informacja - składki członkowskie ZPAP Okręg Gdański

Nr konta bankowego : 65 1140 2004 0000 3002 7660 1192

Składka członkowska Składka członkowska dla emerytów i rencistów:
Od 1.05.2019 r. do 31.12.2019 r. –  8 zł miesięcznie Od 1.05.2019 r. do 31.12.2019 r. –   5,5 zł miesięcznie
Od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 9 zł miesięcznie Od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  –  6,50 zł miesięcznie
Od 1.01.2021 r. –  10 zł miesięcznie Od 1.01.2021 r. –  7,5 zł miesięcznie

Wystawa "skąd przychodzimy? kim jesteśmy? dokąd zmierzamy?..." - rozmowa z Panią Marzeną Bakowską - dziennikarką Radio Gdańsk (2)

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy, przeprowadzonej w czasie wernisażu wystawy "skąd przychodzimy? kim jesteśmy? dokąd zmierzamy?..." z artystami biorącymi udział w wystawie.
Rozmowę prowadzi Pani Marzena Bakowska - dziennikarka Radio Gdańsk

https://drive.google.com/file/d/1hVc8f5nepy1xRBueZwofWML2qHIOUukD/view?usp=sharing

Wręczenie Danucie Joppek dyplomu TPPF i gratulacji TNBSP

W dniu wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Danutę Joppek zaskoczyły i niezmiernie ucieszyły kolejne dowody uznania. Wręczała kuratorka wystawy Grażyna Tomaszewska-Sobko.

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej przekazało na ręce Danuty Joppek  książkę z dedykacją "Histora pewnej przyjaźni" oraz dyplom uznania za 35 lat twórczej pracy artystycznej i wkład niesienia kultury polsko-frrancuskiej oraz za działanie na rzecz zbliżenia między narodami Polski i Francji.

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział Pomorski w Gdyni przekazało Danucie Joppek gratulacje z okazji 35-lecia twórczości artystycznej.

fot. Kacper Sobko

Uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury

w dniu 19 października o godz. 15.00 w siedzibie ZPAP przy ul. Mariackiej 46/47 w Gdańsku zostały wręczone Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury.
Nagrody w imieniu Pani Aleksandry Dulkiewicz - Prezydenta Miasta Gdańska wręczali :
 
 
Pan Andrzej Stelmasiewicz - Przewodniczący Komisji Kultury i Promocji w Radzie Miasta Gdańska, Przewodniczący Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury,
Pani Marta Kąkel - Inspektor w Biurze Prezydenta Miasta Gdańska do spraw Kultury
 
Spotkanie prowadziła kuratorka Galerii ZPAP przy ul. Mariackiej - Grażyna Tomaszewska-Sobko.
 
Nagrodzeni  artyści:
 
Maria Jędrzejczyk
Danuta Joppek
Bente Kluge
Janusz Plota
Katarzyna Szczodrowska
 
fot. Ela Scibor
 
 

Relacja fotograficzna z wernisażu wystawy Danuty Joppek

W dniu  18 października 2021 r. o godz.18.00 w Galerii ZPAP przy ul. Mariackiej 46/47 odbył się wernisaż wystawy DANUTY JOPPEK zatytułowanej "Ślady. Blizny".

Tytuł wystawy „Ślady. Blizny”... O ile słowo „ślady” implikuje pojęcie „blizny” i każda blizna jest  śladem, to ślad nie zawsze jest blizną, dlatego użyłam obu pojęć. Idąc przez życie zostawiamy ślady, często nawet o tym nie myśląc. Ale często też świadomie kreujemy dorobek, który po nas zostanie (Emerson – nie idż tam, dokąd może prowadzić ścieżka. Idż tam, gdzie nie ma ścieżki i zostaw swój ślad) Życzę nam wszystkim, aby ślady przez nas pozostawione były piękne. A blizny, które są świadectwem ran, jakie nam – powiedzmy – życie zadało, niech będą świadectwem, że nie przeczekaliśmy tego życia w krzakach lecz coś się działo, coś robiliśmy. Bo gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą! Blizny, ślady w warstwie technologicznej moich obrazów (…) Danuta Joppek

Wernisaż wystawy "skąd przychodzimy? kim jesteśmy? dokąd zmierzamy?..." (2)

W piątek 15.10.2021 r. odbył się  wernisaż zbiorowej wystawy twórców, absolwentów ASP w Gdańsku – wydziału Malarstwa i Grafiki lat 80-tych "skąd przychodzimy? kim jesteśmy? dokąd zmierzamy?…" do Galerii ZPAP Okręgu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Piwnej 67/68 .

W wystawie udział biorą:
Tomasz Bogusławski
Mariusz Hoffman
Witold Knajdek
Maria Lepczak-Wysocka
Katarzyna Rotkiewicz-Szumska
Jacek Staniszewski
Zbigniew Szumski
Klaudia Teodorowicz-Bosco
 
Kurator wystawy Mariusz Hoffman- wiceprezes ZPAP Okręgu Gdańskiego
 
zdjęcia z archiwum ZPAP Okręgu Gdańskiego


 

Jubileuszowa wystawa Danuty Joppek

Już dzisiaj zapraszamy na wernisaż jubileuszowej wystawy Danuty Joppek, który odbędzie się 18 października 2021 r. o godz.18.00 w Galerii ZPAP przy ul. Mariackiej 46/47.

