Konkurs na Obiekt Sztuki w Ogrodach Polsko-Niemieckich

Twórca obiektu sztuki lub instalacji przestrzenno-architektonicznej w Ogrodach Polsko-Niemieckich w Warszawie poszukiwany!

 • Rusza konkurs na małą formę architektoniczną, której tematem jest „Refleksja nad SĄSIEDZTWEM i spędzaniem czasu RAZEM, ale też OBOK SIEBIE”
 • Nagrodą główną jest umowa dla autora zwycięskiego projektu na realizację w kwocie do 100 tysięcy złotych.
 • Termin zgłaszania prac upływa 17 grudnia 2021 roku.
 • Nazwisko zwycięzcy poznamy 28 grudnia 2021 roku.
 • Organizatorem konkursu jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Do 100 tysięcy złotych na realizację zwycięskiego pomysłu – to nagroda główna w konkursie, którego organizatorem jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dzięki tej inicjatywie w Ogrodach Polsko-Niemieckich na warszawskiej Pradze Południe pojawi się nowy obiekt sztuki lub instalacja przestrzenno-architektoniczna. Tematem przewodnim jest SĄSIEDZTWO.

Polacy i Niemcy sąsiadują ze sobą od dawna, ale to w ciągu ostatnich 30 lat rozwinęły się głębsza współpraca i przyjaźń. Namacalnym znakiem tego bliskiego partnerstwa są konkretne projekty, np. Ogrody Polsko-Niemieckie. Bardzo mnie cieszy, że wielu „sąsiadów”, czyli mieszkańców Warszawy, w tym także wielu Niemców, tak aktywnie angażuje się na rzecz Ogrodów i dosłownie bierze sprawy w swoje ręce, aby ta inicjatywa mogła się rozwijać. - mówi Valerio Trabandt z Wydziału Kultury Ambasady Niemiec w Warszawie. - Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie wszystkich, którym leży na sercu dobre sąsiedztwo między narodami, mieszkańcami miasta, przedstawicielami różnych pokoleń czy osobami o odmiennych poglądach. Także wrażliwych na sąsiedztwo z przyrodą czy harmonię sąsiadujących ze sobą elementów przestrzeni miejskiej.

Konkurs adresowany jest do plastyków, architektów, miłośników designu i ładu przestrzennego, miejskich aktywistów i każdego, kto ma ciekawy pomysł na zgodne z ideą konkursu zaaranżowanie fragmentu Ogrodów. Zadaniem jest opracowanie koncepcji wizualnej, projektu graficznego, małej formy architektonicznej, która będzie nawiązywać do tematu przewodniego. Konkurs ma charakter otwarty, należy mieć jedynie ukończone 18 lat. Uczestnicy mają czas na przesłanie gotowego projektu od chwili ogłoszenia konkursu, tj. 8 listopada do 17 grudnia 2021 roku. Ogłoszenie Laureatów nastąpi 28 grudnia 2021 roku.

Prace oceni jury w składzie:

 • Cornelius Ochmann, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • Robert von Rimscha, Ambasada Niemiec w Warszawie
 • Małgorzata Bojańczyk, reprezentantka darczyńców prywatnych Ogrodów
 • Ewa Łabno-Falęcka, Mercedes-Benz Polska, sponsor Ogrodów
 • Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
 • Izabela Szostak-Smith, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
 • Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków Urzędu m.st. Warszawy

Oceniane będą nie tylko walory artystyczne i przekaz, zgodny z ideą i tematyką Konkursu, ale także możliwość realizacji oraz użyteczność dla osób korzystających z Ogrodów. Ważne, by zgłoszony pomysł dobrze komponował się z otoczeniem, uwzględniał historyczne osie kompozycyjne Parku Skaryszewskiego i nie zaburzał funkcjonowania lokalnego ekosystemu. Projekty, które zakładają usuwanie drzew i krzewów, cięcie korzeni drzew albo instalację oświetlenia, zaburzającego dobowy rytm ptaków i zwierząt nie będą mogły liczyć na przychylność członków komisji. Jury wybierze trzy prace. Autor najlepszej otrzyma możliwość realizacji swojego pomysłu, pozostała dwójka – nagrody pieniężne.

Zgłoszenia udziału i prace przyjmowane są on-line za pośrednictwem formularza, zamieszczonego na stronie internetowej Ogrodów https://ogrody-polsko-niemieckie.pl/ Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

- Organizując konkurs pragniemy nie tylko przypomnieć o 5 rocznicy powstania Ogrodów oraz jubileuszu 30-lecia Traktatu i naszej Fundacji – mówi Cornelius Ochman, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej - Chcemy przede wszystkim stworzyć użyteczny i przyjazny zarówno dla odwiedzających Ogrody jak i przyrody symbol, skłaniający do refleksji nad sąsiedztwem.

Ogrody Polsko-Niemieckie zlokalizowane w warszawskiej dzielnicy Praga-Południe, sąsiadują z Jeziorem Kamionkowskim oraz Parkiem Skaryszewskim. Powstały jako projekt Roku Jubileuszowego 2016, w celu upamiętnienia 25 rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Biuro Prasowe:

Łukasz Kraczka

tel. +48 574 101 800


 

KONKURS MALARSKI O NAGRODĘ EIBISCHA 2021

Konkursu malarski o Nagrodę Eibischa organizowany przez Fundację im. Franciszki Eibisch. 

Fundacja im. Franciszki Eibisch została powołana zgodnie z wolą prof. Eugeniusza Eibischa, wybitnego malarza kolorysty.  ​​​​​​Fundacja przeprowadza przeznaczony dla młodych malarzy konkurs o Nagrodę Eibischa. Celem konkursu jest promocja wyróżniających się młodych artystów malarzy, których działalność artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych i aktywnego uczestnictwa w rozwoju kultury plastycznej. Dotychczas odbyło się kilkanaście edycji konkursu, a wśród nagrodzonych znależli się m.in.: Jakub Ciężki, Kamil Lisek, Krzysztof Rzeźniczek, Ewa Prończuk-Kuziak, Dariusz Milczarek, Bartosz Czarnecki, Marta Kawiorska, Anna Róża Kołecka, Joanna Woyda, Paweł Baśnik, Aleksandra Prusinowska, Lena Achtelik.

W Jury Konkursu dotychczas zasiadali m.in. prof. dr hab. Adam Myjak (ASP Warszawa), prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki (UP Kraków), prof. Jacek Rykała (ASP Katowice), prof. dr hab. Antoni Fałat (EAS), prof. Adam Styka (UMCS Lublin), prof. Maciej Świeszewski (ASP Gdańsk), prof. dr hab. Wojciech Zubala ( ASP Warszawa), dr. hab. Zdzisław Wiatr, Andrzej Fogtt oraz Katarzyna Napiórkowska (Prezes Fundacji im. Franciszki Eibisch).

W konkursie Fundacji im. Franciszki Eibisch uczestniczyć mogą absolwenci (do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich) oraz studenci polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi rok studiów drugiego stopnia oraz czwarty i piąty rok studiów jednolitych).

Zgłoszonych może zostać do trzech prac danego artysty, o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 30 cm oraz nie większych niż 180 x 180 cm.

W konkursie przyznawane jest Grand Prix  (10.000 zł) oraz Wyróżnienia Honorowe.
 
Zgłoszenia do konkursu można przesyłać elektronicznie poprzez formularz na stronie internetowej Fundacji im. Franciszki Eibisch  do dnia 20 listopada 2021 do końca dnia. 

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi 3 grudnia 2021 w Warszawie. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej: www.eibisch.pl


 

Konkurs na wykonanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej

Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie.

Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) w Krakowie (w organizacji) ogłasza

Konkurs na wykonanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej

Wystawa stała Muzeum KL Plaszow zostanie zrealizowana w dwóch lokalizacjach: nowo projektowanym budynku Memoriału oraz zabytkowym obiekcie, tzw. Szarym Domu.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie merytorycznie uzasadnionej, estetycznej, atrakcyjnej i funkcjonalnej koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow, łączącej obie odsłony ekspozycji oraz złożenie jej w formie pracy konkursowej.

Wybrana praca konkursowa, w części lub w całości, może stać się podstawą do opracowania dokumentacji projektowej, umożliwiającej realizację wystawy stałej w Muzeum – Miejscu Pamięci KL Plaszow w Krakowie.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. Dla autorów prac, które zajmą pierwsze trzy miejsca – przewidziano nagrody pieniężne.

Warunki udziału w konkursie określa Regulamin wraz z załącznikami.

Terminy:

15 października 2021 r. - ogłoszenie konkursu,

do 21 października 2021 r. - zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej,

25 października 2021 r. - wizja lokalna,

do 1 listopada 2021 r. - składanie pytań dotyczących Regulaminu konkursu,

do 4 listopada 2021 r. - udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu konkursu,

do 26 listopada 2021 r - składanie prac konkursowych,

do 10 grudnia 2021 r. - ogłoszenie wyników konkursu.

