Konkurs na najem pracowni rzeźbiarskiej przy ul. Emaus 20/5 w Krakowie.

Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków ogłasza konkurs ofert na najem pracowni rzeźbiarskiej przy ulicy Emaus 20/5 w Krakowie.


Pracownia jest przeznaczona wyłącznie na działalność artystyczną, prowadzoną przez artystów, w szczególności artystów będących członkami ZPAP.
Szczegółowe dane techniczne Pracowni:: numer: 5, powierzchnia: 83,30 m2, liczba pomieszczeń: 4 (pracownia z aneksem kuchennym,antresola, łazienka z WC, , magazynek oraz korytarz), wyposażenie: aneks kuchenny, łazienka (woda z piecyka gazowego),, ogrzewanie: kaloryfery

Zapoznanie się ze stanem technicznym Pracowni będzie możliwe w dniu 07 czerwca 2024 r. po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania. Istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym lokalu w innym terminie. Zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu powyżej, należy dokonać telefonicznie, za pośrednictwem biura ZG ZPAP pod nr 22 621 01 37 , 602 797 284.

Uczestnicy konkursu:
Artyści, twórcy w szczególności rzeźbiarze i członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków.
Warunki i tryb, Konkursu:
Warunki konkursu, tryb jego przeprowadzania, w tym wyboru oferty, a także zasady najmu lokalu określa Regulamin Konkursu wraz z załącznikami oraz Regulamin Komisji Konkursowej czuwającej nad przebiegiem Konkursu. Zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie
się z Regulaminem Konkursu Pracowni Emaus oraz jego załącznikami. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.zpap.pl w zakładce „Pracownie Emaus”.
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy składać w Biurze Zarządu Głównego ZPAP, ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa, 03.06.2024 r. do 05.08.2024 r.od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14:30 bądź wysłać pocztą na adres: Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Główny, ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2024 r. do godz. 14:30. Przesyłka musi zostać dostarczona w terminie składania ofert. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, zawierającej dopisek: „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. EMAUS 20/5 W KRAKOWIE” Ofertę na najem pracowni należy złożyć na prawidłowo wypełnionym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Pracowni Emaus.
Wybór oferty:
Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. W ciągu 30 dni od upływy terminu do składania ofert Komisja ustali listę Twórców rekomendowanych do przyjęcia ich Oferty oraz zawarcia umowy najmu wraz z uzasadnieniem. W terminie 30 dni od utworzenia przez Komisję Konkursową listy rekomendowanych twórców Zarząd Główny ZPAP podejmuje Uchwałę o wyborze Oferty. Uchwała, o której mowa powyżej, podana zostanie niezwłocznie do publicznej wiadomości ze wskazaniem terminu i miejsca składania uwag i zastrzeżeń. Uwagi i zastrzeżenia rozpatrywane są przez Komisję konkursową w terminie 30 dni od podania uchwały do publicznej wiadomości, w tym też terminie Komisja konkursowa wystawi swoje rekomendacje co do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń. ZG ZPAP podejmuje w tym przedmiocie Uchwałę w terminie 30 dni od utworzenia rekomendacji. Twórca, którego Oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o wynikach Konkursu na piśmie wraz ze wskazaniem miejsca i terminu podpisania umowy najmu Pracowni.
Oferty nie spełniające wymogów Regulaminu Konkursu oraz oferty złożone po terminie podlegają pozostawieniu bez rozpoznania. W takiej sytuacji, oferta zostaje zwrócona na adres wskazany w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu Konkursu, z informacją o przyczynie pozostawienia oferty bez rozpoznania. Od niniejszej decyzji nie przysługuje odwołanie.


Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Związku Polskich Artystów Plastyków: www.zpap.pl oraz w mediach społecznościowych ZG ZPAP, stronie internetowej Okręgu Krakowskiego ZPAP www.zpapkrakow.pl oraz pozostałych Okręgów ZPAP , na tablicach informacyjnych w siedzibie ZG ZPAP w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 7/6, a także w siedzibie Okręgu Krakowskiego ZPAP w Krakowie, przy ul. Łobzowskiej 3 oraz na budynku, w którym znajduje się Pracownia.

VI Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego

Rusza VI Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego
Do udziału zapraszamy wszystkich artystów malarzy, którzy ukończyli 18 lat. Konkurs kierowany jest do absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także malarzy nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych lecz wykazujących się aktywnością twórczą i dorobkiem artystycznym.
📧16 marca do 2 kwietnia 2024 czekamy na zgłoszenia mailowe na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
🖼️30 kwietnia do 11 maja 2024 należy dostarczyć oryginalne prace wyłonione w I etapie konkursu
🏆6 lipca 2024 odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej oraz uroczyste wręczenie nagród.
🎫Opłata za udział w konkursie wynosi 80,00 zł.
Szczegółowy regulamin konkursu i karta zgłoszenia do pobrania👇Do pobrania regulamin i karta zgłoszenia
Zachęcamy do udziału i pozdrawiamy. ZPAP Bydgoszcz


Zabytki na ulicę - konkurs

Rysujesz, malujesz, a może tworzysz cyfrowo? 
Weź udział w naszym konkursie i pomóż nam wyprowadzić #ZabytkiNaUlice
Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, który przypada 18 kwietnia, Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków ogłasza konkurs na plakat pt. „Zabytki na ulice!” 
🔹 Forma: plakat
🔹 Technika: dowolna
🔹 Termin nadsyłania prac: do 31 marca 2024 roku
🔹 Nagrody: I miejsce: 5 000 zł / II miejsce: 3 000 zł / III miejsce: 2 000 zł
Dodatkowo, praca nagrodzona I miejscem zostanie zaprezentowana na nośnikach reklamowych AMS w sześciu największych miastach w Polsce! 
--------------------------------
Organizator: Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków
Partner Główny: Outdoor jest Cool! AMS
Partner: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU)
Patroni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu,„Spotkania z Zabytkami” / magazyn, Galeria Turnus na Wolskiej Muzeum Narodowe w Warszawie Muzeum Karykatury w Warszawie


Konkurs na projekt graficzny plakatu EMPATIA

Galeria Sztuki w Legnicy ogłasza konkurs na projekt plakatu, towarzyszący 32. Międzynarodowemu Konkursowi Sztuki Złotniczej EMPATIA w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO 2024.

 Od 13 lat w ramach Festiwalu organizowany jest konkurs skierowany do projektantów graficznych. Jego celem jest wyłonienie projektu, który promować będzie Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej. Każdego roku wydarzenia odbywają się pod wspólnym (za każdym razem innym) hasłem, odwołującym się do aktualnych zagadnień kulturowych i społecznych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest EMPATIA.

 

W oparciu o zwycięski projekt plakatu powstanie także identyfikacja wizualna pokonkursowej wystawy sztuki złotniczej.

Podczas Legnickiego Festiwalu SREBRO w Holu Starego Ratusza (Teatr Modrzejewskiej) odbędzie się w miesiącach kwiecień-czerwiec wystawa plakatów wyróżnionych w konkursie.

Na zgłoszenia czekamy do 11 lutego 2024 r.

 Więcej informacji oraz regulamin tutaj


Za Zasługi dla Służby Cywilnej – konkurs na projekt odznaki

W związku z ustanowieniem odznaki szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański organizuje Konkurs na jej projekt. Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy i ogólnopolski. Nad jego przebiegiem czuwać będzie Komisja Konkursowa, powołana przez Szefa Służby Cywilnej.

Zachęcamy Państwa do nadsyłania prac konkursowych, które będą m.in.:

 • oryginalne i estetyczne,
 • oddawać rangę tego wyróżnienia,
 • podkreślać uznanie dla dorobku osób, które zostaną uhonorowane odznaką,
 • odznaczać się wysokimi walorami artystycznymi,
 • spełniać formalne i merytoryczne wymogi określone w regulaminie Konkursu.

Kolejne etapy konkursu

W pierwszym etapie konkursu Komisja dokona oceny formalnej i merytorycznej nadesłanych projektów odznaki. Następnie wskaże nie więcej niż trzy projekty, które uzna za najbardziej odpowiadające wymogom konkursu, a tym samym jego trzech laureatów. Każdy z nich otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł.

W drugim etapie konkursu zostanie wybrany zwycięski projekt odznaki, który zostanie skierowany do produkcji. Jego autor otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł.

 

więcej informacji o konkursie na stronie Organizatora: https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/za-zaslugi-dla-sluzby-cywilnej--konkurs-na-projekt-odznakihttps://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/za-zaslugi-dla-sluzby-cywilnej--konkurs-na-projekt-odznaki

27 Międzynarodowy Wschodni Salon Sztuki Lublin 2023 r.

Wschodni Salon Sztuki powstał z inicjatywy artystów zrzeszonych w Związku Polskich Artystów Plastyków w 1993 roku i jest cyklicznym interdyscyplinarnym przeglądem twórczości plastycznej artystów z Polski i zza granicy. 27. Wschodni Salon Sztuki organizujemy, jako kolejny Międzynarodowy Konkurs Sztuki. Poprzednie Konkursy, których ideą było m.in. skonfrontowanie tendencji w twórczości artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki i ujrzenie zachodzących w niej zmian w kontekście sztuki światowej cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Na konkurs wpłynęło kilkaset prac z Polski oraz Białorusi, Bułgarii, Francji, Japonii, Niemiec, Norwegii, Ukrainy. Organizowany przez Okręg Lubelski ZPAP konkurs jest w tej chwili największym cyklicznym konkursem w zakresie sztuki obejmującym tradycyjne dziedziny artystyczne w środkowo- wschodniej Polsce. Na wystawie konkursowej zostaną zaprezentowane wyselekcjonowane przez jury prace przedstawiające aktualne poszukiwania i osiągnięć w dziedzinie twórczości. Warunki konkursu określone w regulaminie oraz jury składające się z wybitnych przedstawicieli sztuki z wiodących ośrodków akademickich są gwarantem wysokiego poziomu artystycznego pokonkursowej wystawy. Otwarta formuła wydarzenia oraz powrót do tradycyjnej formuły konkursu, pozwala na prezentację najwartościowszych dzieł i umożliwia uwzględnienie różnorodnych tendencji poszukiwań oraz określenie jej głównych nurtów w obrębie szeroko rozumianej sztuki współczesnej. Wystawa pod patronatem Ministra Kultury, będzie miała miejsce w wiodącej galerii Lublina Centrum Spotkania Kultur.

więcej na stronie:  http://www.zpap-lublin.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=87&Itemid=435

PRÓBA 5 – MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA EKSPERYMENT W SZTUKACH WIZUALNYCH

Zapraszamy do udziału w piątej edycji konkursu dla artystów, absolwentów uczelni artystycznych Próba 5. Dzięki otwartej formule – zapraszamy artystów do nadesłania prac związanych z potrzebą eksperymentowania, a więc podejmowania ryzyka, ingerencji lub niekontrolowanych działań w obszarze praktyk artystycznych niezależnie od warsztatu formalnego. Każdy artysta może zgłosić maksymalnie 1 prace/1 projekt w obszarze sztuk wizualnych, powstałą w latach 2021-2024, bez ograniczeń dotyczących dyscypliny. Projekty lub prace mogą być zarówno interdyscyplinarne i wieloelementowe jak i wykonane w tradycyjnym warsztacie.
CEL KONKURSU: najlepiej formułują słowa Jana Tarasina: „sztuka ciągle ponawia próby ” a „dobre dzieło sztuki zawsze pobudza”. Świat sztuki to niebezpieczna wyprawa wyobraźni w stronę niewymiernego, niestabilnego i pulsującego świata, którego jesteśmy częścią. Oswajanie wyobraźni z niezrównoważonym, zmiennym rytmem dramatycznych konfliktów i monotonnych powtórzeń odbywa się poprzez otwartość na relatywizm postrzegania przestrzeni, czasu, granic, skali i znaczenia mikro-historii. Pozwala to także na podejmowanie prób zamiany języka umownych symboli na sugestywną wymowę autonomicznych form i znaków, zamianę statycznych opisów (…) na doświadczenie dynamicznego spektaklu. Relatywizm i ryzyko – prowokując wyobraźnię – domagają się wciąż nowych, precyzyjnych decyzji, rozwiązań i ustaleń, wymagają stałej konfrontacji, stałego wysiłku intelektualnego, nie powalają na stan samozadowolenia czy zagapienia…
Przywołane powyżej fragmenty z esejów Jana Tarasina nie tracą na aktualności. W polu sztuk wizualnych nowe media, nauka i filozofia powodują, że układ wyzwań dynamizuje się lecz nie porzuca najważniejszych pytań i twórczej, eksperymentalnej kreacji.
Jesteśmy ciekawi w jakie niebezpieczne wyprawy wyobraźni zabiorą nas artyści podejmujący kolejne …. „próby”. Zapraszamy do udziału w konkursie – Próbie 5.
Dyrektorka�Joanna Dudek
NAGRODY�
1. Grand Prix – nagroda Prezydenta Miasta Kalisza 10.000 PLN�
2. Nagroda Galerii Sztuki im. Jana Tarasina 4.000 PLN oraz wystawa indywidualna�
3. Nagroda galerii BWA w Tarnowie 4.000 PLN oraz pobyt studyjny
JURY�
prof. Katarzyna Józefowicz�
prof. Szymon Wróbel�
Jadwiga Charzyńska- dyrektorka CSW Łaźnia w Gdańsku�
Ewa Łączyńska-Widz – dyrektorka BWA w Tarnowie�
dr Joanna Dudek – dyrektorka
Opłata konkursowa wynosi 100 zł.
Zgłoszenia prosimy przesyłać emailem w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną w terminie od 15.01 do 26.01.2024 r.

 

Nagroda Eibischa 2023

konkurs malarski o Nagrodę Eibischa organizowany przez Fundację im. Franciszki Eibisch.
 
Fundacja im. Franciszki Eibisch została powołana zgodnie z wolą prof. Eugeniusza Eibischa, wybitnego malarza kolorysty. ​​​​​​Od 2004 roku Fundacja przeprowadza konkurs malarski przeznaczony dla młodych malarek i malarzy.
Konkurs o Nagrodę Eibischa skierowany jest do absolwentów do 10 lat po dyplomie oraz do studentek i studentów z ostatnich lat studiów artystycznych. Konkurs został powołany w myśl profesora Eugeniusza Eibischa- malarza z kręgu École de Paris, profesora i rektora ASP w Krakowie i w Warszawie. Eugeniusz Eibisch był laureatem m.in. Nagrody Guggenheima, która podkreśliła ówczesną pozycję artysty w obiegu sztuki.
W dotychczasowych edycjach konkursu udział brali artyści z różnorodnych środowisk artystycznych. Dla laureatów konkurs stanowił często ważny i potrzebny etap w rozpoczynającej się karierze artystycznej.
 
Zapraszam do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej:https://eibisch.pl/?fbclid=IwAR3p2EBqhYn4o4QO9cMskwCZG8hiAbXNsZCSBprLttgSZseuGGkCMYtOvB0

 

10. Międzynarodowy Salon „Martwa natura w fotografii”

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie ogłasza konkurs dla fotografików.
Konkurs odbywa się pod patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP oraz Fotoklubu RP Stowarzyszenia Twórców.
więcej informacji na stronie; Martwa natura w fotografii

 

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ.

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu zaprasza na VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ.
Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu działa od 22 lat. Organizujemy nie tylko liczne wystawy malarstwa, rzeźby czy grafiki, ale także Międzynarodowy Plener Malarski, Zaduszki Jazzowe, Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej czy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Zgodnie z decyzją Rady Programowej GSW BWA w Olkuszu w 2016 r. zorganizowaliśmy I Małopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Ambalaż. W tym roku odbędzie się VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Asamblaż
NAGRODY
I nagroda: 5000 zł
II nagroda: 3000 zł
III nagroda: 2000 zł
wyróżnienie: 1000 zł
więcej informacji na stronie : Konkurs plastyczny Kolaż-Asamblaż

 

Międzynarodowe Triennale Plakatu Hong-Kong 2024

Zgłoszenia do 20.10.2023
Temat: MULTIVERSE oraz 3 INNE KATEGORIE
Organizator Hong Kong Heritage Museum
Udział bez opłat
więcej informacji na stronie organizatora: https://www.heritagemuseum.gov.hk/hkipt/en

 

III Ogólnopolski Biennale Rysunku CZAS-RUCH-PRZESTRZEŃ

Organizatorem jest Fundacja Pinata  www.pinatagroup.com

Konkurs skierowany jest do absolwentów i studentów wyższych uczelni artystycznych (studia II stopnia lub IV-VI rok studiów)

Do udziału w konkursie zapraszamy artystów zajmujących się zarówno rysunkiem tradycyjnym jak i poszukujących zupełnie nowych, indywidualnych rozwiązań. Idea projektu, podobnie jak w poprzednich edycjach odnosi się do trzech abstrakcyjnych zagadnień – czasu, ruchu i przestrzeni.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres mailowy: czas.ruch.przestrzen[at]gmail.com

Wybrane przez Jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku w terminie 14 grudnia 2023 do 25 stycznia 2024. Zostanie wydrukowany katalog z numerem ISBN.

Zostaną przyznane nagrody finansowe i wyróżnienia. Pula nagród wynosi 5900 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń 05.09.2023

więcej na stronie konkursu: http://pinatagroup.com/czas-ruch-przestrzen-iii/

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ARTYSTYCZNY PLAKAT WINOBRANIOWY DNI ZIELONEJ GÓRY WINOBRANIE 2023r.

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie artystycznego plakatu nawiązującego do winiarskiej tradycji i tożsamości Miasta Zielona Góra w kontekście obchodów 800-lecia powstania i 700-lecia nadania praw miejskich, a który będzie towarzyszył obchodom Dni Zielonej Góry Winobranie 2023r.
Przewidywane nagrody:
Grand Prix – 4.000 zł
Pierwsze wyróżnienie – 1.000 zł
Drugie wyróżnienie – 1.000 zł
 
Przyjmowanie zgłoszeń do pierwszego etapu Konkursu trwać będzie do 25.08.2023 r. do godz. 12:00
Regulamin konkursu oraz niezbędne do pobrania dokumenty dostępne są na stronie Internetowej: www.zpap.zgora.pl
 
 

KONKURS NA PROJEKT INSTALACJ ARTYSTYCZNO - EDUKACYJNEJ UPAMIĘTNIAJĄCEJ OFIARY REŻIMU TOTALITARNEGO ORAZ UCZESTNIKÓW WALK O WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ NA SKWERZE PRZY ARESZCIE ŚLEDCZYM W SZCZECINIE.

Gmina Miasto Szczecin ogłosiła KONKURS NA PROJEKT INSTALACJ ARTYSTYCZNO - EDUKACYJNEJ UPAMIĘTNIAJĄCEJ OFIARY REŻIMU TOTALITARNEGO ORAZ UCZESTNIKÓW WALK O WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ NA SKWERZE PRZY ARESZCIE ŚLEDCZYM W SZCZECINIE.

 

Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00277721/01.

Adres strony internetowej prowadzonego konkursu: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0868da8c-eb25-11ed-9355-06954b8c6cb9

Niemiecko-Polskie Sympozjum rzeźbiarskie w dniach 10.09. – 1.10.2023

Temat: Terrain /Teren Nr. 2
W 2020 roku miasto Bernau bei Berlin w kooperacji z Urzędem Gminy Panketal zainicjowało
niemiecko-polskie sympozjum Terrain - Teren“. Trzy z sześciu powstałych podczas sympozjum dzieł rzeźby Marguerite Blume-Cárdenas, Rolfa Biebl i Roberta Schmidt-Matt zostały zakupione i wystawione w miejscach publicznych.
W roku 2023 zarząd miasta Bernau bei Berlin planuje ponowną organizację sympozjum.
Tematem „Terrain Teren” organizatorzy znowu pragną zainspirować dwoje niemieckich i dwoje polskich rzeźbiarzy/rzeźbiarek do stworzenia dzieł, które tak swą treścią, jak i formą odzwierciedlałyby to pojęcie. Słowem teren, spokrewnionym z łacińskim Terra (ziemia, grunt) określa się kartograficznie określony, ograniczony obszar. Również w 2023 roku dla realizacji tematu istotne np. aspekty polityczne, społeczne, geologiczne lub ekologiczne. Pojęcie „Terrain Teren” można różnorodnie interpretować. Każde dwu- czy trójwymiarowe materialne przekształcenie w rzeźbę lub
plastykę poprzedza wybór określonego centrum zainteresowania architektura ogrodowa, tektonika płyt lub pustkowie.

Czas trwania sympozjum: 10 września do 1 października 2023

Czytaj więcej: Niemiecko-Polskie Sympozjum rzeźbiarskie w dniach 10.09. – 1.10.2023

Konkurs na projekt pomnika Lecha Bądkowskiego

Konkurs rzeźbiarski jednoetapowy, otwarty, na opracowanie projektu pomnika Lecha Bądkowskiego wraz z koncepcją zagospodarowania otoczenia pomnika.
więcej informacji :konkurs rzeźbiarski

 

MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO – III edycja konkursu MON

                                                                                                              

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w III edycji konkursu pod hasłem „MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”. Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural. Na ich realizację MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł.

Dzięki inicjatywie Ministerstwa Obrony Narodowej  w ciągu ostatnich 3 lat powstało blisko 100 prac. W setną rocznicę Bitwy Warszawskiej MON zorganizowało pierwszy konkurs „Historyczny mural – 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy”. Uczcił on pamięć bohaterów wojny polsko-bolszewickiej. Kolejne edycje konkursu „MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO” są hołdem dla żołnierzy i bohaterów walczących o niepodległość Polski. Wszystkie murale wraz z opisem można obejrzeć w wersji cyfrowej (poniżej pdf, LUB kliknij tutaj), w publikacji Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, ze spisem miejscowości, w których powstały murale.  

 

JAKI MURAL?

Mural, powinien mieć co najmniej 3 metry szerokości i 3 metry wysokości. Musi zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokument potwierdzający, że wnioskodawca ma prawo przez co najmniej 5 lat do korzystania z powierzchni, na której powstanie mural. Powierzchnia ta powinna znajdować się w przestrzeni publicznej i otoczeniu godnym upamiętnienia bohaterów. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Wnioski o dofinasowanie powinny zawierać m.in. opis planowanych działań patriotyczno-edukacyjnych, takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp.

JAKA HISTORIA?

Lokalne społeczności mogą na muralu upamiętnić swoich miejscowych bohaterów walk o niepodległość, a także współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego. Mural może przedstawiać ważne dokonania polskiego wojska i żołnierskich pokoleń, od średniowiecza po współczesność. Tematem muralu mogą być słynni dowódcy, sceny bitew, lokalne jednostki wojskowe, a także wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Mural może przedstawiać żołnierzy różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP.

KTO? 

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może złożyć maksymalnie 2 oferty.

KIEDY? 

Wnioski należy składać do 15 maja 2023 r. Realizacja zadań planowana jest od 30  czerwca do 31 grudnia 2023 r.Szczegóły można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie MON: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/murale-historia-wojska-polskiego--iii-edycja-konkursu-mon

 

Zapraszamy do obejrzenia spotu:  https://youtu.be/UlkQdkRRwWwi https://we.tl/t-7okgwLjtFM

 

 

 

 

Konkurs na plakat promujący Zakopane

Miasto Zakopane oraz Zakopiańskie Centrum Kultury mają zaszczyt  i przyjemność zaprosić studentów uczelni artystycznych, wydziałów architektury i wydziałów sztuk plastycznych szkół wyższych w Polsce oraz absolwentów w/w uczelni do 35. roku życia, do wzięcia udziału w konkursie na projekt plakatu  promującego Miasto Zakopane. Oczekiwany przez nas plakat powinien nawiązać do walorów przyrodniczych, turystyczno-rekreacyjnych, odnieść się do kultury, sztuki lub kultury rodzimej, w nowatorskiej
i nieoczywistej formie artystycznej. Obecnie w Galerii Stacji Kultura Zakopane możemy podziwiać wystawę plakatów, które od początku ubiegłego wieku przybliżały Turystom i Kuracjuszom ofertę Miasta pod Giewontem.

Celem konkursu jest promocja miasta Zakopane wraz z jego walorami artystyczno-turystycznymi, poszukiwanie nowych graficznych środków wyrazu dla tradycji regionu Podhala i pozyskanie prac graficznych o wysokim poziomie artystycznym, w celu zaprezentowania ich na wystawie pokonkursowej. Ponadto tegoroczna - marcowa odsłona Zakopiańskiego Pokazu Filmów o Sztuce, także zostanie poświęcona plakatowi: jego Twórcom, początkom kreacji plakatu oraz roli jaką plakat odgrywał przez lata w  promocji wydarzeń, zjawisk i trendów.  Rozstrzygnięcie konkursu zbiegnie się więc z Pokazem Filmów o Sztuce. Warto wspomnieć, iż walory lecznicze, aktywny wypoczynek, nowinki artystyczne Zakopanego sławili w swoich pracach m. in. ojciec polskiego plakatu Piotr Stachiewicz, a potem taternik Mariusz Zaruski, wybitna malarka Zofia Styjeńska, Stefan Norblin, Waldemar Świerzy czy Lech Majewski. Będzie nam bardzo miło gościć Was w tak szacownym towarzystwie i mamy nadzieję, iż nagrodzeni w konkursie Twórcy, podejmą współpracę
z Zakopiańskim Centrum Kultury, które odpowiada za promocję Miasta Zakopane oraz organizuje największe wydarzenia kulturalne, muzyczne i wystawiennicze.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w terminie marzec-maj 2023 r. w Galerii Stacja Kultura Zakopane, znajdującej się w budynku Zakopiańskiego Centrum Kultury przy ul. Chramcówki 35, w Zakopanem. Wernisaż wystawy połączony z wręczeniem nagród, planujemy w dniu 31 marca 2023 roku. Więcej informacji udzielamy również pod nr. tel. 18 26 370 79.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU DOSTĘPNYM POD LINKIEM: konkurs

Liczymy na Wasz udział w konkursie i mamy nadzieję, iż: Konkurs, Pokaz Filmów o Sztuce i Wystawa Plakatu, będą początkiem artystycznej podróży w nowym miejscu jakim jest Stacja Kultura Zakopane. Wartością dla nas bezcenną, będzie powrót do źródeł projektowania plakatu  i odszukanie artystycznego ducha w kreacji reklamowej, Miasto Zakopane stanowi dla tego nurtu sztuki wspaniałą scenografię, a energia Miasta dostarczy Wam Dobrych Emocji.

Beata Majcher, Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury

 

Red Bull Doodle Art

Konkurs ma zasięg międzynarodowy. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.

Red Bull Doodle Art to szansa dla każdej kreatywnej osoby aby pobudziła wyobraźnię i wyraziła ją w bazgrołach. Stwórz swoją pracę na papierze lub w wersji cyfrowej już dziś.

Do konkursu można zgłaszać rysunki wykonane czarnym lub niebieskim długopisem, ołówkiem lub rysikiem (pióro cyfrowe).

Prace muszą być wykonane w ramce, którą można pobrać ramka

Rysunek musi być monochromatyczny.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 2 kwietnia 2023 r.

Nagroda
Krajowy zwycięzca lub zwyciężczyni konkursu będzie reprezentować Polskę podczas Światowego Finału Red Bull Doodle Art w Amsterdamie. W ramach imprezy weźmie udział w trzydniowych warsztatach, podczas których będzie doskonalić swoje umiejętności.

Więcej informacji: konkurs

Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego KARPIK 2023

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie.

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs dwa rysunki satyryczne. Tematem prac powinny być ryby, rybacy, połowy itp.

Rysunki muszą być wykonane odręcznie.

Prace należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
• Grand Prix: 2.800 zł brutto
• Trzy równorzędne nagrody, każda w wysokości 1.150 zł brutto.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2023 r. (liczy się data wpływu).

więcej informacji: konkurs

Park Sztuki 2023

Organizatorem konkursu jest Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej.

W konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci wyższych szkół artystycznych.

Bialskie Centrum Kultury zaprasza artystów i studentów uczelni artystycznych do udziału w cyklicznej imprezie plenerowej Park Sztuki. W czerwcu wybrani twórcy zaprezentują swoje prace w Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej.

Projekty form przestrzennych i performansów można zgłaszać do 1 maja 2023 r.

Zaprojektowane dzieła powinny wpisywać się w przestrzeń Parku i nawiązywać (pośrednio lub bezpośrednio) do bogatej historii tego miejsca. Informacje o historii zespołu zamkowego Radziwiłłów w Białej i jego obecnym wyglądzie można znaleźć np. w Google pod hasłem „zamek Radziwiłłów Biała Podlaska”. Filmy z poprzednich edycji Parku Sztuki są dostępne na YouTube pod hasłem „Park Sztuki Biała Podlaska”.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt.

więcej informacji: konkurs

Konkurs sztuki współczesnej LAB VENICE'23

Nagroda artystyczna Malamegi Lab jest skierowana do profesjonalnych artystów i amatorów; mogą w niej brać udział graficy, malarze, fotografowie, itp z całego świata. Akceptowane są następujące rodzaje prac: malarstwo, fotografia, rzeźba, mix media, prace cyfrowe, wideo, grafika. Konkurs jest wielką okazją dla artystów, którzy mogą wygrać nagrodę pieniężną oraz wystawić własne prace w galerii sztuki.
 

Nowy termin zapisów: 23 marca 2023 - Ostatnia szansa!

Więcej informacji: konkurs

 

Międzynarodowy Konkurs „Kopernik – Konstelacje”

Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury.

Konkurs skierowany jest do projektantów oraz grup projektowych. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat. 

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie wszystkich odważnych, nieszablonowych i twórczych projektantów chcących włączyć się w obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

Do konkursu można zgłaszać projekty zewnętrznych instalacji przestrzennych, popularyzujących działalność Mikołaja Kopernika.