DANUTA JOPPEK studiowała na wydziale Wychowania Plastycznego w Państwowej Wyż-szej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecna nazwa uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu), dyplom 1989 r. u prof. Wacława Twarowskiego. Równorzędnie studiowała na wydziale Malarstwa i Grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecna nazwa uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), dyplom w 1990 r. w pracowni prof. Włodzimierza Łajminga, aneks z rysunku u prof. Macieja Świeszewskiego, specjalizacja w pracowni linorytu i litografii u prof. Czesława Tumielewicza.
Wystawia od 1986 roku. Kuratorka autorskiego cyklu wystaw zbiorowych „W drodze...” oraz cyklu „Grunt to Rodzinka” – tu prezentuje swoją twórczość wraz z pracami zapraszanych do udziału w wystawie dzieci.
O jej twórczości pisali i analizowali m.in.: André Verdet (Fr), Adam Pawlak, Jacek Kotlica, Piotr Paweł Kawiecki, Tadeusz Skutnik, Tomasz „Tomek” Kawiak (Fr.), Janusz Janowski, Mariusz Kułakowski, Elwira Worzała, Andrzej C. Leszczyński, Jerzy Kamrowski, Ryszard Kul, Waldemar Nocny, Mieczysława Cierpioł, Henryk Wrożyński (USA), Lucy Bonnefous (Fr.), Michel Gaudet (Fr.), Marta Ratajczak, Wojsław Brydak, Zofia Watrak, Stanisław Sey-fried, Rafał Radwański, Erazm Wojciech Felcyn, Alicja Bach, Andrzej Jar (Kanada), Roman Gajewski.
W 2019 nominowana w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego” do Osobowość Roku 2019 w dziedzinie kultury
Artystka mieszka i pracuje w Gdańsku – Świbnie oraz w Nicei (Francja).


Wystawa zbiorowa "skąd przychodzimy? kim jesteśmy? dokąd zmierzamy?..."

Już w piątek 15.10.2021 r. o godz. 17.00 zapraszamy na wernisaż zbiorowej wystawy twórców, absolwentów ASP w Gdańsku – Wydziału Malarstwa i Grafiki lat 80-tych "skąd przychodzimy? kim jesteśmy? dokąd zmierzamy?…" do Galerii ZPAP Okręgu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Piwnej 67/68 .
 
Każda z ośmiu osób podążała własną drogą twórczą realizując swoje rozumienie sztuki.
Niewątpliwie bardzo ciekawe jest spojrzenie na zestawienie tych osobowości obok siebie. Dostrzegając różnice, a być może i podobieństwa, będą mogli Państwo sami ocenić specyfikę rozumienia i tworzenia sztuki przez każdą z indywidualności, których prace są pokazywane na tej wystawie.
Tytuł wystawy i jednocześnie jej motto, to pytanie zaczerpnięte z obrazu Paula Gauguina a odnoszące się do tego, jak czasy i wydarzenia determinują twórczość.
Ta wystawa, to doskonałe miejsce aby zadać to filozoficzne pytanie i przyjrzeć się w jaki sposób każda z uczestniczek wystawy i każdy z jej uczestników zmierza do swoich artystycznych celów, czy to w warstwie merytorycznej, czy artystycznych środków wyrazu.
W wystawie udział biorą:
 
Tomasz Bogusławski
Mariusz Hoffman
Witold Knajdek
Maria Lepczak-Wysocka
Katarzyna Rotkiewicz-Szumska
Jacek Staniszewski
Zbigniew Szumski
Klaudia Teodorowicz-Bosco
 
Kurator wystawy Mariusz Hoffman- wiceprezes ZPAP Okręgu Gdańskiego

Monoteatr "Okna na Różewicza"_9 października 2021 r.

Urodzinowy spacer "Okna na Różewicza" - wiersze i czytania performatywne w oknach kamienic Głównego Miasta w Gdańsku.

W oknie Galerii ZPAP Okręgu Gdańskiego przy ul. Piwnej 67/68 w Gdańsku  czytał Różewicza Pan Jakub Nosiadek, aktor Teatru Wybrzeże.

fot. Sebastian Góra


 

 

Zmarł Józef Czerniawski

Przyjęcia do ZPAP na podstawie prac i innych dowodów działalności twórczej w Okręgu Gdańskim

Posiedzenie Regionalnej Komisji Kwalifikacyjnej d.s. przyjęć do Związku Polskich Artystów Plastyków na podstawie prac i innych dowodów twórczości plastycznej odbędzie się 14 stycznia 2022 roku w siedzibie Okręgu Gdańskiego ZPAP w Gdańsku, przy ul. Mariackiej 46/47. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Przyjęć do ZPAP kandydaci proszeni są o dostarczenie niżej wymienionego kompletu dokumentów wraz z dowodem uiszczenia obowiązującej bezzwrotnej opłaty manipulacyjnej w wysokości 1400,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta złotych ) najpóźniej do dnia 25 listopada 2021  roku do Biura ZPAP Okręgu Gdańskiego  w Gdańsku przy ul. Mariackiej 46/47. Biuro czynne w godzinach 12.00-16.00 od poniedziałku do piątku

Wymagane dokumenty:

 1. deklaracja członkowska,
 2. 2 egzemplarze wypełnionego kwestionariusz osobowego,
 3. 2 podpisane fotografie,
 4. życiorys z uwzględnieniem działalności twórczej,
 5. dowody twórczej działalności i przygotowania zawodowego,
 6. referencje dwóch wprowadzających - członków rzeczywistych ZPAP,
 7. dowód uiszczenia bezzwrotnej opłaty manipulacyjnej w kwocie 1400 zł na konto Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański, ul. Mariacka 46/47, 80-833 Gdańsk, nr konta bankowego 65 1140 2004 0000 3002 7660 1192,

oraz w przypadku pozytywnej opinii Komisji:

 1. dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł  na konto Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków, ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa, nr konta bankowego 34 1240 6175 1111 0000 4580 3851,
  dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na konto Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański, ul. Mariacka 46/47, 80-833 Gdańsk, nr konta bankowego 65 1140 2004 0000 3002 7660 1192,
 2. ankietę - informację o twórcy,

Statut i Regulamin Przyjęć do ZPAP dostępny jest na stronie Zarządu Głównego ZPAP www.zpap.pl, formularze do pobrania znajdują się w Biurze ZPAP OG w Gdańsku, przy ul. Mariackiej 46/47.