 

Regulamin konkursu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Organizatora.https://www.bip.krakow.pl/?news_id=146113

"Luna ewentualnie Mars" Międzynarodowa Wystawa Projektu "Mail art" (sztuka zawarta w pocztówce)

 


K-49 konkurs na opracowanie koncepcji pomnika Premiera Jana Olszewskiego.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji pomnika Premiera Jana Olszewskiego.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji pomnika - rzeźby figuralnej, upamiętniającej Premiera Jana Olszewskiego, wybitnego polityka, Prezesa Rady Ministrów w latach 1991-1992. Pomnik ma być zlokalizowany na terenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy głównym wejściu do siedziby KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 (po prawej stronie od wejścia głównego do budynku, jak zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 8 do regulaminu). Konkurs prowadzony jest w procedurze ograniczonej jednoetapowej na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz regulaminu konkursu.

Zamawiający przewiduje następujące nagrody:

I miejsce – 26 000,00 zł i zaproszenie do negocjacji umowy - w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

II miejsce – 16 000,00 zł;

III miejsce – 11 000,00 zł;

IV miejsce – 7 000,00 zł.

Uczestnikami konkursu, mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, które: 1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) spełniają warunki udziału w konkursie tj. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do należytego wykonania zamówienia publicznego planowanego do udzielenia po zamknięciu konkursu, w szczególności osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

więcej informacji na STRONIE ORGANIZATORA: https://www.gov.pl/web/premier/k-49-konkurs-na-opracowanie-koncepcji-pomnika-premiera-jana-olszewskiego

Konkurs na projekt i wykonanie statuetki

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu i wykonaniu statuetki pn. „Nagroda Starosty Toruńskiego im. Adama Schedlin-Czarlińskiego”, która będzie wręczana jako nagroda uczestnikom konkursów, osobom, instytucjom, organizacjom pozarządowym, firmom, które osiągnęły sukcesy w kulturze, edukacji, nauce, sporcie, gospodarce lub w zakresie aktywności społecznej i swoją działalnością wniosły szczególny wkład w promocję powiatu toruńskiego ziemskiego w kraju lub za granicą.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: część graficzną (rysunki, wizualizacje statuetki), część opisową (specyfikację techniczną i szacunkowy koszt wykonania statuetki), statuetkę w skali 1:1 (np. wydruk 3D).

Prace konkursowe należy składać w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 października 2021 r. do godz. 15:30.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 3.000 zł.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://www.powiattorunski.pl/8250,aktualnosci?tresc=82227

III Międzynarodowe Triennale Litografii LITHO-Kielce / 2021-2022

Organizatorem konkursu jest Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w technice litografii (druk z kamienia) oraz prace, w których litografia jest łączona z innymi technikami. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie trzy prace z lat 2016-2021. 

Opłata za udział w konkursie wynosi 60 zł.

Oryginały prac należy przesyłać na adres Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Prace można przesyłać do 30 listopada 2021 (data stempla pocztowego).

Nagrody
• Nagroda Główna Prezydenta Miasta Kielce  –  10.000  zł
• Nagroda Biura Wystaw  Artystycznych w  Kielcach  –  wystawa i katalog lub 5.000 zł
• 5 wyróżnień Geonatura Kielce w postaci plakiet LITHO-Kielce

Więcej informacji na stronie organizatora: https://www.bwakielce.art.pl/ogloszenia/miedzynarodowe-triennale-litografii-iii-litho-kielce-2021-2022-international-lithography-triennial-the-3rd-litho-kielce-2021-2022

I Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej OKSSa 2021

Organizatorem konkursu jest Fundacja Maria i Marta z siedzibą we Wrocławiu.

Zapraszamy wszystkich Twórców, profesjonalistów i amatorów, których wrażliwość pozwala tworzyć wysokiej jakości dzieła w sferze tak specyficznej jak sacrum, do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Sakralnej OKSSa 2021. Konkurs skierowany jest do artystów tworzących dzieła z zakresu sztuk plastycznych. Dopuszczamy wszelkie techniki plastyczne dwuwymiarowe (2D) tzw. formy płaszczyznowe (kreowanie obrazu), czyli m.in.: malarstwo // rysunek // grafika  // grafika warsztatowa (poligrafia artystyczna)  // grafika komputerowa  // typografia // fotografika artystyczna // witraż płaszczyznowy.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 października 2021 r.

Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.okssa.pl/

Międzynarodowy konkurs na plakat animowany

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej oraz Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej.

Konkurs skierowany jest do twórców grafiki użytkowej, studentek i studentów oraz absolwentek i absolwentów kierunków projektowych i artystycznych.

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej oraz oohlife.org. W ramach projektu Poster Play prosimy Cię o stworzenie maksymalnie 8-sekundowego wideo przeznaczonego do prezentacji w przestrzeni publicznej na nośnikach LCD. Twoja praca ma stać się częścią wystawy poszukującej nowej estetyki reklamy. Zależy nam, aby projekt Poster Play stał się placem zabaw projektantów, animatorów, motion designerów, przestrzenią na testowanie możliwości, badanie granic, zderzanie rozwiązań. Hasło Poster Play należy traktować jako punkt wyjścia przy tworzeniu, nie ma jednak obowiązku umieszczania go w obrębie pracy.

Termin zgłaszania prac upływa 19 września 2021 r.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://ppcompetition.stgu.pl/

Konkurs na logo z okazji 50-lecia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Australią

Organizatorem konkursu jest Ambasada RP w Canberze.

W 2022 roku Polska i Australia będą obchodzić 50. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych, chociaż związki historyczne i kulturowe między oboma krajami są znacznie dłuższe i sięgają XIX wieku. Z tej okazji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Canberze, we współpracy z Ambasadą Australii w Warszawie, zapraszają do udziału w konkursie pt. „KONKURS NA LOGO Z OKAZJI 50-LECIA STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH POMIĘDZY POLSKĄ I AUSTRALIĄ” na projekt znaku graficznego upamiętniającego i promującego to wydarzenie.

Logo ma symbolizować przyjacielską i partnerską relację łączącą Polskę i Australię, opartą na wspólnych wartościach oraz wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Powinno ono nawiązywać do symboli/kolorystyki flag obu krajów. Obowiązkowym elementem jest liczba 50.

Prace konkursowe należy przesyłać mailem.

Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2021 r.

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 dolarów australijskich (AUD) oraz nagrodę rzeczową o wartości 500 AUD.

Więcej informacji na stronie organizatora konkursu: https://www.gov.pl/web/australia/konkurs-logo

Konkurs „Zaprojektuj Europę od nowa – Nowy Europejski Bauhaus”

Ruszył konkurs „Zaprojektuj Europę od nowa – Nowy Europejski Bauhaus”, który powstał z myślą o młodym pokoleniu artystów, dla którego ważne są losy europejskiej społeczności. To okazja, by wyrazić swój obywatelski głos w kształtowaniu wspólnej przyszłości.
Konkurs ma charakter ogólnopolski i mogą wziąć w nim udział studentki i studenci Akademii Sztuk Pięknych oraz innych uczelni artystycznych.
Tematy konkursu
Zadaniem jest zaprojektowanie plakatu, który pokaże, w jakim kierunku powinna zmierzać Europa, by poradzić sobie z aktualnymi problemami, które przed nią stoją.
Uczestnicy konkursu muszą zmierzyć się z jednym spośród trzech tematów:

 • Kryzys klimatyczny a przyszłość planety
 • Europejskie wartości demokratyczne a prawa człowieka
 • Równość w świecie cyfrowym.


Komentarz artystek i artystów do aktualnych spraw społecznych, ekologicznych, a także politycznych jest niezwykle ważny, ponieważ może zmobilizować obywateli do odpowiedzialnego działania. Sztuka jest jednym z najbardziej wpływowych narzędzi do zmiany świadomości - mówi Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i członkini Jury. Tematy wybrane do konkursu wydają się nam najbardziej pilne, to dotyczące nas wszystkich problemy, z którymi natychmiast musimy się skonfrontować. Jako członkini jury mogę również dodać, że przy ocenie zgłoszeń ważne będą zarówno wartości artystyczne prac, jak i element perswazyjny, wspierający ważne ich przesłanie.


więcej informacji na stronie konkursu: https://zaprojektujeurope.com/

 

Konkurs o stypendia z Programu Młoda Polska na rok 2022

Rozpoczął się nabór do programu stypendialnego ministra kultury Młoda Polska. Procedura ma charakter konkursowy. Stypendia trafią do młodych (do 35 roku życia) artystów, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, którą uprawiają. Dzięki Młodej Polsce stypendyści będą mogli zrealizować zgłoszony do programu projekt w następujących dziedzinach: film, fotografia, literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec teatr. Stypendia w Programie Młoda Polska przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612Uwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie).

Organizatorem konkursu jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

więcej informacji: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/mloda-polska/aktualnosci/konkurs-o-stypendia-na-2022-rok?fbclid=IwAR3xopvzgzFlFiL9VNSSvrsxT7uXJSzA1UyGhfvE8Gkcfg8AEptfmuBikCw

XIX konkurs na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

Organizatorem konkursu jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs ma charakter otwarty.

