wystawy członków okręgu

MADOA bezRAM_malowanie plenerowe_ Anna Biela7-16/8/2020 Wrocław Park Południowy 10-14/8/2020

Znów Wrocław będzie gościł Artystów już w sierpniu w Parku Południowym. Projekt MADOA, którego kuratorem jest dr Anna Biela, zaprasza pod hasłem "bezRAM". Bez ram, ograniczeń, w szerszym znaczeniu: bez granic, ramek i oprawy tak Artyści rozumieją rzucone hasło – klucz. Dwa lata temu, MADOA została zaplanowana, miała się odbyć na dziedzińcu wrocławskiego Radia RAM. Niestety Korona wirus i Pandemia popsuła nieco szyki. Jednak czy na pewno? Skoro bez ram, to może lepiej Artystom będzie się wypowiadać właśnie w otwartej przestrzeni Parku Południowego. Zachowując dystans społeczny, będzie można podziwiać i towarzyszyć całej akcji – w bardzo bezpieczny sposób. Artyści liczą na interakcję Odbiorca- Artysta. To wspaniale móc dzielić się wrażeniami, pomysłami, na żywo. Wymieniać poglądy, odkrywać kolejne wartości kluczowego hasła. Bez RAM to metafora, która oznacza tyle, co bez GRANIC. Niczym ludzka dusza, która teoretycznie ograniczona ciałem, jest WOLNYM BYTEM DUCHOWYM. A właśnie duchowy wydźwięk jest istotą działań Projektu MADOA. Z pozoru ograniczeni fizycznością naszych ludzkich istnień, ramą naszej cielesnej powłoki, trwamy, i tylko dzięki imperatywowi wewnętrznemu, nasze dusze wyrywają się z tej iluzji, jaką stwarza nam świat materialny. I już nie ma granic i wszystko staje się możliwe. Bo, dusza granic nie zna! Projekt MADOA nie ma GRANIC i jest jak TĘCZA – "BOUNDARYless". Projekt MADOA stale się rozwija i emanuje nowe… Jest w ciągłym PROCESIE.
autor tekstu  ANNA BIELA

wspólautor tekstu Beata Pflanz