 

Spotkanie z cyklu "Artyści w powojennym Gdańsku" - Wojciech Strzelecki (2)

Zapraszamy na kolejną rozmowę z Cyklu "Artyści w powojennym Gdańsku".

Gościem kuratorki Grażyny Tomaszewskiej-Sobko jest Wojciech Strzelecki

Link do filmu :https://youtu.be/xC0B_Yme5DE
BENTE KLUGE - wywiad z artystką

Bente Kluge w rozmowie z kuratorką wystawy Grażyną Tomaszewską-Sobko.

link do filmu: https://youtu.be/CPzI-BG1N30Mariusz Hoffman z Nagrodą Główną 6. edycji konkursu poetycko-plastycznego "Wiersz+obraz"

Z wielką przyjemnością informujemy o sukcesie Mariusza Hoffmana.

Mariusz Hoffman zdobył Główną Nagrodę w 6. edycji konkursu poetycko-plastycznego "Wiersz+obraz" zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Sopotu pod hasłem "Fortepian Szopena w 200. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida".

g r a t u l u j e m y

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy.

film z wręczenia nagród : https://youtu.be/bg9vyc9d-9c?list=FLLOlKh2fO-ahCOuWYJ5DjjQ

więcej informacji na stronie organizatora: tps-dworek.pl/wystawa


Artyści w powojennym Gdańsku - zapowiedź spotkania z Wojciechem Strzeleckim

 
W imieniu  kurator galerii ZPAP przy ul.Mariackiej 46/47 w Gdańsku Grażyny Tomaszewskiej-Sobko już dzisiaj zapraszamy   na  relację z kolejnego spotkania  z cyklu ,,Artyści w powojennym Gdańsku". Znakomitym gościem będzie znany artysta, profesor Politechniki Gdańskiej Wojciech Strzelecki .
Spotkanie odbędzie się  w dniu 27 września 2021 r.  w Galerii ZPAP przy ul. Mariackiej 46/47 w Gdańsku.
 
Rozmowa z gościem zostanie zarejestrowana i udostępniona na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych
 fot.  z archiwum ZPAP Okręgu Gdańskiego

Rozmowa Marii Jędrzejczyk z Erazmem Wojciechem Felcynem, autorem wystawy p.t. „FELCYN versus FELCYN” , w październiku 2021, w Galerii ZPAP przy ul. Piwnej w Gdańsku, z okazji Jego 75 urodzin. (2)

O Wojciechu Felcynie nie da się opowiedzieć jednym zdaniem. Znany jest jako artysta fotografik. Twórczość artystyczną rozpoczął już w latach sześćdziesiątych XX wieku. Wiadomo powszechnie, że pracował jako naukowiec na Politechnice Gdańskiej i uzyskał tytuł dr. inż. chemii. Kolejnym sukcesem wykazał się jako przedsiębiorca, zakładając  firmę CREON w Gdańsku. Wojciech Felcyn, znany ze swojej pracowitości i wielu talentów jawi nam się jako człowiek - orkiestra, zdolny do wspaniałej gry na wielu instrumentach naraz. Postanowiłam zwrócić się do niego z kilkoma  pytaniami:

 MJ: Czy przypadkiem nie zapominasz o tym, że jesteś właścicielem skarbu o wielkiej wartości, nie tylko artystycznej lecz również historycznej. Gdańsk nie będzie w stanie się Tobie wypłacić!

EWF: Ocena wartości dokumentacji fotograficznej zawsze ma charakter subiektywny. Moje prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, w zbiorach Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej oraz Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. W sumie jest to ponad sto zdjęć, wszystkie zostały przekazane w formie darowizny.

Czytaj więcej: Rozmowa Marii Jędrzejczyk z Erazmem Wojciechem Felcynem,  autorem wystawy p.t. „FELCYN versus...

Wystawa fotografii Erazma Wojciecha Felcyna (2)

Już dzisiaj zapraszamy na wernisaż indywidualnej wystawy z okazji 75-lecia Erazma Wojciecha Felcyna zatytułowanej "FELCYN versus FELCYN", która jest konfrontacją oryginalnych zdjęć żelatynowo-srebrowych z przełomu lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku ze współczesną twórczością opartą o obrazowanie cyfrowe.
 