Zgłoszenia są przyjmowane w pięciu kategoriach:
1) studenckiej – studenci uczelni artystycznych, wydziałów architektury oraz wydziałów sztuk plastycznych szkół wyższych,
2) zamkniętej – zawodowi artyści plastycy i graficy,
3) uczniowskiej zamkniętej – uczniowie szkół artystycznych,
4) uczniowskiej otwartej – pozostali uczniowie szkół publicznych i niepublicznych,
5) otwartej – inne zainteresowane osoby nieobjęte poprzednimi kategoriami.

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w konkursie na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.

Celem konkursu pod hasłem „Urząd Patentowy to nie tylko patenty” jest wykonanie plakatu, którego tematyka będzie nawiązywać do ochrony własności intelektualnej, w szczególności wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i utworów. 

Plakaty należy dostarczyć na usztywnionym podkładzie (format 50 x 70 cm) oraz w wersji elektronicznej.  Do konkursu można zgłaszać również plakaty animowane (od 15 do 60 sekund). Każdy autor może zgłosić dowolną liczbę prac.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin składania prac upływa 15 października 2021 r. (decyduje data wpływu).

więcej informacji na stronie organizatora: https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-uprp/xix-edycja-konkursu-na-najlepszy-plakat-o-tematyce-zwiazanej-z-ochrona-wlasnosci-intelektualnej-2021

Konkurs na plakat Dnia Krajobrazu 2021

Organizatorem konkursu jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie.

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować plakat Dnia Krajobrazu 2021. W tym roku hasłem przewodnim są „Otwarte krajobrazy”.

Ideą tegorocznego Dnia Krajobrazu jest docenienie wartości dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich, które możemy nie tylko ogarnąć wzrokiem, lecz doświadczyć ich w pełni. Takie otwarte krajobrazy pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie. Spełniają też ważne funkcje środowiskowe, takie jak ochrona przeciwpowodziowa, napowietrzanie miast i regulowanie temperatur. Co bardzo ważne, przestrzenie te są rezerwuarami różnorodności biologicznej. Pełny opis  tematu znajduje się w regulaminie.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden plakat.

Prace należy przesyłać drogą elektroniczną.

Termin nadsyłania prac upływa 10 września 2021 r.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 3.000 zł.

więcej informacji na stronie organizatora: https://www.gov.pl/web/gdos/konkurs-artystyczny-na-plakat-dnia-krajobrazu-2021

Konkurs na bydgoski ekomural

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Bydgoszczy.

Konkurs skierowany jest do artystów posiadających doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu murali.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural o tematyce ekologicznej. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany na ścianie szczytowej budynku przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 1 w Bydgoszczy. Powierzchnia ściany wynosi około 400 m2

Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie muralu o tematyce ekologicznej, spełniającego jednocześnie funkcje edukacyjne. Projekt muralu powinien nawiązywać do szeroko rozumianej ekologii – troski o środowisko naturalne, odpowiedzialności ludzi za miejsce w którym żyją.

Biorąc pod uwagę lokalizację ściany w projekcie warto uwzględnić oddaloną perspektywę, z której mieszkańcy i przechodnie będą mogli oglądać projekt. Mural powinien nieść ekologiczny przekaz, jednocześnie powinien być wykonany przy użyciu ekologicznych farb o pozytywnym wpływie na otoczenie – oczyszczanie powietrza.

Prace konkursowe można przesyłać mailem lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Termin nadsyłania prac upływa 30 lipca 2021 r.

Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł.

Z laureatem zostanie podpisana umowa na wykonanie muralu. Koszty realizacji malowidła nie może przekroczyć 50.000 zł.

więcej informacji na stronie organizatora: https://www.czystabydgoszcz.pl/ruszyl-konkurs-na-ekomural/

Open Call: Kosmos Lem – Nowe Obrazy do Nowych Światów

Wystawę »Kosmos Lem – Nowe Obrazy do Nowych Światów« organizuje poczdamskie stowarzyszenie Freundliche Übernahme Rechenzentrum we współpracy z Polskim Instytutem w Berlinie.

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich: artystów plastyków, grafików, fotografów, literatów i poetów – studentów i absolwentów wyższych uczelni artystycznych, humanistycznych oraz filologicznych.

Stanisław Lem był filozofem i jednym z najsłynniejszych pisarzy science fiction na świecie. Wystawa w przestrzeni publicznej w Poczdamie ma upamiętnić wielkiego mistrza fantastyki i uczcić 100. rocznicę jego urodzin we wrześniu 2021 roku.

Zapraszamy do kreowania prac w dowolnym gatunku artystycznym – ilustracji, rysunków, grafik, obrazów, kolaży, fotografii i tekstów – które treściowo odzwierciedlają mozaiki Fritza Eisela i odnoszą się do motywów w dziełach Lema jak:
• kognitywne granice komunikacji (Solaris),
• rzeczywistość rozszerzona (Summa Technologiae) lub
• konfrontacja człowieka i mechanizmu oraz rozwój nowych technologii (Opowieści o pilocie Pirxie)

Zdjęcia prac należy przesyłać mailem.

Termin zgłaszania prac upływa 20 sierpnia 2021 r.

Wybrane przez Jury prace zostaną wydrukowane na wielkoformatowych banerach i wystawione od 10 września do 9 października 2021 roku przy Domu Sztuki i Twórczości w Poczdamie oraz będą prezentowane w galerii Instytutu Polskiego w Berlinie wiosną 2022 roku.
Wszyscy wybrani artyści otrzymują honorarium w wysokości 240 euro (ok. 1.080 złotych).

więcej informacji na stronie organizatora: https://rz-potsdam.de/cms/kosmos-lem-pl/

 

Konkurs na projekt graficzny muralu „750-lecie miasta Żory. 1272-2022”

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Żory. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Celem konkursu jest uczczenie 750. rocznicy nadania lokacji miastu Żory, poprzez wyłonienie najlepszego projektu muralu, nawiązującego do historii Miasta Żory, który następnie zostanie zrealizowany na ścianie remontowanej obecnie zabytkowej kamienicy przy ul. Pszczyńskiej 9. Mural powinien inspirować się bogatą historią miasta, a zarazem nawiązywać do współczesnego oblicza Żor. Co ważne, samo wykonanie muralu na ścianie budynku nie jest przedmiotem niniejszego konkursu. Uczestnik konkursu będzie mógł jednak ubiegać się o wykonawstwo na odrębnych zasadach.

Prace należy dostarczyć do 20 sierpnia 2021 r . do godz. 14:00.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 10.000 zł.

Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.zory.pl/aktualnosci/89-aktualnosci-komunikaty/5103-konkurs-na-pierwszy-%C5%BCorski-mural-z-okazji-750-urodzin-miasta-%C5%BCory.html

Konkurs na logo Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza

Organizatorem konkursu jest Fundacja „Global Compact Poland” z siedzibą w Warszawie.

Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów uczelni artystycznych. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza. Projekt należy przygotować w wersji kolorowej i monochromatycznej.

Każdy uczestnik może zgłosić trzy prace. Projekty należy przesyłać mailem.

Termin zgłaszania prac upływa 13 sierpnia 2021 r.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 4.500 zł.

Regulamin konkursu: https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/REGULAMIN-KONKURSU-NA-LOGO-POMORSKIE_-FORUM-SOLIDARNOS%CC%81CI-KLIMATYCZNEJ.pdf

więcej informacji na stronie organizatora: https://ungc.org.pl/konkurs-na-logo-pomorskiego-forum-solidarnosci-klimatycznej-im-pawla-adamowicza/

Konkurs fotograficzny „Mój Gdańsk 2021”

Organizatorem konkursu jest Muzeum Gdańska.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane w Gdańsku w roku 2021. Do wyboru są cztery kategorie tematyczne: • Kultura, • Gdańszczanie, • Wydarzenia z życia miasta,• Gdańsk nieznany

Zdjęcia należy przesyłać mailem. 

Konkurs trwa do 31 października 2021 r.

Nagrody
W każdej z czterech kategorii tematycznych zostaną przyznane następujące nagrody:
• I miejsce – 2.500 zł
• II miejsce – 1.500 zł
• III miejsce 1.000 zł

więcej informacji na stronie organizatora: https://muzeumgdansk.pl/wydarzenia/szczegoly/news/konkurs-fotograficzny-1/

4. Międzynarodowe Triennale Mediów cyfrowych Radom 2021

Organizatorem konkursu jest Katedra Mediów Cyfrowych i Struktur Przestrzennych Wydziału Sztuki UTH w Radomiu.

Uczestnikami konkursu mogą być studenci uczelni wyższych, które posiadają kierunki artystyczne oraz ich absolwenci z ostatnich 5 lat. Do konkursu można zgłaszać prace z zakresu mediów cyfrowych.

Zgłoszenia są przyjmowane w dwóch kategoriach:

• Obraz statyczny – prace wykonane w szeroko pojętej technologii cyfrowej, umożliwiające ich ekspozycję w wersji elektronicznej.

• Obraz ruchomy – dopuszczalnym formatem jest *.mp4

Prace należy przesyłać mailem.