Praca konkursowa powinna zawierać:
1) wizualizację projektu,
2) wstępny projekt wykonawczy wraz z instrukcją montażu i demontażu,
3) szacunkowy koszt produkcji instalacji,
4) identyfikację graficzną do instalacji – plakat oraz baner internetowy.

Prace należy przesyłać mailem.


Konkurs trwa do 14 maja 2023 r.

Nagrody:
• I miejsce – 13.000 zł
• II miejsce – 10.000 zł
• III miejsce – 7.000 zł

Więcej informacji: Konkurs

XI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego – Lubaczów 2023

Organizatorem konkursu jest Muzeum Kresów w Lubaczowie.

W konkursie mogą wziąć udział absolwenci wyższych szkół artystycznych.

 

Konkurs, organizowany jest przez Muzeum Kresów w Lubaczowie nieprzerwanie od 1993 r. Wydarzenie umożliwia śledzenie zjawisk zachodzących w polskiej sztuce współczesnej, stając się jednocześnie źródłem tworzenia lubaczowskiej kolekcji polskiego rysunku współczesnego, obrazującej przemiany tej dziedziny sztuki.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy prace wykonane na papierze w dowolnej technice rysunkowej, powstałe w latach 2020-2023. Maksymalny format prac nie może przekraczać 100 x 70 cm. Rysunki muszą być sygnowane.

Opłata za udział w konkursie wynosi 200 zł.

Nagrody
• Grand Prix: 15.000 zł
• I nagroda: 8.000 zł
• II nagroda: 6.000 zł
• III nagroda: 4.000 zł
• 5 wyróżnień, każde w wysokości 1.500 zł

Prace należy dostarczyć do 31 maja 2023 r. 

Więcej informacji: konkurs

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Miradas International Art Contest 2023”

Organizatorem konkursu jest fundacja Jorge Alió Foundation z siedzibą w Alicante.


W konkursie mogą wziąć udział osoby, które zajmują się malarstwem artystycznym.

 

Miradas International Art Contest 2023 to konkurs dla artystów z całego świata mający na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa za pomocą sztuki na problemy związane z opieką okulistyczną, dbaniem o dobry wzrok oraz zapobieganiem ślepocie.

Do konkursu można zgłaszać obrazy o tematyce okulistycznej. 

Zgłoszenia należy przesyłać mailem. 

Konkurs składa się z dwóch etapów:
• krajowego – wybierane są trzy najlepsze obrazy, które przechodzą do następnego etapu,
• międzynarodowego – jury wybiera zwycięzcę konkursu.


Termin do  13 kwietnia 2023 r. 

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 4.000 USD.

więcej informacji: konkurs

Konkurs sztuki YICCA – Międzynarodowy konkurs dla artystów

YICCA to konkurs otwarty dla wszystkich artystów lub grup artystycznych, profesjonalistów i nie tylko, pochodzących ze wszystkich krajów świata. Wszystkie rodzaje współczesnych dzieł sztuki są dozwolone: rysunek, grafika, malarstwo, rzeźba, fotografia, technika mieszana, wideo, instalacje oraz performance. Celem konkursu jest promowanie uczestniczących w nim artystów, dając im możliwość dołączenia do międzynarodowego rynku sztuki współczesnej. Międzynarodowość oraz network YICCA są ogromną szansą dla artystów, którzy mogą wygrać nagrodę pieniężną oraz wystawić swoje prace w jednym z ważnych miast europejskich. Ostateczna decyzja jury doprowadzi do wyboru 18 artystów, których prace będą uczestniczyć w wystawie końcowej.

Więcej informacji: konkurs

Konkurs na plakat towarzyszący obchodom 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Organizatorem konkursu jest Muzeum Niepodległości w Warszawie.


W konkursie mogą wziąć udział:
- uczniowie średnich szkół plastycznych,
- studenci oraz absolwenci uczelni artystycznych,
- zawodowi artyści plastycy oraz graficy.

 

Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na plakat towarzyszący obchodom 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Był to zryw narodowy, który odegrał istotną rolę w podtrzymywaniu patriotyzmu, polskiej tożsamości i odnowieniu idei niepodległościowych. Hasło „Wolność. Równość. Niepodległość”, które występuje na sztandarach i medalionach z okresu 1863-1864, powinno stanowić inspirację dla uczestników konkursu. Plakat powinien godnie upamiętniać bohaterstwo powstańców styczniowych i działaczy niepodległościowych tego okresu.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden plakat. 

Pracę należy przesłać w wersji elektronicznej.


Termin zgłaszania prac upływa 21 kwietnia 2023 r.

Nagrody:
• I miejsce 5.000 zł
• II miejsce 3.000 zł
• III miejsce 1.500 zł

Więcej informacji: konkurs

Konkurs na projekt instalacji przestrzennej

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Kołobrzeg. 

Konkurs jest adresowany do studentów szkół artystycznych, artystów plastyków, pracowni artystycznych, firm zajmujących się projektowaniem i realizacją obiektów architektonicznych. 

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie wolnostojącej instalacji przestrzennej zawierającej nazwę KOŁOBRZEG.

Celem konkursu jest wzbogacenie przestrzeni miejskiej Kołobrzegu dziełem o znamionach oryginalnej koncepcji artystycznej, stworzenie charakterystycznego, przyjaznego miejsca na mapie miasta, które będzie wywoływało pozytywne skojarzenia z miastem i przyciągało mieszkańców i turystów. Projektowana instalacja powinna wywoływać wśród odbiorców pozytywne emocje. Projektowany obiekt powinien intrygować, uruchamiać wyobraźnię. Przy projektowaniu należy uwzględnić spójność wizualną z charakterem otoczenia. 

Zwycięski projekt zostanie zrealizowany na Skwerze im. komandora Stanisława Mieszkowskiego w Kołobrzegu.

Wymiary instalacji: wysokość do 3 metrów, szerokość do 20 metrów, głębokość do 2 metrów.

Projekty można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta w Kołobrzegu.


Termin nadsyłania prac mija 14 kwietnia 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).


Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 20.000 zł.

Przewidziane są również dwa wyróżnienia, każde w wysokości 5.000 zł.

Więcej informacji : Konkurs

Zmaluj coś w Bytomiu – Bytom ogłasza konkurs na projekt muralu.

 

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie na stworzenie projektu graficznego muralu.

Konkurs skierowany jest do artystów, studentów i absolwentów uczelni plastycznych z całej Polski, którzy powalczą o nagrodę w wysokości 10 tys. zł za stworzenie projektu muralu w Bytomiu.

Najlepsze prace uwzględniające charakter przestrzeni i kontekst architektoniczny miejsca powalczą w internetowym głosowaniu o możliwość realizacji na prawie 14-metrowej ścianie oficyny przy ul. Piłsudskiego.

Prace konkursowe można zgłaszać do 31 marca.

 

– Koncepcja, by na jednej ze śródmiejskich ścian powstał mural, zrodziła się w trakcie realizacji projektu rewitalizacyjnego – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. – Nowy mural będzie sąsiadował z odnowionymi kamienicami w kwartale pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Kwietniewskiego oraz z nową przestrzenią rekreacyjną. Dzięki temu doda charakteru otoczeniu. Zapraszamy artystów do nadsyłania zgłoszeń, liczymy na kreatywność – dodaje prezydent.

 

71 metrów kwadratowych do wymalowania

Zadaniem artystów, którzy zdecydują się wziąć udział w konkursie jest stworzenie projektu graficznego muralu. Projekt powinien uwzględniać charakter przestrzeni i kontekst architektoniczny Śródmieścia.

 

Wyłoniony w konkursie projekt zostanie zrealizowany na południowej elewacji oficyny przy ul. Piłsudskiego 34-36. To jedna z kamienic, której rewitalizacja trwa i która już wkrótce będzie miała nowych lokatorów.

 

Mural będzie sąsiadował z odrestaurowaną samotną elewacją kamienicy przy ul. Kwietniewskiego 11 oraz z nową zieloną enklawą, która powstanie pomiędzy ulicami Piekarską i Kwietniewskiego. Mural pokryje co najmniej 71 mkw. powierzchni ściany.

 

– Ściana przy ul. Piłsudskiego to dopiero początek. Zależy nam na tym, by do aranżacji miejskiej przestrzeni systematycznie zapraszać artystów. Chcielibyśmy, by co roku na jednej ze ścian bytomskich kamienic powstawał nowy mural – mówi Małgorzata Węgiel-Wnuk, naczelnik Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji.

 

Najlepszy projekt wybiorą internauci

 

Na nadesłanie zgłoszeń konkursowych twórcy mają czas do 31 marca 2023 r.

Komplet dokumentów, tj. projekt muralu wraz z Kartą Zgłoszeniową, oświadczeniem dotyczącym RODO oraz portfolio, należy złożyć w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Potem komisja konkursowa wyłoni trzy najlepsze projekty, które następnie trafią pod głosowanie internautów. Autor najlepszego projektu otrzyma 10 tys. zł nagrody. Następnie jego praca zostanie zrealizowana na południowej elewacji oficyny kamienicy przy ul. Piłsudskiego 34-36.

 

Wszelkie informacje znajdują się w Regulaminie dostępnym pod linkiem: Regulamin Konkursu


VIII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE OBRAZU „QUADRO ART” 2023

Okręg Łódzki Związku Polskich Artystów Plastyków kontynuuje tradycję kolejnych edycji  międzynarodowego  konkursu malarskiego. Cykliczne  organizowanie Międzynarodowego Biennale Obrazu  QUADRO  ART ma na celu wymianę artystycznych doświadczeń i inspiracji ludzi tworzących sztuki plastyczne. Ukazanie potencjału i siły obrazu poprzez bogactwo  współczesnych kierunków, różnorodności stylistyk i technik malarskich.  Celem konkursu jest także integracja środowiska twórców  i promocji ich sztuki.  Zapraszamy  do wzięcia udziału w konkursie wszystkich artystów profesjonalnych, pragnących  zaprezentować swoją  indywidualną osobowość twórczą.

 

ORGANIZATOR Okręg Łódzki Związku Polskich Artystów Plastyków

 PARTNERZY Filharmonia Łódzka im Artura Rubinsteina, Fundacja  im. Stanisława Pomian Srzednickiego

 PATRONAT HONOROWY Mister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 KURATOR KONKURSU Prezes Okręgu Łódzkiego ZPAP Ewa Tomporek- Fukuoka

 

Termin nadsyłania pracy wraz z kartą zgłoszenia, płytką CD,lub USB, kopią poświadczenia opłaty konkursowej   - 30.03.2023 r. Decyduje  data stempla pocztowego.

Posiedzenie Jury konkursowego  - do 12.04..2023

Ogłoszenie wyników konkursu  na stronie ZPAP/OŁ – 14.04 .2023

Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczanie nagród -  05.05.2023,  godz.17.30., w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina , ul. Narutowicza 20/22

Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana do końca czerwca  w Galerii – Foyer  Filharmonii Łódzkiej.

 

 • W konkursie mogą uczestniczyć artyści – zrzeszeni w stowarzyszeniach profesjonalnych twórców, absolwenci wyższych szkół plastycznych, posiadający tytuł magistra sztuki.

Opłata za udział w konkursie wynosi: 130 PLN lub 40 Euro

Numer Konta  na które  należy przelać opłatę konkursową: Fundacja im. Stanisława Pomian Srzednickiego, Łódź

Tytuł przelewu : Quadro Art 2023   konto: PKO BP 67 1020 3408 0000 4302 0383 3050

więcej informacji  w tym regulamin i karta zgłoszenia na stronie organizatora: http://zpaplodz.studiom.pl/quadro-art/


 

Konkurs "Więzione za wolność"

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie artystycznym pt. „więzione za wolność”, którego celem jest zaprojektowanie i wykonanie muralu/i na ścianach Aresztu Śledczego (Zakład Karny) znajdującego się w Bydgoszczy przy ul. Rynek 8. Murale mają stanowić autonomiczną, odrębną kompozycję. W konkursie mogą wziąć udział zarówno profesjonalni artyści tworzący murale, jak i studenci kierunków związanych ze sztuką, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności. Konkurs zakłada nagrodzenie pieniężne 3 najlepszych projektów z każdej kategorii – A,B,C lub D, które wypisane są poniżej. Kwoty różnią się ze względu na zajęte miejsce.

1 miejsce – 10 tys. zł + zobowiązanie się do wykonania autorskiego muralu przedstawionego w projekcie konkursowym

2 miejsce – 3 tys. zł

3 miejsce – 1 tys. zł

Konkurs składa się z trzech etapów

Etap 1.  Opracowanie i wysłanie projektu drogą mailową:

Każdy autor może zrealizować w ramach konkursu wybrany przez siebie temat/ty, wybierając zakres opracowania A,B,C lub D (wypisane poniżej), bądź zrealizować całość.

 

A: Zabudowa pierzejowa Rynku - nawiązanie do kamienic w sposób autorski interpretując ich  wizerunek.

B. Mur więzienia jako historia miasteczka

C. Mural upamiętniający historię więźniarek osadzonych za wolność, w tym gen. Elżbietę Zawacką ps.”Zo”, mjr Irenę Tomalak ps.”Maria” i Marię Szelągowską ps. „Rysia”

D. Ściana z istniejącym murale - możliwość dalszego rozwinięcia wizji lub potraktować ścianę swobodnie lecz z uwzględnieniem sąsiedztwa.

Tematyka jest powiązana z historią dzielnicy, w której znajduje się Zakład Karny. Obszerność dziej Starego Fordonu nierozłącznie związana jest z kulturami lokalnej miejscowości.

Etap 2. Ogłoszenie wyników na wydarzeniu 1 miasto 3 kultury:

Uroczyste uhonorowanie najlepszych prac odbędzie się 04.12.2022 roku na rynku w Starym Fordonie. Zwycięskie osoby zostaną wcześniej poinformowane drogą mailową, aby spokojnie mogły przygotować się do przyjazdu. Z racji zażyłości lokalsów ze swoją dzielnicą, zwycięzcy zostaną poproszeni o publiczne pokazanie swojej twórczej wizji i powiedzenie kilka słów.

Etap 3. 2023 rok – wykonanie murali 

*Więcej informacji na temat konkursu w załączonym dysku do pobrania

 

Pomóż nam subtelnie upiększyć mury, może to właśnie Twój pomysł wygra?

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i sportu”, nr projektu SONP/SP/566514/2022

Patronatem wydarzenia objął minister Łukasz Schreiber

konkurs artystyczny pt. „Więzione za wolność”

Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie artystycznym pt. „Więzione za wolność”, którego celem jest zaprojektowanie i wykonanie muralu/i na ścianach Aresztu Śledczego (Zakład Karny) znajdującego się w Bydgoszczy przy ul. Rynek 8. Murale mają stanowić autonomiczną, odrębną kompozycję. W konkursie mogą wziąć udział zarówno profesjonalni artyści tworzący murale, jak i studenci kierunków związanych ze sztuką, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności. Konkurs zakłada nagrodzenie pieniężne 3 najlepszych projektów z każdej kategorii – A,B,C lub D, które wypisane są poniżej. Kwoty różnią się ze względu na zajęte miejsce.

1 miejsce – 10 tys. zł + zobowiązanie się do wykonania autorskiego muralu przedstawionego w projekcie konkursowym

2 miejsce – 3 tys. zł

3 miejsce – 1 tys. zł

Konkurs składa się z trzech etapów

Etap 1.  Opracowanie i wysłanie projektu drogą mailową:

Każdy autor może zrealizować w ramach konkursu wybrany przez siebie temat/ty, wybierając zakres opracowania A,B,C lub D (wypisane poniżej), bądź zrealizować całość.

 

A: Zabudowa pierzejowa Rynku - nawiązanie do kamienic w sposób autorski interpretując ich  wizerunek.

 1. Mur więzienia jako historia miasteczka
 2. Mural upamiętniający historię więźniarek osadzonych za wolność, w tym gen. Elżbietę Zawacką ps.”Zo”, mjr Irenę Tomalak ps.”Maria” i Marię Szelągowską ps. „Rysia”
 3. Ściana z istniejącym murale - możliwość dalszego rozwinięcia wizji lub potraktować ścianę swobodnie lecz z uwzględnieniem sąsiedztwa.

Tematyka jest powiązana z historią dzielnicy, w której znajduje się Zakład Karny. Obszerność dziej Starego Fordonu nierozłącznie związana jest z kulturami lokalnej miejscowości.

Etap 2. Ogłoszenie wyników na wydarzeniu 1 miasto 3 kultury:

Uroczyste uhonorowanie najlepszych prac odbędzie się 04.12.2022 roku na rynku w Starym Fordonie. Zwycięskie osoby zostaną wcześniej poinformowane drogą mailową, aby spokojnie mogły przygotować się do przyjazdu. Z racji zażyłości lokalsów ze swoją dzielnicą, zwycięzcy zostaną poproszeni o publiczne pokazanie swojej twórczej wizji i powiedzenie kilka słów.

Etap 3. 2023 rok – wykonanie murali 

*Więcej informacji na temat konkursu w załączonym dysku informacje o konkursie

 

Pomóż nam subtelnie upiększyć mury, może to właśnie Twój pomysł wygra?

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i sportu”, nr projektu SONP/SP/566514/2022

Patronatem wydarzenia objął minister Łukasz Schreiber

KONKURS 7. GDAŃSKIE BIENNALE SZTUKI

 Zapraszamy do udziału w konkursie 7. Gdańskie Biennale Sztuki artystki i artystów mieszkających, i tworzących w województwie pomorskim! W 2023 roku prace wybrane na drodze konkursu przez radę ekspercką z pośród nadesłanych zgłoszeń, zostaną zaprezentowane w trzech oddziałach GGM, czyli w Gdańskiej Galerii Miejskiej 1 na ul. Piwnej 27/29, Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 na ul Powroźniczej 13/15 i Gdańskiej Galerii Güntera Grassa na ul. Szerokiej 37. Biennale to okazja, aby zaprezentować jednocześnie twórczość kilkudziesięciu artystek i artystów mieszkających oraz tworzących w województwie pomorskim. Ta twórcza konfrontacja różnych postaw artystycznych, technik a także reprezentantów różnych pokoleń ma w założeniu ożywienie oraz integrację środowiska twórców. Tak duże spektrum prezentacji najnowszych, najczęściej premierowych prac jest też doskonałą okazją do uchwycenia najświeższych tendencji i kierunków w sztukach wizualnych uprawianych przez pomorskich artystów. Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń!

Spośród finalistów 7. Gdańskiego Biennale Sztuki ogólnopolskie jury wyłoni zwycięzców siódmej edycji. Organizator – Gdańska Galeria Miejska przygotowała nagrodę w formie pieniężnej. Już po raz czwarty przyznana będzie również pieniężna Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wraz z otwarciem wystawy pokonkursowej, odwiedzający będą mogli głosować na artystę, który otrzyma „Nagrodę Publiczności”.  

Dotychczasowi laureaci Grand Prix konkursu to: w roku 2010 Dorota Nieznalska,  w 2012 Elvin Flamingo, w 2014 Zuza Golińska, w 2016 Martyna Jastrzębska,  w 2018 Agnieszka Piasecka, natomiast w ostatniej edycji, w roku 2020 Piotr Wyrzykowski.

 

Nabór prac konkursowych trwa od 1 października do 1 grudnia 2022.

 
Więcej informacji znajdą Państwo na  stronie internetowej i w regulaminie konkursu: https://ggm.gda.pl/18678/7-gdanskie-biennale-sztuki-zgloszenia/

26. Międzynarodowy Wschodni Salon Sztuki Lublin 2022

Tradycja Lubelskich Salonów Sztuki sięga czasów powstania Lubelskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków w 1936 roku. Ich kontynuacja jest powstały w roku 1993 Wschodni Salon Sztuki, jako najważniejsza i największa cykliczna prezentacji sztuki współczesnej we wschodniej Polsce. Tegoroczny 26. Wschodni Salon Sztuki został po raz drugi z rzędu zorganizowany, jako otwarty międzynarodowy konkurs sztuki. Prezentacja najlepszych dzieł zgłoszonych do konkursu będzie miała miejsce w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - współorganizatora wydarzenia. Pragniemy, aby wystawa Międzynarodowego Konkursu stała się przeglądem najciekawszych postaw twórczych artystów plastyków z Polski i zagranicy. Zwracając się do szerokiego grona Twórców, chcemy ukazać różnorodne tendencje, poszukiwania oraz wrażliwość artystyczną zarówno w zakresie formy jak i treści współczesnej sztuki, Jesteśmy przekonani, że zaprezentowane dzieła będą przyczyną do pogłębionej refleksji na temat sztuki aktualnej i pozwolą usytuować je w szerszym kontekście sztuki europejskiej. Mamy nadzieję, iż warunki konkursu określone w regulaminie będą wystarczającym gwarantem wysokiego poziomu artystycznego wystawy pokonkursowej. Przesyłając niniejsze zaproszenie zachęcamy Państwa serdecznie do udziału nadsyłania swoich najwartościowszych dzieł na Międzynarodowym Wschodnim Salonie Sztuki w Lublinie.

 

więcej informacji na stronie: http://zpap-lublin.pl/


„Żegnamy, by znów powitać”. Konkurs o Gdańskim Żurawiu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-fotograficzno-poetyckim "Żegnamy, by znów powitać", organizowanym przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Tematem Konkursu jest nasz słynny dźwig - Żuraw, wspomnienia i skojarzenia z nim związane, a także jego otoczenie - port nad Motławą, historie prawdziwe i zmyślone, dawne i współczesne dzieje i historie... Tytuł samego Konkursu nawiązuje do remontu i nowej odsłony Żurawia, na którą z niecierpliwością czekamy. Konkurs adresowany jest do osób dorosłych. Na Konkurs przysyłane mogą być utwory wierszowane, proza, oraz kopie fotograficzne prac plastycznych lub samych fotografii. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Szczegóły znajdą Państwo pod tym linkiem: https://nmm.pl/.../zegnamy-by-znow-powitac-konkurs-o.../


XX konkurs na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

Urząd Patentowy RP ogłasza XX edycję Konkursu na najlepszy plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

 

Celem Konkursu jest wykonanie plakatu, którego tematyka będzie nawiązywać do ochrony własności intelektualnej, w szczególności wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych.

Termin składania prac: 14 października 2022 r.

Plakaty należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 123

z dopiskiem „konkurs na plakat”

więcej informacji na stronie organizatora: https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-uprp/xx-edycja-konkursu-na-najlepszy-plakat-o-tematyce-zwiazanej-z-ochrona-wlasnosci-intelektualnej-2022

II Ogólnopolski Konkurs Sztuki Nowe Sytuacje

Z przyjemnością ogłaszamy, że rusza II Ogólnopolski Konkurs Sztuki Nowe Sytuacje pod tytułem Kontrasty zorganizowany przez Fundację Rozwoju i Promocji Sztuk Pięknych iki.
Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów kierunków artystycznych szkół wyższych, którzy nie ukończyli 45 roku życia.

Na Państwa zgłoszenia czekamy od teraz do 31 lipca 2022 roku.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy wizualnej w dowolnej technice (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, wideo, instalacja, techniki mieszane i własne, a także projekty intermedialne i multimedialne). Otwarta na różnorodne media formuła uczestnictwa ograniczona jest jedynie wiodącym tematem KONTRASTY.

Spoglądam w nie urodzony, [sic] schematyczny świat, który pragnie
aby go stworzyć i ukształtować, spoglądam w rojowisko cieni postaci ludzkich,
które kiwają ku mnie, abym je zaklął i wyzwolił: cienie tragiczne i śmieszne, i śmieszno-tragiczne…”
Tomasz Mann

W programowej książce Świat bezprzedmiotowy dokładnie wiek temu Kazimierz Malewicz wyodrębnił dwa diametralnie różne, jego zdaniem, sposoby formowania: jeden służy tak zwanemu życiu praktycznemu i dotyczy konkretnych sytuacji (angażuje świadomość), drugi jest poza jakąkolwiek „użytecznością” i odnosi się do zjawisk abstrakcyjnych (przy udziale podświadomości i nieświadomości).
Widzialne – ukryte, elegancja – niedbałość, chaos – porządek, ekspresja – powściągliwość, z przodu – z tyłu, północ – południe, pozytyw – negatyw, wojna – pokój, początek – koniec…
Idea każdego z pojęć zawiera się pomiędzy dwoma biegunami. Struktura ekstensjonalna przedmiotów i zjawisk jest przede wszystkim dualna. Kontrasty naszych wartości i wyborów tworzą systemy, a struktury napięć pomiędzy nimi wywołują sprzeczności, dysonanse i konflikty.
Niech dzisiaj więc sztuka stanie się świadomym wyborem koloru i formy, realnego lub nierzeczywistego, użytecznego lub abstrakcyjnego.
Niech będzie wyborem pomiędzy…
Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace odpowiadające na temat tegorocznej edycji.
Wszystkie wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas wernisażu i na wystawie w Galerii w Warszawie. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną ufundowaną przez Fundację Rozwoju i Promocji Sztuk Pięknych iki.
więcej informacji na stronie organizatora: https://fundacjaiki.pl/2022/04/01/nabor-do-ii-konkursunowe-sytuacje/

THE ONE Międzynarodowy Konkurs Sztuki Cyfrowej

„THE ONE” MIĘDZYNARODOWY KONKURS SZTUKI CYFROWEJ

Tytuł projektu odwołuje się do Planety Ziemi, która jest jedynym znanym nam miejscem we wszechświecie, w którym rozwinęło się życie. Chcemy zwrócić uwagę na unikatowość naszej planety i wzbudzić w odbiorcach poczucie obowiązku odnośnie dbania o jej przyszłość. Celem projektu „THE ONE”  jest wywołanie dyskusji na temat trwającej aktualnie destrukcji naszej planety spowodowanej działalnością człowieka. Chcemy, by każdy artysta i odbiorca zastanowił się nad tym dlaczego w codziennym życiu często pomijamy myślenie o przyszłości świata, zapominamy o tym co jest najważniejsze. Czy dbanie o planetę nie powinno być naszym wspólnym celem?

Międzynarodowy charakter konkursu i towarzyszących mu wystaw ma na celu zebranie różnorodnych postaw artystycznych i konfrontację artystów z różnych krajów. Kolejnym celem jest  promocja sztuki współczesnej i popularyzacja cyfrowych metod tworzenia. Chcemy podkreślić, że postęp nie musi być kojarzony z destrukcją, a wykorzystanie mediów cyfrowych może prowadzić do wymiany artystycznych postaw na skalę międzynarodową.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace w różnych technikach cyfrowych– grafika cyfrowa, digital painting, kolaż cyfrowy, rysunek cyfrowy, w formacie jpg / jpeg, video do 5 minut mp4, pliki dźwiękowe mp3.

 

więcej informacji na stronie organizatora:http://pinatagroup.com/the-one-contest/

II Ogólnopolskie Biennale Małej Formy Ceramicznej

Niezmiernie miło nam poinformować, ze Wejherowskie Centrum Kultury postanowiło zorganizować II edycję konkursu Biennale Małej Formy Ceramicznej!

 

Cele konkursu:

 1. Promocja i popularyzacja ceramiki unikatowej jako dziedziny sztuki i rzemiosła artystycznego.
 2. Kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych. 3. Stymulacja wyobraźni, odkrywanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 3. Promowanie twórczości artystycznej.
 4. Propagowanie współczesnych trendów i zjawisk artystycznych.
 5. Promocja umiejętności i talentu w zakresie prac ceramicznych oraz pomoc w rozwijaniu osobowości twórczej, kształcenia własnego języka wypowiedzi artystycznej.
 6. Inspiracja dla powstania nowych form wyrazu w zakresie prac ceramicznych.
 7. Poszerzanie wiedzy z zakresu warsztatu ceramicznego i wymiana doświadczeń.
 8. Rozwijanie kreatywności i kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
 9. Wyłonienie Uczestników Wystawy Głównej „II Biennale Małej Formy Ceramicznej”.

Przedmiotem konkursu jest mała forma ceramiczna nieprzekraczająca w żadnym ze swoich wymiarów – szerokość, głębokość, wysokość 15 cm. W przypadku, gdy praca przekroczy któryś z podanych wymiarów, nie zostanie dopuszczona do konkursu. Brak możliwości przekroczenia wymiarów tyczy się również kompozycji wieloelementowych – wymiar dotyczy całości kompozycji, a nie pojedynczych elementów. Dzieło zgłoszone do konkursu powinno być wykonane z gliny, wypalone. Szkliwienie nie jest wymagane. Konkurs ma formę otwartą, a prace mogą przedstawiać dowolną tematykę.

Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach:

 • Kategoria I: biżuteria;
 • Kategoria II: forma użytkowa;
 • Kategoria III: forma rzeźbiarska.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie czynnie uprawiające sztukę ceramiczną.

więcej informacji na stronie organizatora: https://wck.org.pl/ii-ogolnopolskie-biennale-malej-formy-ceramicznej/

Konkurs Sztuki na Bilbordach ART MOVES 2022

Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim wziąć udział każdy artysta zainteresowany sztuką na bilbordach. Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową można nadsyłać do dnia 22.07.2022, do godz. 24:00 drogą elektroniczną na adres: artmoves(at)tlen.pl

W tym roku artyści są zaproszeni do twórczej interpretacji hasła: Miłość czy nienawiść? Prawda czy fałsz? Co warto docenić w niepewnych czasach?
Konkursowe hasło można traktować jako metaforę procesów zachodzących we współczesnym świecie. Ostanie miesiące i lata upływają nam pod znakiem ciągłej niepewności. Ludzkie życie jednostkowe, jak i życie całych społeczeństw przestało być przewidywalne. Przechodzimy od kryzysu do kryzysu, bez chwili przerwy. Jeszcze nie skończyła się pandemia, a już wybuchła wojna w Ukrainie. Cały czas narasta kryzys klimatyczny, nasilają się ekstrema pogodowe. Rzeczywistość wydaje się niestabilna, nieprzewidywalna, pełna chaosu i zamętu. Poszczególne społeczeństwa, jak i cała ludzkość musi stawiać czoła ciągłym wyzwaniom, zagrożeniom i katastrofom. Jak w takich trudnych czasach żyć i na nowo się odnaleźć? Co jest ważne? Co pomaga nadać jakiś sens temu, co się dzieje, czego doświadczamy i co przeżywamy? Jak odnajdywać nadzieję? Na czym się oprzeć i co wybrać? Za czym się opowiedzieć? Pojawia się mnóstwo pytań. To pytania o to, jakiego świata chcemy, w jakiej rzeczywistości chcielibyśmy żyć? W świecie opartym na zasadach miłości czy nienawiści, prawdy czy fałszu? Co warto docenić w tych niepewnych czasach?

więcej informacji na stronie organizatora: http://artmovesfestival.org/pl/

Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Krzysztofa Grzesiaka

Lęborskie Centrum Kultury “Fregata” ogłasza I OGÓLNOPOLSKI KONKURS MALARSKI IM. KRZYSZTOFA GRZESIAKA. Celem konkursu jest promocja współczesnego malarstwa i przybliżenie twórczości Krzysztofa Grzesiaka. Do udziału zapraszamy malarzy zamieszkałych w kraju i za granicą, pełnoletnich, którzy mają polskie obywatelstwo, absolwentów szkół plastycznych, absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także malarzy nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem. 


Na konkurs przyjmowane będą prace w dowolnej technice malarskiej i tematyce,  które są własnością autora i nie były nagradzane oraz eksponowane na innych wystawach pokonkursowych. Format dzieł nie jest ograniczony, jednak ze względów technicznych krótszy bok obrazu nie może przekraczać 2 m.
Termin nadsyłania prac upływa 20 sierpnia 2022 roku. Prace będą oceniane dwuetapowo. Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 4 listopada 2022 r.


Współorganizatorzy konkursu: Urząd Miejski w Lęborku i Starostwo Powiatowe w Lęborku. Patronami wydarzenia są: Burmistrz Miasta Lęborka i Starosta Powiatu Lęborskiego.


Szczegóły i zasady konkursu opisane są w załączonym regulaminie.

KRZYSZTOF GRZESIAK
Artysta malarz, urodził się w 1952 r., zmarł 2 kwietnia 2021 roku.
W 1976 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Przez lata uprawiał olejne malarstwo sztalugowe, ikonopisarstwo i grafikę. Jego prace znajdują się w muzeach, zbiorach prywatnych i galeriach polskich i zagranicznych. Prace artysty wystawiane były na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych w kraju oraz wielu ekspozycjach grupowych za granicą m.in. w Hiszpanii, Francji, Niemczech, Japonii czy Chile. 
Wraz z żoną Cecylią, kierując przez lata Lęborską Fundacją Kultury zainicjowali w 1995 roku Międzynarodową Enklawę Malarzy w Łebie – do 2007 roku co roku przyjeżdżali na plenery artyści malarze z Niemiec, Francji, Szwecji, Rosji, Litwy, Ukrainy, Węgier oraz Japonii, odpowiadając na stawiane egzystencjalne pytania: Skąd przychodzimy, Kim jesteśmy, Dokąd idziemy? Krzysztof Grzesiak jest też autorem kilku zbiorów poezji.
Od lat związany z naszym Lęborskim, angażował się w sprawy i życie kulturalne miasta, inicjował wiele wydarzeń kulturalnych m.in. Lennon Art, Teatralia Lęborskie czy – od 2003 r. Muzykalia Lęborskie, będące prezentacją lokalnych muzyków. Mimo wieloletniej ciężkiej choroby, pozostawał aktywny artystycznie.
W 2012 roku uhonorowany został Wyróżnieniem Honorowym „Lęborski Lew”.

więcej informacji na stronie organizatora: https://www.lck-fregata.pl/aktualnosci/ogolnopolski-konkurs-malarski-im-krzysztofa-grzesiaka-3/

KONKURS NA PROJEKT I WYKONANIE „RZEŹBY – INSTALACJI ARTYSTYCZNEJ – POŚWIĘCONEJ PROF. JÓZEFOWI KAŁUŻNEMU ”

Organizatorem konkursu na projekt i wykonanie rzeźby – instalacji artystycznej jest Miasto Bydgoszcz, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego.


Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie rzeźby – instalacji artystycznej poświęconej wybitnemu okuliście, prof. Józefowi Kałużnemu. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany przez laureata w przestrzeni Skweru im. prof. Józefa Kałużnego pomiędzy ulicami Grottgera i Marszałka Focha w Bydgoszczy
Forma rzeźby – instalacji artystycznej powinna nawiązywać do procesu widzenia, anatomii oka lub metod badania wzroku, np. tablicy z optotypami (tablica Snellena). Ideą konkursu jest upamiętnienie prof. Józefowa Kałużnego poprzez rzeźbę – instalację, jednak nie jest konieczne by zwierała ona wizerunek osoby której dotyczy.
Technika – dowolna, pod warunkiem zapewnienie wieloletniej trwałości rzeźby – instalacji w przestrzeni miejskiej. Użyty materiał do realizacji kompozycji powinien charakteryzować się wysoką jakością i trwałością oraz być odporny na działanie czynników zewnętrznych, tj. warunki pogodowe, przypadkowe zniszczenia.

Każdy projekt z dopiskiem „RZEŹBA – INSTALACJA ARTYSTYCZNA – POŚWIĘCONA PROF. JÓZEFOWI KAŁUŻNEMU” powinien być dostarczony pocztą lub osobiście do Urzędu Miasta Bydgoszczy do Plastyka Miasta Marka Iwińskiego, Sielanka 8A 85-073 Bydgoszcz I piętro, pokój 6, tel. 52 58 58 177
Pracę można dostarczać od momentu ogłoszenia konkursu przez organizatora do dnia 26.08.2022 r. do godz. 24.00 lub osobiście do Urzędu Miasta Bydgoszczy do godz. 16.00, w piątki do godz. 14.00,
Projekty zgłoszone po powyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane przez Jury Konkursu.

więcej na stronie organizatora: https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/upamietnimy-wyjatkowego-bydgoszczanina/

 

IV Międzynarodowe Biennale Grafiki SKOPIE 2022

Stowarzyszenie Artystów Macedonii organizuje w dniach 15-30 września 2022 r. IV Międzynarodowe Biennale Grafiki - Skopje, jako wystawę internetową. Konkurs jest otwarty dla wszystkich artystów grafików na całym świecie. Zainteresowani artyści muszą:

- wypełnić formularz zgłoszeniowy

- przesłać maksymalnie 2 zdjęcia w dobrej rozdzielczości (300 dpi) w formacie pdf lub jpg swoich wydruków

- wysłać życiorys zawierający 100 słów

Wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać na  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. od 1 września do 5 września 2022 roku. Wyboru dokona jury złożone z 5 ekspertów i artystów.

Więcej szczegółów w załączonym formularzu zgłoszeniowym.

 

Z poważaniem, Stowarzyszenie Artystów Macedonii ul. Macedonii nr 12, tel. + 389 2 3211 533

Stowarzyszenie plastyków Macedonii ul. Macedonia nr. 12 (Dom wojskowy) tel/fax: 02/3211 533
OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ARTYSTYCZNY PLAKAT WINOBRANIOWY DNI ZIELONEJ GÓRY WINOBRANIE 2022r.

Organizatorzy: Galeria Sztuki Pro Arte

Okręgu Zielonogórskiego Związku Polskich Artystów Plastyków

Zielonogórski Ośrodek Kultury

 Terminarz:

Termin zgłaszania prac – do 06 sierpnia 2022r.

Rozstrzygnięcie konkursu – 13 sierpnia 2022r.

Otwarcie wystawy pokonkursowej – 3 września 2022r.

 

REGULAMIN

 CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest wyłonienie stojącego na wysokim poziomie artystycznym projektu

plakatu, który będzie towarzyszył obchodom Dni Zielonej Góry Winobranie 2022r.

 

Plakat powinien nawiązywać do winiarskiej tradycji i tożsamości Miasta Zielona Góra w kontekście obchodów 800-lecia powstania i 700-lecia nadania praw miejskich.

 

Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się w Galerii Sztuki Pro Arte Okręgu Zielonogórskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, po uroczystości przekazania przez Prezydenta Miasta Bachusowi kluczy do bram Miasta. Wystawa będzie istotnym punktem uroczystości winobraniowych.

 

Czytaj więcej: OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA ARTYSTYCZNY PLAKAT WINOBRANIOWY DNI ZIELONEJ GÓRY WINOBRANIE 2022r.

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu zaprasza na VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ.


Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu działa od 21 lat. Organizujemy nie tylko liczne wystawy malarstwa, rzeźby czy grafiki, ale także Międzynarodowy Plener Malarski, Zaduszki Jazzowe, Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej czy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Zgodnie z decyzją Rady Programowej GSW BWA w Olkuszu w 2016 r. zorganizowaliśmy I Małopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Ambalaż. W tym roku odbędzie się VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Asamblaż

NAGRODY
I nagroda: 5000 zł
II nagroda: 3000 zł
III nagroda: 2000 zł
wyróżnienie: 1000 zł

Czytaj więcej: VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ

II edycja Konkursu artystycznego o Nagrodę im. Chrisa Schwarza

Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie ma przyjemność ogłosić II edycję Konkursu Artystycznego o Nagrodę im. Chrisa Schwarza. Tym razem tematem przewodnim Konkursu jest „Pewne miejsce”.

Celem Konkursu jest promocja i rozwój sztuki współczesnej, jak również otwarcie przestrzeni dialogu na temat historii oraz relacji polsko-żydowskich.

Konkurs adresowany jest do profesjonalnych artystów plastyków oraz dyplomantów studiów magisterskich uczelni i wydziałów artystycznych posiadających polskie obywatelstwo lub mających status rezydentów długoterminowych zamieszkałych na terenie państwa polskiego.

Konkurs ma charakter triennale, a poszczególne edycje poświęcone są innym tematom. Jury konkursu przewiduje przyznanie jednej nagrody pieniężnej w wysokości 20 000 zł dla zwycięskiego projektu, a także sfinansowanie jego realizacji do kwoty 45 000 zł oraz prezentację w ramach wystawy zorganizowanej w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie.

„PEWNE MIEJSCE”

Idea miejsca pewnego, miejsca bezpiecznego, azylu, schronienia, którą uznawaliśmy do niedawna za oczywistą, jest w dzisiejszych czasach nieustannie kwestionowana. Pojawiają się sprzeczne i nieraz pokrętne narracje na ten temat, ale przecież na najbardziej podstawowym, ludzkim poziomie wszyscy mamy takie same potrzeby, a posiadanie pewnego, bezpiecznego miejsca jest – wydawałoby się – podstawowym prawem każdego człowieka.     

Dlatego właśnie idei takiego miejsca – i takim miejscom – postanowiliśmy poświęcić drugą edycję Konkursu o Nagrodę im. Chrisa Schwarza. Tytułowe „Pewne miejsce” można rozumieć dwojako. “Pewne” oznacza bezpieczne, zaufane, takie, w którym możemy się schronić albo po prostu być. Ale „pewne” to również jakieś, istotne dla kogoś z jakiegoś powodu, ale z założenia niedookreślone.

Ogłaszając drugą edycję Konkursu o Nagrodę im. Chrisa Schwarza, zapraszamy artystów pracujących ze wszystkimi mediami, żeby opowiedzieli nam o takich miejscach - o ich charakterze, kształcie, strukturze, o możliwościach i o zagrożeniach, które towarzyszą ich poszukiwaniu, budowie i trwaniu. Mimo że działania Żydowskiego Muzeum Galicja poświęcone są przede wszystkim polsko-żydowskiej historii i kulturze, nie chcemy, aby były one jedyną inspiracją dla zgłaszanych do konkursu prac. Ponieważ wyrażenie „pewne miejsce” można interpretować na tak wiele sposobów, temat konkursu jest uniwersalny i ma zachęcić do pogłębionej refleksji i do twórczego przepracowania jego rozmaitych znaczeń w historycznych i współczesnych kontekstach.

Czytaj więcej: II edycja Konkursu artystycznego o Nagrodę im. Chrisa Schwarza

Konkurs na logo obchodów 800-lecia miasta Ujazd

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe.

Konkurs ma charakter otwarty.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo obchodów 800-lecia miasta Ujazd. Logo powinno się dobrze prezentować zarówno w wersji kolorowej, jak i monochromatycznej.

Projekt należy dostarczyć na płycie CD lub pendrivie.

Termin nadsyłania prac upływa 30 maja 2022 r.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2.000 zł.

więcej informacji na stronie organizatora: https://ujazd.pl/4282/1564/konkurs-na-projekt-logo-800-lat-ujazdu.html

ASUS ProArtist Awards

Organizatorem konkursu jest firma ASUSTeK Computer Inc.

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Tegoroczny temat — Odkrywaj, przekraczając granice — ma zachęcać do przełamywania ograniczeń w kreatywnym myśleniu i pokazywania innym świata widzianego oczami twórcy. Nadszedł czas, aby spojrzeć poza rzeczywistość i stworzyć coś prawdziwie unikatowego. Dzięki sztuce zmieniaj nierealne w rzeczywistość i spraw, aby niemożliwe stało się możliwym.

Prace można zgłaszać w czterech kategoriach:
• Fotografia
• Projektowanie graficzne
• Film
• Animacja

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 maja 2022 r.

W każdej z czterech kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
• I miejsce: 10.000 USD oraz sprzęt firmy ASUS (laptop ProArt Studiobook 16 OLED H5600 lub Zenbook Pro Duo UX582 oraz monitor ProArt Display PA329CV)
• II miejsce: 5.000 USD oraz sprzęt firmy ASUS (laptop ProArt Studiobook 16 OLED H5600 lub komputer ProArt Station PD5 PD500TC oraz monitor ProArt Display PA328CGV)
• Nagroda publiczności: sprzęt firmy ASUS (laptop Vivobook Pro 16X OLED N7600 lub monitor PA279CV Display oraz płyta główna ProArt Z690)

więcej informacji na stronie organizatora: https://www.asus.com/campaign/ASUS-ProArtist-Awards-2022/pl/index.php

7. Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Artystów imienia Mariana Michalika. Triennale Malarstwa. Częstochowa 2022/2023

Organizatorem konkursu jest Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

W konkursie mogą wziąć udział profesjonalni artyści, którzy nie ukończyli 35 roku życia, w tym studenci i absolwenci kierunków artystycznych wyższych uczelni.

Celem konkursu jest poszukiwanie i promowanie nowych indywidualności twórczych oraz prezentacja prac malarskich ukazujących aktualne tendencje w sztuce. Hasłem bieżącej edycji konkursu jest OBECNOŚĆ.

Na konkurs przyjmowane będą prace z lat 2018 - 2022, wykonane w dowolnej technice i konwencji malarskiej (w tym obiekty przestrzenne uzyskiwane środkami malarskimi), niedające się powielić jako oryginały, uprzednio nienagradzane i będące własnością autora.

Opłata za udział w konkursie wynosi 80 zł.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 września 2022 r.

• I nagroda – 5.000 zł
• II nagroda – 3.000 zł
• Nagroda Starosty Częstochowskiego – 2.000 zł
Wyróżnienia honorowe.

więcej informacji na stronie organizatora: https://galeria.czest.pl/project/7-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodych-artystow-imienia-mariana-michalika-triennale-malarstwa-czestochowa-2022-2023-obecnosc/

Konkurs na logo Śląskiego Teatru Impresaryjnego im. Henryka Bisty

Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej.

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej ogłasza konkurs na projekt logotypu nowej instytucji kultury – Śląskiego Teatru Impresaryjnego im. Henryka Bisty, która powstanie z przekształcenia MCK.Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej propozycji logotypu, który stanie się wizytówką nowej instytucji, jej znakiem rozpoznawczym i jednocześnie poprzez swój charakter zachęcającym do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez ŚTI.

Prace należy przesyłać mailem.

Więcej informacji na stronie organizatora https://www.mckrudasl.pl/index.php/1891-konkurs-na-projekt-logo-stin

Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2022 r.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2.000 zł.

V Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego

Organizatorem konkursu jest Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bydgoski. Współorganizatorem jest Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy.

Konkurs jest adresowany do absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także malarzy nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w dowolnej technice malarskiej.

Obrazy muszą być wykonane w latach 2020 - 2022 i nie mogą być wcześniej nagradzane ani prezentowane na wystawach pokonkursowych.

Wpisowe wynosi 70 zł.

Zgłoszenia można przesyłać mailem.

Więcej informacji w regulaminie

• Grand Prix – 35.000 zł
• I nagroda – 20.000 zł
• II nagroda – 10.000 zł
• III nagroda – 8.000 zł

Nagroda Zarządu NCP POLAND Sp. z o.o. w Bydgoszczy o wartości 15.000 zł w postaci zakupu obrazu do kolekcji.

Wyróżnienie Rektora Politechniki Bydgoskiej J.J. Śniadeckich o wartości 2.500 zł.

Nagroda Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w postaci zakupu muzealnego o wartości 5.000 zł.

Nagroda Prezesa ZPAP o/Bydgoszcz w postaci wystawy indywidualnej w Galerii Wspólnej w Bydgoszczy.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 do 15 czerwca 2022 r.

więcej na stronie organizatora: https://www.facebook.com/konkurswyczolkowskiego/

 

Ogólnopolski Konkurs Malarski imienia Krzysztofa Grzesiaka

Lęborskie Centrum Kultury “Fregata” ogłasza I OGÓLNOPOLSKI KONKURS MALARSKI IM. KRZYSZTOFA GRZESIAKA.

Celem konkursu jest promocja współczesnego malarstwa i przybliżenie twórczości Krzysztofa Grzesiaka. Do udziału zapraszamy malarzy zamieszkałych w kraju i za granicą, pełnoletnich, którzy mają polskie obywatelstwo, absolwentów szkół plastycznych, absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także malarzy nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem.

Na konkurs przyjmowane będą prace w dowolnej technice malarskiej i tematyce,  które są własnością autora i nie były nagradzane oraz eksponowane na innych wystawach pokonkursowych. Format dzieł nie jest ograniczony, jednak ze względów technicznych krótszy bok obrazu nie może przekraczać 2 m.

Termin nadsyłania prac upływa 20 sierpnia 2022 roku. Prace będą oceniane dwuetapowo. Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 4 listopada 2022 r.

Współorganizatorzy konkursu: Urząd Miejski w Lęborku i Starostwo Powiatowe w Lęborku. Patronami wydarzenia są: Burmistrz Miasta Lęborka i Starosta Powiatu Lęborskiego.

więcej na stronie organizatora: https://www.lck-fregata.pl/aktualnosci/ogolnopolski-konkurs-malarski-im-krzysztofa-grzesiaka-3/

 

Czytaj więcej: Ogólnopolski Konkurs Malarski imienia Krzysztofa Grzesiaka

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ GRAFITEKA 2022

Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków, Sekcja Grafiki ogłasza III Ogólnopolski Konkurs Grafiki Artystycznej Grafiteka 2022, będący częścią IX-tej edycji wystawy Grafiteka 2022.

Celem Konkursu jest przegląd i prezentacja najnowszych osiągnięć w dziedzinie grafiki artystycznej, aktywizacja środowiska grafików oraz promowanie polskiej sztuki na terenie kraju i za granicą.

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich absolwentów oraz studentów ostatnich lat studiów magisterskich wyższych uczelni artystycznych oraz do członków ZPAP, zwanych dalej Uczestnikami.

Przedmiotem Konkursu są tylko i wyłącznie prace z dziedziny grafiki artystycznej.

Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić na Konkurs nie więcej niż trzy prace w dowolnej technice graficznej, powstałe w latach 2020-2022, będące jego własnością.

Konkurs ma formułę dwuetapową. Obowiązujące terminy są ujęte w Terminarzu dla Uczestników - Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Grafiteka 2022".

 

Etap I Konkursu

Do dnia 28 maja 2022 r.(decyduje data stempla pocztowego) na adres: OWZPAP   ul. Mazowiecka 11a, Warszawa 00-052 z dopiskiem: Konkurs „Grafiteka 2022”  należy przesłać:

1. płytę CD lub pendrive zawierające reprodukcje zgłaszanych prac (format plików .jpg lub .tif w RGB, rozdzielczość 300dpi, długość dłuższego boku pracy 20 cm)

2. kartę zgłoszenia

3. dowód wpłaty (Etap I Konkursu jest płatny. Warunkiem przyjęcia prac do I etapu jest wniesienie bezzwrotnej opłaty w wysokości 100 zł.)

UWAGA! W tym roku uruchamiamy również elektroniczną opcję zgłaszania prac do pierwszego etapu. Komplet dokumentów czyli: reprodukcje, kartę zgłoszenia oraz dowód wpłaty można przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator powoła Jury, które na podstawie wersji elektronicznych prac dokona kwalifikacji prac do II etapu Konkursu.

Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu Konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Materiały nadesłane do I etapu Konkursu nie będą zwracane.

 

Etap II Konkursu

Etap II Konkursu jest bezpłatny.

Oryginały zakwalifikowanych prac do II etapu Konkursu należy dostarczyć do dnia 16 września 2022 r. na adres: OW ZPAP ul. Mazowiecka 11a , Warszawa 00-05 z dopiskiem: Konkurs „Grafiteka 2022”

Uczestnicy Konkursu pokrywają koszty przesłania zgłoszeń do I etapu oraz transportu prac zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.Prace powinny być opakowane na czas transportu w opakowania umożliwiające powtórne ich użycie w celu odesłania prac po zakończeniu wystawy na koszt uczestnika. Każde opakowanie powinno być opisane Godłem w widocznym miejscu.

Nagrody

Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień:

I miejsce - 6 000 PLN

II miejsce - 4 000 PLN

III miejsce - 2 000 PLN

3 wyróżnienia - po 1 000 PLN

Wyróżnienia honorowe - udział w wystawie pokonkursowej

Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród w wypadku pozyskania fundatorów nagród lub sponsorów Konkursu.

Laureat I nagrody Konkursu „Grafiteka 2022” zostanie zaproszony przez Organizatora Konkursu do urządzenia indywidualnej wystawy swoich prac w Galerii 022 w Warszawie po ustaleniu terminu wystawy.

więcej informacji na stronie Organizatora: http://owzpap.org/

Regulamin Konkursu do pobrania: http://owzpap.org/wp-content/uploads/2022/02/Regulamin-Grafiteka-2022.pdf


KONKURS NA OPRACOWANIE ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) 200-LECIA SOPOCKIEGO KURORTU

w którym nagrodą główną jest zaproszenie do wykonania systemu identyfikacji wizualnej dla Miasta Sopotu i jego jednostek.

Konkurs ograniczony, jednoetapowy
ORGANIZATOR: Gmina Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot

Główną Nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, do zaprojektowania systemu identyfikacji wizualnej dla Miasta Sopotu i jego jednostek. Ponadto przewidziane są dwie nagrody pieniężne.

Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego i jednoetapowego co oznacza, że zainteresowane podmioty składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie zaś Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie Uczestników spełniających wymagania regulaminu i zaprasza do składania prac konkursowych w sposób opisany dalej w Regulaminie.

Komunikacja w Konkursie, między, Organizatorem a Uczestnikiem/Uczestnikami konkursu będzie odbywać się wyłącznie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, przy czym składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, składnie Prac konkursowych odbywa się wyłącznie przy pomocy platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem:https://ezamowienia.gov.pl/

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP.

Ostateczny termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.  14 marca 2022 r.

Ostateczny termin składania poprzez platformę miniPortal wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora.  18 marca 2022 r. godz.11.00

Ostateczny termin poinformowania Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie. 24 marca 2022 r.

Ostateczny termin składania Prac konkursowych poprzez platformę e-Zamówienia. 15 kwietnia 2022 r.

strona internetowa Konkursu: https://ezamowienia.gov.pl/

Regulamin Konkursu do pobrania na stronie :https://bip.sopot.pl

Park Sztuki 2022

Organizatorem konkursu jest Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej.
W konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci wyższych szkół artystycznych.

Bialskie Centrum Kultury zaprasza artystów i studentów uczelni artystycznych do udziału w cyklicznej imprezie plenerowej Park Sztuki.

W czerwcu br. wybrani twórcy zaprezentują swoje prace w Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej.

Projekty rzeźb, instalacji, performances można zgłaszać do 15 maja 2022 r.

Regulamin konkursu: https://gp.bck24.pl/wp-content/uploads/2022/02/Regulamin-Park-Sztuki-2022-1.pdf

więcej informacji na stronie organizatora: https://gp.bck24.pl/park-sztuki-101112-czerwca-2022-r/

Konkurs na logo 50-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Tajlandią

Ambasada RP w Bangkoku jest organizatorem Konkursu na logo 50-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Tajlandią.

.Zwycięskie logo powinno nawiązywać do symboli/kolorystyki flag obu krajów, obowiązkowym elementem jest sformułowanie w języku angielskim o brzmieniu:50th ANNIVERSARY OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN POLAND AND THAILAND” lub jego skrót uzasadniony specyfiką Pracy konkursowej np. „POLAND AND THAILAND 50th ANNIVERSARY”. Zwycięskie logo będzie wykorzystywane dla celów promocyjnych w Rocznicowym Roku 2022.

Konkurs skierowany jest do obywateli Polski i/lub Tajlandii, którzy w dniu przesłania pracy konkursowej ukończyli 18 rok życia.

Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 2 oryginalne projekty graficzne przesyłając je w formacie PNG lub JPEG w wysokiej rozdzielczości o maksymalnym rozmiarze pliku do 5 MB.

Prace należy przesyłać mailem.

Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2022 r.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 1.000 USD.

Regulamin konkursu: file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/BKK_Regulamin_Logo_Konkurs_PL.pdf

Więcej informacji n stronie : https://www.gov.pl/web/tajlandia/konkurs-na-logo-50-lecia-nawiazania-stosunkow-dyplomatycznych-pomiedzy-polska-a-tajlandia

Beyond Future Art Prize 2022

Termin zgłaszania prac mija  31 marca 2022

Konkurs jest adresowany zarówno do amatorów jak i profesjonalnych artystów.

“ Why “E” embrace? Living on this planet, wE share same Earth, same Environment, same homE, and same climate change. To see all this fortune last for everyone and future generations, we invite artists, wherever you are, to share with us your journey of embracing the beauty of the earth. All possible angles, media, and forms are welcomed. Share your story now. Vision for our sustainable future.

Formularz zgłoszeniowy: https://app.vzow.com/app01/form/ApplicationforBeyondFutureArtPrize/formperma/5D8wTczktyA4ZbOH9ED6w7GtiLX38Gin7B0PBGSSd7s

 Nagroda
The winner will receive a cash prize of HK$25,000.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://beyondfuture.art/

III Ogólnopolski Konkurs Malarski „Moje Zakopane”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zakopiańskie Centrum Kultury – Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział profesjonalni artyści plastycy – absolwenci wyższych uczelni artystycznych oraz członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków.

Opis
Do konkursu  można zgłaszać obrazy wykonane w dowolnej technice malarskiej. Tematem prac powinny być Tatry i Zakopane.

Każdy artysta może zgłosić maksymalnie dwa obrazy z lat 2019-2022.

Prace należy przesyłać dostarczyć do Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem.

Opłata za udział w konkursie wynosi 100 zł.

 

Termin zgłaszania prac mija 8 kwietnia 2022 r.

Nagrody
• Grand Prix: 5.000 zł oraz indywidualna wystawa w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem
• II nagroda: 3.000 zł
• III nagroda: 2.000 zł
• 3 wyróżnienia honorowe

Regulamin konkursu:http://galeria.zakopane.pl/files/02d09a6e/konkurs_malarski_2022.pdf

Więcej informacji na stronie organizatora: http://galeria.zakopane.pl/pl/news/520,0

Konkurs prac artystycznych w ramach 20. Przeglądu Sztuki SURVIVAL

Organizatorem konkursu jest Fundacja Art Transparent. 

Konkurs jest adresowany do artystów sztuk wizualnych.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów artystycznych, które zostaną zrealizowane podczas 20. Przeglądu Sztuki SURVIVAL. Przegląd odbędzie się w dniach od 24 do 28 czerwca 2022 roku, w budynkach dawnego szpitala Betania przy ul. Traugutta we Wrocławiu.


Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 lutego 2022 r.

Nagroda
Wybrane projekty zostaną zrealizowane i zaprezentowane podczas 20. Przeglądu Sztuki SURVIVAL.

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyqLuTlAw9SLX_vo1wjFBO9mnEY1LY4sDWNHnbW8IMKjzZPQ/viewform

Regulamin konkursu: https://www.survival.art.pl/wp-content/uploads/2021/12/SURVIVAL_20_regulamin_PL.docx.pdf

Więcej informacji na stronie organizatora: https://arttransparent.org/event/20-przeglad-sztuki-survival-open-call/

Konkurs na projekt dwóch murali upamiętniających obronę Reduty Ordona

Organizatorem konkursu jest Zarząd Dzielnicy Ochota w Warszawie.

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować dwa murale upamiętniające obronę Reduty Ordona. Planowana lokalizacja murali to ściany północna i południowa budynku przy al. Bohaterów Września 19 w Warszawie. 

Termin składania prac upływa 15 marca 2022 r. o godz. 16:00.