Wernisaż odbędzie się w dniu 30.09.2021 r.  o godz. 18.00 w Galerii ZPAP przy ul. Piwnej 67/68 w Gdańsku.
Wystawa będzie czynna w dniach 30.09-08.10.2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-17.00

ERAZM WOJCIECH FELCYN z urodzenia bydgoszczanin (1946), dr inż. chemik, współwłaściciel i członek zarządu firmy CREON (Gdańsk). W latach 1964-1966 fotoreporter, a następnie (1966-1968) redaktor naczelny Ilustrowanego Magazynu Studentów Politechniki Gdańskiej „Kronika Studencka”. Członek Sekcji Wystawienniczej Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego (1969-1976). Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 2005 r., od 2014 r. jest przewodniczącym Komisji Artystycznej Okręgu Gdańskiego ZPAF. Zadebiutował w 1965 r. indywidualną wystawą „Na szlaku” w jednym z klubów studenckich Gdańska. W następnych latach wziął udział w blisko dwustu wystawach  w kraju i na świecie zdobywając szereg medali i wyróżnień. Wiele jego zdjęć znajduje się w kolekcjach muzealnych i prywatnych. Korzystając z możliwości techniki cyfrowej na bazie swych starych negatywów zrealizował unikatowe kolekcje portretów ludzi związanych w latach 1964-1968  z Politechniką Gdańską oraz portretów kaszubskich z lat 1968-1972. W podobny sposób powstał zbiór „Bliscy Nieznajomi –SOPOT ‘70”. jest autorem licznych prac z pogranicza fotografii klasycznej i grafiki cyfrowej. W latach 2003-2011 stworzył obszerny cykl zatytułowany „INWAZJA –subiektywny portret śmieci” –tematyka ekologiczna odtąd zajmuje w jego twórczości poczesne miejsce. Jego następne wystawy –„ROSARIUM”, „SYNTHESIS”, „NIEPOKONANI”, „WYSPY SZCZĘŚCIA”, „FANTASMAGORIE” czy „ANATOMIA APOKALIPSY” –podejmują istotne zagadnienia o charakterze egzystencjalnym i filozoficznym. jest autorem kilkukrotnie publikowanego eseju „POKAŻCIE MI ANIOŁA –o realizmie i rzeczywistości w fotografii”.                                                                               

Relacja fotograficzna z otwarcia wystawy malarstwa Zofii Orczyńskiej (2)

W dniu 3 września 2021 w Galerii ZPAP przy Piwnej w Gdańsku została otwarta wystawa malarstwa Zofii Orczyńskiej zatytułowana "Kreska i plama". Wernisaż okazał się kolejnym sukcesem naszej galerii. Wzięło w nim udział bardzo wiele  osób, które z aplauzem i podziwem odniosły się do twórczości  Zofii Orczyńskiej.Ekipa TVP 3 pod kierunkiem red. Bożeny Olechnowicz dokumentowała to wydarzenie. Wernisaż został uświetniony grą Mateusza Lipińskiego na pianinie i Dariusza Wojciechowskiego na trąbce. Dzięki fotografiom  Erazma Wojciecha Felcyna, możemy wracać pamięcią do tego wspaniałego wydarzenia, które dostarczyło  uczestnikom wiele radości. Gratulujemy Autorce wystawy,  która jest kolejnym ważnym wydarzeniem artystycznym naszego  miasta"   Maria Jędrzejczyk (kurator)
fot. E.W. Felcyn

Czytaj więcej: Relacja fotograficzna z otwarcia wystawy malarstwa Zofii Orczyńskiej  (2)

Jubileuszowa wystawa rzeźby BENTE KLUGE (2)

Już dzisiaj zapraszamy na wernisaż wystawy jubileuszowej 35-lecia twórczości artystycznej BENTE KLUGE, który odbędzie sięw dniu 20.09.2021 r.  o godz. 18.00 w Galerii ZPAP przy ul. Mariackiej 46/47 w Gdańsku.
Wystawa będzie czynna w dniach 20.09-11.10.2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-16.00
"Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego"
 
BENTE KLUGE urodziła się w Yellowknife w Kanadzie i wychowała w Norwegii. W latach 1979–1983 studiowała projektowanie kostiumów na Państwowej Wyższej Szkole Rzemiosła Artystycznego i Projektowania Przemysłowego w Oslo. Jej zainteresowanie rzeźbą rozwijało się stopniowo, na przestrzeni lat. W 1994 roku Bente przeprowadziła się do Polski, gdzie rozpoczęła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 2000 roku uzyskała tytuł magistra rzeźby. Od 1994 roku mieszka i pracuje w Sopocie. Bente pracuje w brązie, ceramice, kamieniu, drzewie i technikach mieszanych, jej dzieła inspirowane są różnymi kulturami i okresami historycznym. W swojej twórczości artystka przekracza wiele granic, podejmując tematy związane z egzystencją człowieka.Rozmowa Marii Jędrzejczyk z ZOFIĄ ORCZYŃSKĄ z okazji wystawy „Kreska i plama” w Galerii ZPAP przy ul. Piwnej 67/68 w Gdańsku, termin 03-29.09.2021 r. (2)

 
MJ.: Powszechnie wiadomo, że Zofia Orczyńska, to artystka - pastelistka. Tak o Tobie mówią zaprzyjaźnieni artyści malarze. Z rozmów z Tobą wynika, że Twoją ulubioną techniką malarską są pastele. Co zdecydowało o takich preferencjach?
 
Z.O.: Tak rzeczywiście, pastel jest moją ulubioną techniką. Pastele były w domu. Zostały w spadku po moim Ojcu, który był inż. hydrotechnikiem po Politechnice Warszawskiej, ale też humanistą o wielu zainteresowaniach między innymi świetnie rysował, a malował używając pastelu. Często malowałam i rysowałam razem z Nim co bardzo lubiłam. Zachwyciła mnie technika pastelu, która łączy rysunek i kolorową plamę. Lubiłam rysunek, a miałam go z oczywistych względów dużo na późniejszych studiach na Wydziale Architektury, a również w pracy zawodowej architekta projektanta na co dzień. Lubiłam też malować. W swoim malarstwie spróbowałam więc użyć pastelu, który łącząc w sobie walory rysunku z żywą spontaniczną kreską i malarstwa z mięsistą nasyconą plamą koloru, pozwala mi na rejestrację tematu malarskiego w szybki pełen wrażliwości sposób. Polubiłam tę technikę i tak już zostało. W swojej twórczości stosuję również inne techniki ,jak malarstwo olejne, akrylowe, akwarelowe, gwasz.