Termin nadsyłania prac upływa 12 września 2021 r. Laureaci otrzymają dyplomy honorowe. Organizator czyni starania o pozyskanie nagród. Zdobywca Grand Prix zostanie zaproszony do zorganizowania wystawy indywidualnej w Akademickiej Galerii Sztuki w roku 2022.

więcej informacji na stronie organizatora: https://triennale.uniwersytetradom.pl/

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż – Asamblaż 2021

Organizatorem konkursu jest Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu.

Konkurs jest adresowany do artystów profesjonalnych i studentów ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski. Do konkursu można zgłaszać kolaże i asamblaże. Prace muszą być wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat. Nie mogą być wcześniej publikowane. Maksymalny wymiar dłuższego boku to 50 cm. Zdjęcia prac zapisane na płycie CD należy przesyłać pocztą.

Opłata za udział w konkursie wynosi 50 zł.

Nagrody
• I miejsce: 5.000 zł
• II miejsce: 3.000 zł
• III miejsce: 2.000 zł
• wyróżnienie: 1.000 zł


Termin nadsyłania prac upływa 10 października 2021 r. (data stempla pocztowego).

więcej informacji na stronie organizatora: https://bwaolkusz.com/iii-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-kolaz-asamblaz-olkusz-2018/

Konkurs na projekt pomnika , upamiętniający wypędzenie Wielkopolan - organizator Miasto Poznań

W dniu 7 lipca 2021 r. Miasto Poznań ogłosiło drugi już konkurs na pomnik upamiętniający wypędzenia Wielkopolan w czasie II wojny światowej. Pomnik ma być zlokalizowany w parku im. Karola Marcinkowskiego, u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Towarowej.

Konkurs realizacyjny z pulą nagród 80.000 zł kierowany jest do rzeźbiarzy, architektów i konserwatorów rzeźby.

Termin składania pytań do regulaminu upływa 9 sierpnia 2021 r.

Termin składania wniosków do 13 sierpnia 2021 r.

Szczegóły konkursu zamieszczono w zakładce na stronie www.poznan.pl/architektura

Organizator zachęca do obejrzenia filmu, z udziałem świadków wypędzeń, przybliżającego tragiczne losy wielkopolskich rodzin rodzin https://www.youtube.com/watch?v=8yJehVus-WM


Allegro Prize 2021 —międzynarodowy konkurs dla artystów sztuk wizualnych

Allegro i Contemporary Lynx z przyjemnością ogłaszają drugą edycję konkursu „Allegro Prize” z łączną pulą nagród 50,000 zł, którego celem jest wsparcie oraz promocja sztuki i wyłonienie nowych talentów. Konkurs skierowany jest do artystów sztuk wizualnych wszystkich dyscyplin będących studentami lub absolwentami akademii sztuk pięknych i uczelni artystycznych; oraz twórców, którzy nie ukończyli kierunkowych (artystycznych) studiów lecz mają udokumentowaną działalność artystyczną. Nie ma ograniczenia wiekowego ani terytorialnego, a organizatorzy zrezygnowali także z opłat wpisowych.

Jury przyzna trzy nagrody finansowe:

Nagroda Główna 35 000 zł,
Druga Nagroda 10 000 zł,
Trzecia Nagroda 5 000 zł, a także 10 wyróżnień.

Tegoroczna edycja została rozszerzona o serię webinarów. Dołącz do społeczności Allegro Prize, które przedstawią założenia konkursu, obszary wsparcia artystów czyli nagrody, promocję twórczości oraz sprzedaż ich dzieł. Dodatkowo przedstawiciele Allegro zaprezentują możliwości platformy.

Artyści mogą wziąć udział w konkursie Allegro Prize, składając swoje portfolio na stronie https://allegroprize.pl/ oraz http://www.contemporarylynx.co.uk/allegroprize od 8 czerwca do 28 września 2021 roku.

Ogłoszenie listy 30 artystów zakwalifikowanych do finału: 16 listopada 2021 r.

Ogłoszenie zwycięzców: 7 grudnia 2021 r.

Webinary Allegro dla artystów odbędą się 17 oraz 23 czerwca. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://contemporarylynx.co.uk/webinary-allegro-prize

Więcej informacji na stronie organizatora: https://allegroprize.pl/


 

15. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, Galeria BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim

Galeria Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2021 roku organizuje 15. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki. Zostanie on zaprezentowany w zrewitalizowanej, okazałej przestrzeni wystawienniczej Galerii BWA, liczącej 461 m2. Konkurs jest przeglądem najciekawszych postaw twórczych artystów z Polski i zagranicy. Stwarza komparatystyczną możliwość usytuowania naszych dokonań w zakresie sztuk wizualnych w szerszym kontekście sztuki europejskiej. Warunki konkursu określone w regulaminie są gwarancją wysokiego poziomu artystycznego wystawy pokonkursowej. Zachęcamy Państwa do aktywnego w nim udziału.

Terminy:

Do 31 lipca 2021 – nadsyłanie dokumentacji
Po 16 sierpnia 2021 – zamieszczenie listy prac zakwalifikowanych do II etapu na stronie internetowej BWA
Do 3 września 2021 – przyjmowanie oryginałów prac
22 października 2021 o godz. 18.00 – uroczysty wernisaż wystawy oraz wręczenie nagród laureatom
31 grudnia 2021 – zakończenie wystawy, po której prace będą odsyłane autorom

więcej informacji na stronie organizatora: http://www.bwa.ostrowiec.pl/

Do pobrania:


 

Konkurs Malamegi LAB19

Konkurs Malamegi LAB.19 jest zarządzany we wszystkich jego częściach przez kreatywne laboratorium Malamegi Lab oraz przez Stowarzyszenie Aps Moho, na zlecenie firmy Malamegi.

 Konkurs skierowany jest do profesjonalnych artystów i amatorów; mogą w nim brać udział graficy, malarze, fotografowie, itp z całego świata.

 Konkurs ma na celu promowanie uczestniczących w nim artystów, dając im okazję do efektywnej promocji na rynku sztuki i dekoracji. Artyści mogą swobodnie interpretować konkurs wg. własnej wrażliwości. Temat jest dowolny.

Nagroda artystyczna Lab.19 jest skierowany do profesjonalnych artystów i amatorów; mogą w nim brać udział graficy, malarze, fotografowie, itp z całego świata. Dopuszczalne są następujące rodzaje prac: malarstwo, fotografia, rzeźba, mix media, prace cyfrowe, wideo, grafika. Konkurs jest wielką okazją dla artystów, którzy mogą wygrać nagrodę pieniężną oraz wystawić własne prace.

 termin zgłoszeń mija 1 lipca 2021 r.

więcej informacji na stronie organizatora: https://www.lab.malamegi.com/pl?gclid=EAIaIQobChMIjICB2PWg8QIVAfEZCh1jLwz5EAEYASAAEgJEMPD_BwE

Konkurs na projekt i wykonanie muralu Krzysztofa Krawczyka

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Opola.

Konkurs skierowany jest do artystów tworzących murale, którzy wykonali już co najmniej dwie prace tego typu.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural przedstawiający Krzysztofa Krawczyka. Zwycięzca zrealizuje swój projekt na północnej ścianie budynku przy ul. Krakowskiej w Opolu.

Wymiary ściany: szerokość 13,40 m; wysokość 13,50 m.

Zwycięzca będzie zobowiązany zakupić farby oraz zapewnić sprzęt niezbędny do wykonania malowidła.

Termin składania prac upływa 30 czerwca 2021 r. o godz. 14:00.

Ze zwycięzcą konkursu zostanie podpisana umowa na wykonanie muralu. Wartość umowy to 40.000 zł brutto.


Więcej informacji na stronie organizatora: https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/aktualnosc/konkurs-na-projekt-i-wykonanie-muralu-krzysztofa-krawczyka

Spisak na muralu

Organizatorem konkursu jest Pałac Kultury Zagłębia.

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które posiadają doświadczenie w tworzeniu wielkoformatowych malowideł ściennych.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural upamiętniający postać Michała Spisaka – wybitnego polskiego kompozytora urodzonego w Dąbrowie Górniczej.

Zwycięzca zrealizuje swój projekt na ścianie budynku przy ul. 3 Maja 22 w Dąbrowie Górniczej. Ściana ma wymiary 11 × 11 m.

Prace należy dostarczyć do 13 lipca 2021 r.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 13.000 zł.

Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.palac.art.pl/pl/aktualnosci/spisak-na-muralu-konkurs

 

I Ogólnopolski Konkurs Sztuki Nowe Sytuacje – OŻYWIENIE

Organizatorem konkursu jest Fundacja Promocji i Rozwoju Sztuk Pięknych „iki” z siedzibą w Warszawie.

Konkurs jest adresowany do studentów oraz absolwentów kierunków artystycznych w wieku do 35 lat.

Celem konkursu jest prezentacja postaw artystycznych wobec zarówno otaczającej, jak i odczuwanej rzeczywistości, których wyrazem będą prace wykonane w różnych technikach. Otwarta na różnorodne media formuła uczestnictwa ograniczona jest jedynie wiodącym tematem „OŻYWIENIE".