Nagrody:
• I nagroda – 15.000 zł
• II nagroda – 7.000 zł
• III nagroda – 3.000 zł

Regulamin konkursu:https://ochota.um.warszawa.pl/documents/42113/42361529/Regulamin+konkurs+murale+Reduta+Ordona.pdf/8534d725-0f63-3c0f-bf16-a6ffcea8b524?t=1642760805188

Więcej informacji na stronie organizatora : https://ochota.um.warszawa.pl/-/konkurs-reduta-ordona

Konkurs na projekt muralu "Krybar"

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Warszawski.

Konkurs ma charakter otwarty.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural o tematyce historycznej. 

 Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu (wielkoformatowego malowidła ściennego) bezpośrednio nawiązującego do powstańczych walk związanych z Uniwersytetem Warszawskim, gdy Zgrupowanie Bojowe „KRYBAR” dążyło do odbicia uczelni z rąk okupantów. Forma przedstawienia ma za zadanie budzić szacunek i zaciekawienie tym rozdziałem walk powstania warszawskiego i poprzez łatwe do odczytania skojarzenie z uczelnią umacniać więź okolicznych mieszkańców z uniwersytetem, a widzów z innych stron informować, że znajdują się w miejscu naznaczonym bohaterską historią 1944 roku.


Prace można przesyłać do 4 marca 2022 r. do godziny 16.00.


• Nagroda główna – 10.000 zł
• I wyróżnienie – 5.000 zł
• II wyróżnienie – 2.500 zł

regulamin konkursu: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/01/regulamin-konkursu-na-projekt-muralu-krybar_1.pdf

więcej informacji na stronie konkursu: https://www.uw.edu.pl/konkurs-na-projekt-muralu-krybar/

Międzynarodowy konkurs SAMARITÉ dla artystów 2022 - II edycja

UWOLNIJ SWOJĄ KREATYWNOŚĆ, STWÓRZ GRAFIKĘ DLA MARKI SAMARITÉ NA WYBRANY TEMAT I WYGRAJ 1000$
CO ZROBIĆ, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?  Zaprojektuj grafikę, która zostanie identyfikacją wizualną marki Samarité, Zinterpretuj jeden lub dwa tematy
THE MAGIC WORLD OF FAIRIES AND ELVES  Niech Twoją inspiracją będzie czarodziejski świat wróżek i leśnych elfic zamieszkujących magiczny i tajemniczy las
THE SECRET POWER OF SUN  Tematem przewodnim jest słońce. Powinno być głównym bohaterem projektu. Osadź je wokół stylistyki mitologii słowiańskiej, bogiń słońca i magicznej natury
JAKA JEST NAGRODA? 

- 2 nagrody główne po 1000$ oraz wykorzystanie zwycięskich prac w materiałach marketingowych z podaniem imienia i nazwiska autora
- 3 wyróżnienia: Zestawy kosmetyków Samarité każdy o wartości 500PLN
JAK WYKORZYSTAMY TWOJĄ PRACĘ?  Jako naszą identyfikację wizualną na najbliższy czas. Wydrukujemy ją w naszych materiałach marketingowych i wykorzystamy w komunikacji online na naszych kanałach
ZASADY
• Zaprojektuj kreatywną grafikę. Możesz wysłać dowolną ilość prac na jeden lub dwa tematy
• Prześlij ją na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 13.02.2022
• Zwycięzcę wyłonimy do 25.02.2022
• Wyniki konkursu ogłosimy drogą mailową oraz na naszych social mediach
SPOSÓB WYKONANIA  Prace konkursowe: rysunek, ilustracja graficzna lub kolaż wyślij w postaci pliku cyfrowego w formacie JPG do 1MB, format 30x30 cm, rozdzielczość 72 dpi
Zwycięzców poprosimy o pliki otwarte w formacie PSD, AI lub ID na warstwach, w przestrzeni kolorystycznej CMYK, format min. 30x30 cm, rozdzielczość 300 dpi
REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY NA www.samarite.pl/regulamin-konkursu


Konkurs na projekt plakatu – Dotyk

zapraszamy do udziału w konkursie na plakat promujący główne wydarzenie Legnickiego Festiwalu SREBRO – Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej. Dedykowany twórcom biżuterii artystycznej Konkurs jest organizowany przez Galerię Sztuki w Legnicy od 30 lat, a konkurs na towarzyszący mu plakat – od 11 lat. W tym roku hasłem przewodnim Konkursu jest DOTYK – do tego tematu powinien nawiązywać projektu plakatu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 lutego 2022 r.

 

Konkurs na plakat już po raz jedenasty towarzyszy konkursowi złotniczemu, a zwycięski projekt tradycyjnie staje się plakatem promującym Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej i jego wiodącym motywem graficznym.

Konkurs złotniczy jest głównym wydarzeniem Legnickiego Festiwalu SREBRO. W ostatnich latach konkursy miały tematy: Wciąż człowie? (2020), „Srebro” (2019),  „Iluzja” (2018), „Tożsamość” (2017) czy „Miasto” (2016); tegoroczny tytuł to: „Dotyk”.

Legnica jest niemal stutysięcznym, historycznym miastem leżącym w sercu Dolnego Śląska – wyjątkowego regionu, od wieków słynącego z bogactw naturalnych, zwłaszcza ze złóż kamieni budowlanych i szlachetnych oraz metali szlachetnych – złota, miedzi i srebra. Do dziś dobrze prosperują tu kopalnie i huty, produkujące miedź i srebro w ilościach liczących się na świecie. Legnicki Festiwal SREBRO jest artystycznym odzwierciedleniem tej specyfiki regionu oraz śladem związanej z nią działalności gospodarczej.

 

więcej informacji na stronie organizatora: https://galeria.legnica.eu/konkurs-na-projekt-plakatu-dotyk/


 

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

Gdański Archipelag Kultury Plama zaprasza do udziału w konkursie na plakat Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA.

Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, artystów oraz firm zajmujących się projektowaniem reklamowym. Prace przesyłać można do 21.02.2022 r., do godziny 17:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 marca 2022. Na autora/autorkę zwycięskiego projektu czeka nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł.

Wyboru dokona komisja konkursowa: Patryk Hardziej, Anita Wasik, Anna Witkowska oraz przedstawiciele Miasta Gdańsk oraz Gdańskiego Archipelagu Kultury.

 

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: gak.gda.pl/feta-2022-konkurs-na-plakat-festiwalu/


 

Festiwal FETA odbywa się w Gdańsku od 1997 roku i od początku organizowany jest przez Plamę GAK. To jeden z największych i najważniejszych festiwali teatrów plenerowych i ulicznych w Polsce, który cieszy się dużym uznaniem na europejskim i światowym forum. Festiwal daje widzom okazję do zapoznania się  z najnowszymi światowymi i polskimi trendami współczesnej sztuki teatru plenerowego, ulicznego oraz teatru tańca.

Festiwalowi co roku towarzyszy konkurs na plakat FETY oraz pokonkursowa wystawa wyłonionych przez jury plakatów. Wybór plakatu FETY co roku wzbudza spore emocje wśród wielbicieli teatru ulicznego i plenerowego. Plakat jest niezwykle ważnym elementem festiwalu, zwycięski projekt widoczny jest w przestrzeni miasta i staje się symbolem festiwalu.

 

 

 

Konkurs na Obiekt Sztuki w Ogrodach Polsko-Niemieckich

Twórca obiektu sztuki lub instalacji przestrzenno-architektonicznej w Ogrodach Polsko-Niemieckich w Warszawie poszukiwany!

 • Rusza konkurs na małą formę architektoniczną, której tematem jest „Refleksja nad SĄSIEDZTWEM i spędzaniem czasu RAZEM, ale też OBOK SIEBIE”
 • Nagrodą główną jest umowa dla autora zwycięskiego projektu na realizację w kwocie do 100 tysięcy złotych.
 • Termin zgłaszania prac upływa 17 grudnia 2021 roku.
 • Nazwisko zwycięzcy poznamy 28 grudnia 2021 roku.
 • Organizatorem konkursu jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Do 100 tysięcy złotych na realizację zwycięskiego pomysłu – to nagroda główna w konkursie, którego organizatorem jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dzięki tej inicjatywie w Ogrodach Polsko-Niemieckich na warszawskiej Pradze Południe pojawi się nowy obiekt sztuki lub instalacja przestrzenno-architektoniczna. Tematem przewodnim jest SĄSIEDZTWO.

Polacy i Niemcy sąsiadują ze sobą od dawna, ale to w ciągu ostatnich 30 lat rozwinęły się głębsza współpraca i przyjaźń. Namacalnym znakiem tego bliskiego partnerstwa są konkretne projekty, np. Ogrody Polsko-Niemieckie. Bardzo mnie cieszy, że wielu „sąsiadów”, czyli mieszkańców Warszawy, w tym także wielu Niemców, tak aktywnie angażuje się na rzecz Ogrodów i dosłownie bierze sprawy w swoje ręce, aby ta inicjatywa mogła się rozwijać. - mówi Valerio Trabandt z Wydziału Kultury Ambasady Niemiec w Warszawie. - Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie wszystkich, którym leży na sercu dobre sąsiedztwo między narodami, mieszkańcami miasta, przedstawicielami różnych pokoleń czy osobami o odmiennych poglądach. Także wrażliwych na sąsiedztwo z przyrodą czy harmonię sąsiadujących ze sobą elementów przestrzeni miejskiej.

Konkurs adresowany jest do plastyków, architektów, miłośników designu i ładu przestrzennego, miejskich aktywistów i każdego, kto ma ciekawy pomysł na zgodne z ideą konkursu zaaranżowanie fragmentu Ogrodów. Zadaniem jest opracowanie koncepcji wizualnej, projektu graficznego, małej formy architektonicznej, która będzie nawiązywać do tematu przewodniego. Konkurs ma charakter otwarty, należy mieć jedynie ukończone 18 lat. Uczestnicy mają czas na przesłanie gotowego projektu od chwili ogłoszenia konkursu, tj. 8 listopada do 17 grudnia 2021 roku. Ogłoszenie Laureatów nastąpi 28 grudnia 2021 roku.

Prace oceni jury w składzie:

 • Cornelius Ochmann, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • Robert von Rimscha, Ambasada Niemiec w Warszawie
 • Małgorzata Bojańczyk, reprezentantka darczyńców prywatnych Ogrodów
 • Ewa Łabno-Falęcka, Mercedes-Benz Polska, sponsor Ogrodów
 • Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
 • Izabela Szostak-Smith, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
 • Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków Urzędu m.st. Warszawy

Oceniane będą nie tylko walory artystyczne i przekaz, zgodny z ideą i tematyką Konkursu, ale także możliwość realizacji oraz użyteczność dla osób korzystających z Ogrodów. Ważne, by zgłoszony pomysł dobrze komponował się z otoczeniem, uwzględniał historyczne osie kompozycyjne Parku Skaryszewskiego i nie zaburzał funkcjonowania lokalnego ekosystemu. Projekty, które zakładają usuwanie drzew i krzewów, cięcie korzeni drzew albo instalację oświetlenia, zaburzającego dobowy rytm ptaków i zwierząt nie będą mogły liczyć na przychylność członków komisji. Jury wybierze trzy prace. Autor najlepszej otrzyma możliwość realizacji swojego pomysłu, pozostała dwójka – nagrody pieniężne.

Zgłoszenia udziału i prace przyjmowane są on-line za pośrednictwem formularza, zamieszczonego na stronie internetowej Ogrodów https://ogrody-polsko-niemieckie.pl/ Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

- Organizując konkurs pragniemy nie tylko przypomnieć o 5 rocznicy powstania Ogrodów oraz jubileuszu 30-lecia Traktatu i naszej Fundacji – mówi Cornelius Ochman, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej - Chcemy przede wszystkim stworzyć użyteczny i przyjazny zarówno dla odwiedzających Ogrody jak i przyrody symbol, skłaniający do refleksji nad sąsiedztwem.

Ogrody Polsko-Niemieckie zlokalizowane w warszawskiej dzielnicy Praga-Południe, sąsiadują z Jeziorem Kamionkowskim oraz Parkiem Skaryszewskim. Powstały jako projekt Roku Jubileuszowego 2016, w celu upamiętnienia 25 rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Biuro Prasowe:

Łukasz Kraczka

tel. +48 574 101 800


 

KONKURS MALARSKI O NAGRODĘ EIBISCHA 2021

Konkursu malarski o Nagrodę Eibischa organizowany przez Fundację im. Franciszki Eibisch. 

Fundacja im. Franciszki Eibisch została powołana zgodnie z wolą prof. Eugeniusza Eibischa, wybitnego malarza kolorysty.  ​​​​​​Fundacja przeprowadza przeznaczony dla młodych malarzy konkurs o Nagrodę Eibischa. Celem konkursu jest promocja wyróżniających się młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej. Dotychczas odbyło się kilkanaście edycji konkursu, a wśród nagrodzonych znależli się m.in.: Jakub Ciężki, Kamil Lisek, Krzysztof Rzeźniczek, Ewa Prończuk-Kuziak, Dariusz Milczarek, Bartosz Czarnecki, Marta Kawiorska, Anna Róża Kołecka, Joanna Woyda, Paweł Baśnik, Aleksandra Prusinowska, Lena Achtelik.

W Jury Konkursu dotychczas zasiadali m.in. prof. dr hab. Adam Myjak (ASP Warszawa), prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki (UP Kraków), prof. Jacek Rykała (ASP Katowice), prof. dr hab. Antoni Fałat (EAS), prof. Adam Styka (UMCS Lublin), prof. Maciej Świeszewski (ASP Gdańsk), prof. dr hab. Wojciech Zubala ( ASP Warszawa), dr. hab. Zdzisław Wiatr, Andrzej Fogtt oraz Katarzyna Napiórkowska (Prezes Fundacji im. Franciszki Eibisch).

W konkursie Fundacji im. Franciszki Eibisch uczestniczyć mogą absolwenci (do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich) oraz studenci polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi rok studiów drugiego stopnia oraz czwarty i piąty rok studiów jednolitych).

Zgłoszonych może zostać do trzech prac danego artysty, o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 30 cm oraz nie większych niż 180 x 180 cm.

W konkursie przyznawane jest Grand Prix  (10.000 zł) oraz Wyróżnienia Honorowe.
 
Zgłoszenia do konkursu można przesyłać elektronicznie poprzez formularz na stronie internetowej Fundacji im. Franciszki Eibisch  do dnia 20 listopada 2021 do końca dnia. 

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi 3 grudnia 2021 w Warszawie. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej: www.eibisch.pl


 

Konkurs na wykonanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej

Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie.

Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) w Krakowie (w organizacji) ogłasza

Konkurs na wykonanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej

Wystawa stała Muzeum KL Plaszow zostanie zrealizowana w dwóch lokalizacjach: nowo projektowanym budynku Memoriału oraz zabytkowym obiekcie, tzw. Szarym Domu.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie merytorycznie uzasadnionej, estetycznej, atrakcyjnej i funkcjonalnej koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow, łączącej obie odsłony ekspozycji oraz złożenie jej w formie pracy konkursowej.

Wybrana praca konkursowa, w części lub w całości, może stać się podstawą do opracowania dokumentacji projektowej, umożliwiającej realizację wystawy stałej w Muzeum – Miejscu Pamięci KL Plaszow w Krakowie.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. Dla autorów prac, które zajmą pierwsze trzy miejsca – przewidziano nagrody pieniężne.

Warunki udziału w konkursie określa Regulamin wraz z załącznikami.

Terminy:

15 października 2021 r. - ogłoszenie konkursu,

do 21 października 2021 r. - zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej,

25 października 2021 r. - wizja lokalna,

do 1 listopada 2021 r. - składanie pytań dotyczących Regulaminu konkursu,

do 4 listopada 2021 r. - udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu konkursu,

do 26 listopada 2021 r - składanie prac konkursowych,

do 10 grudnia 2021 r. - ogłoszenie wyników konkursu.

 

Regulamin konkursu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Organizatora.https://www.bip.krakow.pl/?news_id=146113

"Luna ewentualnie Mars" Międzynarodowa Wystawa Projektu "Mail art" (sztuka zawarta w pocztówce)

 


K-49 konkurs na opracowanie koncepcji pomnika Premiera Jana Olszewskiego.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji pomnika Premiera Jana Olszewskiego.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji pomnika - rzeźby figuralnej, upamiętniającej Premiera Jana Olszewskiego, wybitnego polityka, Prezesa Rady Ministrów w latach 1991-1992. Pomnik ma być zlokalizowany na terenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy głównym wejściu do siedziby KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 (po prawej stronie od wejścia głównego do budynku, jak zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 8 do regulaminu). Konkurs prowadzony jest w procedurze ograniczonej jednoetapowej na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz regulaminu konkursu.

Zamawiający przewiduje następujące nagrody:

I miejsce – 26 000,00 zł i zaproszenie do negocjacji umowy - w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

II miejsce – 16 000,00 zł;

III miejsce – 11 000,00 zł;

IV miejsce – 7 000,00 zł.

Uczestnikami konkursu, mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, które: 1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) spełniają warunki udziału w konkursie tj. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do należytego wykonania zamówienia publicznego planowanego do udzielenia po zamknięciu konkursu, w szczególności osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

więcej informacji na STRONIE ORGANIZATORA: https://www.gov.pl/web/premier/k-49-konkurs-na-opracowanie-koncepcji-pomnika-premiera-jana-olszewskiego

Konkurs na projekt i wykonanie statuetki

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu i wykonaniu statuetki pn. „Nagroda Starosty Toruńskiego im. Adama Schedlin-Czarlińskiego”, która będzie wręczana jako nagroda uczestnikom konkursów, osobom, instytucjom, organizacjom pozarządowym, firmom, które osiągnęły sukcesy w kulturze, edukacji, nauce, sporcie, gospodarce lub w zakresie aktywności społecznej i swoją działalnością wniosły szczególny wkład w promocję powiatu toruńskiego ziemskiego w kraju lub za granicą.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: część graficzną (rysunki, wizualizacje statuetki), część opisową (specyfikację techniczną i szacunkowy koszt wykonania statuetki), statuetkę w skali 1:1 (np. wydruk 3D).

Prace konkursowe należy składać w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 października 2021 r. do godz. 15:30.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 3.000 zł.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://www.powiattorunski.pl/8250,aktualnosci?tresc=82227

III Międzynarodowe Triennale Litografii LITHO-Kielce / 2021-2022

Organizatorem konkursu jest Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w technice litografii (druk z kamienia) oraz prace, w których litografia jest łączona z innymi technikami. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie trzy prace z lat 2016-2021. 

Opłata za udział w konkursie wynosi 60 zł.

Oryginały prac należy przesyłać na adres Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Prace można przesyłać do 30 listopada 2021 (data stempla pocztowego).

Nagrody
• Nagroda Główna Prezydenta Miasta Kielce  –  10.000  zł
• Nagroda Biura Wystaw  Artystycznych w  Kielcach  –  wystawa i katalog lub 5.000 zł
• 5 wyróżnień Geonatura Kielce w postaci plakiet LITHO-Kielce

Więcej informacji na stronie organizatora: https://www.bwakielce.art.pl/ogloszenia/miedzynarodowe-triennale-litografii-iii-litho-kielce-2021-2022-international-lithography-triennial-the-3rd-litho-kielce-2021-2022

I Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej OKSSa 2021

Organizatorem konkursu jest Fundacja Maria i Marta z siedzibą we Wrocławiu.

Zapraszamy wszystkich Twórców, profesjonalistów i amatorów, których wrażliwość pozwala tworzyć wysokiej jakości dzieła w sferze tak specyficznej jak sacrum, do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Sakralnej OKSSa 2021. Konkurs skierowany jest do artystów tworzących dzieła z zakresu sztuk plastycznych. Dopuszczamy wszelkie techniki plastyczne dwuwymiarowe (2D) tzw. formy płaszczyznowe (kreowanie obrazu), czyli m.in.: malarstwo // rysunek // grafika  // grafika warsztatowa (poligrafia artystyczna)  // grafika komputerowa  // typografia // fotografika artystyczna // witraż płaszczyznowy.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 października 2021 r.

Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.okssa.pl/

Międzynarodowy konkurs na plakat animowany

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej oraz Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej.

Konkurs skierowany jest do twórców grafiki użytkowej, studentek i studentów oraz absolwentek i absolwentów kierunków projektowych i artystycznych.

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej oraz oohlife.org. W ramach projektu Poster Play prosimy Cię o stworzenie maksymalnie 8-sekundowego wideo przeznaczonego do prezentacji w przestrzeni publicznej na nośnikach LCD. Twoja praca ma stać się częścią wystawy poszukującej nowej estetyki reklamy. Zależy nam, aby projekt Poster Play stał się placem zabaw projektantów, animatorów, motion designerów, przestrzenią na testowanie możliwości, badanie granic, zderzanie rozwiązań. Hasło Poster Play należy traktować jako punkt wyjścia przy tworzeniu, nie ma jednak obowiązku umieszczania go w obrębie pracy.

Termin zgłaszania prac upływa 19 września 2021 r.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://ppcompetition.stgu.pl/

Konkurs na logo z okazji 50-lecia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Australią

Organizatorem konkursu jest Ambasada RP w Canberze.

W 2022 roku Polska i Australia będą obchodzić 50. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych, chociaż związki historyczne i kulturowe między oboma krajami są znacznie dłuższe i sięgają XIX wieku. Z tej okazji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Canberze, we współpracy z Ambasadą Australii w Warszawie, zapraszają do udziału w konkursie pt. „KONKURS NA LOGO Z OKAZJI 50-LECIA STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH POMIĘDZY POLSKĄ I AUSTRALIĄ” na projekt znaku graficznego upamiętniającego i promującego to wydarzenie.

Logo ma symbolizować przyjacielską i partnerską relację łączącą Polskę i Australię, opartą na wspólnych wartościach oraz wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Powinno ono nawiązywać do symboli/kolorystyki flag obu krajów. Obowiązkowym elementem jest liczba 50.

Prace konkursowe należy przesyłać mailem.

Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2021 r.

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 dolarów australijskich (AUD) oraz nagrodę rzeczową o wartości 500 AUD.

Więcej informacji na stronie organizatora konkursu: https://www.gov.pl/web/australia/konkurs-logo

Konkurs „Zaprojektuj Europę od nowa – Nowy Europejski Bauhaus”

Ruszył konkurs „Zaprojektuj Europę od nowa – Nowy Europejski Bauhaus”, który powstał z myślą o młodym pokoleniu artystów, dla którego ważne są losy europejskiej społeczności. To okazja, by wyrazić swój obywatelski głos w kształtowaniu wspólnej przyszłości.
Konkurs ma charakter ogólnopolski i mogą wziąć w nim udział studentki i studenci Akademii Sztuk Pięknych oraz innych uczelni artystycznych.
Tematy konkursu
Zadaniem jest zaprojektowanie plakatu, który pokaże, w jakim kierunku powinna zmierzać Europa, by poradzić sobie z aktualnymi problemami, które przed nią stoją.
Uczestnicy konkursu muszą zmierzyć się z jednym spośród trzech tematów:

 • Kryzys klimatyczny a przyszłość planety
 • Europejskie wartości demokratyczne a prawa człowieka
 • Równość w świecie cyfrowym.


Komentarz artystek i artystów do aktualnych spraw społecznych, ekologicznych, a także politycznych jest niezwykle ważny, ponieważ może zmobilizować obywateli do odpowiedzialnego działania. Sztuka jest jednym z najbardziej wpływowych narzędzi do zmiany świadomości - mówi Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i członkini Jury. Tematy wybrane do konkursu wydają się nam najbardziej pilne, to dotyczące nas wszystkich problemy, z którymi natychmiast musimy się skonfrontować. Jako członkini jury mogę również dodać, że przy ocenie zgłoszeń ważne będą zarówno wartości artystyczne prac, jak i element perswazyjny, wspierający ważne ich przesłanie.


więcej informacji na stronie konkursu: https://zaprojektujeurope.com/

 

Konkurs o stypendia z Programu Młoda Polska na rok 2022

Rozpoczął się nabór do programu stypendialnego ministra kultury Młoda Polska. Procedura ma charakter konkursowy. Stypendia trafią do młodych (do 35 roku życia) artystów, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, którą uprawiają. Dzięki Młodej Polsce stypendyści będą mogli zrealizować zgłoszony do programu projekt w następujących dziedzinach: film, fotografia, literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec teatr. Stypendia w Programie Młoda Polska przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612Uwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie).

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

więcej informacji: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/mloda-polska/aktualnosci/konkurs-o-stypendia-na-2022-rok?fbclid=IwAR3xopvzgzFlFiL9VNSSvrsxT7uXJSzA1UyGhfvE8Gkcfg8AEptfmuBikCw

XIX konkurs na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

Organizatorem konkursu jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs ma charakter otwarty.

Zgłoszenia są przyjmowane w pięciu kategoriach:
1) studenckiej – studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów sztuk plastycznych szkół wyższych,
2) zamkniętej – zawodowi artyści plastycy i graficy,
3) uczniowskiej zamkniętej – uczniowie szkół artystycznych,
4) uczniowskiej otwartej – pozostali uczniowie szkół publicznych i niepublicznych,
5) otwartej – inne zainteresowane osoby nieobjęte poprzednimi kategoriami.

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w konkursie na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.

Celem konkursu pod hasłem „Urząd Patentowy to nie tylko patenty” jest wykonanie plakatu, którego tematyka będzie nawiązywać do ochrony własności intelektualnej, w szczególności wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i utworów. 

Plakaty należy dostarczyć na usztywnionym podkładzie (format 50 x 70 cm) oraz w wersji elektronicznej.  Do konkursu można zgłaszać również plakaty animowane (od 15 do 60 sekund). Każdy autor może zgłosić dowolną liczbę prac.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin składania prac upływa 15 października 2021 r. (decyduje data wpływu).

więcej informacji na stronie organizatora: https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-uprp/xix-edycja-konkursu-na-najlepszy-plakat-o-tematyce-zwiazanej-z-ochrona-wlasnosci-intelektualnej-2021

Konkurs na plakat Dnia Krajobrazu 2021

Organizatorem konkursu jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie.

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować plakat Dnia Krajobrazu 2021. W tym roku hasłem przewodnim są „Otwarte krajobrazy”.

Ideą tegorocznego Dnia Krajobrazu jest docenienie wartości dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich, które możemy nie tylko ogarnąć wzrokiem, lecz doświadczyć ich w pełni. Takie otwarte krajobrazy pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie. Spełniają też ważne funkcje środowiskowe, takie jak ochrona przeciwpowodziowa, napowietrzanie miast i regulowanie temperatur. Co bardzo ważne, przestrzenie te są rezerwuarami różnorodności biologicznej. Pełny opis  tematu znajduje się w regulaminie.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden plakat.

Prace należy przesyłać drogą elektroniczną.

Termin nadsyłania prac upływa 10 września 2021 r.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 3.000 zł.

więcej informacji na stronie organizatora: https://www.gov.pl/web/gdos/konkurs-artystyczny-na-plakat-dnia-krajobrazu-2021

Konkurs na bydgoski ekomural

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Bydgoszczy.

Konkurs skierowany jest do artystów posiadających doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu murali.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural o tematyce ekologicznej. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany na ścianie szczytowej budynku przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 1 w Bydgoszczy. Powierzchnia ściany wynosi około 400 m2

Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie muralu o tematyce ekologicznej, spełniającego jednocześnie funkcje edukacyjne. Projekt muralu powinien nawiązywać do szeroko rozumianej ekologii – troski o środowisko naturalne, odpowiedzialności ludzi za miejsce w którym żyją.

Biorąc pod uwagę lokalizację ściany w projekcie warto uwzględnić oddaloną perspektywę, z której mieszkańcy i przechodnie będą mogli oglądać projekt. Mural powinien nieść ekologiczny przekaz, jednocześnie powinien być wykonany przy użyciu ekologicznych farb o pozytywnym wpływie na otoczenie – oczyszczanie powietrza.

Prace konkursowe można przesyłać mailem lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Termin nadsyłania prac upływa 30 lipca 2021 r.

Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł.

Z laureatem zostanie podpisana umowa na wykonanie muralu. Koszty realizacji malowidła nie może przekroczyć 50.000 zł.

więcej informacji na stronie organizatora: https://www.czystabydgoszcz.pl/ruszyl-konkurs-na-ekomural/

Open Call: Kosmos Lem – Nowe Obrazy do Nowych Światów

Wystawę »Kosmos Lem – Nowe Obrazy do Nowych Światów« organizuje poczdamskie stowarzyszenie Freundliche Übernahme Rechenzentrum we współpracy z Polskim Instytutem w Berlinie.

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich: artystów plastyków, grafików, fotografów, literatów i poetów – studentów i absolwentów wyższych uczelni artystycznych, humanistycznych oraz filologicznych.

Stanisław Lem był filozofem i jednym z najsłynniejszych pisarzy science fiction na świecie. Wystawa w przestrzeni publicznej w Poczdamie ma upamiętnić wielkiego mistrza fantastyki i uczcić 100. rocznicę jego urodzin we wrześniu 2021 roku.

Zapraszamy do kreowania prac w dowolnym gatunku artystycznym – ilustracji, rysunków, grafik, obrazów, kolaży, fotografii i tekstów – które treściowo odzwierciedlają mozaiki Fritza Eisela i odnoszą się do motywów w dziełach Lema jak:
• kognitywne granice komunikacji (Solaris),
• rzeczywistość rozszerzona (Summa Technologiae) lub
• konfrontacja człowieka i mechanizmu oraz rozwój nowych technologii (Opowieści o pilocie Pirxie)

Zdjęcia prac należy przesyłać mailem.

Termin zgłaszania prac upływa 20 sierpnia 2021 r.

Wybrane przez Jury prace zostaną wydrukowane na wielkoformatowych banerach i wystawione od 10 września do 9 października 2021 roku przy Domu Sztuki i Twórczości w Poczdamie oraz będą prezentowane w galerii Instytutu Polskiego w Berlinie wiosną 2022 roku.
Wszyscy wybrani artyści otrzymują honorarium w wysokości 240 euro (ok. 1.080 złotych).

więcej informacji na stronie organizatora: https://rz-potsdam.de/cms/kosmos-lem-pl/

 

Konkurs na projekt graficzny muralu „750-lecie miasta Żory. 1272-2022”

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Żory. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Celem konkursu jest uczczenie 750. rocznicy nadania lokacji miastu Żory, poprzez wyłonienie najlepszego projektu muralu, nawiązującego do historii Miasta Żory, który następnie zostanie zrealizowany na ścianie remontowanej obecnie zabytkowej kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9. Mural powinien inspirować się bogatą historią miasta, a zarazem nawiązywać do współczesnego oblicza Żor. Co ważne, samo wykonanie muralu na ścianie budynku nie jest przedmiotem niniejszego konkursu. Uczestnik konkursu będzie mógł jednak ubiegać się o wykonawstwo na odrębnych zasadach.

Prace należy dostarczyć do 20 sierpnia 2021 r . do godz. 14:00.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 10.000 zł.

Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.zory.pl/aktualnosci/89-aktualnosci-komunikaty/5103-konkurs-na-pierwszy-%C5%BCorski-mural-z-okazji-750-urodzin-miasta-%C5%BCory.html

Konkurs na logo Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza

Organizatorem konkursu jest Fundacja „Global Compact Poland” z siedzibą w Warszawie.

Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów uczelni artystycznych. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza. Projekt należy przygotować w wersji kolorowej i monochromatycznej.

Każdy uczestnik może zgłosić trzy prace. Projekty należy przesyłać mailem.

Termin zgłaszania prac upływa 13 sierpnia 2021 r.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 4.500 zł.

Regulamin konkursu: https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/REGULAMIN-KONKURSU-NA-LOGO-POMORSKIE_-FORUM-SOLIDARNOS%CC%81CI-KLIMATYCZNEJ.pdf

więcej informacji na stronie organizatora: https://ungc.org.pl/konkurs-na-logo-pomorskiego-forum-solidarnosci-klimatycznej-im-pawla-adamowicza/

Konkurs fotograficzny „Mój Gdańsk 2021”

Organizatorem konkursu jest Muzeum Gdańska.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane w Gdańsku w roku 2021. Do wyboru są cztery kategorie tematyczne: • Kultura, • Gdańszczanie, • Wydarzenia z życia miasta,• Gdańsk nieznany

Zdjęcia należy przesyłać mailem. 

Konkurs trwa do 31 października 2021 r.

Nagrody
W każdej z czterech kategorii tematycznych zostaną przyznane następujące nagrody:
• I miejsce – 2.500 zł
• II miejsce – 1.500 zł
• III miejsce 1.000 zł

więcej informacji na stronie organizatora: https://muzeumgdansk.pl/wydarzenia/szczegoly/news/konkurs-fotograficzny-1/

4. Międzynarodowe Triennale Mediów cyfrowych Radom 2021

Organizatorem konkursu jest Katedra Mediów Cyfrowych i Struktur Przestrzennych Wydziału Sztuki UTH w Radomiu.

Uczestnikami konkursu mogą być studenci uczelni wyższych, które posiadają kierunki artystyczne oraz ich absolwenci z ostatnich 5 lat. Do konkursu można zgłaszać prace z zakresu mediów cyfrowych.

Zgłoszenia są przyjmowane w dwóch kategoriach:

• Obraz statyczny – prace wykonane w szeroko pojętej technologii cyfrowej, umożliwiające ich ekspozycję w wersji elektronicznej.

• Obraz ruchomy – dopuszczalnym formatem jest *.mp4

Prace należy przesyłać mailem.


Termin nadsyłania prac upływa 12 września 2021 r. Laureaci otrzymają dyplomy honorowe. Organizator czyni starania o pozyskanie nagród. Zdobywca Grand Prix zostanie zaproszony do zorganizowania wystawy indywidualnej w Akademickiej Galerii Sztuki w roku 2022.

więcej informacji na stronie organizatora: https://triennale.uniwersytetradom.pl/

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż – Asamblaż 2021

Organizatorem konkursu jest Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu.

Konkurs jest adresowany do artystów profesjonalnych i studentów ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski. Do konkursu można zgłaszać kolaże i asamblaże. Prace muszą być wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat. Nie mogą być wcześniej publikowane. Maksymalny wymiar dłuższego boku to 50 cm. Zdjęcia prac zapisane na płycie CD należy przesyłać pocztą.

Opłata za udział w konkursie wynosi 50 zł.

Nagrody
• I miejsce: 5.000 zł
• II miejsce: 3.000 zł
• III miejsce: 2.000 zł
• wyróżnienie: 1.000 zł


Termin nadsyłania prac upływa 10 października 2021 r. (data stempla pocztowego).

więcej informacji na stronie organizatora: https://bwaolkusz.com/iii-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-kolaz-asamblaz-olkusz-2018/

Konkurs na projekt pomnika , upamiętniający wypędzenie Wielkopolan - organizator Miasto Poznań

W dniu 7 lipca 2021 r. Miasto Poznań ogłosiło drugi już konkurs na pomnik upamiętniający wypędzenia Wielkopolan w czasie II wojny światowej. Pomnik ma być zlokalizowany w parku im. Karola Marcinkowskiego, u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Towarowej.

Konkurs realizacyjny z pulą nagród 80.000 zł kierowany jest do rzeźbiarzy, architektów i konserwatorów rzeźby.

Termin składania pytań do regulaminu upływa 9 sierpnia 2021 r.

Termin składania wniosków do 13 sierpnia 2021 r.

Szczegóły konkursu zamieszczono w zakładce na stronie www.poznan.pl/architektura

Organizator zachęca do obejrzenia filmu, z udziałem świadków wypędzeń, przybliżającego tragiczne losy wielkopolskich rodzin rodzin https://www.youtube.com/watch?v=8yJehVus-WM


Allegro Prize 2021 —międzynarodowy konkurs dla artystów sztuk wizualnych

Allegro i Contemporary Lynx z przyjemnością ogłaszają drugą edycję konkursu „Allegro Prize” z łączną pulą nagród 50,000 zł, którego celem jest wsparcie oraz promocja sztuki i wyłonienie nowych talentów. Konkurs skierowany jest do artystów sztuk wizualnych wszystkich dyscyplin będących studentami lub absolwentami akademii sztuk pięknych i uczelni artystycznych; oraz twórców, którzy nie ukończyli kierunkowych (artystycznych) studiów lecz mają udokumentowaną działalność artystyczną. Nie ma ograniczenia wiekowego ani terytorialnego, a organizatorzy zrezygnowali także z opłat wpisowych.

Jury przyzna trzy nagrody finansowe:

Nagroda Główna 35 000 zł,
Druga Nagroda 10 000 zł,
Trzecia Nagroda 5 000 zł, a także 10 wyróżnień.

Tegoroczna edycja została rozszerzona o serię webinarów. Dołącz do społeczności Allegro Prize, które przedstawią założenia konkursu, obszary wsparcia artystów czyli nagrody, promocję twórczości oraz sprzedaż ich dzieł. Dodatkowo przedstawiciele Allegro zaprezentują możliwości platformy.

Artyści mogą wziąć udział w konkursie Allegro Prize, składając swoje portfolio na stronie https://allegroprize.pl/ oraz http://www.contemporarylynx.co.uk/allegroprize od 8 czerwca do 28 września 2021 roku.

Ogłoszenie listy 30 artystów zakwalifikowanych do finału: 16 listopada 2021 r.

Ogłoszenie zwycięzców: 7 grudnia 2021 r.

Webinary Allegro dla artystów odbędą się 17 oraz 23 czerwca. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://contemporarylynx.co.uk/webinary-allegro-prize

Więcej informacji na stronie organizatora: https://allegroprize.pl/


 

15. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, Galeria BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim

Galeria Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2021 roku organizuje 15. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki. Zostanie on zaprezentowany w zrewitalizowanej, okazałej przestrzeni wystawienniczej Galerii BWA, liczącej 461 m2. Konkurs jest przeglądem najciekawszych postaw twórczych artystów z Polski i zagranicy. Stwarza komparatystyczną możliwość usytuowania naszych dokonań w zakresie sztuk wizualnych w szerszym kontekście sztuki europejskiej. Warunki konkursu określone w regulaminie są gwarancją wysokiego poziomu artystycznego wystawy pokonkursowej. Zachęcamy Państwa do aktywnego w nim udziału.

Terminy:

Do 31 lipca 2021 – nadsyłanie dokumentacji
Po 16 sierpnia 2021 – zamieszczenie listy prac zakwalifikowanych do II etapu na stronie internetowej BWA
Do 3 września 2021 – przyjmowanie oryginałów prac
22 października 2021 o godz. 18.00 – uroczysty wernisaż wystawy oraz wręczenie nagród laureatom
31 grudnia 2021 – zakończenie wystawy, po której prace będą odsyłane autorom

więcej informacji na stronie organizatora: http://www.bwa.ostrowiec.pl/

Do pobrania:


 

Konkurs Malamegi LAB19

Konkurs Malamegi LAB.19 jest zarządzany we wszystkich jego częściach przez kreatywne laboratorium Malamegi Lab oraz przez Stowarzyszenie Aps Moho, na zlecenie firmy Malamegi.

 Konkurs skierowany jest do profesjonalnych artystów i amatorów; mogą w nim brać udział graficy, malarze, fotografowie, itp z całego świata.

 Konkurs ma na celu promowanie uczestniczących w nim artystów, dając im okazję do efektywnej promocji na rynku sztuki i dekoracji. Artyści mogą swobodnie interpretować konkurs wg. własnej wrażliwości. Temat jest dowolny.

Nagroda artystyczna Lab.19 jest skierowany do profesjonalnych artystów i amatorów; mogą w nim brać udział graficy, malarze, fotografowie, itp z całego świata. Dopuszczalne są następujące rodzaje prac: malarstwo, fotografia, rzeźba, mix media, prace cyfrowe, wideo, grafika. Konkurs jest wielką okazją dla artystów, którzy mogą wygrać nagrodę pieniężną oraz wystawić własne prace.

 termin zgłoszeń mija 1 lipca 2021 r.

więcej informacji na stronie organizatora: https://www.lab.malamegi.com/pl?gclid=EAIaIQobChMIjICB2PWg8QIVAfEZCh1jLwz5EAEYASAAEgJEMPD_BwE

Konkurs na projekt i wykonanie muralu Krzysztofa Krawczyka

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Opola.

Konkurs skierowany jest do artystów tworzących murale, którzy wykonali już co najmniej dwie prace tego typu.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural przedstawiający Krzysztofa Krawczyka. Zwycięzca zrealizuje swój projekt na północnej ścianie budynku przy ul. Krakowskiej w Opolu.

Wymiary ściany: szerokość 13,40 m; wysokość 13,50 m.

Zwycięzca będzie zobowiązany zakupić farby oraz zapewnić sprzęt niezbędny do wykonania malowidła.

Termin składania prac upływa 30 czerwca 2021 r. o godz. 14:00.

Ze zwycięzcą konkursu zostanie podpisana umowa na wykonanie muralu. Wartość umowy to 40.000 zł brutto.


Więcej informacji na stronie organizatora: https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/aktualnosc/konkurs-na-projekt-i-wykonanie-muralu-krzysztofa-krawczyka

Spisak na muralu

Organizatorem konkursu jest Pałac Kultury Zagłębia.

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które posiadają doświadczenie w tworzeniu wielkoformatowych malowideł ściennych.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural upamiętniający postać Michała Spisaka – wybitnego polskiego kompozytora urodzonego w Dąbrowie Górniczej.

Zwycięzca zrealizuje swój projekt na ścianie budynku przy ul. 3 Maja 22 w Dąbrowie Górniczej. Ściana ma wymiary 11 × 11 m.

Prace należy dostarczyć do 13 lipca 2021 r.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 13.000 zł.

Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.palac.art.pl/pl/aktualnosci/spisak-na-muralu-konkurs

 

I Ogólnopolski Konkurs Sztuki Nowe Sytuacje – OŻYWIENIE

Organizatorem konkursu jest Fundacja Promocji i Rozwoju Sztuk Pięknych „iki” z siedzibą w Warszawie.

Konkurs jest adresowany do studentów oraz absolwentów kierunków artystycznych w wieku do 35 lat.

Celem konkursu jest prezentacja postaw artystycznych wobec zarówno otaczającej, jak i odczuwanej rzeczywistości, których wyrazem będą prace wykonane w różnych technikach. Otwarta na różnorodne media formuła uczestnictwa ograniczona jest jedynie wiodącym tematem „OŻYWIENIE".

"Codzienność na papierze i jednocześnie ponad literaturą, a nie w niej, tak jakby bez cienia kreacji". Tak jak język Białoszewskiego w Szumach, zlepach, ciągach "staje się". Wszystkie neologizmy, zabawne zrosty wyrazów, zdrobnienia itd., są przecież ożywianiem, podnoszeniem (uwznioślaniem - to byłoby za dużo powiedziane) codzienności. Tak sztuka Wasza niech stanie się ożywieniem dzisiejszej codzienności. Codzienności, która dzisiaj jest trochę nowa: w kontekście wtórnego pojawienia się czegoś, odnośnie ponownego pojawienia się czegoś, a może powtórnego robienia czegoś.

Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace z zakresu sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, wideo, instalacja, obiekt, techniki mieszane i własne, a także projekty intermedialne i multimedialne), nawiązujące do tematu konkursu „Ożywienie”.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 lipca 2021 r.

Wiecej informacji na stronie organizatora : https://fundacjaiki.pl/2021/06/04/i-ogolnopolski-konkurs-sztuki-z-cyklu-nowe-sytuacje-termin-naboru-od-8-06-do-31-07-2021/

Konkurs na projekt plakatu „Ikony opolskich festiwali”

Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu.

Konkurs jest adresowy przede wszystkim do projektantów, grafików, artystów, plastyków, studentów i absolwentów szkół artystycznych. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów plakatów, przedstawiających kultowe postaci polskiej muzyki rozrywkowej, które pojawiały się na deskach opolskiego amfiteatru podczas Krajowych Festiwali Piosenki Polskiej. 

Termin nadsyłania prac upływa 30 lipca 2021 r

Więcej informacji na stronie organizatora: https://ncpp.opole.pl/aktualnosci/ikony-opolskich-festiwali_18.html


 

Konkurs Sztuki na Bilbordach ART MOVES 2021

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rusz z siedzibą w Toruniu.

 

W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem „Zawirusowanie nieprawdą. Jak odnaleźć drogę w nawale sprzeczności, chaosie i niepewności?”.

Konkursowe hasło można traktować jako metaforę procesów zachodzących we współczesnym świecie. Pojęcie prawdy, jak pokazała pandemia Covid 19, to fundamentalny problem współczesnego świata, z którym muszą się zmierzyć zarówno poszczególne jednostki, całe społeczeństwa, jak i zglobalizowany współczesny świat. Jeszcze do niedawna wydawało się, że ten problem w ogóle nie istnieje i bez pojęcia prawdy możemy doskonale się obyć. Jednak obecny ogólnoświatowy kryzys związany z pandemią uświadomił nam, że nie wystarczą nam własne subiektywne przekonania, opinie i uczucia. By funkcjonować w zdrowy sposób, jako jednostki i całe społeczeństwa, potrzeba nam czegoś więcej, czegoś co wydawało się, że wyszło już z mody i jest passé, czyli obiektywnej prawdy. Nasza gatunkowa nazwa to homo sapiens, czyli człowiek myślący. Trzymanie się obiektywnych faktów i odwoływanie się do obiektywnej rzeczywistości pomaga nam funkcjonować w skomplikowanym, współczesnym świecie. Czy warto podejmować trud, by dotrzeć do prawdy? Czy jest to obecnie w ogóle możliwe? Jak odróżnić prawdę od fałszu? Kto jest autorytetem, któremu możemy zawierzyć, a kto samozwańczym, internetowym „expertem”? Czy każdy ma swoją prawdę, czy istnieje prawda obiektywna? Komu i w co wierzyć?

Sześć najlepszych prac, wyłonionych przez międzynarodowe jury, zostanie pokazanych na bilbordach w przestrzeni miejskiej Torunia we wrześniu 2021. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 3.500 zł

Prace można przesyłać do 20 lipca 2021 r.

Więcej informacji na stronie organizatora: http://artmovesfestival.org/pl/


Konkurs na plakat festiwalu Euroshorts 2021

Organizatorem konkursu jest Fundacja Młodego Kina.

W konkursie mogą wziąć udział artyści plastycy, projektanci graficzni oraz studenci ASP i innych szkół plastycznych.

Głównym zadaniem plakatu ma być intensywna promocja wydarzenia oraz idei otwartości Polski na różne kultury i współpracę międzynarodową. Z tej idei wynika fakt, że na festiwalu mówimy wieloma językami, tak aby każdy uczestnik nawet z odległego kraju poczuł się na Euroshorts (i w Polsce), jak w domu. Wspieramy kino niezależne, „młode”, autorskie (nie chodzi jednak o kino amatorskie). Na plakacie powinien znaleźć się podtytuł "Młodzi Filmowcy", numer edycji: 30 oraz odniesienie do ważnej części festiwalu – pokazu "Amerykański Film Reklamowy", organizowanego w Polsce w ramach festiwalu Euroshorts.

Termin nadsyłania prac upływa 10 lipca 2021 r.

Regulamin konkursu: https://euroshorts.pl/konkurs_plakat-euroshorts_2021.pdf

 

 

 

Konkursu na logo „Stworzono w Podkowie Leśnej”

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich, w szczególności do studentów i absolwentów kierunków artystycznych, wzorniczych i architektonicznych.

 Podkowa Leśna jest podwarszawskim miastem-ogrodem, jedynym w Polsce w pełni zrealizowanym projektem opartym na idei Ebenezara Howarda. Mieszka tu wielu artystów i ludzi wolnych zawodów. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, w porozumieniu z Urzędem Miasta Podkowa Leśna, ogłasza konkurs na logo "Stworzono w Podkowie Leśnej". Wybrane przez komisję konkursową logo posłuży jako oficjalna identyfikacja graficzna wyrobów i produktów wykonanych przez artystów, rzemieślników i innych wytwórców podkowiańskich, a także będzie promować markę Miasta Podkowa Leśna, jako miasta promującego dobre produkty.

Termin składania prac upływa 30 czerwca 2021 r.


Więcej informacji na stronie organizatora : https://www.ckiopodkowa.pl/stworzono-w-podkowie-le%C5%9Bnej-konkurs-na-projekt-logo

 

12. Baltic Mini Textile Gdynia 2022

Organizatorem konkursu jest Muzeum Miasta Gdyni

Temat konkursu  NATURA

Termin zgłaszania prac  mija 31 października 2021 (data doręczenia)

Baltic Mini Textile Gdynia jest konkursem organizowanym przez Muzeum Miasta Gdyni co trzy lata dla artystów profesjonalnych z kraju i zagranicy.

Celem Konkursu jest przegląd współczesnych poszukiwań twórczych w dziedzinie miniatur tkackich realizowanych w dowolnej technice, wyłonienie najlepszych 50 prac i pokazanie ich na wystawie pokonkursowej w Muzeum Miasta Gdyni.

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie artyści profesjonalni z kraju i zagranicy – absolwenci uczelni artystycznych.

Jeden autor może zgłosić do Konkursu nie więcej niż trzy miniatury tkackie [prace]. Każda miniatura wymaga oddzielnego zgłoszenia.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://www.muzeumgdynia.pl/2021/04/zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-call-for-entry/

II Ogólnopolskie Biennale Rysunku „Czas – Ruch – Przestrzeń”

Organizatorem konkursu jest Fundacja Pinata.

Konkurs skierowany jest do artystów profesjonalnych oraz studentów IV - VI roku wyższych uczelni artystycznych.
Do udziału w konkursie zapraszamy artystów zajmujących się zarówno rysunkiem tradycyjnym jak i poszukujących zupełnie nowych, indywidualnych rozwiązań. Zachęcamy do eksperymentów, wyjścia poza tradycyjne i tworzenia własnych technik rysunkowych.

Zgłaszane prace powinny odnosić się do tematu CZAS – RUCH – PRZESTRZEŃ lub do jednego z tych trzech pojęć.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 sierpnia 2021 r.

Regulamin konkursu: Biennale Rysunku_regulamin

Kart zgłoszenia: Biennale rysunku_zgłoszenie

Więcej informacji n stronie organizatora: http://pinatagroup.com/czas-ruch-przestrzen-2/

 

 

Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego KARPIK 2021

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie.

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs dwa rysunki satyryczne.

Tematem prac powinny być ryby, rybacy, połowy itp.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2021 r. (liczy się data wpływu).

Regulamin konkursu: http://okniemodlin.org/download/attachment/10818/karpik-2021-regulamin.pdf

Więcej informacji na stronie organizatora: http://okniemodlin.org/1459/2/regulamin-contest-rules-karpik-2021.html


Zaprojektuj EKO-mural

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural o tematyce ekologicznej.

Projekt swym charakterem i tematyką musi w kreatywny i nieszablonowy sposób poruszać zagadnienia z zakresu ekologii oraz skłaniać do dyskusji na tematy związane z walką z zanieczyszczeniami środowiska wywoływanymi działalnością człowieka. Powinien wywoływać emocjonalne reakcje i prowokować refleksję odbiorcy na temat jego wpływu na kondycję środowiska, w którym mieszka. Dodatkowym atutem będzie nawiązanie do lokalnych wyzwań ochrony środowiska.

Termin zgłaszania prac upływa 14 czerwca 2021 r.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/aktualnosci/aktualnosc/zaprojektuj-eko-mural

(Nie)widzialny – sztuka inspirowana religijnie

Organizatorem konkursu jest Instytut Sztuki Kościelnej działający w ramach Fundacji Chronić Dobro przy Opactwie Benedyktynów w Tyńcu.

Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów uczelni artystycznych. Wiek uczestników – do 35 lat.

Fundacja Chronić Dobro przy opactwie Benedyktynów w Tyńcu rozpoczyna działalność Instytutu Sztuki Kościelnej, którego celem będzie promowanie i wspieranie dobrej, współczesnej sztuki sakralnej, współpraca z artystami, tworzącymi dzieła o charakterze religijnym, oraz z księżmi odpowiedzialnymi za nowe realizacje artystyczne w parafiach.
Z okazji rozpoczęcia działalności zapraszamy młodych artystów do 35 roku życia do wzięcia udziału w konkursie na dzieła (w dowolnej technice) o charakterze religijnym, rozumiane zgodnie z definicją prof. Renaty Rogozińskiej „Pod terminem sztuka religijna rozumiemy sztukę biorącą sobie za cel refleksji artystycznej: tematy zaczerpnięte z Biblii, apokryfów, żywotów świętych, historii Kościoła i podobnych źródeł pisanych oraz pojęcia, idee, dogmaty religijne, o których naucza Kościół. Choć tak pojęta sztuka religijna ujmuje historię zbawienia jako ciąg obiektywnych wydarzeń i proces pozapodmiotowy, stwarzając dla nich ekwiwalent plastyczny, to jednak rodzi się często z wewnętrznej potrzeby artysty i nie zawsze powstaje z myślą o konkretnym przeznaczeniu. Dlatego też sposób ujęcia tematu cechować się może dowolnością i subiektywizmem.

Termin zgłaszania prac upływa 25 czerwca 2021 r.

Regulamin: Regulamin konkursu

Więcej na stronie organizatora: http://kultura.benedyktyni.com/konkurs-dla-artystow-plastykow-niewidzialny/

Konkurs na plakat 17. Zaduszek Jazzowych w Pińczowie

Organizatorem konkursu jest Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.

Celem konkursu jest wyłonienie do realizacji projektu graficznego, który stanie się oficjalnym plakatem promującym 17. Zaduszki Jazzowe w Pińczowie

Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest przede wszystkim do grafików, projektantów oraz osób zajmujących się projektowaniem graficznym.

Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2021 r.

Regulamin: Zaduszki Jazzowe_regulamin

 

Konkurs na logo Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu

Organizatorem konkursu jest Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu.

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu, wobec braku rozstrzygnięcia pierwszej edycji konkursu na logo, zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logo naszej instytucji, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczone do celów reprezentacyjnych i działań promocyjnych. 

Tym razem dopuszczamy możliwość składania ofert w konkursie drogą mailową, choć znacznie wygodniej jest nam przygotowywać pracę Komisji Konkursowej operując wydrukami

Termin składania prac upływa 19 lipca 2021 r. o godz. 15:00

Regulamin konkursu: filharmonia_regulamin konkursu

Więcej informacji na stronie organizatora: filharmonia sudecka

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ-ASAMBLAŹ

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych W Olkuszu zaprasza na VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ


Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu działa od 20 lat. Organizujemy nie tylko liczne wystawy malarstwa, rzeźby czy grafiki, ale także Międzynarodowy Plener Malarski, Zaduszki Jazzowe, Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej czy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Zgodnie z decyzją Rady Programowej GSW BWA w Olkuszu w 2016 r. zorganizowaliśmy I Małopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Ambalaż. W tym roku odbędzie się V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Asamblaż

NAGRODY
I nagroda: 5000 zł
II nagroda: 3000 zł
III nagroda: 2000 zł
wyróżnienie: 1000 zł

 TERMINY
1. Wypełnioną (obustronnie) kartę zgłoszenia wraz ze zdjęciami prac i dowodem wpłaty należy nadesłać lub dostarczyć na adres Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu do 10.10.2021 r. (liczy się data stempla pocztowego).

2. Posiedzenie jury kwalifikującego prace na wystawę odbędzie się do 16.10.2021 roku.
3. Decyzja jury o wstępnym zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej GSW BWA w Olkuszu do dnia 18.10.2021 r.

4. Termin nadesłania prac zakwalifikowanych upływa 4.11.2021 roku (liczy się data stempla pocztowego).
5. Termin posiedzenia jury nagradzającego: do 16.11.2021.

6. Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 10.12.2021 r.

 regulamin: Kolaż-Asamblaż_Regulamin

karta zgłoszenia: Kolaż-Asamblaż_karta zgłoszenia

11. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach

Kalendarz 11. TGP

1–30.06.2021 nabór reprodukcji cyfrowych do I etapu

1–20.07.2021 Jury Selekcyjne , ogłoszenie wyników I etapu

1–30.09.2021 termin przyjęcia prac zakwalifikowanych do II etapu

7–8.12.2021 międzynarodowe Jury Nagród

10.12.2021 otwarcie Wystawy Głównej Muzeum Śląskie w Katowicach ul. Dobrowolskiego 1, Katowice

Rzeczywistość COVID-19 dopadła nas w jej najbardziej bezpośredniej, a zarazem najdotkliwszej postaci.
Zmiany, nie tylko generacyjne, są widoczne bardziej niż kiedykolwiek, przestaliśmy mieć
wpływ na rzeczywistość i jej kształtowanie, a ogólny kryzys ujawnił kasandryczne myślenie o przyszłości. Stoimy u progu nowej rzeczywistości, na naszych oczach świat ulega przeobrażeniu, po szaleństwie nasycenia i pogoni za tym by jak najwięcej mieć, powraca refleksja by bardziej być, zarazem powraca też utrwalony w naszej kulturze
topos melancholii.
Jako ludzie byliśmy często doświadczani różnego rodzaju „próbami ognia”. Jednocząc się potrafiliśmy pokonać przeciwności losu, by – czerpiąc moc z pokładów zbiorowej świadomości – bogatsi w doświadczenia, tworzyć lepszy świat.
Być może ta spotęgowana świadomość pozwoli nam odkryć nowe sensy i otworzyć się
na nowe możliwości, sztuka nie raz dawała przykład kreatywnego traktowania kryzysu jako wektora formowania nowych idei oraz wykorzystania go jako koła zamachowego w twórczym działaniu. Rola artysty w tym procesie jest nie do przecenienia, nie tylko poprzez trafne formułowanie diagnozy, ale w równej mierze ze względu na umiejętność przewidywania, bycia awangardą.
Jak zauważył Grzegorz Hańderek, kurator 10. edycji Triennale Grafiki Polskiej jest najstarszym i najbardziej prestiżowym przeglądem polskiej grafiki współczesnej, którego ambicją jest wyłonienie najbardziej interesujących postaw i tendencji artystycznych w ramach tej dyscypliny oraz poszukiwań poszerzających jej obszar. Grafika zawsze była związana z ideą matrycy i nawet jeśli związki te były czysto formalne, to opierały się na tym sprzężeniu zwrotnym, na ruchu pomiędzy przyczyną a skutkiem. To, że grafika jest cały czas aktualna, paradoksalnie wynika właśnie z tej zależności. Matrycy - jako swoistej formy wewnętrznej i jej odbicia, rzutowania na zewnątrz w formie wizualnego obrazowania. Przy czym im bardziej ten zewnętrzny obraz jest tożsamy z jego wewnętrzną matrycą, tym głębszą prawdę ujawnia i tym większe jest jego oddziaływanie na odbiorcę.
Mamy nie tylko nadzieję, ale i przekonanie, że nowa rzeczywistość pozwoli spojrzeć poza horyzont... Bogdan Topor

więcej informacji na stronie : https://tgp.asp.katowice.pl/


Park Sztuki 2021

Organizatorem konkursu jest Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej.

Bialskie Centrum Kultury zaprasza artystów i studentów uczelni artystycznych do udziału w cyklicznej imprezie plenerowej Park Sztuki. We wrześniu wybrani twórcy zaprezentują swoje prace w Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej.