Czytaj więcej: Rozmowa Marii Jędrzejczyk z ZOFIĄ ORCZYŃSKĄ z okazji  wystawy „Kreska i plama” w Galerii ZPAP przy...

Katarzyna Szczodrowska - wywiad z artystką (2)

Katarzyna Szczodrowska w rozmowie z kuratorką wystawy Grażyną Tomaszewską-Sobko.

link do filmu: https://youtu.be/Mp3BGd39Zq8Relacja fotograficzna z wernisażu Katarzyny Szczodrowskiej (2)

Zapraszamy na wystawę w dniach 16.-08-13.09.2021 r. do Galerii ZPAP przy ul. Mariackiej 46/47 w GdańskuZofia Orczyńska - wystawa malarstwa zatytułowana „Kreska i Plama” (2)

Już dzisiaj zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Zofii Orczyńskiej  zatytułowanej "Kreska i plama", w dniu w dniu 03.09.2021 r. godz.18.00.
Wystawa będzie czynna od 03-29.09.2021 roku w Galerii ZPAP w Gdańsku, ul. Piwna 67/68
Relacja z otwarcia wystawy i wywiad z artystką będą dostępne na stronie ZPAP i w mediach społecznościowych.


ZOFIA ORCZYŃSKA - absolwentka Wydz. Architektury Politechniki Gdańskiej. Całe zawodowe życie zajmowała się projektowaniem, ale równolegle rysowała i malowała, co było,jak twierdzi jej pasją „od zawsze”. Umiejętności rysunkowe i malarskie zdobywała w ogniskach plastycznych prowadzonych przez A. Suchanka i S. Rolicza, a doskonaliła na rodzimej uczelni pod kierunkiem prof. W. Lama, A. Gerżabka, E. Elstera i innych artystów.W swojej twórczości posługuje się różnymi technikami. Maluje akwarelą,farbą olejną ,ale jej ulubioną techniką jest suchy pastel .Łącząc w sobie walory rysunku (żywa spontaniczna kreska) i malarstwa (mięsiste nasycone plamy) pozwala na rejestrację motywu w sposób świeży, pełen wrażliwości. Maluje głównie w plenerze, gdzie czerpie inspirację do pracy twórczej. Uczestniczyła w wielu plenerach krajowych i zagranicznych. Ważniejsze plenery to:Norwegia, Grecja, Włochy, Paryż, oaz w kraju: Kazimierz,Kraków,Chełmno,Ustka, Gdynia Port. Tematami jej prac są ukochana architektura, pejzaż, zwłaszcza marynistyczny, kwiaty. Tworzy także portrety. W dorobku artystycznym ma ponad 20 wystaw indywidualnych (pierwsza w 1997r.), oraz udział w ponad 30 wystawach zbiorowych, na których zdobywała nagrody i wyróżnienia. Ważniejsze wystawy to: Wejherowskie Centrum Kultury – 2015r, Zamek w Sztumie -2010r, Gdańsk-siedziba SARP-2006, Gdynia siedziba Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA-2012r, Gdynia w „Tyglu”- siedzibie ERA ART-2021rJej prace znajdują się w zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku ,zbiorach prywatnych oraz zbiorach gdyńskich i zagranicznych firm portowych. Udziela się społecznie, od lat przewodzi Kołu Plastyków im. W. Szczeblewskiego przy Towarzystwie Miłośników Gdyni. Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Marynistów Polskich,a od 2017 Związku Polskich Artystów Plastyków. Mieszka i tworzy w Gdyni.Jubileuszowa wystawa rysunku Katarzyny Szczodrowskiej (2)

Już dzisiaj zapraszamy na  jubileuszową  wystawę 20-lecia pracy artystycznej Katarzyny Szczodrowskiej.
Wernisaż 16.08.2021 r. godz. 18.00 Galeria ZPAP przy ul. Mariackiej 46/47 w Gdańsku. Wystawa czynna w dniach 16.08-13.09.2021 r.
 
KATARZYNA SZCZODROWSKA jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie (fotografia artystyczna). W latach 1996-2001 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni prof. Hugona Laseckiego, aneks z witrażu pod kierunkiem prof. Andrzeja Dyakowskiego. W latach 2010-2019 zasiadała w Zarządzie Gdańskiego Okręgu ZPAP, pełniąc funkcje najpierw wiceprezesa, a następnie skarbnika, a także kuratora wystaw organizowanych w Galerii ZPAP przy ulicy Piwnej w Gdańsku. Jest nauczycielką rysunku i malarstwa w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni Orłowie. Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych i uczestniczka kilkudziesięciu zbiorowych. Prace w zbiorach: Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki; A.D.A.F.A. / Collezione internazionale dell'arte a stampa originale - Prints and Drawings Cabinet, Cremona Civic Museum; M.M. Pieńkowski. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią i witrażem.Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2022 r. MKDNiS

Ministerstwo Kultury, dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiło konkurs o stypendia twórcze na 2022 rok.

Przedmiotem konkursu są stypendia - mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami - na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze

Dziedziny:

 1. literatura,
 2. sztuki wizualne,
 3. muzyka,
 4. taniec,
 5. teatr,
 6. film,
 7. opieka nad zabytkami,
 8. twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

 1. animacja i edukacja kulturalna,
 2. zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

 1. roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.;
 2. półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.;
 3. półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.;
 4. mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości, finansowanie nauki w szkołach, na studiach wyższych bądź kursów doszkalających.