"Codzienność na papierze i jednocześnie ponad literaturą, a nie w niej, tak jakby bez cienia kreacji". Tak jak język Białoszewskiego w Szumach, zlepach, ciągach "staje się". Wszystkie neologizmy, zabawne zrosty wyrazów, zdrobnienia itd., są przecież ożywianiem, podnoszeniem (uwznioślaniem - to byłoby za dużo powiedziane) codzienności. Tak sztuka Wasza niech stanie się ożywieniem dzisiejszej codzienności. Codzienności, która dzisiaj jest trochę nowa: w kontekście wtórnego pojawienia się czegoś, odnośnie ponownego pojawienia się czegoś, a może powtórnego robienia czegoś.

Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace z zakresu sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, wideo, instalacja, obiekt, techniki mieszane i własne, a także projekty intermedialne i multimedialne), nawiązujące do tematu konkursu „Ożywienie”.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 lipca 2021 r.

Wiecej informacji na stronie organizatora : https://fundacjaiki.pl/2021/06/04/i-ogolnopolski-konkurs-sztuki-z-cyklu-nowe-sytuacje-termin-naboru-od-8-06-do-31-07-2021/

Konkurs na projekt plakatu „Ikony opolskich festiwali”

Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu.

Konkurs jest adresowy przede wszystkim do projektantów, grafików, artystów, plastyków, studentów i absolwentów szkół artystycznych. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów plakatów, przedstawiających kultowe postaci polskiej muzyki rozrywkowej, które pojawiały się na deskach opolskiego amfiteatru podczas Krajowych Festiwali Piosenki Polskiej. 

Termin nadsyłania prac upływa 30 lipca 2021 r

Więcej informacji na stronie organizatora: https://ncpp.opole.pl/aktualnosci/ikony-opolskich-festiwali_18.html


 

Konkurs Sztuki na Bilbordach ART MOVES 2021

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rusz z siedzibą w Toruniu.

 

W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem „Zawirusowanie nieprawdą. Jak odnaleźć drogę w nawale sprzeczności, chaosie i niepewności?”.

Konkursowe hasło można traktować jako metaforę procesów zachodzących we współczesnym świecie. Pojęcie prawdy, jak pokazała pandemia Covid 19, to fundamentalny problem współczesnego świata, z którym muszą się zmierzyć zarówno poszczególne jednostki, całe społeczeństwa, jak i zglobalizowany współczesny świat. Jeszcze do niedawna wydawało się, że ten problem w ogóle nie istnieje i bez pojęcia prawdy możemy doskonale się obyć. Jednak obecny ogólnoświatowy kryzys związany z pandemią uświadomił nam, że nie wystarczą nam własne subiektywne przekonania, opinie i uczucia. By funkcjonować w zdrowy sposób, jako jednostki i całe społeczeństwa, potrzeba nam czegoś więcej, czegoś co wydawało się, że wyszło już z mody i jest passé, czyli obiektywnej prawdy. Nasza gatunkowa nazwa to homo sapiens, czyli człowiek myślący. Trzymanie się obiektywnych faktów i odwoływanie się do obiektywnej rzeczywistości pomaga nam funkcjonować w skomplikowanym, współczesnym świecie. Czy warto podejmować trud, by dotrzeć do prawdy? Czy jest to obecnie w ogóle możliwe? Jak odróżnić prawdę od fałszu? Kto jest autorytetem, któremu możemy zawierzyć, a kto samozwańczym, internetowym „expertem”? Czy każdy ma swoją prawdę, czy istnieje prawda obiektywna? Komu i w co wierzyć?

Sześć najlepszych prac, wyłonionych przez międzynarodowe jury, zostanie pokazanych na bilbordach w przestrzeni miejskiej Torunia we wrześniu 2021. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 3.500 zł

Prace można przesyłać do 20 lipca 2021 r.

Więcej informacji na stronie organizatora: http://artmovesfestival.org/pl/


Konkurs na plakat festiwalu Euroshorts 2021

Organizatorem konkursu jest Fundacja Młodego Kina.

W konkursie mogą wziąć udział artyści plastycy, projektanci graficzni oraz studenci ASP i innych szkół plastycznych.

Głównym zadaniem plakatu ma być intensywna promocja wydarzenia oraz idei otwartości Polski na różne kultury i współpracę międzynarodową. Z tej idei wynika fakt, że na festiwalu mówimy wieloma językami, tak aby każdy uczestnik nawet z odległego kraju poczuł się na Euroshorts (i w Polsce), jak w domu. Wspieramy kino niezależne, „młode”, autorskie (nie chodzi jednak o kino amatorskie). Na plakacie powinien znaleźć się podtytuł "Młodzi Filmowcy", numer edycji: 30 oraz odniesienie do ważnej części festiwalu – pokazu "Amerykański Film Reklamowy", organizowanego w Polsce w ramach festiwalu Euroshorts.

Termin nadsyłania prac upływa 10 lipca 2021 r.

Regulamin konkursu: https://euroshorts.pl/konkurs_plakat-euroshorts_2021.pdf

 

 

 

Konkursu na logo „Stworzono w Podkowie Leśnej”

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich, w szczególności do studentów i absolwentów kierunków artystycznych, wzorniczych i architektonicznych.

 Podkowa Leśna jest podwarszawskim miastem-ogrodem, jedynym w Polsce w pełni zrealizowanym projektem opartym na idei Ebenezara Howarda. Mieszka tu wielu artystów i ludzi wolnych zawodów. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, w porozumieniu z Urzędem Miasta Podkowa Leśna, ogłasza konkurs na logo "Stworzono w Podkowie Leśnej". Wybrane przez komisję konkursową logo posłuży jako oficjalna identyfikacja graficzna wyrobów i produktów wykonanych przez artystów, rzemieślników i innych wytwórców podkowiańskich, a także będzie promować markę Miasta Podkowa Leśna, jako miasta promującego dobre produkty.

Termin składania prac upływa 30 czerwca 2021 r.


Więcej informacji na stronie organizatora : https://www.ckiopodkowa.pl/stworzono-w-podkowie-le%C5%9Bnej-konkurs-na-projekt-logo

 

12. Baltic Mini Textile Gdynia 2022

Organizatorem konkursu jest Muzeum Miasta Gdyni

Temat konkursu  NATURA

Termin zgłaszania prac  mija 31 października 2021 (data doręczenia)

Baltic Mini Textile Gdynia jest konkursem organizowanym przez Muzeum Miasta Gdyni co trzy lata dla artystów profesjonalnych z kraju i zagranicy.

Celem Konkursu jest przegląd współczesnych poszukiwań twórczych w dziedzinie miniatur tkackich realizowanych w dowolnej technice, wyłonienie najlepszych 50 prac i pokazanie ich na wystawie pokonkursowej w Muzeum Miasta Gdyni.

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie artyści profesjonalni z kraju i zagranicy – absolwenci uczelni artystycznych.

Jeden autor może zgłosić do Konkursu nie więcej niż trzy miniatury tkackie [prace]. Każda miniatura wymaga oddzielnego zgłoszenia.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://www.muzeumgdynia.pl/2021/04/zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-call-for-entry/

II Ogólnopolskie Biennale Rysunku „Czas – Ruch – Przestrzeń”

Organizatorem konkursu jest Fundacja Pinata.

Konkurs skierowany jest do artystów profesjonalnych oraz studentów IV - VI roku wyższych uczelni artystycznych.
Do udziału w konkursie zapraszamy artystów zajmujących się zarówno rysunkiem tradycyjnym jak i poszukujących zupełnie nowych, indywidualnych rozwiązań. Zachęcamy do eksperymentów, wyjścia poza tradycyjne i tworzenia własnych technik rysunkowych.

Zgłaszane prace powinny odnosić się do tematu CZAS – RUCH – PRZESTRZEŃ lub do jednego z tych trzech pojęć.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 sierpnia 2021 r.

Regulamin konkursu: Biennale Rysunku_regulamin

Kart zgłoszenia: Biennale rysunku_zgłoszenie

Więcej informacji n stronie organizatora: http://pinatagroup.com/czas-ruch-przestrzen-2/

 

 

Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego KARPIK 2021

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie.

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs dwa rysunki satyryczne.

Tematem prac powinny być ryby, rybacy, połowy itp.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2021 r. (liczy się data wpływu).

Regulamin konkursu: http://okniemodlin.org/download/attachment/10818/karpik-2021-regulamin.pdf

Więcej informacji na stronie organizatora: http://okniemodlin.org/1459/2/regulamin-contest-rules-karpik-2021.html


Zaprojektuj EKO-mural

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural o tematyce ekologicznej.

Projekt swym charakterem i tematyką musi w kreatywny i nieszablonowy sposób poruszać zagadnienia z zakresu ekologii oraz skłaniać do dyskusji na tematy związane z walką z zanieczyszczeniami środowiska wywoływanymi działalnością człowieka. Powinien wywoływać emocjonalne reakcje i prowokować refleksję odbiorcy na temat jego wpływu na kondycję środowiska, w którym mieszka. Dodatkowym atutem będzie nawiązanie do lokalnych wyzwań ochrony środowiska.