Projekty rzeźb, instalacji, performances można zgłaszać do 31 lipca 2021 r.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://gp.bck24.pl/park-sztuki-101112-wrzesnia-2021-r/


VI Piotrkowskie Biennale Sztuki

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim.

Do konkursu można zgłaszać prace z zakresu sztuk wizualnych, takich jak malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, wideo, instalacja, obiekt, a także projekty intermedialne i multimedialne.

Każdy artysta może zgłosić maksymalnie 3 prace. Opłata za zgłoszenie pierwszej pracy wynosi 50 zł. Za każdą następną pracę należy zapłacić 20 zł.

Harmonogram konkursu: 
16. 04. – 30. 06. 2021 r. Zgłaszanie prac do I etapu w formie elektronicznej.
31. 08. 2021 r. Ogłoszenie wyników I etapu kwalifikacji, publikacja listy artystów zakwalifikowanych  do II etapu na stronie internetowej.
01 – 26. 09. 2021 r. Przyjmowanie oryginałów prac zakwalifikowanych do II etapu.
22. 10. 2021 r. Wernisaż wystawy, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.
23. 10. 2021 r. Panel dyskusyjny wokół VI PBS; spotkanie z artystami i jurorami.
23. 10. – 31. 12. 2021 r. Ekspozycja wystawy pokonkursowej w galeriach Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Tryb. (ul. Dąbrowskiego 5 i ul. Sieradzka 8) 

Więcej informacji na stronie organizatora: https://biennalepiotrkow.pl/

Temat VI Piotrkowskiego Biennale Sztuki w 2021 roku nawiązuje do książki Stanisława Lema „Powrót z gwiazd”, a właściwie do jednego z jej wątków, który dziś wydaje się szczególnie aktualny. Lem przedstawia w swojej powieści historię badacza kosmosu Hala Bregga, który po wypełnieniu ekstremalnie trudnej misji powraca na Ziemię, na której życie wygląda już zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy ją opuszczał. Powodem jest przede wszystkim różnica w upływie czasu wynikająca z paradoksu praw astrofizyki – dla astronauty podróż trwała kilka lat, ale na Ziemi minęło ich ponad 120. Cywilizacja i kultura zmieniła się do tego stopnia, że misja w której badacz uczestniczył nikogo prawie nie interesuje, jego heroizm wydaje się nikomu niepotrzebny. Zmienił się bowiem sposób życia ludzi, uznają inne wartości, w ich mniemaniu znacznie lepsze. Zatem powracający z gwiazd musi zupełnie od nowa szukać z nimi choćby cząstkowego porozumienia i próbować odnaleźć się w nowym dla niego świecie.

Czytaj więcej: VI Piotrkowskie Biennale Sztuki

Konkurs na projekt i wykonanie muralu na osiedlu w Łomży

Organizatorem konkursu jest miasto Łomża
 
 Prace należy składać do 28 maja 2021 roku.

W poprzednich latach realizowano w mieście cykl murali prezentujących najważniejsze wydarzenia związane z wielowiekową historią Łomży.

- Tym razem tematyka będzie całkowicie dowolna, ważna jest oryginalność. Projekt powinien jednak uwzględniać lokalne tradycje, kulturę czy walory przyrodnicze – przekazuje prezydent Mariusz Chrzanowski.

 

Uczestnikami konkursu mogą być indywidualni, pełnoletni uczestnicy (osoby fizyczne), osoby prawne oraz organizacje pozarządowe.

Prace konkursowe będą przyjmowane do 28 maja 2021 r. do godz. 15:30 drogą elektroniczną  oraz pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego).

Ogłoszenie zwycięskiego projektu nastąpi 18 czerwca 2021 roku.  

Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10611


KONKURS SAMARITÉ

Zaprojektuj grafikę kreatywną, która może stać się identyfikacją wizualną marki Samarité. Zinterpretuj jeden lub dwa tematy.

1. „Feel the magic – astrology”  Inspiruj się magią, kosmosem, znakami zodiaku, tarotem i czym jeszcze chcesz. Pamiętaj, że praca ma wspierać komunikację marki pielęgnacyjnej. Naturalnym środowiskiem naszej marki jest las. Nie zapominaj o tym.
2. „Angels in the Secret Forest” Inspiruj się aniołami, anielskimi włosami, lasem, paprociami, tajemniczym ogrodem. Pamiętaj, że praca ma wspierać komunikację marki pielęgnacyjnej.

Zasady:

1. Zaprojektuj grafikę kreatywną, która może stać się identyfikacją wizualną marki Samarité. Możesz wysłać dowolną ilość prac na jeden lub dwa tematy.
2. Prześlij ją na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 19.05.2021. Zwycięzcę wyłonimy do 21.05. 2021.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Sposób wykonania:

Prace konkursowe: rysunek, ilustracja graficzna lub kolaż wyślij w postaci pliku cyfrowego w formacie JPG do 1MB, format 30x30 cm, rozdzielczość 72 dpi.

Zwycięzców poprosimy o pliki otwarte w formacie PSD, AI lub ID na warstwach, w przestrzeni kolorystycznej CMYK, format min. 30x30 cm, rozdzielczość 300 dpi.

Szczegółowy regulamin dostępny pod linkiem:https://samarite.eu/regulamin-konkurs-art/https://samarite.eu/art/

Link do strony konkursowej:https://samarite.eu/art/

"CZAS-RUCH-PRZESTRZEŃ" II Ogólnopolskie Biennale Rysunku

„CZAS-RUCH-PRZESTRZEŃ” II Ogólnopolskie Biennale Rysunku jest skierowane do artystów profesjonalnych oraz do studentów na studiach drugiego stopnia lub na IV – VI roku studiów uczelni artystycznych. Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszych prac odwołujących się do tematu przewodniego. Idea konkursu odnosi się do trzech abstrakcyjnych zagadnień – czasu, ruchu i przestrzeni. Efektem konkursu „CZAS – RUCH – PRZESTRZEŃ” II Ogólnopolskie Biennale Rysunku będzie wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku (ul. Miedziana 2/4, 87-800 Włocławek) w październiku 2021. Zostanie również wydana publikacja prezentująca dzieła artystów zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej.

Zgłoszenia konkursowe drogą mailową można nadsyłać do 15 sierpnia 2021.


Szczegółowe informacje odnośnie wydarzenia, regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie konkursu.

STRONA KONKURSU:http://pinatagroup.com/czas-ruch-przestrzen-2/


Konkurs na logo Szwajcarii Połczyńskiej

Organizatorem konkursu jest gmina Połczyn-Zdrój.

Szwajcaria Połczyńska to unikalny obszar na terenie województwa zachodniopomorskiego, pełen ciekawostek krajobrazowych, historycznych i przyrodniczych. Nazwa funkcjonuje co najmniej od początków ubiegłego wieku, gdy były to jeszcze tereny niemieckie. Napływająca ludność polska nie zmieniła jej, zachwycona przejmującym widokiem okolic. Podobnie jak w Szwajcarii, teren poprzecinany jest wzgórzami, jeziorami i pastwiskami. Rwące strumienie niosą w wąwozach krystalicznie czystą orzeźwiającą wodę, a małe klimatyczne drogi pośród lasów pozwalają zapomnieć o pośpiechu i cywilizacji.

Termin nadsyłania prac upływa 7 maja 2021 r. o godz. 12:00.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 3.000 zł brutto.

Regulamin konkursu: https://polczyn-zdroj.pl/page/regulamin-konkursu

Więcej informacji na stronie organizatora: https://polczyn-zdroj.pl/page/konkurs-na-logo-szwajcarii-polczynskie

 

15. edycja konkursu Japan International MANGA Award

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii ogłasza rozpoczęcie 15. edycji konkursu na Międzynarodową Nagrodę MANGA (Japan International MANGA Award). Zachęcamy wszystkich do nadsyłania zgłoszeń.

1. Warunki uczestnictwa

 • Manga zgłaszana do konkursu musi mieć co najmniej 16 stron. Zgłaszane mogą być zarówno pozycje już wydane, jak i te, które jeszcze nie ukazały się drukiem, z wyjątkiem prac nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu.
 • Zgłaszane prace muszą pochodzić z ostatnich trzech lat (2018-2021).
 • Zgłoszenia muszą być nadsyłane w formie elektronicznej (PDF) lub drukowanej 
 • Wydawnictwa mogą zgłaszać się do udziału w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody autora mangi.
 • Rysownik lub autor scenariusza muszą być obywatelami kraju innego niż Japonia.W przypadku zdobycia Złotej lub Srebrnej Nagrody, na ceremonię wręczenia mogą zostać zaproszone wyłącznie osoby nieposiadające obywatelstwa japońskiego.
 • Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę. W przypadku wielokrotnych zgłoszeń przyjęte zostanie tylko pierwsze z nich.
 • Komitet Organizacyjny może użyć fragmentów zwycięskiej pracy w celach promocyjnych, po uprzednim uzyskaniu zgody posiadaczy praw autorskich.

Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma Złotą Nagrodę. Zostaną przyznane także trzy Srebrne Nagrody oraz jedenaście Brązowych Nagród. Zdobywcy Złotych i Srebrnych Nagród zostaną zaproszeni do Japonii na okres ok. 10 dni z okazji ceremonii wręczenia nagród.

Termin
Prace można przesyłać do 8 lipca 2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_pl/manga_award.html

Strona konkursu: https://www.manga-award.mofa.go.jp/index_e.html

 

Symbol dla Okresowej Koalicji

Organizatorem konkursu jest Kulczyk Foundation z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować symbol graficzny dla zrzeszenia Okresowa Koalicja.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 22 kwietnia 2021 r.

Nagrody
• I miejsce: 10.000 zł
• II miejsce: 2.000 zł
• III miejsce: 2.000 zł

Pracę konkursową należy przesłać mailem.

Regulamin konkursu: https://okresowakoalicja.pl/files/regulamin-konkursu.pdf

Konkurs na plakat festiwalu Miasto Słowa

Organizatorem konkursu jest Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdynia.

Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest przede wszystkim do grafików, studentów uczelni artystycznych oraz firm zajmujących się projektowaniem graficznym

Aby wziąć udział w konkursie, należy zaprojektować plakat festiwalu Miasto Słowa. Festiwal towarzyszy Nagrodzie Literackiej Gdynia.

Przed nami 2. edycja konkursu na plakat w ramach Festiwalu Miasto Słowa. W tym roku zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu odnoszącego się do dzieł literackich Stanisława Lema. We wrześniu 2021 r. przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema, jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction, którego twórczość zaliczana jest do kanonu światowej literatury, tym samym w ramach Festiwalu Miasto Słowa organizatorzy chcą przyłączyć się do ogólnopolskich wydarzeń z tej okazji i za pośrednictwem prac wizualnych pokazać bogaty dorobek autora Solaris.

Termin nadsyłania prac upływa 20 maja 2021 r

Informacje o konkursie i pełny tekst regulaminu : https://konkursnlg.pl/

Więcej informacji na stronie:        http://nagrodaliterackagdynia.pl/


Międzynarodowy Konkurs na krótką formę komiksową

Organizowany od 1991 roku prestiżowy konkurs na krótki komiks (od 1 do 8 plansz), w którym przyznawane są: Grand Prix, trzy nagrody i trzy wyróżnienia. Wszyscy laureaci otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe, a zwycięzca dodatkowo statuetkę Komiksusa. Prace konkursowe prezentowane są na wystawie, a najlepsze trafiają do katalogu.

Dotychczasowi zwycięzcy konkursu: 1991 – Robert Waga, 1992 – Krzysztof Gawronkiewicz i Sławomir Rogowski, 1993 – Przemysław Truściński, 1994 – Aleksandra Czubek, 1995 – Agnieszka Papis i Tomasz Piorunowski, 1996 – Sławomir Jezierski, 1997 – Adrian Madej, 1998 – Piotr Kania i Jacek Waliszewski, 1999 – Tomasz Leśniak i Rafał Skarżycki, 2000 – Krzysztof Gawronkiewicz i Dennis Wojda, 2001 – Krzysztof Ostrowski i Dennis Wojda, 2002 – Sławomir Kiełbus, 2003 – Jerzy Ozga i Rafał Urbański, 2004 – Paweł Zych, 2005 – Jacek Krumholc, 2006 – Robert Olesiński, Paweł Marszałek i Adrian Madej, 2007 – Jakub Woynarowski, 2008 – Jakub Matys, 2009 – Grzegorz Janusz i Jacek Frąś, 2010 – Branko Jelinek, 2011 – Berenika Kołomycka i Jacek Narożniak, 2012 – Paweł Piechnik, 2013 – Jan Mazur i Unka Odya, 2014 – Roch Urbaniak, 2015 – Michał Rzecznik i Daniel Gutowski, 2016 – Bartosz Sztybor i Henryk Glaza, 2017 – Piotr Szulc i Kamila Kozłowska, 2018 – Bartosz Sztybor i Henryk Glaza, 2019 – Bartosz Nowicki i Łukasz Pawlak, 2020 – Tom Dearie.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://komiksfestiwal.com/konkursy/miedzynarodowy-konkurs-na-krotka-forme-komiksowa/

Konkurs na identyfikację wizualną Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego (AMKP), w pierwszą rocznicę śmierci Patrona, ogłasza konkurs na nowe logo oraz identyfikację wizualną Uczelni. Konkurs jest dwuetapowy i ma charakter otwarty.

W pierwszym etapie od projektantów oczekujemy przesłania portfolio. Jury dokona wyboru minimum trzech projektantów (studiów graficznych), którzy zostaną zaproszeni do odpłatnego (4000 PLN brutto) przygotowania prac konkursowych. W II etapie wybrani projektanci zostaną poproszeni o przygotowanie znaku i materiałów dodatkowych.

Nagrodą w konkursie jest zamówienie opracowania systemu identyfikacji wizualnej dla Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Wartość zamówienia (nagrody) nie może przekroczyć 30 000 PLN brutto.

Harmonogram konkursu:
Termin nadsyłania portfolio upływa 22 kwietnia 2021 o godz. 12:00
Rozstrzygnięcie I etapu Konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2021
Termin nadsyłania prac na II etap Konkursu upływa w dniu 30 maja 2021 o godz. 12:00
Wybór Zwycięzcy Konkursu nastąpi do dnia 7 czerwca 2021 r.

Publiczna prezentacja Zwycięzcy Konkursu oraz nowej identyfikacji wizualnej nastąpi podczas uroczystości w Krakowie w dniu 23 listopada 2021 – w 88. rocznicę urodzin Krzysztofa Pendereckiego.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://www.amuz.krakow.pl/konkurs-na-nowe-logo-i-identyfikacje-wizualna/

Festiwal Sztuki Eksperymentalnej i Awangardowej Viral ART 2.0

Organizatorem konkursu jest Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie.

Viral ART 2.0 ogłasza nabór prac na drugą edycję konkursu! Superinfekcja w intersztuce! Masz dość komercji w sztuce? Szukasz przestrzeni, w której odnajdzie się Twoja buntownicza natura? Jesteś gotowy na małą artystyczną rywalizację?

Konkurs jest adresowany do młodych artystów, studentów i absolwentów (2019-2021) polskich uczelni.

Viral ART 2.0 infekuje konkursem! Prace mają być eksperymentem artystycznym! Tematem prac tej edycji konkursu jest szeroko rozumiane „Przeżycie”. Zastanów się, czy jesteś na to gotowy, bo my na Ciebie jesteśmy. Zgłoś się i weź udział w wystawie intermedialnej. Zarażamy młodą sztuką!
Założeniem Konkursu Open Call / Viral ART 2.0 jest prezentacja realizacji działań artystycznych w formie wystawy, która odbędzie się w terminie 29.05-30.06.2021 r. w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie.
Do konkursu można zgłaszać (nienagradzane wcześniej) prace/projekty wykonane we wszystkich mediach i obszarach sztuki, np. performance, obiekt, instalacja, działanie multimedialne wykorzystujące nowe technologie, sztuki cyfrowe, video, rysunek, malarstwo czy rzeźba.

Zgłoszenia będą przyjmowane : 08.03-18.04.2021 (godzina 23:59).

Nagrody
• I miejsce: 7.000 zł
• II miejsce: 2.000 zł
• III miejsce: 1.000 zł

Więcej informacji na stronie :https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,9419,open-call-viral-art-2-0,99646.chtm

Konkurs na logo 50-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Malezją

Organizatorem konkursu jest Ambasada RP w Kuala Lumpur.

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie logo upamiętniającego i promującego 50. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Malezją.

Zwycięskie logo ma symbolizować przyjacielską i partnerską relację łączącą oba kraje, opartą na wzajemnym szacunku oraz zrozumieniu. Powinno ono nawiązywać do symboli/kolorystyki flag obu krajów, obowiązkowym elementem jest liczba 50.

Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://www.pl50my.com/rules-and-regulations

23 Międzynarodowy Festiwal Sztuki IMAF'21

 
Otwarte zaproszenie do składania propozycji nowych prac plastycznych, które zostaną zaprezentowane online.
Prace performance powinny być nowe, wykonywane w tym roku, niepublikowane.
Filmik z nagranym występem - max 10 minut.
Każdy z autorów może wysłać tylko jeden film, dodatkowo załączając dwa zdjęcia (wysoka rozdzielczość).
Fotografie będą częścią prac, na wystawie, która odbędzie się w dniach  30 sierpnia - 5 września 2021 r.
Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2021 r.
Wszystkie otrzymane propozycje zostaną zweryfikowane przez zespół kuratorski IMAF 2021.
Termin ogłoszenia wyników  do 31 maja 2021. r.
 
Więcej o festiwalu IMAF: https://imaf-festival.weebly.com

 

Mur, ale historia Wojska Polskiego - konkurs adresowany do organizacji pozarządowych

MURALE

Mural, nie mniejszy niż 3 metry szerokości i 3 metry wysokości, powinien zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Należy dołączyć dokument potwierdzający, że wnioskodawca ma prawo przez co najmniej 5 lat do korzystania z powierzchni, na której powstanie mural. Miejsce w przestrzeni publicznej musi być godne dla upamiętnienia bohaterów i wydarzeń. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Wnioski o dofinansowanie powinny zawierać m.in. opis planowanych działań patriotyczno-edukacyjnych, takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp. Projekt muralu trzeba wkleić w ramkę formularza oferty.

 ALE HISTORIA

Murale mogą przedstawiać polskie wojska, od średniowiecza po współczesność. Tematem muralu mogą być wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Mural może przedstawiać ważne dokonania Sił Zbrojnych RP i żołnierskich pokoleń. Lokalne społeczności mogą na muralu upamiętnić swoich lokalnych bohaterów walk o niepodległość, a także współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego.  

 KTO? 

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może złożyć maksymalnie 2 oferty.

 KIEDY? 

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2021 r. Realizacja zadań planowana jest od 21 czerwca do 30 listopada 2021 r. 


Szczegóły można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052021wddekid

Spot: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052021wddekid

Plik dźwiękowy: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052021wddekid


„PRZEBOJEM NA MURAL” - konkurs na projekt i wykonanie muralu

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z nieskrywaną przyjemnością ogłasza konkurs na projekt i wykonanie muralu, który pojawi się w okolicach opolskiego Amfiteatru. Zapraszamy wszystkich artystów, którym nieobca jest sztuka uliczna, a murale to jedna z dróg ich twórczej ekspresji. Tematyka projektów powinna być inspirowana wyjątkową formą artystycznej działalności, jaką jest piosenka i nawiązywać do historii polskiej muzyki, tradycji opolskich festiwali i ich największych przebojów.

Szczegóły konkursu i regulamin znajdziecie na stronie: https://ncpp.opole.pl/aktualnosci/przebojem-na-mural_14.html

Celem konkursu na projekt i wykonanie jest wyłonienie projektów 3 murali (nagroda główna oraz dwa wyróżnienia), które zostaną zrealizowane przez laureata nagrody głównej oraz autorów dwóch wyróżnionych projektów, na murze zlokalizowanym w sąsiedztwie wejścia technicznego do Amfiteatru NCPP przy ul. Piastowskiej 14a w Opolu.

Projekt muralu powinien być inspirowany wyjątkową formą artystycznej działalności, jaką jest piosenka, nawiązując zarazem do historii polskiej muzyki, tradycji opolskich festiwali i ich największych przebojów.


Organizator ustanawia następujące nagrody dla laureata oraz osób wyróżnionych w konkursie:

a. Nagroda główna (nagroda w wysokości 7000 zł)

Wyróżnienie I (nagroda w wysokości 3000 zł)

Wyróżnienie II (nagroda w wysokości 3000 zł)

 

Termin nadsyłania prac: 22.04.2021.


Luxembourg Art Prize 2021

Kolejna odsłona konkursu

Tym razem konkurs podzielony został na 3 oddzielne etapy/grupy.

Terminy rejestracji do poszczególnych grup:


 Grupa 1 do 31 marca 2021 r.

Grupa 2 do 30 czerwca 2021 r.

Grupa 3 do 30 września 2021 r.

 

Opłaty:

Grupa 1 - 300zł.

Grupa 2 - 300 zł.

Grupa 3 - 300 zł.

Bonifikaty - udział w 2 grupach -10%

Udział w 3 grupach - 20 %

Więcej informacji i rejestracja pod linkiem : https://www.luxembourgartprize.com/en/login-en/


 

 

 

 

Konkurs na projekt i wykonanie muralu, upamiętniającego 40 rocznicę Bydgoskiego Marca’81

Organizator : Miasto Bydgoszcz

Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie muralu nawiązującego swoją treścią do wydarzeń z 19 marca 1981 r., znanych pod pojęciem „prowokacji bydgoskiej”, spełniającego jednocześnie funkcje edukacyjne. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany przez laureata na ścianie szczytowej budynku zlokalizowanego przy Jagiellońskiej 38 w Bydgoszczy. /wymiary ściany około 12,10 x 9,80 m/

Tematyka muralu powinna nawiązywać do 40. rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca’81 poprzez umieszczenie na ścianie szczytowej budynku przy ul. Jagiellońskiej 38 w Bydgoszczy, artystycznego muralu o tematyce historycznej. Mural powinien zawierać elementy liternicze oraz graficzne symbole nawiązujące bezpośrednio do wydarzeń, jakie miały miejsce 19 marca 1981 r. w Bydgoszczy, a które znane są pod pojęciem „prowokacji bydgoskiej”.

Na zwycięzcę konkursu i wykonawcę projektu, czeka łączna suma wraz z nagrodą 30 tyś zł brutto.

Przyjmowanie prac konkursowych do 30 kwietnia 2021 r.

Poniżej link do regulaminu i zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie konkursu;

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/714631/Zarz%C4%85dzenie-157_2021

 

 

Konkurs na projekt i wykonanie muralu „DooKOŁA FABLOKU”

Miasto Chrzanów zaprasza do udziału w konkursie na mural związany z dziedzictwem historycznym miasta. Tworząc projekt można inspirować się zdjęciami i materiałami archiwalnymi z https://www.archiwum-ziemiachrzanowska.pl/dostępnymi w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej .  Można również skorzystać z pomocy Działu Informacji Regionalnej MBP w Chrzanowie (tel. 32 763 27 48, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Kolorystyka muralu powinna nawiązywać do otoczenia. Patronat honorowy nad konkursem objął Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk.

Więcej informacji na stronie : https://www.mbp.chrzanow.pl/2021/03/konkurs-na-mural/


XXIII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida oraz Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszają do wzięcia udziału w XXIII edycji Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny. Konkurs adresowany jest do szerokiego grona osób, które mają poczucie humoru, trochę talentu plastycznego i satyryczne spojrzenie na świat. Uczestnikiem konkursu może być każdy bez względu na wiek i profesję. Mogą wziąć w nim udział zarówno profesjonaliści jak i amatorzy. Warunkiem jest nadesłanie w oryginale, osygnowanych prac w dowolnej ilości wraz z podpisaną kartą zgłoszenia. Technika wykonania dowolna.

 

Wybór hasła konkursu to co roku ważna decyzja. Bywa inspirowana aktualną sytuacją świata i jego problemami. Tak było z edycjami ph. „plastik”, „sztuczna inteligencja”, „media społecznościowe”. Wśród tematów konkursowych wiele było ponadczasowych, neutralnych takich jak: „biblioteka”, „zamek”, „wino”, „muzyka”.

W tym roku jednak nie sposób uwolnić się od obecnej sytuacji związanej z pandemią. Tematem tegorocznego konkursu jest „Maska”. Chińskie przysłowie, a nawet przekleństwo mówi: „obyś żył w ciekawych czasach”. I nam się obecnie te „ciekawe czasy” przytrafiły. Maska jest chyba jednym z najtrafniejszych wizualnych symboli aktualnej sytuacji.

Ludziom żyjącym w 2021 roku, w czasie pandemii, hasło tegorocznego konkursu skojarzy się raczej zupełnie inaczej niż choćby jeszcze trzy lata temu. Teraz „maska” to najpewniej po prostu maseczka czyli ta chirurgiczna, FFP2, FFP3, N95, przyłbica, a nawet bandana i „komin”. Któregoś dnia ten „ciekawy czas” minie, nabierzemy dystansu, odreagujemy stres. A w tym bardzo może nam pomóc baczne i uważne oko satyryków wyłuskujące z naszej obecnej codzienności komiczne sytuacje związane z „maskami”. A tych jest cała masa. Plon XXIII edycji Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny będzie ciekawym świadectwem tego doświadczenia wszystkich ludzi. Liczymy na rysowników, którzy pomogą nam odreagować stres, towarzyszący nam już drugi rok.

I nie zapominajmy, że temat „maska” to także punkt wyjścia do wielu innych skojarzeń i interpretacji. Stosowanie masek to bardzo stara, ludzka praktyka na całym świecie, wykorzystywana w rytuałach, ceremoniach,  polowaniach, na ucztach, wojnach, w sporcie, teatrze. Maski teatralne, „upiór w operze”, pośmiertne maski, Zorro, Batman i Spiderman, maski karnawałowe, maskarada, maski przeciwgazowe, antysmogowe, weneckie, afrykańskie, na Halloween – to niektóre tylko skojarzenia z hasłem „maska”.

Praktyka stosowania masek nie obca jest zwierzętom, a nawet roślinom. Wszyscy więc stosujemy kamuflaż, grę pozorów, stroimy miny, przybieramy pozy, maskujemy się.

Rysownicy mają zatem całkiem sporą paletę skojarzeń do wyboru i liczymy bardzo na ich poczucie humoru, którego bardzo teraz potrzebujemy.

Nagrody
• Grand Prix: 5.000 zł i statuetka
• I nagroda: 4.000 zł
• II nagroda: 3.000 zł
• III nagroda: 2.000 zł

Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2021 r.

Więcej informacji na stronie : http://www.satyryczny.norwid.net.pl/

Konkurs "Pamiatka regionu Warmii i Mazur"

Konkurs organizuje Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje regionalne oraz promuje region.

Propozycje prac konkursowych to rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego.

Pamiątka powinna być tak wykonana, by możliwe było jej powielanie, gdyż istotnym przesłaniem konkursu jest szerokie jej rozpowszechnienie.

Konkurs będzie trwał do 20 czerwca 2021 r.

Informacje o konkursie, regulamin oraz karta konkursowa na stronie www.warmia.mazury.pl

w zakładce >Turystyka i Promocja-Programy i Projekty< https://www.warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/programy-i-projekty/pamiatka-regionu-warmii-i-mazur

ApART Together – osobno, a jednak razem!

Miasto Opole i Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu zapraszają do udziału w projekcie "ApART Together – osobno, a jednak razem!"

Głównym organizatorem i inicjatorem wydarzenia jest miasto Ingolstadt w Niemczech, które zaprosiło do udziału swoje miasta partnerskie, w Polsce jest to Opole.

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu (GSW) jest polskim operatorem projektu. Działanie ma na celu promocję artystów i artystek związanych z Opolem w Niemczech poprzez zaangażowanie działu promocji miasta Ingolstadt i publikację nadesłanych reprodukcji prac na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych należących do miasta Ingolstadt.

 •  26.02.2021 r. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu ogłasza nabór do projektu „ApART Together – osobno, a jednak razem!” na ogólnych zasadach open call.
 •  Zapraszamy pełnoletnich artystów i artystki z Opola (miejsce urodzenia, miejsce działalności artystycznej) do stworzenia nowej pracy lub sięgnięcia do swojej kolekcji po już istniejącą na temat „ApART Together – osobno, a jednak razem”.
 •  Forma pracy (obraz, rzeźba lub inna technika) jest dowolna.
 •  Zdjęcie pracy (reprodukcja) lub film ukazujący pracę prosimy przesłać do 22 marca 2021r. z języku polskim (lub od razu z tłumaczeniem na j. niemiecki, angielski) z następującymi załącznikami:

- Informacje nt. pracy (materiał, opis jak powstała praca, znaczenie, tytuł, itd.)

- Informacja dot. artysty (krótka biografia, portret, zdjęcie, kontakt, strona internetowa, itd.)

- Zdjęcia lub film (z transkrypcją) dot. pracy powinny zawierać copyright – pisemne oświadczenie, że autor pracy zezwala na jej umieszczenie na stronach internetowych i w social mediach należących do miasta Ingolstadt.

 

więcej informacji na stronie : https://galeriaopole.pl/apart-together-osobno-a-jednak-razem/

YICCA 2021! Międzynarodowy konkurs dla artystów

KONKURS SZTUKI YICCA -  to konkurs otwarty dla wszystkich  artystów lub grup artystycznych, profesjonalistów i nie tylko, pochodzących ze wszystkich krajów świata. Wszystkie rodzaje współczesnych dzieł sztuki są dozwolone: rysunek, grafika, malarstwo, rzeźba, fotografia, technika mieszana, wideo, instalacje oraz performance.