Wysokość stypendium wynosi 3.500,00 zł brutto miesięcznie (tj. 2.905,00 zł netto).

Czytaj więcej: Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2022 r. MKDNiS

Relacja fotograficzna z otwarcia wystawy Jolanty Lassak-Szymerskiej zatytułowanej "Martwa natura z jajem" (2)

Wystawa będzie czynna w dniach 30.07-25.08.2021 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-17.00 w Galerii ZPAP przy ul. Piwnej 67/68 w Gdańsku
fot. Adam Fleks
Rozmowa Marii Jędrzejczyk z Jolantą Lassak-Szymerską z okazji wystawy fotograficznej w Galerii ZPAP przy ul Piwnej w Gdańsku zatytułowanej "Martwa natura z jajem" sierpień 2021 (2)

MJ.: Wkrótce, 30 lipca 2021 odbędzie się wernisaż Twojej pierwszej indywidualnej wystawy fotograficznej. Będzie ona miała miejsce w naszej Galerii ZPAP przy ul. Piwnej w Gdańsku. Jesteś artystką, która brała udział w wielu wystawach m.in. również w galerii na Piwnej. Jednak "Martwa natura z jajem" jest Twoją pierwszą fotograficzną, dziewiczą wystawą indywidualną . Co spowodowało taki stan rzeczy? Dlaczego tak długo zwlekałaś z publicznym pokazaniem swojej twórczości?

 JLS.:   Tak, to moja pierwsza  indywidualna wystawa fotograficzna. Na przełomie lat 70 / 80 XX w  za pierwszą pensję kupiłam sobie aparat fotograficzny produkcji radzieckiej ZENIT,  na kliszę. To był niezły sprzęt jak na tamte  czasy.  Powstawały wówczas zdjęcia tak zwane rodzinne. Takie były moje początki fotograficzne. Bardziej interesowało mnie malarstwo. Sztuką  fotograficzną   zainteresowałam się dopiero kilka lat temu, ale nie myślałam jeszcze o  wystawach. Uważałam i nadal uważam, że umiem niewiele. Aby sprawdzić swoje możliwości  wzięłam  udział w kilku konkursach fotograficznych. Ku mojemu zdumieniu zdobywałam  nagrody i wyróżnienia.  Później zostałam przyjęta do Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego i dopiero teraz, u schyłku życia uświadomiłam sobie, że  w dziedzinie fotografii ja dopiero raczkuję.  No cóż człowiek uczy się przez całe życie.   Początkowo w fotografii zainteresowała mnie tematyka industrialna czyli obiekty  i  detale  przemysłowe oraz architektura. Muszę w tym miejscu podkreślić, że rzeczywiście jest to pierwsza samodzielna wystawa fotograficzna, ale  indywidualnych wystaw  malarstwa, rysunku i grafiki  też trochę było.

Czytaj więcej: Rozmowa Marii Jędrzejczyk z Jolantą Lassak-Szymerską z okazji wystawy fotograficznej w Galerii...

MICHAŁ WIRTEL - wywiad z artystą (2)

Michał Wirtel w rozmowie z kuratorką wystawy Grażyną Tomaszewską-Sobko.

link do filmu: https://youtu.be/7P9UWcw9yMc


Jolanta Lassak-Szymerska "Martwa natura z jajem" - zapowiedź wystawy fotografii (2)

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do  Galerii ZPAP przy ul. Piwnej 67/68 w Gdańsku.
Zaprezentujemy wystawę fotograficzną Jolanty Lassak-Szymerskiej zatytułowaną "Martwa natura z jajem".
Wernisaż 30 lipca 2021 r. o godz. 18:00 
Wystawa będzie czynna w dniach 30.07-25.08.2021 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-17.00
Relacja z otwarcia wystawy i wywiad z artystką będą dostępne na stronie ZPAP i w mediach społecznościowych
Wystawę można zwiedzać z zachowaniem procedur sanitarnych, wymaganych podczas pandemii COVID-19, zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie www.zpap-gdansk.pl.
 
zdjęcia z archiwum prywatnego artystki
 
JOLANTA LASSAK- SZYMERSKA ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy oraz  Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Uprawia głównie malarstwo , a także grafikę warsztatową. Tworzy od końca lat siedemdziesiątych XX w, z długimi czasem kilkuletnimi przerwami .Od niedawna  zajmuje się również fotografią, poznając tajniki tej pięknej   i trudnej sztuki.  Najchętniej fotografuje obiekty i elementy industrialne oraz martwe natury.   Ma za sobą około 40 wystaw indywidualnych i zbiorowych , prezentując własne dziedziny sztuki, szczególnie  malarstwo, rysunek, grafikę   i oczywiście fotografię ,  ponadto jej  prace znajdują się w wielu publikacjach.
"Martwa natura z jajem" jest pierwszą samodzielną wystawą fotograficzną autorki. Temat wymusiła pandemia koronawirusa,  kiedy apelowano, aby pozostawać w domu, dlatego też wszystkie prezentowane tu prace powstały  w zaciszu domowym.
Jolanta Lassak-Szymerska jest członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków okręgu gdańskiego oraz Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego.