Termin zgłaszania prac upływa 14 czerwca 2021 r.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/aktualnosci/aktualnosc/zaprojektuj-eko-mural

(Nie)widzialny – sztuka inspirowana religijnie

Organizatorem konkursu jest Instytut Sztuki Kościelnej działający w ramach Fundacji Chronić Dobro przy Opactwie Benedyktynów w Tyńcu.

Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów uczelni artystycznych. Wiek uczestników – do 35 lat.

Fundacja Chronić Dobro przy opactwie Benedyktynów w Tyńcu rozpoczyna działalność Instytutu Sztuki Kościelnej, którego celem będzie promowanie i wspieranie dobrej, współczesnej sztuki sakralnej, współpraca z artystami, tworzącymi dzieła o charakterze religijnym, oraz z księżmi odpowiedzialnymi za nowe realizacje artystyczne w parafiach.
Z okazji rozpoczęcia działalności zapraszamy młodych artystów do 35 roku życia do wzięcia udziału w konkursie na dzieła (w dowolnej technice) o charakterze religijnym, rozumiane zgodnie z definicją prof. Renaty Rogozińskiej „Pod terminem sztuka religijna rozumiemy sztukę biorącą sobie za cel refleksji artystycznej: tematy zaczerpnięte z Biblii, apokryfów, żywotów świętych, historii Kościoła i podobnych źródeł pisanych oraz pojęcia, idee, dogmaty religijne, o których naucza Kościół. Choć tak pojęta sztuka religijna ujmuje historię zbawienia jako ciąg obiektywnych wydarzeń i proces pozapodmiotowy, stwarzając dla nich ekwiwalent plastyczny, to jednak rodzi się często z wewnętrznej potrzeby artysty i nie zawsze powstaje z myślą o konkretnym przeznaczeniu. Dlatego też sposób ujęcia tematu cechować się może dowolnością i subiektywizmem.

Termin zgłaszania prac upływa 25 czerwca 2021 r.

Regulamin: Regulamin konkursu

Więcej na stronie organizatora: http://kultura.benedyktyni.com/konkurs-dla-artystow-plastykow-niewidzialny/

Konkurs na plakat 17. Zaduszek Jazzowych w Pińczowie

Organizatorem konkursu jest Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.

Celem konkursu jest wyłonienie do realizacji projektu graficznego, który stanie się oficjalnym plakatem promującym 17. Zaduszki Jazzowe w Pińczowie

Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest przede wszystkim do grafików, projektantów oraz osób zajmujących się projektowaniem graficznym.

Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2021 r.

Regulamin: Zaduszki Jazzowe_regulamin

 

Konkurs na logo Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu

Organizatorem konkursu jest Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu.

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu, wobec braku rozstrzygnięcia pierwszej edycji konkursu na logo, zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logo naszej instytucji, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczone do celów reprezentacyjnych i działań promocyjnych. 

Tym razem dopuszczamy możliwość składania ofert w konkursie drogą mailową, choć znacznie wygodniej jest nam przygotowywać pracę Komisji Konkursowej operując wydrukami

Termin składania prac upływa 19 lipca 2021 r. o godz. 15:00

Regulamin konkursu: filharmonia_regulamin konkursu

Więcej informacji na stronie organizatora: filharmonia sudecka

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ-ASAMBLAŹ

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych W Olkuszu zaprasza na VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ


Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu działa od 20 lat. Organizujemy nie tylko liczne wystawy malarstwa, rzeźby czy grafiki, ale także Międzynarodowy Plener Malarski, Zaduszki Jazzowe, Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej czy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Zgodnie z decyzją Rady Programowej GSW BWA w Olkuszu w 2016 r. zorganizowaliśmy I Małopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Ambalaż. W tym roku odbędzie się V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Asamblaż

NAGRODY
I nagroda: 5000 zł
II nagroda: 3000 zł
III nagroda: 2000 zł
wyróżnienie: 1000 zł

 TERMINY
1. Wypełnioną (obustronnie) kartę zgłoszenia wraz ze zdjęciami prac i dowodem wpłaty należy nadesłać lub dostarczyć na adres Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu do 10.10.2021 r. (liczy się data stempla pocztowego).

2. Posiedzenie jury kwalifikującego prace na wystawę odbędzie się do 16.10.2021 roku.
3. Decyzja jury o wstępnym zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej GSW BWA w Olkuszu do dnia 18.10.2021 r.

4. Termin nadesłania prac zakwalifikowanych upływa 4.11.2021 roku (liczy się data stempla pocztowego).
5. Termin posiedzenia jury nagradzającego: do 16.11.2021.

6. Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 10.12.2021 r.

 regulamin: Kolaż-Asamblaż_Regulamin

karta zgłoszenia: Kolaż-Asamblaż_karta zgłoszenia

11. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach

Kalendarz 11. TGP

1–30.06.2021 nabór reprodukcji cyfrowych do I etapu

1–20.07.2021 Jury Selekcyjne , ogłoszenie wyników I etapu

1–30.09.2021 termin przyjęcia prac zakwalifikowanych do II etapu

7–8.12.2021 międzynarodowe Jury Nagród

10.12.2021 otwarcie Wystawy Głównej Muzeum Śląskie w Katowicach ul. Dobrowolskiego 1, Katowice

Rzeczywistość COVID-19 dopadła nas w jej najbardziej bezpośredniej, a zarazem najdotkliwszej postaci.
Zmiany, nie tylko generacyjne, są widoczne bardziej niż kiedykolwiek, przestaliśmy mieć
wpływ na rzeczywistość i jej kształtowanie, a ogólny kryzys ujawnił kasandryczne myślenie o przyszłości. Stoimy u progu nowej rzeczywistości, na naszych oczach świat ulega przeobrażeniu, po szaleństwie nasycenia i pogoni za tym by jak najwięcej mieć, powraca refleksja by bardziej być, zarazem powraca też utrwalony w naszej kulturze
topos melancholii.
Jako ludzie byliśmy często doświadczani różnego rodzaju „próbami ognia”. Jednocząc się potrafiliśmy pokonać przeciwności losu, by – czerpiąc moc z pokładów zbiorowej świadomości – bogatsi w doświadczenia, tworzyć lepszy świat.
Być może ta spotęgowana świadomość pozwoli nam odkryć nowe sensy i otworzyć się
na nowe możliwości, sztuka nie raz dawała przykład kreatywnego traktowania kryzysu jako wektora formowania nowych idei oraz wykorzystania go jako koła zamachowego w twórczym działaniu. Rola artysty w tym procesie jest nie do przecenienia, nie tylko poprzez trafne formułowanie diagnozy, ale w równej mierze ze względu na umiejętność przewidywania, bycia awangardą.
Jak zauważył Grzegorz Hańderek, kurator 10. edycji Triennale Grafiki Polskiej jest najstarszym i najbardziej prestiżowym przeglądem polskiej grafiki współczesnej, którego ambicją jest wyłonienie najbardziej interesujących postaw i tendencji artystycznych w ramach tej dyscypliny oraz poszukiwań poszerzających jej obszar. Grafika zawsze była związana z ideą matrycy i nawet jeśli związki te były czysto formalne, to opierały się na tym sprzężeniu zwrotnym, na ruchu pomiędzy przyczyną a skutkiem. To, że grafika jest cały czas aktualna, paradoksalnie wynika właśnie z tej zależności. Matrycy - jako swoistej formy wewnętrznej i jej odbicia, rzutowania na zewnątrz w formie wizualnego obrazowania. Przy czym im bardziej ten zewnętrzny obraz jest tożsamy z jego wewnętrzną matrycą, tym głębszą prawdę ujawnia i tym większe jest jego oddziaływanie na odbiorcę.
Mamy nie tylko nadzieję, ale i przekonanie, że nowa rzeczywistość pozwoli spojrzeć poza horyzont... Bogdan Topor

więcej informacji na stronie : https://tgp.asp.katowice.pl/


Park Sztuki 2021

Organizatorem konkursu jest Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej.

Bialskie Centrum Kultury zaprasza artystów i studentów uczelni artystycznych do udziału w cyklicznej imprezie plenerowej Park Sztuki. We wrześniu wybrani twórcy zaprezentują swoje prace w Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej.

Projekty rzeźb, instalacji, performances można zgłaszać do 31 lipca 2021 r.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://gp.bck24.pl/park-sztuki-101112-wrzesnia-2021-r/


VI Piotrkowskie Biennale Sztuki

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim.

Do konkursu można zgłaszać prace z zakresu sztuk wizualnych, takich jak malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, wideo, instalacja, obiekt, a także projekty intermedialne i multimedialne.

Każdy artysta może zgłosić maksymalnie 3 prace. Opłata za zgłoszenie pierwszej pracy wynosi 50 zł. Za każdą następną pracę należy zapłacić 20 zł.