Celem kunkursu jest promowanie uczestniczących w nim artystów, dając im możliwość dołączenia do międzynarodowego rynku sztuki współczesnej.

Międzynarodowość oraz network YICCA są ogromną szansą dla artystów, którzy mogą wygrać nagrodę pieniężną oraz wystawić swoje prace w jednym z ważnych miast europejskich. Ostateczna decyzja jury doprowadzi do wyboru 18 artystó, których prace będą uczestniczyć w wystawie końcowej.

Termin zapisów mija 16 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://yicca.org/pl

Konkurs na projekt muralu #TGMURAL! w Tarnowskich Górach.

Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie muralu, który ma być wykonany na ścianie budynku przy ul. Opolskiej 5 w Tarnowskich Górach.

Planowana lokalizacja muralu to ściana budynku obok parkingu wybudowanego po byłych zakładach odzieżowych Tarmilo, przy ul. Opolskiej 5. Praca nawiązywać powinna do historii miasta Tarnowskie Góry, w szczególności do pracy tarnogórskich gwarków oraz gwarkowskich plakatów tworzonych w latach 1957 – 1988) dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Pamiętaj! Mural stworzony docelowo na bazie przedstawionego projektu powinien budzić pozytywne emocje wśród mieszkanców miasta i gości, intrygować, cieszyć, uruchamiać wyobraźnię, wyrażać genius loci Tarnowskich Gór. Projekt powinien być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu.

Projekt należy dostarczyć w formie papierowej (A3) oraz w postaci plików zapisanych na nośniku elektronicznym (CD, pendrive).

Termin składania prac upływa 15 kwietnia 2021 r.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 10.000 zł brutto.

Regulamin konkursu i wszystkie potrzebne informacje na stronie organizatora: https://tarnowskiegory.pl/2021/02/zaprojektuj-tg-mural/

Konkurs na plakat z okazji Jubileuszu 65-lecia Totalizatora Sportowego.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO i Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej ogłaszają konkurs na plakat z okazji Jubileuszu 65-lecia Totalizatora Sportowego.

Spółka niemal od początku istnienia współpracowała z wybitnymi polskimi grafikami, których projekty pojawiły się na plakatach będących wówczas jedną z form komunikacji z klientami. Autorem pierwszego plakatu z 1956 roku, poświęconego działalności Totalizatora Sportowego, był Konstanty Maria Sopoćko.

Pragniemy, aby Jubileusz 65-lecia uwolnił kreatywność twórców, których inspiruje działalność Totalizatora Sportowego oraz artystów którzy rozumieją, jak ważne miejsce spółka zajmuje w historii naszego kraju, i że klienci Totalizatora Sportowego są częścią wielkich chwil towarzyszących od pokoleń polskim sportowcom, kibicom i kulturze narodowej. Chcemy bowiem pozostawić w pamięci Jubileusz 65-lecia i stworzyć plakat, który będzie kontynuacją wsparcia tych dwóch ważnych dziedzin życia społecznego.

Nagrody

 I miejsce 9000 zł.
II miejsce 7000 zł.
III miejsce 5000 zł.
4 wyróżnienia po 500 zł.
 

Rozpoczęcie konkursu: 25.02.2021

Termin nadsyłania prac konkursowych: do 5.04.2021

Rozstrzygnięcie konkursu: 25.04.2021

Więcej informacji na stronie organizatora: https://totalizator.stgu.pl/

Pliki do pobrania https://totalizator.stgu.pl/wp-content/uploads/2021/02/Pliki_Konkurs.zip

 

Konkurs na logo Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu ogłasza Konkurs na logo. Celem Konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logo naszej instytucji, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczone do celów reprezentacyjnych i działań promocyjnych. Konkurs ma charakter zamknięty, co oznacza, że ogłoszenie ukazuje się w trybie publicznym i powszechnym przy czym nabór projektów jest ograniczony terminem, tj do 16.04.2021 do godz. 15.

Regulamin konkursu - http://www.filharmonia-sudecka.pl/files_mce/KONKURS_NA_LOGO_FS/Regulamin%20konkursu%20na%20logo%20FS.pdf

Formularz zgłoszeniowy i zawartość księgi znaku do pobrania: http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/strona/2/ogloszenia/447/konkurs-na-logo-dla-filharmonii-sudeckiej-im--jozefa-wilkomirskiego

Więcei informacji na stronie: http://www.filharmonia-sudecka.pl/

 

Konkurs na logo 800-lecia Mikołowa

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Mikołowa.

 Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego mogącego zawierać również hasło promocyjne – logo, charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym, który będzie miał zastosowanie do celów promocyjnych i identyfikacyjnych 800-lecia Mikołowa na wszelakich polach eksploatacji.

W 2022 roku przypada 800-lecie Mikołowa. Będzie to okazja do całorocznego świętowania, którego celem jest wzmocnienie tożsamości lokalnej i poczucia dumy mieszkańców z miejsca ich zamieszkania. Logo powinno w jak największym stopniu oddawać charakter miasta: podkreślać jego tradycje, odnosić się do ośmiowiecznej historii, obrazować elementy architektury bądź krajobrazu itp.

Autor najlepszej pracy, wyłonionej przez powołaną do tego komisję konkursową, w ramach swojego honorarium, otrzyma zlecenie na opracowanie księgi znaku.

Termin zgłoszeń upływa 5 marca 2021r.

Szczegółowe informacje w regulaminie dostępnym:http://bip.mikolow.eu/?a=16030

II edycja konkursu Up-Cykle!

Organizatorem konkursu jest Zakład Utylizacyjny w Gdańsku sp. z o.o.

Konkurs dedykowany jest studentom i absolwentom uczelni artystycznych oraz wydziałów artystycznych politechnik!

Celem konkursu jest zaprojektowanie innowacyjnego, ekologicznego produktu na bazie odpadu lub niepotrzebnego przedmiotu.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy: Projektowania, czyli wizualizacja projektu oraz prototypowania prac wybranych przez jury do drugiego etapu.

I ETAP KONKURSU – trwa do 11.04.2021r. – etap wizualizacji pomysłu

II ETAP KONKURSU – trwa do 30.06.2021r. – etap prototypowania

Projekty można przesyłać w trzech kategoriach:

 1. Ekologiczne opakowanie
 2. Przedmioty codziennego użytku
 3. Architektura ogrodowa

Więcej informacji na stronie konkursu: http://www.zut.com.pl/upcykle

XXX edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy „PRZEMYSŁ 4.0”

Organizator konkursu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Współorganizatorzy konkursu: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

 Tematyka konkursu:

Zawrotna skala i dynamika współczesnej rewolucji przemysłowej 4.0 wpływa na rynek pracy i środowisko zatrudnienia w sposób, który może niepokoić pracowników. Przewiduje się, że w jej wyniku nawet 800 milionów ludzi będzie musiało się przekwalifikować lub straci pracę. Ograniczenie zapotrzebowania na zatrudnienie może dotyczyć np. pracowników administracyjnych czy wykonujących powtarzalne prace manualne. Zadania te mogą zostać przejęte przez maszyny pracujące zgodnie z zadanymi algorytmami. Według tego pesymistycznego scenariusza zmiany mogą dotknąć aż 1/5 wszystkich pracujących. Nie można jednak pominąć faktu, że te zmiany mają na celu usprawnienie procesu pracy i zarządzania przedsiębiorstwami oraz ułatwienie podejmowania trafnych decyzji we wszystkich sektorach gospodarki. Warto również pamiętać, że rewolucja przemysłowa 4.0 wiąże się także z tworzeniem nowych miejsc pracy i pojawianiem się nowych zawodów. W szczególności będzie rosło zapotrzebowanie na umiejętności, których nie mają maszyny. Rodzi się zatem pytanie – jacy będą pracownicy zatrudniani w gospodarce przemysłu 4.0? (...)

Nagrody:

I nagroda – 5 tys. zł
II nagroda – 3 tys. zł
III nagroda – 2 tys. zł
5 wyróżnień (równorzędnych) – po 1 tys. zł każde

 termin składania prac konkursowych - 12 kwietnia 2021 r.

finał konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej - 8 czerwca 2021.

Więcej informacji na stronie konkursowej : CIOP-PIB


 

Triennale Grafiki Cieszyn 2021

Organizatorami konkursu są: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach

Triennale Grafiki Cieszyn 2021 jest konkursem o zasięgu międzynarodowym, skierowanym do twórców szeroko rozumianej grafiki.

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w tradycyjnych i eksperymentalnych technikach graficznych, a także grafikę cyfrową.

Nabór prac trwa do 30 marca 2021 r. 

Tematyka prac może być dowolna. Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem: formularza online

Więcej informacji na stronie organizatora: https://www.triennial.us.edu.pl/triennal-2021/


Plakat:2021 Konkurs IPN na plakat rocznicowy


 

Konkurs skierowany jest do młodych projektantów graficznych – uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i absolwentów szkół wyższych. Jego zadaniem jest stworzenie plakatu lub serii plakatów, których tematem będzie ważna rocznica wydarzenia związanego z historią Rzeczypospolitej Polskiej w XX wieku. W 2021 roku wspominamy Pokój Ryski, który zakończył wojnę polsko-bolszewicką, walkę powstańców śląskich, pierwszy zrzut „Cichociemnych” do okupowanej Polski, zawiązanie Armii Andersa w ZSRS, żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich broniących Tobruku oraz początek stanu wojennego w Polsce.

Zgłoszenia do 19 marca 2021 r.

Termin nadsyłania prac pocztą elektroniczną do 26 marca 2021 r.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 9 kwietnia 2021 r., w przededniu 80. rocznicy rozpoczęcia bitwy o Tobruk.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/plakat-historyczny-roku

45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021


Przed nami kolejna, 45. edycja Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021, do udziału w której Galeria Bielska BWA zaprasza polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą.

Do konkursu mogą przystąpić absolwenci wyższych szkół artystycznych, a także malarze nieposiadający dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujący się aktywnością i dorobkiem twórczym.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie wyłącznie w wersji online od 1 lutego do 31 marca 2021 roku. Do konkursu należy zgłosić trzy prace w dowolnej technice malarskiej, powstałe w latach 2019–2021. Format prac jest dowolny, z zastrzeżeniem, iż krótszy bok każdej pracy nie może przekraczać 200 cm. Zgłoszenia przyjmowane są  do 31 marca 2021 r.

Szczegóły udziału w konkursie zostały zawarte w regulaminie 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021: https://bielskajesien.pl/index.php/regulamin

Instrukcja zgłoszenia: https://bielskajesien.pl/index.php/instrukcja-2021

Rejestracja uczestnika: https://bielskajesien.pl/index.php/rejestracja-2

Więcej informacji na stronie konkursu: https://bielskajesien.pl/

 

HUMAN RIGHS? @WORK

Aby wziąć udział w konkursie HUMAN RIGHS? @WORK każdy artysta musi przesłać:

- formularz zgłoszeniowy, w całości wypełniony i podpisany  (podpis odręczny),
- zdjęcie dzieła sztuki w wysokiej rozdzielczości (opisane),
- syntetyczną koncepcję (opis), która wiąże się z tematem konkursu (max 3 wiersze, czcionka Arial, rozmiar 2),
w języku włoskim i angielskim.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 20 kwiecień 2021 r.

Regulamin konkursu, formularze do pobrania:https://aiapi.it/wp-content/uploads/2021/01/HR_WORK-Regulation-eng.pdf

Więcej informacji na stronie organizatora:https://aiapi.it/


Konkurs na plakat XXIV Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

Organizatorem konkursu jest „Plama” Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku.

Projekt graficzny plakatu powinien obejmować grafikę oraz tekst:

                             XXIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

                             XXIV International Street and Open-Air Theatres Festival FETA

                             25 lat

                             Gdańsk / 8 – 11.07.2021 / feta.pl

                             oraz logotypy: Miasto Gdańsk, Gdański Archipelag Kultury, Plama.

Pracę należy dostarczyć w postaci wydruku (format B1) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

Termin składania prac upływa 1 marca 2021 r.

Regulamin konkursu: https://gak.gda.pl/wp-content/uploads/2021/02/Regulamin-Konkurs-na-Plakat-Fety-2021-25-lat-1.docx

Karta zgłoszenia: https://gak.gda.pl/wp-content/uploads/2021/02/Karta-zgloszenia-uczestnika-Konkurs-na-Plakat-Fety-2021.docx

Więcej informacji na stronie konkursu: https://gak.gda.pl/konkurs-na-plakat-festiwalu-feta-2021/

"Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej-2021"

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ogłasza program własny pod nazwą „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”.

Program finansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Podstawowe informacje

Celem programu jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Polsce poprzez usytuowanie w niej większej liczby dzieł o wysokim poziomie rzeźbiarskim oraz próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk wyboru dzieł.

W roku 2021 planowane jest wydatkowanie 1,5 mln zł na inwestycje w zakresie realizacji rzeźb w przestrzeni publicznej. Działania możliwe do dofinansowania to: realizacja projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwacja istniejących dzieł, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizacja odlewów prac artystów polskich i zagranicznych, ewentualnie projektów rzeźb, w celu umieszczenia w przestrzeni publicznej – zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.

Uprawnionymi wnioskodawcami są:

 • samorządowe instytucje kultury (muzea i inne instytucje kultury, posiadające kolekcje / zbiory rzeźby nowoczesnej i współczesnej) niebędące współprowadzonymi przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 • jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną.

Termin składania wniosków: 31 marca 2021 roku.

więcej informacji na stronie:Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

link: https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-wspolprowadzone

KONKURS EUROPE BEYOND ACCESS - konkurs dla artystów z niepełnosprawnościami

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki i British Council ogłaszają konkurs dla artystów z niepełnosprawnością, którzy ze względu na bariery występujące w sektorze kultury, mają ograniczone możliwości uczestniczenia w głównym nurcie i obiegu sztuki.

Konkurs inspirowany jest programem Europe Beyond Access , w którym British Council jest wiodącym partnerem i realizuje ten projekt wraz z sześcioma innymi instytucjami artystycznymi w Europie.

Świadomość społeczna problemów, z jakimi mogą się spotkać artyści z niepełnosprawnościami, chcąc zaprezentować swoje portfolio, ubiegać się o stypendium lub realizować swoją twórczość, nie jest duża. Trudności mogą wynikać z funkcjonujących w społeczeństwach uprzedzeń i przekonań, barier komunikacyjnych i ograniczonej dostępności programów artystycznych.

Organizacja konkursu jest wyrazem naszego przekonania, że konieczne jest zapewnienie równych szans w powszechnym dostępie do głównego nurtu sztuki w Polsce. Wynika to również z dążenia do wprowadzania szerokich zmian systemowych w tym obszarze.

Organizatorzy konkursu przewidują trzy równorzędne nagrody o wartości 2000 zł brutto.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do artystów mieszkających w Polsce bez względu na wiek, wykształcenie, obywatelstwo itp. Rekrutacja jest otwarta.

Zgłoszenia można wysyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania wniosków: 28 lutego 2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 marca 2021 r. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz na stronach British Council.

Więcej informacji w tym regulamin konkursu dostępny na stronie : https://www.britishcouncil.pl/events/konkurs-europe-beyond-access

Konkurs na projekt pomnika Powstańców Wielkopolskich, w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Radwanki"

W związku z rosnącym znaczeniem roli Powstania Wielkopolskiego w historii Narodu Polskiego, Gmina Margonin pragnie stworzyć nowe, trwałe miejsce poświęcone bohaterom historii. Symbol martyrologii w postaci monumentalnego pomnika przedstawiającego scenę batalistyczną, tematyką nawiązywał będzie do wydarzeń z 1919 roku. W chwili obecnej, w miejscu krwawych bitew o Radwanki, w centralnym punkcie miejscowości widnieje obelisk upamiętniający poległych bohaterów walczących o naszą wolność. Autorska koncepcja miejsca pamięci swoją symboliką ma nawiązywać do historii, tradycji i kultury miejscowości Radwanki. 4.2 Przedmiotem Konkursu jest wykonanie oraz opracowanie koncepcji rzeźbiarsko-architektonicznej pomnika, miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich, którzy oddali swoje życie w bitwie o Radwanki.

Wykonanie koncepcji miejsca pamięci obejmuje łącznie następujące elementy:

makieta pomnika wraz z jego otoczeniem w skali 1:10,

komputerowa wizualizacja – projekt wykonawczy pomnika wraz z iluminacją,

gotowy projekt na zgłoszenie/pozwolenie na budowę wraz z kosztorysem inwestorskim (tj. pełna/kompletna dokumentacja projektowa).

Celem Konkursu jest wyłonienie projektu z wizualizacją Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Radwankach wraz z iluminacją.

Autor najwyżej nagrodzonej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 000,00 zł brutto oraz zostanie zaproszony przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin do podpisania umowy na realizację zadania pn.: ,,Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Radwanki.’’ Dwa kolejne miejsca otrzymają nagrody pieniężne, odpowiednio 3 000,00 zł i 2 000,00 zł.

Regulamin konkursu: https://www.bip.margonin.pl/plik,5588,zalacznik-do-zarzadzenia-nr-3-2021-regulamin-konkursu-pdf.pdf

więcej informacji : https://www.bip.margonin.pl/476,zarzadzenia-burmistrza-z-2021-r#pliki_2414

STRABAG Artaward 2021

STRABAG Artaward International to konkurs dla artystów uprawiających malarstwo i rysunek. Mogą w nim uczestniczyć osoby urodzone po 1980 roku, które ukończyły wyższą szkołę artystyczną

Tegoroczna edycja konkursu skierowana jest do artystów z Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Austrii.

Organizatorem jest Strabag SE – europejska spółka budowlana mająca siedzibę w Wiedniu.

Do konkursu można zgłaszać prace z zakresu malarstwa i rysunku.

Termin zgłoszenia prac do konkursu - 5 lutego 2021 r.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 15.000 €. Międzynarodowe jury przyzna również cztery wyróżnienia, każde w wysokości 5.000 €.

Dla finalistów zorganizowane zostaną wystawy indywidualne w Strabag Artlounge w Wiedniu. 

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: https://www.strabag-kunstforum.at/artaward-en/application/

Konkurs na projekt plakatu Pandemia? Kryzys!

 Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu – podmiot prowadzący Galerię Sztuki Współczesnej IMO, ogłasza międzynarodowy konkurs pod nazwą Pandemia? Kryzys! na projekt plakatu. Przewidywana jest wystawa pokonkursowa plakatów w nowej Galerii Sztuki Współczesnej IMO w 2021 r.

Celem konkursu jest wsparcie artystów w trudnej sytuacji pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez nagrody w konkursie, udział w wystawie, a także kampanię społeczną nagłaśniającą problematykę. Konkurs dotyczy kryzysu wywołanego przez pandemię. Oczekujemy odważnych prac komentujących skutki wywołane wielomiesięcznym zamrożeniem funkcjonowania sektora kultury dla środowiska z nim związanego (artyści wizualni, muzycy, aktorzy, filmowcy, tancerze, i inni) oraz prac odnoszących się do kondycji psychicznej człowieka i jakości jego życia w obliczu wprowadzonych ograniczeń oraz długotrwałej izolacji.

Pandemia spowodowała, że w skali ogólnoświatowej, zbiorowej i jednostkowej doświadczamy obecnie sytuacji opisywanej w słownikach jako okres załamania, przesilenia i potencjalnego przełomu w funkcjonowaniu danego systemu. Wierząc, iż artyści potrafią, o krok przed innymi, werbalizować najistotniejsze problemy ludzkości, pragniemy przyczynić się do zdiagnozowania obecnej sytuacji. Wsłuchanie się w ich głos może sprawić, że przewidywany przełom nie stanie się dla tak wielu kolejnym dramatem, lecz ewolucją.

Termin nadsyłania prac konkursowych: od 05.01.2021 r do 25.02.2021 r (23:59 CET).

Nagrody
I miejsce – 7500 zł brutto
II miejsce – 3500 zł brutto
III miejsce – 2500 zł brutto

Przyznanych zostanie również siedem wyróżnień po 1000 zł brutto, z czego przynajmniej trzy dla autorów do 35 roku życia.

Autorom prac, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione, ale zostały zakwalifikowane na wystawę przysługiwać będzie jednorazowe honorarium w wysokości 150 zł brutto.

Regulamin konkursu: https://imogaleria.pl/wp-content/uploads/2021/01/regulamin_PANDEMIA_KRYZYS.pdf

 

 

27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie

27. edycja MBP w Warszawie obejmuje Konkurs Główny i Konkurs Tematyczny. Konkurs główny nie jest zawężony tematycznie. Tematem Konkursu tematycznego jest natomiast „Zmieniający się świat a zdrowie”.

Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
W konkursie głównym nagrody:
I nagroda – 20 000 zł
II nagroda – 15 000 zł
III nagroda – 10 000 zł

W konkursie tematycznym:

I nagroda – 15 000 zł
II nagroda – 10 000 zł
III nagroda – 7 000 zł
wyróżnienia honorowe

Termin zgłaszania prac – 15.04.2021

Strona konkursu: https://warsawposterbiennale.com/pl/27mbp/

Regulamin konkursu głównego: https://warsawposterbiennale.com/wp-content/uploads/2020/12/27_IPB_KONKURS_G_REG_PL.pdf

Regulamin konkursu tematycznego: https://warsawposterbiennale.com/wp-content/uploads/2020/12/27_IPB_KONKURS_T_REG_PL.pdf

Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego prof. W. Bartoszewskiego w Białymstoku

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego osobę prof. Władysława Bartoszewskiego, który zostanie zlokalizowany w centrum miasta Białymstoku, na istniejącym moście, znajdującym się przy Placu Branickich i ul. Pałacowej.

Nagrody:
 I nagroda – 15.000 zł
 II nagroda w wysokości 7 500 zł

2x wyróżnienie – 3 750 zł (każde)

 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 01.02.2021 , godz. 17:00

 Wszystkie załączniki dotyczące konkursu : https://www.bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia/konkurs-rzezbiarsko-architektoniczny-na-opracowanie-koncepcji-projektowej-pomnika-upamietniajacego-prof-w-bartoszewskiego-w-bialymstoku.html

Konkurs malarski Biennale Quadro Art 2021.

Termin nadsyłania prac 30.04.2021 r.
Więcej informacji (regulamin, karta zgłoszenia) dostępnych jest  na stronie internetowej organizatora :

 
Zapraszamy serdecznie artystów do udziału w konkursie!

Konkurs NIEPODLEGŁA 2021 (2)

W załączeniu informacje, dotyczące możliwości złożenia oferty NIEPODLEGŁA 2021.
Tematyka : solidarność, niepodległość itp
Możliwość zaplanowania i wykonania  wystawy wraz z katalogiem.
OFERTY MOŻNA SKŁADAĆ TYLKO PRZEZ PLATRFORMĘ WITKAC
TERMIN  złożenia  oferty  mija 18.01.2021
Można  uzyskać dotację na projekt od 10tyś, do 100 tyś.
Potrzebny jest wkład własny 15% całości oferty

Do pobrania: Regulamin Niepodległa 2021

do pobrania : Instrukcja składania wniosku

Konkurs dla mlodych twórców I Biennale Malarstwa "Lubelska wiosna"

Konkurs LUBELSKA WIOSNA jest konkursem malarskim o zasięgu ogólnopolskim, mającym na celu promowanie i wpieranie młodych artystów do 35 roku życia (włącznie), poruszających się obszarze szeroko pojętego malarstwa, będących absolwentami kierunków artystycznych dowolnej uczelni, zamieszkałych i tworzących w Polsce. LUBELSKA WIOSNA wypełnia lukę w ofercie konkursowej, skupiając uwagę na malarzach w najtrudniejszym okresie twórczości i jednocześnie nie ograniczając twórców jeśli chodzi o tematykę, technikę i konwencję malarską. Ma za zadanie upowszechnianie kultury wysokiej w obszarze malarstwa współczesnego, przy jednoczesnym pobudzaniu aktywności twórczej młodych artystów. W roku 2021 odbędzie się po raz pierwszy, przyjmując formę biennale.

Nagrody:

Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 15000 zł.

I Nagroda Regulaminowa 12000 zł.

II Nagroda Regulaminowa 10000 zł.

III Nagroda Regulaminowa 8000 zł.

Termin zgłoszeń upływa 15 lutego 2021 r.

Regulamin konkursu : http://lubelskawiosna.spotkaniakultur.com/regulamin/

więcej informacji o konkursie :http://lubelskawiosna.spotkaniakultur.com/o-konkursie-2/

XVIII edycja Konkursu na najlepszy plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej 2020

Urząd Patentowy RP ogłasza XVIII edycję Konkursu na najlepszy plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

Celem Konkursu pod hasłem „Nie kopiuj – twórz nowe” jest wykonanie plakatu, którego tematyka będzie nawiązywać do ochrony własności intelektualnej, w szczególności wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i utworów.

Termin składania prac: 26 października 2020 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu: 20 listopada 2020 r.

Plakaty należy dostarczyć na adres: Urząd Patentowy RP, al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, pokój 419 z dopiskiem „konkurs na plakat”

Regulamin konkursu : pobierz

Formularz zgłoszeniowy : pobierz

Więcej informacji : strona konkursu

 

Międzynarodowy konkurs na plakat - POZNAŃ NA PLAKACIE

Organizatorzy konkursu :Fundacja Rarytas Art Foundation oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Celem konkursu jest aktywizacja plakacistów wokół pozytywnych działań na rzecz miasta Poznania, twórczości plakatowej w ogóle oraz idei plakatu autorskiego (plakat w edycji własnej). Profesjonalni twórcy zostali zaproszeni do tworzenia w formie plakatowej dzieł stanowiących odpowiedź na tytułowe hasło. Inicjatywa wychodzi z założenia o potrzebie solidarności w czasach światowej epidemii. Stanowi ona próbę przezwyciężenia pesymizmu oraz tendencji do zamykania inicjatyw kulturalnych.

Regulamin konkursu: pobierz

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 4.500 zł.

Termin zgłaszania prac upływa 12 października 2020 r.

Prace wysyłane są mailem (adres mailowy w regulaminie konkursu)

Konkurs na plakat poświecony 30. rocznicy powołania Grupy Wyszehradzkiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie na plakat. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu poświęconego 30. rocznicy powołania Grupy Wyszehradzkiej (V4). Pragniemy, aby jubileusz współpracy uwolnił kreatywność twórców, których inspiruje wspólna historia, dialog kulturowy i solidarne budowane wartości krajów V4. Chcemy zderzać tradycję projektowania plakatu, tak silną w tej części Europy, z nowymi stylami w projektowaniu.

Grupa Wyszehradzka (Visegrad Group, V4) to jeden z głównych formatów współpracy państw Europy Środkowej, którego członkami są Czechy, Słowacja, Węgry i Polska. V4 utworzona została w 1991 r., a jej pierwotnym celem było wzajemne wspieranie się przez państwa członkowskie w dążeniach do przystąpienia do Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Obecnie współpraca przebiega na wielu płaszczyznach, zarówno wewnętrznie, jak i na forum UE i innych organizacji międzynarodowych. Bieżący tryb współpracy w ramach V4 wyznaczają rotacyjne, roczne przewodnictwa poszczególnych państw członkowskich. Bieżące przewodnictwo w V4 sprawuje Polska i w jego trakcie przypadnie 30. rocznica powołania Grupy Wyszehradzkiej. Z tej okazji, w roku jubileuszowym 2021, planowany jest szereg działań mających na celu uczczenie tej rocznicy

Rozpoczęcie konkursu: 02.09.2020

Termin nadsyłania plakatów: 18.10.2020

Rozstrzygnięcie konkursu: do dnia 30.11.2020

 

I nagroda – 2000 EUR
II nagroda – 1000 EUR
III nagroda – 500 EUR
9 x wyróżnienie – 150 EUR

Pliki do pobrania : pobierz

Więcej informacji na stronie organizatora : https://v4postercompetition.eu/

 

Ogólnopolski Konkurs Graficzny „Granice Wolności”

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury AGORA we Wrocławiu.

Wrocławskie Centrum Kultury AGORA zaprasza do udziału w konkursie graficznym na najciekawszą interpretację artystyczną hasła WOLNOŚĆ, tym razem w kontekście granicy pomiędzy wolnością słowa a hejtem.

Poszukując prac odważnych i nieszablonowych, będziemy starali się odpowiedzieć na pytania: Czy wolność to prawo do nienawiści? Czy dzisiejsza sposobność do głośnego wyrażania poglądów na wszelkie tematy, w tym również opinie personalne, powinna mieć jakieś granice? Czy mamy prawo do przekraczania ich? Gdzie kończy się wolność słowa, a zaczyna hejt? W końcu wolność to także poczucie, że żyjemy w państwie prawdziwie sprawiedliwym, takim, które równo traktuje wszystkich swoich obywateli, także w kontekście wypowiedzi, ale i wyznania czy pochodzenia.

Formułując powyższe pytania, zachęcamy do nadsyłania prac nowoczesnych i świeżych, w których na nowo odczytamy pojęcia takie jak: ksenofobia, szowinizm, tolerancja, różnorodność. Do artystycznej interpretacji zachęcamy zarówno amatorów, jak i profesjonalistów powyżej 16 roku życia, zajmujących się projektowaniem grafiki cyfrowej i warsztatowej.