RITA STASZULONOK - wywiad z artystką (2)

Rita Staszulonok w rozmowie z kuratorką wystawy Grażyną Tomaszewską-Sobko.

link do filmu: https://youtu.be/m5Rg_-4yJg4Rozmowa Marii Jędrzejczyk z Dariuszem Bożykiem, autorem wystawy p.t. "Pejzaże przeważnie potrójne" w Galerii ZPAP przy ul Piwnej 67/68 w Gdańsku, lipiec 2021 r. (2)

MJ.:  Prace, które aktualnie prezentujesz w Galerii ZPAP przy ul. Piwnej w Gdańsku, zachwycają rozmachem, kolorystyką i radością życia przekazaną przy pomocy pędzla. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Skąd bierzesz, w czasach pandemii, tak dużo radości?

DB: Te obrazy są wyrazem mojej miłości do natury, do ludzi, do samego siebie, ogólnie do świata. Ich estetyka emanuje moją osobowością, a ta kształtowała się przez lata i jest taka a nie inna. Czystość kolorów, prostota rysunku i laserunki stanowią istotę tych prac.Siłę czerpię od rodziny, od żony i córki i od świadomości, że przez lata stworzyliśmy coś dobrego i to po nas zostanie.  Oto cała tajemnica radości życia.

 MJ.: Praca malarza to nie tylko zmaganie się z malarską materią,  samotnością, trudnościami na rynku sztuki, to ciężki kawałek chleba. Tymczasem konsekwentnie, od wielu lat uprawiasz malarstwo. Czy ta konsekwencja w działaniu jest wyłącznie Twoja zasługą?

DB.: Mówi się, że za każdym sukcesem mężczyzny stoi mądra kobieta i tak jest w moim przypadku. Jesteśmy z żoną razem 35 lat i stworzyliśmy w tym czasie wspaniałą rodzinę i dom w Borach Tucholskich, gdzie powstają wielkie obrazy, jak to zaznaczyłaś „zadziwiające rozmachem”. Jeśli chodzi o „ciężki kawałek chleba”, to ja od wielu lat nie traktuję malarstwa jako źródła utrzymania. Zawsze równolegle pracowałem na etatach, w latach osiemdziesiątych w teatrze Muzycznym i PLO  w Gdyni, a po przeprowadzce  w szkłach i przez wiele lat we Francji, jako tłumacz i koordynator grup pracowniczych.  Malarstwo zawsze pozostawało najważniejsze i obrazy powstawały i są i temu pozostanę wierny.

Czytaj więcej: Rozmowa Marii Jędrzejczyk z Dariuszem Bożykiem, autorem wystawy p.t. "Pejzaże przeważnie potrójne"...

Wystawa malarstwa Michała Wirtela (2)

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na wystawę malarstwa Michała Wirtela, zatytułowaną "Wybrane Prace Malarskie 17-21" w terminie 19.07-11.08.2021 r. w Galerii ZPAP przy ul. Mariackiej 46/47 w Gdańsku.

MICHAŁ WIRTEL
Urodzony w 1988 roku w Lublinie. Absolwent Wydziału Malarstwa Gdańskiej ASP, w czerwcu 2017 obronił dyplom z malarstwa pod opieką  prof. Macieja Świeszewskiego. Zatrudniony na stanowisku asystenta w pracowni Rysunku i Malarstwa prowadzonej przez Prof. Zbigniewa Gorlaka na Wydziale Grafiki Gdańskiej ASP.
Malarz, grafik, ikonopis. Zajmuje się współczesną chrześcijańską sztuką sakralną – dyplom z Malarstwa o tytule "Kazanie na Górze" brał udział w Wystawie Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w 2017 roku.
Od ponad 10 lat zajmuje się grafiką projektową – jest autorem m.in. ponad 100 plakatów oraz kilku okładek płyt. Od roku 2015 projektuje oraz realizuje murale – jest autorem kilku fasad kamienic w Gdańsku (projekt Fasady OdNowa dla Fundacji Urban Forms) oraz brał udział w rekonstrukcji fresku Jana Zamojskiego i Bolesława Cybisa z 1938 roku – Polskie Niebo.
Uczestnik wielu plenerów oraz wystaw zarówno w kraju (Gdańsk, Lublin, Kraków) oraz za granicą (Stany Zjednoczone, Ukraina).

zdjęcia z archiwum prywatnego M. Wirtela

Fundacja Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków

               

         

 

           Informujemy, że Zarząd Okręgu Gdańskiego ZPAP Uchwałą Nr 35 z dnia 13.11.2020 roku postanowił powołać do życia fundację pod nazwą Fundacja Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, zwanej dalej „Fundacją", z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mariackiej 46/47, która działać będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

         Fundację powołano w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w szczególności: wspierania i rozwijania wszelkiej aktywności w zakresie sztuk wizualnych, historii sztuki oraz teorii i filozofii sztuki, wspierania rozwoju i upowszechniania twórczości plastycznej, pozyskiwania szerokich kręgów jej odbiorców oraz propagowania idei mecenatu artystycznego, organizowania wystaw, konkursów, warsztatów i plenerów, sympozjów, szkoleń oraz propagowania i organizowania wszelkich działań służących rozwojowi i promowaniu twórczości plastycznej,działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, realizowania programów społecznych w zakresie integracji międzypokoleniowej, budowania dialogu międzykulturowego, promowania twórców w kraju i za granicą, organizowania i udziału w imprezach promujących artystów, zwłaszcza artystów-plastyków, organizowania festiwali młodych talentów, prowadzenia działalności wydawniczej, przyznawania nagród i wyróżnień oraz ustanawiania i nadawania odznaczeń i tytułów honorowych w zakresie twórczości plastycznej.

Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 12.02.2021 roku, nr KRS 0000880861.

