informacja - składki członkowskie ZPAP Okręg Gdański

Nr konta bankowego : 65 1140 2004 0000 3002 7660 1192

Składka członkowska Składka członkowska dla emerytów i rencistów:
Od 1.05.2019 r. do 31.12.2019 r. –  8 zł miesięcznie Od 1.05.2019 r. do 31.12.2019 r. –   5,5 zł miesięcznie
Od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 9 zł miesięcznie Od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  –  6,50 zł miesięcznie
Od 1.01.2021 r. –  10 zł miesięcznie Od 1.01.2021 r. –  7,5 zł miesięcznie

Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2022 r. MKDNiS

Ministerstwo Kultury, dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiło konkurs o stypendia twórcze na 2022 rok.

Przedmiotem konkursu są stypendia - mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami - na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze

Dziedziny:

 1. literatura,
 2. sztuki wizualne,
 3. muzyka,
 4. taniec,
 5. teatr,
 6. film,
 7. opieka nad zabytkami,
 8. twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

 1. animacja i edukacja kulturalna,
 2. zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

 1. roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.;
 2. półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.;
 3. półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.;
 4. mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości, finansowanie nauki w szkołach, na studiach wyższych bądź kursów doszkalających.

Wysokość stypendium wynosi 3.500,00 zł brutto miesięcznie (tj. 2.905,00 zł netto).

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 20 sierpnia 2021 r., zgodnie z Regulaminem konkursu, złoży wniosek opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury).

Wnioski wraz z portfolio należy składać za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra KDNiS na 2022 r.

UWAGA!: Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania portfolio znajdują się w Regulaminie Konkursu (§ 9 ust. 1 pkt 2) na stronie https://www.gov.pl/web/kulturaisport/stypendia-z-budzetu?fbclid=IwAR1ewcHHjM8sCK_YYNZn4bRUl-Q0Sa_g-jbaZW3Aw78BcxZiMDLVCSR1v-k

UWAGA!: Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa od 20 lipca 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.

Termin składania wniosków upływa 20 sierpnia 2021 r. o godz. 16.00. Do godz. 16.00 będzie czynny elektroniczny formularz w systemie EBOI.

Wszystkie informacje dotyczące składania wniosków dostępne na stronie Ministerstwa https://www.gov.pl/web/kulturaisport/stypendia-z-budzetu?fbclid=IwAR1ewcHHjM8sCK_YYNZn4bRUl-Q0Sa_g-jbaZW3Aw78BcxZiMDLVCSR1v-k

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd