Galeria Ether, Warszawa, 2013; galeriaArt, mini-wystawy p.t. „Mikrokosmos” w witrynie Galerii, 2011-14; Podziemie Kamedulskie, Warszawa-Bielany, 2014; Accademia di BelleArti di Verona, 2015; Galeria GJB, Warszawa, 2016; Accademia di Belle Arti di Verona, 2016

Udział w wystawach zbiorowych: VSVU Ruzomberok (Słowacja), 1999; Centrum Rzeźby Polskiej , Orońsko, 1999; BWA Gorzów Wlkp., IX Biennale Sztuki Sakralnej, 2000; Sala wystawowa przy Kościele Środowisk Twórczych, Warszawa, 2000; Galeria w Pałacu Lubomirskich, Warszawa, 2000; Galeria Prezydenta Miasta Warszawy, 2000; Galeria Miejska „Arsenał“, XII Biennale Rzeźby, Poznań 2000; FIDEM, Paryż 2002; Galeria Miejska „Arsenał“, XIII Biennale Rzeźby, Poznań 2002; Galeria Browarna, Łowicz, 2003; Podziemie Kamedulskie, Warszawa-Bielany, 2003; BWA Galeria Miejska,Tarnów, 2004; Płocka Galeria Sztuki, Płock, 2004; BWA Gorzów Wlkp., X Biennale Sztuki Sakralnej, 2004; FIDEM, Seixal (Portugalia), 2004; Galeria Studio, Warszawa, 2005; Goethe-Institut, Nancy (Francja), 2005; Karlsruhe (Niemcy), 2005; Młodzieżowy Dom Kultury, Lublin ,2006; Stadtmuseum Erfurt (Niemcy), „Große kleine Kunst“, 2007; Stiftung Moritzburg, „Die Welt en miniature“, Halle (Niemcy), 2007; FIDEM, California Springs (Stany Zjednoczone), 2007; Seixal (Portugalia), 5th International Biennial of Contemporary Medals, 2008; ZPAP, Okręgowa Wystawa Sekcji Rzeźby, Warszawa, 2009; FIDEM, Tampere (Finlandia), 2010; ZPAP, Okręgowa Wystawa Sekcji Rzeźby, Warszawa, 2010; Münzkabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Niemcy), 2011; Galeria Przy Fabryczce, „Miłosz. Przenikania“, Wołomin, 2011; ZPAP, Okręgowa Wystawa Sekcji Rzeźby, Warszawa, 2011; FIDEM, Glasgow, 2012; Kunstgießerei Flierl, Berlin, 2012; ZPAP, Okręgowa Wystawa Sekcji Rzeźby, Warszawa, 2012; Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa, 2013; „Pinselstrich vs. Megapixel”, Dresden, 2013; „Säge mir ein liebes Wort”, Schwarzenberg (Niemcy), 2013; ZPAP, Okręgowa Wystawa Sekcji Rzeźby, Warszawa, 2013; „Gold gab ich für Eisen”, Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin, 2014; Hotel Marriott „Panorama“, Noc Muzeów, Wystawa prac wykładowców PJWSTK, Warszawa, 2014; „Droga do Wolności“, Płock, 2014; FIDEM, Sophia (Bułgaria), 2014; Galeria Sztuki Współczesnej, Włocławek, 2014; ZPAP, Okręgowa Wystawa Sekcji Rzeźby, Warszawa, 2015; FIDEM, Gent/Namur (Belgia), 2016; DGMK-Medaillenmesse, Speyer (Niemcy). 2016; ZPAP, Okręgowa Wystawa Sekcji Rzeźby, Warszawa, 2017


Bożena Hanna Giedych, Impresje jesienne, tkanina


Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, Sonety do Dawida V, akwaforta/ akwatinta


Krzysztof Ramocki, Przemiana, technika mieszana, rysunek, pastel


Boris Schwencke, Brakujące słowa, instalacja, tempera na desce


Piotr Wasilewski, bez tytułu, 2016, olej płótno,100 x 70 cm


Dawid Żebrowski, z cyklu Kobieta - Ewa, fotografia


Katarzyna Żerdzicka-Jasionek, Capo di Capra, ceramika szkliwiona

6 X SZTUKA

ARTYŚCI OKRĘGU KOSZALIŃSKO-SŁUPSKIEGO

Galeria ZPAP w Gdańsku, ul Piwna 67/68

wernisaż: 24.02.2017 r., godz. 18.00

wystawa czynna do 16.03.2017 r.

Kuratorzy: Ewa Miśkiewicz-Żebrowska i Ryszard Kowalewski

Wystawę patronatem medialnym objęła TVP 3 Gdańsk

Our website is protected by DMC Firewall!