 

 

 

Zapraszamy do współpracy i wspierania Fundacji.

 

Rachunek bankowy Fundacji:

mBank 48 1140 2004 0000 3502 8098 5653

 

 do pobrania: STATUT Fundacji Okręgu Gdańskiego ZPAP

 

 

 

prof. TERESA MISZKIN - Laureatką jubileuszowej XX edycji Nagrody im. K. Ostrowskiego za 2020 r. (2)

 


prof. Teresa Miszkin

 
 urodziła się w Gdańsku, w 1947 roku.
W 1973 roku uzyskała dyplom w gdańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, w Pracowni Malarstwa prof. Władysława Jackiewicza. Od 1973 roku jest związana z macierzystą uczelnią, obecnie ASP w Gdańsku.

 

Uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą m.in.:
 
Polaków portret własny, Muzeum Narodowe, Kraków, 1980
Kunst-80-er Jahre, Mannheim, Niemcy, 1980
Artyści z Gdańska, Paryż, Francja, 1985
VI Triennale w New Delhi, Indie, 1986,
XIX Biennale Międzynarodowej Sztuki w Sao Paulo, Brazylia, 1987
Festiwal Współczesnej Sztuki i Architektury Północy 11 Państw i 11 Miast, Leeuwarden, Holandia, 1990
Polish Figure, Slocum Galeries, Johansen City, USA, 1997
Sztuka Współczesna Polski, African Windows Museum, Pretoria, RPA,1998
Trwanie, Centrum Sztuki, Galeria EL, Elbląg, 2002
Obraz Roku 2002, ART&Bussines, Warszawa, 2003
60-lecie ASP w Gdańsku, Pałac Opatów, Gdańsk-Oliwa, 2006
Ogrody, Muzeum Narodowe Szczecin,2008
Gdańsk w Istambule, Muzeum Sztuki w Istambule, Turcja, 2010
Sąsiadki – Nachbarinnen, Gdańsk – Berlin, 2012-2013
Fete Funebre, Zbrojownia Sztuki , Gdańsk , 2016
Kunsstundstilling LF w Horshunde, Dania, 2016
Wystawa Malarstwa z ASP - Gdańsk, Wilno,2017

Czytaj więcej: prof. TERESA MISZKIN - Laureatką jubileuszowej XX edycji Nagrody im. K. Ostrowskiego za 2020 r.  (2)

DARIUSZ BOŻYK "Pejzaże przeważnie potrójne" (2)

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do otwierającej się po długiej przerwie Galerii ZPAP przy ul. Piwnej 67/68 w Gdańsku.

Zaprezentujemy malarstwo Dariusza Bożyka.

Wernisaż 2 lipca 2021 r. o godz. 18:00

Wystawa będzie czynna w dniach 02-29.07.2021 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-17.00

Relacja z otwarcia wystawy i wywiad z artystą będą dostępne na stronie ZPAP i w mediach społecznościowych
Wystawę można zwiedzać z zachowaniem procedur sanitarnych, wymaganych podczas pandemii COVID-19, zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie www.zpap-gdansk.pl.
 
Poniżej jeden z obrazów, prezentowanych na wystawie, zatytułowany "Baltic"
zdjęcie z archiwum prywatnego artysty

 

 

Relacja fotograficzna z otwarcia wystawy Rity Staszulonok - prace artystki (2)

Zapraszamy na wystawę malarstwa Rity Staszulonok  "Ogniem i gliną",
Wystawa dostępna w dniach 22.06-14.07.2021 r. w Galerii ZPAP przy ul. Mariackiej 46/47 w Gdańsku
 
Wywiad z artystką i zdjęcia z otwarcia wystawy zamieścimy na stronie internetowej ZPAP  i w mediach społecznościowych.
zdjęcia z archiwum ZPAP Okręgu Gdańskiego
 
Zrealizowano w ramach Stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 Czytaj więcej: Relacja fotograficzna z otwarcia wystawy Rity Staszulonok - prace artystki (2)

prof. Teresa Miszkin Laureatką XX. jubileuszowej edycji Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego (2)


 Werdykt KAPITUŁY NAGRODY im. KAZIMIERZA OSTROWSKIEGO, 21.06.2021 r. 

 Kapituła Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego powoływana przez Zarząd Gdańskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków, na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2021 r. przyznała ogólnopolskie wyróżnienie w dziedzinie malarstwa  prof. Teresie  Miszkin.

 

W uzasadnieniu werdyktu członkowie Kapituły pod przewodnictwem prof. dr hab. Teresy Grzybkowskiej ogłosili, iż

postanowili jednogłośnie uhonorować Teresę Miszkin za jej konsekwencję i odwagę w ukazywaniu w swoim malarstwie dramatu ludzkiego losu. Teraz,  w czasach pandemii, ta artystyczna refleksja nad kondycją ludzką zyskuje szczególne znaczenie. Teresa Miszkin znalazła dla siebie własną, oryginalną ścieżkę w światowym  nurcie  realizmu fotograficznego. Malowane przez Nią na wielkich formatami płótnach twarze są intymnymi pejzażami dokumentującymi duchowe przemiany człowieczego życia  kierującego  się ku światłu tajemnicy, tak uniwersalnie wyrażonemu w tradycji poetyckiej od Johanna Wolfganga Goethego po Adama Zagajewskiego”.

 Kapituła przyznała Nagrodę jednogłośnie.

Czytaj więcej: prof. Teresa Miszkin Laureatką XX. jubileuszowej edycji Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego (2)

Andrzej Socha- pożegnanie


Pogrzeb Andrzeja Sochy