Regulamin konkursu :pobierz

Karta zgłoszenia : pobierz

Więcej informacji na stronie organizatora: Wrocławskie Centrum Kultury AGORA

Konkurs Gdańskie Biennale Sztuki

Gdańska Galeria Miejska zaprasza do udziału w Gdańskim Biennale Sztuki 2020

 
Gdańskie Biennale Sztuki 2020 zagości w Gdańskiej Galerii Miejskiej już po raz szósty. W tym roku po raz pierwszy prace wybrane przez radę ekspercką z pośród nadesłanych zgłoszeń, zostaną zaprezentowane w trzech oddziałach GGM, czyli w Gdańskiej Galerii Miejskiej 1 na ul. Piwnej 27/29, Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 na ul Powroźniczej 13/15 i Gdańskiej Galerii Güntera Grassa na ul. Szerokiej 37. W związku z tym w konkursie będzie mogła wziąć udział jeszcze większa liczba artystów niż do tej pory. Biennale to okazja, aby zaprezentować jednocześnie twórczość kilkudziesięciu artystów mieszkających i tworzących w województwie pomorskim. Ta twórcza konfrontacja różnych postaw artystycznych, technik a także reprezentantów różnych pokoleń ma w założeniu ożywienie oraz integrację środowiska twórców. Tak duże spektrum prezentacji najnowszych, najczęściej premierowych prac jest też doskonałą okazją do uchwycenia najświeższych tendencji i kierunków w sztukach wizualnych uprawianych przez pomorskich artystów. Warto również zaznaczyć ogromne zainteresowanie widzów które obserwowaliśmy przy poprzednich edycjach Biennale. Wspomniana już szeroko rozumiana różnorodność prezentowanych dzieł przekłada się także na zróżnicowanie odbiorców odwiedzających konkursową wystawę.
Spośród finalistów Gdańskiego Biennale Sztuki 2020 ogólnopolskie jury wyłoni zwycięzców szóstej edycji. Organizator - Gdańska Galeria Miejska przygotowała nagrodę w formie pieniężnej. Już po raz trzeci przyznana będzie również pieniężna Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wraz z otwarciem wystawy pokonkursowej, odwiedzający będą mogli głosować na artystę, który otrzyma "Nagrodę Publiczności".  
 Dotychczasowi laureaci Grand Prix konkursu to: w roku 2010 Dorota Nieznalska, w 2012 Elvin Flamingo, w 2014 Zuza Golińska, w 2016 Martyna Jastrzębska, natomiast w ostatniej edycji, w roku 2018 Agnieszka Piasecka.
 
Nabór prac na konkurs trwa do 7 październik 2020
Zgłoszeń w konkursie należy dokonywać w formie pisemnej na adres korespondencji Organizatora:Gdańska Galeria Miejska ul. Szeroka 34/35-37 80-835 Gdańsk, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres mailowy podany jest w Regulaminie Konkursu)
 

Konkurs na opracowanie koncepcji rzeźby niedźwiedzia oraz makiety starego miasta na płycie Rynku w Rawiczu

Gmina Rawicz ogłosiła postępowanie konkursowe na opracowanie koncepcji rzeźby niedźwiedzia oraz makiety starego miasta na płycie Rynku w Rawiczu.

Konkurs opublikowano na stronie internetowej pod adresem: konkurs

Ogłoszenie o konkursie : http://bip.rawicz.pl/attachments/download/269878

Regulamin konkursu : http://bip.rawicz.pl/attachments/download/269883

Formularz wniosku wraz z załącznikami : http://bip.rawicz.pl/attachments/download/269885

Karta identyfikacyjna : http://bip.rawicz.pl/attachments/download/269884

Wystawa PRÓBA 2020

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu ogłasza otwarty nabór do wystawy  PRÓBA 2020, którą przygotujemy w formule multimedialnej.

Zapraszamy artystów profesjonalnych i studentów uczelni artystycznych do nadsyłania prac związanych  z życiem artystycznym w czasach pandemii koronawirusa. Zachęcamy do podzielenia się refleksjami  i intuicjami, które dominowały w czasie społecznej izolacji. Jesteśmy otwarci na prezentację różnorodnych prac, które powstały w tym wyjątkowym czasie. Jedynym wskazaniem jest okres powstania prac od marca do listopada 2020 roku. Prosimy o nadsyłanie 1 pracy w formie zdjęcia o rozmiarze do 4 MB lub wideo o długości do 20 minut (mp4) wraz z kartą zgłoszeniową, w terminie od 15 września do 30 listopada 2020 r.

Czytaj więcej: Wystawa PRÓBA 2020

Międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci "Jasnowidze 2020"

Wydawnictwo DWIE SIOSTRY z Warszawy zaprasza grafików, ilustratorów, autorów, studentów uczelni artystycznych i wszystkich książkotwórców z Polski i z zagranicy. Celem konkursu jest inicjowanie procesu tworzenia nowych wartościowych książek dla dzieci, a także stwarzanie utalentowanym ilustratorom i autorom tekstów możliwości zaistnienia na rynku wydawniczym.Przedmiotem Konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim.
Praca konkursowa powinna zawierać scenorys (storyboard) lub scenariusz (konspekt) całej książki, streszczenie w języku polskim i angielskim (w wypadku tekstów napisanych po angielsku – tylko w języku angielskim)
oraz 3 gotowe rozkładówki. W Konkursie są przewidziane 3 kategorie nagród: 1. Nagroda główna w wysokości 2500 euro oraz dwa wyróżnienia honorowe, przyznawane przez jury międzynarodowe. 2. Nagroda w postaci wydania książki, przyznawana przez jury Wydawnictwa Dwie Siostry. 3. Udział najlepszych nadesłanych projektów w wystawie pokonkursowej. Do jury międzynarodowego zaprosiliśmy sławy ze świata książki: Juttę Bauer, Joannę Olech, Romanę Romanyszyn i Piotra Sochę. W drugiej połowie maja 2021 odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej, a zaraz po nim zaprosimy autorów nagrodzonych i wyróżnionych w tej edycji prac na warsztaty masterclass,
które poprowadzą jurorzy czwartej edycji konkursu! Projekty można nadsyłać, wyłącznie w formie cyfrowej, do 15 grudnia 2020. Po raz kolejny konkurs został doceniony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dofinansowany ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury! Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się w załącznikach oraz na stronie: https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/jasnowidze_2020/
Zapraszamy też do dołączenia do wydarzenia na Facebooku i jego udostępniania: https://www.facebook.com/events/205477757546147/

Konkurs na projekt instalacji artystycznej upamiętniającej postać „KRZYSZTOFA JARZYNY ZE SZCZECINA – SZEFA WSZYSTKICH SZEFÓW”,ikony popkultury na terenie ŁASZTOWNI w Szczecinie

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonego do realizacji projektu instalacji lub rzeźby „Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - Szefa Wszystkich Szefów”, ikony popkultury, fikcyjnej postaci z filmu „Poranek Kojota” (scenariusz: Mikołaj Korzyński, reżyseria: Olaf Linde - Lubaszenko), zagranej przez aktora Edwarda Linde – Lubaszenko wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrodzonych przez Sąd konkursowy prac – na zasadach określonych w Regulaminie.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych: 04/09/2020, godz.15:00

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:
 I NAGRODA – 8 000,00 zł brutto
II NAGRODA – 6 000,00 zł brutto
III NAGRODA – 4 000,00 zł brutto
 

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Cmentarza Wojskowego żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ CMENTARZA WOJSKOWEGO ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO NA WESTERPLATTE.


Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu – 10.08.2020 r.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 27.08.2020 do godziny 15:00
Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych – do 11.09.2020 r.
Składanie prac konkursowych – do 12.12.2020 r. do godziny 15:00
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 22.12.2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie pracy, która określi formę nowego cmentarza obrońców Westerplatte wraz z towarzyszącymi elementami zagospodarowania terenu. Założeniem zwycięskiej koncepcji powinno być stworzenie miejsca pamięci, interakcji społecznej, kultury, edukacji patriotycznej i historycznej oraz przestrzeni, w której będą organizowane uroczystości państwowe, religijne, a także wojskowe.
Więcej informacji: https://muzeum1939.pl/konkurs-koncepcja-cmentarza-westerpla…

Ogólnopolska Wystawa Sztuki - 46 Salon Zimowy w Radomiu

Stowarzyszenie Artystów Plastyków i Miłośników Sztuki „pARTja” zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Wystawie Sztuki - 46 Salon Zimowy -  która odbędzie się w Radomiu. Pragniemy przypomnieć, iż wystawa ta jest najstarszą wystawą w Polsce. Pierwsza miała miejsce w grudniu 1945r. Zaledwie niecałe pół roku po odzyskaniu niepodległości organizowali ją ludzie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, pełni nadziei, że kultura i sztuka, która przetrwała czas okupacji, będzie służyła społeczeństwu. Kolejne wystawy, a było ich 45, miały różny wymiar i charakter, ale zawsze służyły promocji polskiej sztuki.   W wystawach tych uczestniczyli najwybitniejsi twórcy polscy, tacy jak Magdalena Abakanowicz, Eugeniusz Eibisch, Tadeusz Kantor, Tadeusz Brzozowski, Stanisław Fijałkowski, Józef Gielniak, Czesław Rzepiński, Stefan Gierowski, Alfons Karny, Jan Lebenstein, Zbigniew Lutomski, Tymon Niesiołowski, Teresa Pągowska, Adam Myjak.

Ogólnopolska Wystawa Sztuki - 46 Salon Zimowy to wystawa o charakterze konkursowym. Organizatorzy Salonu pomni chlubnych tradycji związanych z tą wystawą, zwracają się do szerokiego kręgu Twórców o nadesłanie na nową edycję Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki - 46 Salon Zimowy swoich najwartościowszych dzieł, które pozwolą na określenie współczesnych nurtów w polskich działaniach artystycznych w zakresie sztuk plastycznych z dyscypliny: malarstwo, rysunek, grafika i rzeźba.

do pobrania: Regulamin i karta zgłoszenia Konkursu

25 Międzynarodowy Wschodni Salon Sztuki Lublin 2020

Okręg Lubelski Związku Polskich Artystów Plastyków serdecznie zaprasza do udziału w 25. Międzynarodowym Wschodnim Salonie Sztuki Lublin 2020

Tradycja Lubelskich Salonów Sztuki sięga czasów powstania lubelskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków w 1936 roku. Ich kontynuacją są organizowane od 1993 roku wystawy Wschodniego Salonu Sztuki, jako najważniejszej i największej cyklicznej prezentacji sztuki współczesnej we wschodniej Polsce. Tegoroczny jubileuszowy 25. Wschodni Salon Sztuki został zorganizowany w nowej konkursowej formule. Prezentacja wystawy będzie miała miejsce w Galerii Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - współorganizatora wydarzenia. Pragniemy, aby nowa formuła Międzynarodowego Konkursu stała się przeglądem najciekawszych postaw twórczych. Zwracając się do szerokiego grona artystów plastyków, chcemy wyeksponować różnorodne tendencje, poszukiwania oraz wrażliwość artystyczną zarówno w zakresie formy jak i treści. Jesteśmy przekonani, że zaprezentowane dzieła będą przyczyną do pogłębionej refleksji na temat aktualnej sztuki i pozwolą je usytuować w szerszym kontekście sztuki europejskiej oraz światowej. Mamy nadzieję, iż warunki konkursu określone w regulaminie będą wystarczającym gwarantem wysokiego poziomu artystycznego wystawy pokonkursowej.

Do 31.08.2020 r.– nadsyłanie dokumentacji fotograficznej prac

Po 10.09.2020 r.–  zamieszczenie listy zakwalifikowanych prac na stronie internetowej ZPAP

Do 07.11.2020 r.– przyjmowanie zakwalifikowanych prac na adres

27.11.2020 r. o godz.18.00 – uroczysty wernisaż wystawy oraz wręczenie nagród laureatom

Do 31.12.2020 r.– – zakończenie wystawy, po której prace będą odsyłane autorom
(z wyłączeniem prac nagrodzonych)

do pobrania : karta zgłoszenia i regulamin Konkursu

 

Konkurs na projekt logotypu oraz wybranych elementów identyfikacji wizualnej

Konkurs na 100-lecie działalności Morskiego Instytutu Rybackiego

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do projektantów, grafików oraz wszystkich aspirujących do tych ról (profesjonalistów i amatorów).

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na stworzeniu logotypu wraz z elementami identyfikacji wizualnej z okazji 100-lecia działalności MIR-PIB

Sugerowana tematyka przygotowywanych materiałów to: 100-lecie morskich badań rybackich w Polsce, ryby bałtyckie, rybołówstwo morskie, statki badawcze MIR-PIB (fotografie jednostek badawczych MIR-PIB do pobrania i ewentualnego wykorzystania znajdują się poniżej w plikach do pobrania).

NAGRODY:
I miejsce – 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych)
II miejsce – 5 000 zł (pięć tysięcy złotych)
III miejsce – 2 000 zł (dwa tysiące złotych)

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu. https://mir.gdynia.pl/konkurs-na-100lecie-mir/

Prace można przesyłać do 9 października 2020 r. do godz 15:30.

II Międzynarodowy Konkurs Plakatu WE WANT JAZZ

Organizatorem konkursu jest Fundacja Popularyzacji Muzyki Jazzowej EUROJAZZ, wydawca internetowego radia RadioJAZZ.FM i pisma JazzPRESS.

Konkurs ma charakter otwarty.

II Międzynarodowy Konkurs Plakatu WE WANT JAZZ
II Międzynarodowy Konkurs Plakatu WE WANT JAZZ

II Międzynarodowy Konkurs Plakatu WE WANT JAZZ

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć plakat nawiązujący do tematu „Bronisław Kaper, Henryk Wars, Victor Young. Wkład polskich kompozytorów w historię światowego jazzu!”.

Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 plakaty. Projekty należy przesyłać drogą elektroniczną (szczegółowe informacje).

Prace oceni jury w składzie: prof. Lech Majewski, dr hab. Tomasz Kipka, Andrzej Wąsik, Agnieszka Holwek.

Nagrody
• I nagroda: 5.000 zł
• II nagroda: 3.000 zł
• III nagroda: 2.000 zł

Termin
Prace można przesyłać do 24 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji o konkursie :http://radiojazz.fm/wewantjazz2020

Konkurs Allegro Prize 2020

Organizatorami konkursu są Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Contemporary Lynx Ltd. z siedzibą w Londynie.

Allegro Prize 2020
Allegro Prize 2020

Allegro Prize 2020

Konkurs jest przeznaczony dla artystów sztuk wizualnych wszystkich dyscyplin. Nabór jest otwarty dla artystów będących studentami lub absolwentami akademii sztuk pięknych/uczelni artystycznych oraz dla twórców, którzy nie ukończyli kierunkowych (artystycznych) studiów, lecz mają udokumentowaną działalność artystyczną. Nie ma ograniczeń wiekowych ani terytorialnych.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny przesłać swoje portfolio.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 listopada 2020 r. do godz. 12:00.

Czytaj więcej: Konkurs Allegro Prize 2020

KONKURS na mural FSC w Lublinie

Organizatorami konkursu są Rada Dzielnicy Hajdów-Zadębie w Lublinie oraz Centrum Kultury w Lublinie.

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural o tematyce związanej z historią i działalnością Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie.

Organizatorzy oczekują, aby w projekcie muralu zawarte były sceny z historii Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie, w tym między innymi związane z otwarciem fabryki oraz wydarzeniami Lubelskiego Lipca `80 i stanu wojennego `81, a także odnoszące się do produkowanych pojazdów m.in. Lublin 51, Żuk (w rożnych wersjach), Lublin I, II i III oraz SKOT. 

Miejscem przewidzianym do realizacji muralu jest mur oporowy przy ulicy Mełgiewskiej 8 w Lublinie (wschodnia strona ulicy, naprzeciw muralu „Lubelski Lipiec 1980”) o wymiarach 2,3 x 82 m, w tym 10 m z prawej strony przeznaczone będzie na umieszczenie logotypów sponsorów. 

Czytaj więcej: KONKURS na mural FSC w Lublinie

Konkurs "Promuj swoje miasto-konkurs na unikalną grafikę promocyjną" Miasta Mrągowo

Rusza konkurs „Promuj swoje miasto – konkurs na unikalną grafikę promocyjną”. Do wygrania jest 5 tys. złotych brutto. Celem konkursu jest wyłonienie unikalnego projektu graficznego z krótkim hasłem promującym Mrągowo. Tematyka pracy musi być związana z Miastem, atrakcjami, zabytkami lub imprezami. Prace muszą być wykonane w technice grafiki komputerowej, zgodnie z najwyższymi standardami projektowania graficznego. Projekt powinien być przystosowany do różnorodnego wykorzystania m.in. na przedmiotach codziennego użytku oraz w materiałach promocyjnych i reklamowych. Autorskie, kreatywne i wykonane z dbałością o każdy detal propozycje można zgłaszać do 3 sierpnia 2020 roku, do godz. 15.00.


Jeżeli jesteś mieszkańcem lub sympatykiem Mrągowa, jesteś osobą kreatywną i chciałbyś, aby Mrągowo było kojarzone z Twoją twórczością, to właśnie ogłaszamy konkurs specjalnie dla Ciebie! Zaprojektuj unikalną grafikę, która będzie promować nasze Miasto,
stwórz krótkie oraz wpadające w pamięć hasło i zgłoś swoją pracę do konkursu.
To najprostsza metoda, aby zdobyć nagrodę główną: 5 000 złotych! Na prace czekamy do 3 sierpnia br.
Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie
www.mragowo.pl.

 

Konkurs na mural organizowany przez miasto Bydgoszcz

 Konkurs na projekt i wykonanie muralu w przestrzeni murów oporowych linii tramwajowej ulicy Kujawskiej w Bydgoszczy. Na projekty czekamy do 9 września.

Konkurs skierowany jest do osób profesjonalnie zajmujących się malarstwem, rzeźbiarstwem, architekturą, projektowaniem itp. Uczestnik powinien posiadać doświadczenie w realizacji murali lub kompozycji plastycznych i posiadać twórczy dorobek w tym zakresie lub przedstawić zespół autorski posiadający takie doświadczenie. Wcześniejszą twórczość przedstawioną w formie dokumentacji fotograficznej należy przesłać wraz z formularzem udziału w konkursie.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Należy przesłać je mailowo z dopiskiem „Mural ul. Kujawska Bydgoszcz” na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i potwierdzić zgłoszenie telefonicznie: 52 58 58 177. Prace można wysyłać do 9 września.

Laureat konkursu na projekt i wykonanie muralu otrzyma 5 tys. zł oraz 80 tys. zł na wykonanie muralu. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 12 września. Czas przewidziany na realizację zwycięskiego projektu to okres od 15 września do 30 listopada 2020 roku.

więcej informacji na stronie organizatora konkursu : https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/podroz-kujawska-w-innym-wymiarze/

Ogólnopolski konkurs malarski ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie malarskim Światłoczułość organizowanym przez Fundację PINATA


 Ogólnopolski konkurs skierowany jest do kobiet, artystek profesjonalnych. Warunkiem udziału jest ukończenie wyższej uczelni artystycznej.  Do konkursu będą mogły też zgłaszać się studentki IV-VI roku uczelni artystycznych.  

 „ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ” jest hasłem stanowiącym punkt wyjścia dla twórczych poszukiwań. Jest to temat otwarty na różne interpretacje zarówno w obszarze malarstwa abstrakcyjnego jak i realistycznego, sztuki eksperymentalnej oraz tradycyjnej.

Konkurs ma na celu wyłonienie artystek reprezentujących różnorodne perspektywy twórcze, zebranie najciekawszych współczesnych twórczyń zajmujących się malarstwem.

 Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 Wybrane przez Jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii ZPAP w Toruniu. Najlepsze prace zostaną umieszczone w e - katalogu.

Wydarzenie dofinansowano z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Głównym Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie autorów ZAiKS.

 Laureatki konkursu otrzymają nagrody w wysokości 1000 zł, 500zł, 300 zł

 Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-09-15

 Strona konkursu http://pinatagroup.com/swiatloczulosc/ 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "PANDEMIA. Sztuka w czasach zarazy"

Organizator  Fundacja PINATA i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do udziału w konkursie „PANDEMIA. Sztuka w czasach zarazy”

W konkursie mogą wziąć udział artyści profesjonalni oraz studenci wyższych uczelni artystycznych IV – VI roku.

 


Prace zakwalifikowane do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie „PANDEMIA” w galerii internetowej. Wystawie towarzyszyć będzie będzie e-katalog – publikacja prezentująca wyróżnione i nagrodzone prace konkursowe.

 Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-08-31

więcej informacji na stronie organizatora konkursu :http://pinatagroup.com/pandemia/

Konkurs Dystans Art Competition: Malarstwo i Rzeźba

Dystans Art Competition: Malarstwo i Rzeźba, to otwarty konkurs, zorganizowany przez Galerię Dystans, skierowany do studentów i absolwentów Wydziału Malarstwa i Rzeźby na wszystkich uczelniach wyższych w Polsce. Jest to pierwszy ogólnopolski konkurs organizowany w Krakowie, którego celem jest ukazanie aktualnych tendencji w młodej sztuce polskiej oraz wyłonienie nowych indywidualności twórczych. W ramach konkursu przewidziane są nagrody pieniężne oraz wystawa nagrodzonych prac w Galerii Dystans.

 Terminy : nabór trwa od 17 czerwca do 30 sierpnia, konkurs ma charakter dwuetapowy i 24 listopada odbędzie się wernisaż konkursu a także rozdanie nagród.

 


Przesyłamy także link do strony internetowej konkursu Galerii Sztuki Dystans.https://dystans.gallery/pl/konkurs/

Konkurs na projekt gadżetu promującego miasto Otwock

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury,Turystyki i Sportu w Otwocku.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do osób i firm zajmujących się projektowaniem graficznym.

Opis
Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie gadżetu promującego miasto Otwock.

Otwock ma dobry klimat, świdermajery, duszę, kulturę, ale do tej pory nie ma swojego gadżetu. Czas to zmienić!

Zapraszamy projektantów graficznych, artystów, pasjonatów! Zaprojektujcie gadżet i do 11 września 2020 przyślijcie projekt. Ogłoszenie wyników 18 września! Zwycięski gadżet wybierze jury, w składzie którego zasiądzie m.in. dziekan Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, prof.Tomasz Sobisz.

Wasz wyprodukowany gadżet będzie wyrażać Czas-Obiekt-Świadomość Otwockich Kontekstów.

Gadżet powinien nawiązywać do specyfiki i kultury Otwocka. Ma być być interesujący, estetyczny, poręczny, wykonany z ogólnodostępnych materiałów. Powinien być przedmiotem użytkowym. Koszt wykonania nie może być wygórowany (maksymalnie 20 zł).

Prace konkursowe można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Miejskiego Ośrodka Kultury,Turystyki i Sportu w Otwocku.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2.500 zł.

Termin
Termin składania prac upływa 11 września 2020 r. (decyduje data wpływu).

link do strony konkursowej: http://mostkultury.pl/?page_id=3156

Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego KARPIK 2020

 Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej zaprasza do udziału Międzynarodowym Konkursie Rysunku Satyrycznego KARPIK 2020

Celem Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik" jest ukazanie tradycji, cech i przywar narodowych w krzywym zwierciadle – za pomocą unikatowego wyrazu artystycznego jakim jest rysunek satyryczny. Tematem przewodnim i inspiracją dla rysowników z całego świata są: ryby (szczególnie karp), wędkarze, połowy widziane przez pryzmat różnych narodowości, kultur oraz technik artystycznych. 

Nagrody:
• Grand Prix: 2.800 zł brutto.
• Trzy równorzędne nagrody, każda w wysokości 1.150 zł brutto.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2020 r. (liczy się data wpływu).

Więcej informacji na stronie organizatora: Ośrodek Kultury w Niemodlinie

Biennale Małej Formy Ceramicznej


Wydarzenie ma formę ogólnopolskiego konkursu, którego zwieńczeniem będzie wystawa prac konkursowych.

Do konkursu można zgłaszać małe formy ceramiczne. Prace muszą być wykonane z gliny i wypalone. Szkliwienie nie jest wymagane. Maksymalny wymiar nie może przekraczać 15 cm.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
• kategoria I: biżuteria,
• kategoria II: forma użytkowa,
• kategoria III: forma rzeźbiarska.

Opłata za udział w konkursie wynosi 70 zł.

Wstępna kwalifikacja prac odbywa się na podstawie zdjęć przesyłanych mailem.

Nagrody
• Nagroda w kategorii "biżuteria": 1.500 zł brutto.
• Nagroda w kategorii "forma użytkowa": 1.500 zł brutto.
• Nagroda w kategorii "forma rzeźbiarska" – 1.500 zł brutto.
• Nagroda Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie – Grand Prix w kategorii „Mała forma ceramiczna”: 3.000 zł brutto.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 lipca 2020 r.

Więcej informacji na stronie organizatora :Wejherowskie Centrum Kultury

XXIX edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy „BIOZAGROŻENIA DZISIAJ”

 Centralny Instytut Ochrony Pracy   – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w XXIX edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy „BIOZAGROŻENIA DZISIAJ”

Konkurs skierowany jest do artystów plastyków, absolwentów i studentów uczelni i wydziałów plastycznych w Polsce i za granicą.

Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac.

Nagrody
• I nagroda: 5.000 zł
• II nagroda: 3.000 zł
• III nagroda: 2.000 zł
• 5 wyróżnień po 1.000 zł

Termin
Prace można przesyłać do 22 czerwca 2020 r.

Więcej informacji na stronie organizatora : Centralny Instrytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut badawczy

 

VIII Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego „Twórczo dla praw człowieka”

Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu – organizator VIII Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego „Twórczo dla praw człowieka” serdecznie zaprasza do udziału w konkursie.

W konkursie mogą wziąć udział profesjonalni artyści plastycy, absolwenci akademii sztuk pięknych i wyższych szkół plastycznych oraz studenci ostatniego roku tych uczelni. Biennale odbywa się pod hasłem „Twórczo dla praw człowieka”. Do konkursu można zgłaszać plakaty o tematyce społeczno-politycznej.

Nagrody
• Grand Prix: 5.000 zł
• II nagroda: 3.000 zł
• III nagroda: 2.000 zł
Przewidziane są również nagrody fundowane.

Termin składania prac upływa 30 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w regulaminie na stronie organizatora.

http://www.mdsm.pl/pl/aktualnosci/2257-8-biennale-info

 

 

.

Konkurs na Mural, ogłoszony przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

Narysujcie Porozumienie Jastrzębskie!
 
W tym roku Jastrzębie-Zdrój obchodzi 40. rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. Rocznicę zamierzają uczcić w wyjątkowy sposób.
Z tej okazji ogłosili Konkurs na projekt muralu. Główna nagroda to 15 tysięcy złotych.
Konkurs ma charakter otwarty, lecz zapraszają do niego przede wszystkim artystów, absolwentów wyższych uczelni artystycznych, twórców streetartowych projektów. Organizatorom zależy, by wyłoniona praca prezentowała wysoki poziom artystyczny. Nie narzucają techniki jej wykonania, autor musi jednak uwzględnić specyfikę późniejszego tworzenia muralu. Warunek jest jeden: obraz musi nawiązywać tematycznie do Porozumień Jastrzębskich, podpisanych w naszym mieście 3 września 1980.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 22 maja 2020. Szczegółowy regulamin na stronie:

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ-ASAMBLAŻ

 
ogłoszony przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu, jest skierowany do artystów profesjonalnych oraz studentów ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski.
Więcej informacji na stronie Galerii BWA w Olkuszu : www.bwaolkusz.com

KONKURS na opracowanie identyfikacji wizualnej EURO Chamber Music Festival Gdańsk

Zarząd Stowarzyszenia Artystów ZDOLNI DO WSZYSTKIEGO oraz Fundacji Ars Sine Qua Non ogłosili konkurs na opracowanie identyfikacji wizualnej (logo, plakat, ulotka) EURO Chamber Music Festival Gdańsk. Celem konkursu jest stworzenie znaku identyfikacji wizualnej, którym Festiwal będzie się posługiwał w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
Dla autora najlepszej pracy przewidziana jest nagroda w wysokości 1 000 zł. Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z muzyką. Może nawiązywać do tradycji, historii Gdańska oraz morskiego i turystycznego charakteru miasta, ale jednocześnie oddawać jego współczesny charakter. Więcej informacji  o Festiwalu, a także jego historia od 2012 roku znajduje się pod adresem www.eurochambermusicfestival.com

IV Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoszcz 2020

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Malarskim organizowanym przez Okręg Bydgoski ZPAP wraz z Galerią Miejską BWA w Bydgoszczy

 

(…)To sztuka wyrosła z miłości do świata. Natury widzianej w emocjonalnych, uderzających feerią barw i światła pejzażach. Portretach najmniejszych drobin życia, tchnących czcią i czułością w opracowaniu szczegółu. To malarska opowieść o człowieku. Oddanemu życiu i pracy w harmonii z odwiecznymi rytmami natury. Historie ludzi zapisane w rysach twarzy, kreślonych w werystycznych, sugestywnych portretach. To symboliczny hołd dla ojczyzny. Tej małej, rodzimej i tej odwiecznej. W małych wycinkach pejzażu tworzył odniesienia do całej, bezkresnej, transcendentnej natury.

Wszystkie informacje szczegółowe o konkursie zostały wysłane mailem do Członków ZPAP OG

Czytaj więcej: http://www.facebook.com/konkurswyczolkowskiego

https://www.facebook.com/ZPAP-Bydgoszcz-1665378130393524/

Konkurs na dzieło wykonane z papieru 12th AMATERAS International Annual Paper Art Exhibition 2020

12 th AMATERAS International Annual Paper Art Exhibition
 
The event is a  part of Sofia Paper Art Fest 2020  - Twice Awarded with European Label 2015-2016  and 2017 - 2018 for Innovations from Brussels Commission.
The AMATERAS Foundation in Sofia, Bulgaria has the pleasure to launch series of international paper art events.
 

Czytaj więcej: Konkurs na dzieło wykonane z papieru 12th AMATERAS International Annual Paper Art Exhibition 2020

DMC Firewall is a Joomla Security extension!