Harmonogram konkursu: 
16. 04. – 30. 06. 2021 r. Zgłaszanie prac do I etapu w formie elektronicznej.
31. 08. 2021 r. Ogłoszenie wyników I etapu kwalifikacji, publikacja listy artystów zakwalifikowanych  do II etapu na stronie internetowej.
01 – 26. 09. 2021 r. Przyjmowanie oryginałów prac zakwalifikowanych do II etapu.
22. 10. 2021 r. Wernisaż wystawy, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.
23. 10. 2021 r. Panel dyskusyjny wokół VI PBS; spotkanie z artystami i jurorami.
23. 10. – 31. 12. 2021 r. Ekspozycja wystawy pokonkursowej w galeriach Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Tryb. (ul. Dąbrowskiego 5 i ul. Sieradzka 8) 

Więcej informacji na stronie organizatora: https://biennalepiotrkow.pl/

Temat VI Piotrkowskiego Biennale Sztuki w 2021 roku nawiązuje do książki Stanisława Lema „Powrót z gwiazd”, a właściwie do jednego z jej wątków, który dziś wydaje się szczególnie aktualny. Lem przedstawia w swojej powieści historię badacza kosmosu Hala Bregga, który po wypełnieniu ekstremalnie trudnej misji powraca na Ziemię, na której życie wygląda już zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy ją opuszczał. Powodem jest przede wszystkim różnica w upływie czasu wynikająca z paradoksu praw astrofizyki – dla astronauty podróż trwała kilka lat, ale na Ziemi minęło ich ponad 120. Cywilizacja i kultura zmieniła się do tego stopnia, że misja w której badacz uczestniczył nikogo prawie nie interesuje, jego heroizm wydaje się nikomu niepotrzebny. Zmienił się bowiem sposób życia ludzi, uznają inne wartości, w ich mniemaniu znacznie lepsze. Zatem powracający z gwiazd musi zupełnie od nowa szukać z nimi choćby cząstkowego porozumienia i próbować odnaleźć się w nowym dla niego świecie.

Czytaj więcej: VI Piotrkowskie Biennale Sztuki

Konkurs na projekt i wykonanie muralu na osiedlu w Łomży

Organizatorem konkursu jest miasto Łomża
 
 Prace należy składać do 28 maja 2021 roku.

W poprzednich latach realizowano w mieście cykl murali prezentujących najważniejsze wydarzenia związane z wielowiekową historią Łomży.

- Tym razem tematyka będzie całkowicie dowolna, ważna jest oryginalność. Projekt powinien jednak uwzględniać lokalne tradycje, kulturę czy walory przyrodnicze – przekazuje prezydent Mariusz Chrzanowski.

 

Uczestnikami konkursu mogą być indywidualni, pełnoletni uczestnicy (osoby fizyczne), osoby prawne oraz organizacje pozarządowe.

Prace konkursowe będą przyjmowane do 28 maja 2021 r. do godz. 15:30 drogą elektroniczną  oraz pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego).

Ogłoszenie zwycięskiego projektu nastąpi 18 czerwca 2021 roku.  

Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.lomza.pl/index.php?wiad=10611


KONKURS SAMARITÉ

Zaprojektuj grafikę kreatywną, która może stać się identyfikacją wizualną marki Samarité. Zinterpretuj jeden lub dwa tematy.

1. „Feel the magic – astrology”  Inspiruj się magią, kosmosem, znakami zodiaku, tarotem i czym jeszcze chcesz. Pamiętaj, że praca ma wspierać komunikację marki pielęgnacyjnej. Naturalnym środowiskiem naszej marki jest las. Nie zapominaj o tym.
2. „Angels in the Secret Forest” Inspiruj się aniołami, anielskimi włosami, lasem, paprociami, tajemniczym ogrodem. Pamiętaj, że praca ma wspierać komunikację marki pielęgnacyjnej.

Zasady:

1. Zaprojektuj grafikę kreatywną, która może stać się identyfikacją wizualną marki Samarité. Możesz wysłać dowolną ilość prac na jeden lub dwa tematy.
2. Prześlij ją na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 19.05.2021. Zwycięzcę wyłonimy do 21.05. 2021.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Sposób wykonania:

Prace konkursowe: rysunek, ilustracja graficzna lub kolaż wyślij w postaci pliku cyfrowego w formacie JPG do 1MB, format 30x30 cm, rozdzielczość 72 dpi.

Zwycięzców poprosimy o pliki otwarte w formacie PSD, AI lub ID na warstwach, w przestrzeni kolorystycznej CMYK, format min. 30x30 cm, rozdzielczość 300 dpi.

Szczegółowy regulamin dostępny pod linkiem:https://samarite.eu/regulamin-konkurs-art/https://samarite.eu/art/

Link do strony konkursowej:https://samarite.eu/art/

"CZAS-RUCH-PRZESTRZEŃ" II Ogólnopolskie Biennale Rysunku

„CZAS-RUCH-PRZESTRZEŃ” II Ogólnopolskie Biennale Rysunku jest skierowane do artystów profesjonalnych oraz do studentów na studiach drugiego stopnia lub na IV – VI roku studiów uczelni artystycznych. Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszych prac odwołujących się do tematu przewodniego. Idea konkursu odnosi się do trzech abstrakcyjnych zagadnień – czasu, ruchu i przestrzeni. Efektem konkursu „CZAS – RUCH – PRZESTRZEŃ” II Ogólnopolskie Biennale Rysunku będzie wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku (ul. Miedziana 2/4, 87-800 Włocławek) w październiku 2021. Zostanie również wydana publikacja prezentująca dzieła artystów zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej.

Zgłoszenia konkursowe drogą mailową można nadsyłać do 15 sierpnia 2021.


Szczegółowe informacje odnośnie wydarzenia, regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie konkursu.

STRONA KONKURSU:http://pinatagroup.com/czas-ruch-przestrzen-2/


Konkurs na logo Szwajcarii Połczyńskiej

Organizatorem konkursu jest gmina Połczyn-Zdrój.

Szwajcaria Połczyńska to unikalny obszar na terenie województwa zachodniopomorskiego, pełen ciekawostek krajobrazowych, historycznych i przyrodniczych. Nazwa funkcjonuje co najmniej od początków ubiegłego wieku, gdy były to jeszcze tereny niemieckie. Napływająca ludność polska nie zmieniła jej, zachwycona przejmującym widokiem okolic. Podobnie jak w Szwajcarii, teren poprzecinany jest wzgórzami, jeziorami i pastwiskami. Rwące strumienie niosą w wąwozach krystalicznie czystą orzeźwiającą wodę, a małe klimatyczne drogi pośród lasów pozwalają zapomnieć o pośpiechu i cywilizacji.

Termin nadsyłania prac upływa 7 maja 2021 r. o godz. 12:00.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 3.000 zł brutto.

Regulamin konkursu: https://polczyn-zdroj.pl/page/regulamin-konkursu

Więcej informacji na stronie organizatora: https://polczyn-zdroj.pl/page/konkurs-na-logo-szwajcarii-polczynskie

 

15. edycja konkursu Japan International MANGA Award

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii ogłasza rozpoczęcie 15. edycji konkursu na Międzynarodową Nagrodę MANGA (Japan International MANGA Award). Zachęcamy wszystkich do nadsyłania zgłoszeń.

1. Warunki uczestnictwa

 • Manga zgłaszana do konkursu musi mieć co najmniej 16 stron. Zgłaszane mogą być zarówno pozycje już wydane, jak i te, które jeszcze nie ukazały się drukiem, z wyjątkiem prac nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu.
 • Zgłaszane prace muszą pochodzić z ostatnich trzech lat (2018-2021).
 • Zgłoszenia muszą być nadsyłane w formie elektronicznej (PDF) lub drukowanej 
 • Wydawnictwa mogą zgłaszać się do udziału w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody autora mangi.
 • Rysownik lub autor scenariusza muszą być obywatelami kraju innego niż Japonia.W przypadku zdobycia Złotej lub Srebrnej Nagrody, na ceremonię wręczenia mogą zostać zaproszone wyłącznie osoby nieposiadające obywatelstwa japońskiego.
 • Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę. W przypadku wielokrotnych zgłoszeń przyjęte zostanie tylko pierwsze z nich.
 • Komitet Organizacyjny może użyć fragmentów zwycięskiej pracy w celach promocyjnych, po uprzednim uzyskaniu zgody posiadaczy praw autorskich.

Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma Złotą Nagrodę. Zostaną przyznane także trzy Srebrne Nagrody oraz jedenaście Brązowych Nagród. Zdobywcy Złotych i Srebrnych Nagród zostaną zaproszeni do Japonii na okres ok. 10 dni z okazji ceremonii wręczenia nagród.

Termin
Prace można przesyłać do 8 lipca 2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_pl/manga_award.html

Strona konkursu: https://www.manga-award.mofa.go.jp/index_e.html

 

Symbol dla Okresowej Koalicji

Organizatorem konkursu jest Kulczyk Foundation z siedzibą w Warszawie.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować symbol graficzny dla zrzeszenia Okresowa Koalicja.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 22 kwietnia 2021 r.

