Niemiecko-Polskie Sympozjum rzeźbiarskie w dniach 10.09. – 1.10.2023

Temat: Terrain /Teren Nr. 2
W 2020 roku miasto Bernau bei Berlin w kooperacji z Urzędem Gminy Panketal zainicjowało
niemiecko-polskie sympozjum Terrain - Teren“. Trzy z sześciu powstałych podczas sympozjum dzieł rzeźby Marguerite Blume-Cárdenas, Rolfa Biebl i Roberta Schmidt-Matt zostały zakupione i wystawione w miejscach publicznych.
W roku 2023 zarząd miasta Bernau bei Berlin planuje ponowną organizację sympozjum.
Tematem „Terrain Teren” organizatorzy znowu pragną zainspirować dwoje niemieckich i dwoje polskich rzeźbiarzy/rzeźbiarek do stworzenia dzieł, które tak swą treścią, jak i formą odzwierciedlałyby to pojęcie. Słowem teren, spokrewnionym z łacińskim Terra (ziemia, grunt) określa się kartograficznie określony, ograniczony obszar. Również w 2023 roku dla realizacji tematu istotne np. aspekty polityczne, społeczne, geologiczne lub ekologiczne. Pojęcie „Terrain Teren” można różnorodnie interpretować. Każde dwu- czy trójwymiarowe materialne przekształcenie w rzeźbę lub
plastykę poprzedza wybór określonego centrum zainteresowania architektura ogrodowa, tektonika płyt lub pustkowie.

Czas trwania sympozjum: 10 września do 1 października 2023

Miejsce pracy podczas sympozjum: Park Miejski (Pulverturm Brama Prochowa), 16321 Bernau bei Berlin
Materiały: Kamień, metal

Honorarium dla każdego artysty: 2.000 € (plus zakwaterowanie i wyżywienie)

Koszty przyjazdu i odjazdu pokryte zostaną do maksymalnej kwoty 400 €.

Organizator gwarantuje zaopatrzenie w materiały robocze, a także energię elektryczną, sprężone powietrze i wodę. Narzędzia i maszyny twórcy organizują na własną rękę.
Na podstawie umowy wypożyczenia dzieła stworzone podczas sympozjum rzeźbiarskiego pozostaną na okres przynajmniej dwóch lat w publicznej przestrzeni miasta Bernau.

Sympozjum towarzyszyć będzie wystawa w Domu Kantora (Kantorhaus), podczas której artyści, biorący udział w sympozjum będą mieli okazję zaprezentować swój dorobek w formie tekstów, fotografii, rysunków lub małoformatowych prac.

Warunki uczestnictwa:
- profesjonalne wykształcenie artystyczne

- Miejsce zamieszkania i/lub miejsce pracy w Polsce lub w Berlinie - Brandenburgii

Aplikacja powinna zawierać:


- nieformalne pismo przewodnie wraz ze wszystkimi danymi kontaktowymi (imię i nazwisko, adres,telefon, strona internetowa)
- koncepcja, szkic pomysłu (w formie tekstu i rysunku /szkiców graficznych)

- dane dotyczące potrzebnych materiałów (rodzaj i ilość) wraz z kosztorysem
- dane biograficzne, dotyczące wystaw, publikacji i dzieł pozostających w posiadaniu publicznym lub
prywatnym
- dokumentacja prac wykonanych na rzecz przestrzeni publicznych/ prywatnych wraz z metadanymi
(w tym pliki graficzne dzieł)


Oczekiwania organizatorów wobec uczestników:

Podczas sympozjum rzeźbiarskiego istnieje wymóg zamieszkania. Jest on podstawą dla obecności artystów i realizacji prac w okresie od 10.09 do 1.10.2023, od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie.

Zaopatrzenie w materiały do prezentacji własnej osoby i dorobku artystycznego (teksty, fotografie, ewentualnie dzieła małoformatowe) w ramach prezentacji w Domu Kantora (Kantorhaus) oraz do celów działalności publicznej miasta Bernau.

Udział w imprezie inauguracyjnej i zamykającej sympozjum.
Gotowość do objaśnień dotyczących własnej pracy dla zwiedzających i podczas imprez w czasie trwania sympozjum.
Przeniesienie bezpłatnych praw użytkowania i upubliczniania zdjęć i filmów, a także tekstów, powstałych w związku z sympozjum rzeźbiarskim na miasto Bernau.

Zawarcie na własną odpowiedzialność wszelkich koniecznych umów ubezpieczenia.

Kompletną aplikację w języku polskim lub niemieckim należy przesyłać wyłącznie pocztą
elektroniczną (PDF, maksymalnie 5 MB) do dnia 17 maja 2023.
Prosimy o przesyłanie dokumentów z tytułem „Bildhauer-Symposium Bernau 2023(Sympozjum rzeźbiarskie Bernau 2023) na następujący adres:
kulturamt[at]ernau-bei-berlin.de

 
 

Dokumenty niekompletne lub nadesłane w późniejszym terminie, nie będą uwzględniane.
Kandydaci poinformowani zostaną o decyzji jury o zakwalifikowaniu do udziału w sympozjum do 16
czerwca 2023.

Organizator:

Miasto Bernau bei Berlin

Kontakt: Stadt Bernau bei Berlin, Kulturamt, Sabine Oswald
Telefon: 0049 3338 365311, E-Mail: kulturamt@bernau-bei-berlin.de

DMC Firewall is a Joomla Security extension!