Nagrody
• I miejsce: 10.000 zł
• II miejsce: 2.000 zł
• III miejsce: 2.000 zł

Pracę konkursową należy przesłać mailem.

Regulamin konkursu: https://okresowakoalicja.pl/files/regulamin-konkursu.pdf

Konkurs na plakat festiwalu Miasto Słowa

Organizatorem konkursu jest Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdynia.

Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest przede wszystkim do grafików, studentów uczelni artystycznych oraz firm zajmujących się projektowaniem graficznym

Aby wziąć udział w konkursie, należy zaprojektować plakat festiwalu Miasto Słowa. Festiwal towarzyszy Nagrodzie Literackiej Gdynia.

Przed nami 2. edycja konkursu na plakat w ramach Festiwalu Miasto Słowa. W tym roku zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu odnoszącego się do dzieł literackich Stanisława Lema. We wrześniu 2021 r. przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema, jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction, którego twórczość zaliczana jest do kanonu światowej literatury, tym samym w ramach Festiwalu Miasto Słowa organizatorzy chcą przyłączyć się do ogólnopolskich wydarzeń z tej okazji i za pośrednictwem prac wizualnych pokazać bogaty dorobek autora Solaris.

Termin nadsyłania prac upływa 20 maja 2021 r

Informacje o konkursie i pełny tekst regulaminu : https://konkursnlg.pl/

Więcej informacji na stronie:        http://nagrodaliterackagdynia.pl/


Międzynarodowy Konkurs na krótką formę komiksową

Organizowany od 1991 roku prestiżowy konkurs na krótki komiks (od 1 do 8 plansz), w którym przyznawane są: Grand Prix, trzy nagrody i trzy wyróżnienia. Wszyscy laureaci otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe, a zwycięzca dodatkowo statuetkę Komiksusa. Prace konkursowe prezentowane są na wystawie, a najlepsze trafiają do katalogu.

Dotychczasowi zwycięzcy konkursu: 1991 – Robert Waga, 1992 – Krzysztof Gawronkiewicz i Sławomir Rogowski, 1993 – Przemysław Truściński, 1994 – Aleksandra Czubek, 1995 – Agnieszka Papis i Tomasz Piorunowski, 1996 – Sławomir Jezierski, 1997 – Adrian Madej, 1998 – Piotr Kania i Jacek Waliszewski, 1999 – Tomasz Leśniak i Rafał Skarżycki, 2000 – Krzysztof Gawronkiewicz i Dennis Wojda, 2001 – Krzysztof Ostrowski i Dennis Wojda, 2002 – Sławomir Kiełbus, 2003 – Jerzy Ozga i Rafał Urbański, 2004 – Paweł Zych, 2005 – Jacek Krumholc, 2006 – Robert Olesiński, Paweł Marszałek i Adrian Madej, 2007 – Jakub Woynarowski, 2008 – Jakub Matys, 2009 – Grzegorz Janusz i Jacek Frąś, 2010 – Branko Jelinek, 2011 – Berenika Kołomycka i Jacek Narożniak, 2012 – Paweł Piechnik, 2013 – Jan Mazur i Unka Odya, 2014 – Roch Urbaniak, 2015 – Michał Rzecznik i Daniel Gutowski, 2016 – Bartosz Sztybor i Henryk Glaza, 2017 – Piotr Szulc i Kamila Kozłowska, 2018 – Bartosz Sztybor i Henryk Glaza, 2019 – Bartosz Nowicki i Łukasz Pawlak, 2020 – Tom Dearie.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://komiksfestiwal.com/konkursy/miedzynarodowy-konkurs-na-krotka-forme-komiksowa/

Konkurs na identyfikację wizualną Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego (AMKP), w pierwszą rocznicę śmierci Patrona, ogłasza konkurs na nowe logo oraz identyfikację wizualną Uczelni. Konkurs jest dwuetapowy i ma charakter otwarty.

W pierwszym etapie od projektantów oczekujemy przesłania portfolio. Jury dokona wyboru minimum trzech projektantów (studiów graficznych), którzy zostaną zaproszeni do odpłatnego (4000 PLN brutto) przygotowania prac konkursowych. W II etapie wybrani projektanci zostaną poproszeni o przygotowanie znaku i materiałów dodatkowych.

Nagrodą w konkursie jest zamówienie opracowania systemu identyfikacji wizualnej dla Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Wartość zamówienia (nagrody) nie może przekroczyć 30 000 PLN brutto.

Harmonogram konkursu:
Termin nadsyłania portfolio upływa 22 kwietnia 2021 o godz. 12:00
Rozstrzygnięcie I etapu Konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2021
Termin nadsyłania prac na II etap Konkursu upływa w dniu 30 maja 2021 o godz. 12:00
Wybór Zwycięzcy Konkursu nastąpi do dnia 7 czerwca 2021 r.

Publiczna prezentacja Zwycięzcy Konkursu oraz nowej identyfikacji wizualnej nastąpi podczas uroczystości w Krakowie w dniu 23 listopada 2021 – w 88. rocznicę urodzin Krzysztofa Pendereckiego.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://www.amuz.krakow.pl/konkurs-na-nowe-logo-i-identyfikacje-wizualna/

Festiwal Sztuki Eksperymentalnej i Awangardowej Viral ART 2.0

Organizatorem konkursu jest Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie.

Viral ART 2.0 ogłasza nabór prac na drugą edycję konkursu! Superinfekcja w intersztuce! Masz dość komercji w sztuce? Szukasz przestrzeni, w której odnajdzie się Twoja buntownicza natura? Jesteś gotowy na małą artystyczną rywalizację?

Konkurs jest adresowany do młodych artystów, studentów i absolwentów (2019-2021) polskich uczelni.

Viral ART 2.0 infekuje konkursem! Prace mają być eksperymentem artystycznym! Tematem prac tej edycji konkursu jest szeroko rozumiane „Przeżycie”. Zastanów się, czy jesteś na to gotowy, bo my na Ciebie jesteśmy. Zgłoś się i weź udział w wystawie intermedialnej. Zarażamy młodą sztuką!
Założeniem Konkursu Open Call / Viral ART 2.0 jest prezentacja realizacji działań artystycznych w formie wystawy, która odbędzie się w terminie 29.05-30.06.2021 r. w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie.
Do konkursu można zgłaszać (nienagradzane wcześniej) prace/projekty wykonane we wszystkich mediach i obszarach sztuki, np. performance, obiekt, instalacja, działanie multimedialne wykorzystujące nowe technologie, sztuki cyfrowe, video, rysunek, malarstwo czy rzeźba.

Zgłoszenia będą przyjmowane : 08.03-18.04.2021 (godzina 23:59).

Nagrody
• I miejsce: 7.000 zł
• II miejsce: 2.000 zł
• III miejsce: 1.000 zł

Więcej informacji na stronie :https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,9419,open-call-viral-art-2-0,99646.chtm

Konkurs na logo 50-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Malezją

Organizatorem konkursu jest Ambasada RP w Kuala Lumpur.

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie logo upamiętniającego i promującego 50. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Malezją.

Zwycięskie logo ma symbolizować przyjacielską i partnerską relację łączącą oba kraje, opartą na wzajemnym szacunku oraz zrozumieniu. Powinno ono nawiązywać do symboli/kolorystyki flag obu krajów, obowiązkowym elementem jest liczba 50.

Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://www.pl50my.com/rules-and-regulations

23 Międzynarodowy Festiwal Sztuki IMAF'21

 
Otwarte zaproszenie do składania propozycji nowych prac plastycznych, które zostaną zaprezentowane online.
Prace performance powinny być nowe, wykonywane w tym roku, niepublikowane.
Filmik z nagranym występem - max 10 minut.
Każdy z autorów może wysłać tylko jeden film, dodatkowo załączając dwa zdjęcia (wysoka rozdzielczość).
Fotografie będą częścią prac, na wystawie, która odbędzie się w dniach  30 sierpnia - 5 września 2021 r.
Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2021 r.
Wszystkie otrzymane propozycje zostaną zweryfikowane przez zespół kuratorski IMAF 2021.
Termin ogłoszenia wyników  do 31 maja 2021. r.
 
Więcej o festiwalu IMAF: https://imaf-festival.weebly.com

 

Mur, ale historia Wojska Polskiego - konkurs adresowany do organizacji pozarządowych

MURALE

Mural, nie mniejszy niż 3 metry szerokości i 3 metry wysokości, powinien zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Należy dołączyć dokument potwierdzający, że wnioskodawca ma prawo przez co najmniej 5 lat do korzystania z powierzchni, na której powstanie mural. Miejsce w przestrzeni publicznej musi być godne dla upamiętnienia bohaterów i wydarzeń. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Wnioski o dofinansowanie powinny zawierać m.in. opis planowanych działań patriotyczno-edukacyjnych, takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp. Projekt muralu trzeba wkleić w ramkę formularza oferty.

 ALE HISTORIA

Murale mogą przedstawiać polskie wojska, od średniowiecza po współczesność. Tematem muralu mogą być wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Mural może przedstawiać ważne dokonania Sił Zbrojnych RP i żołnierskich pokoleń. Lokalne społeczności mogą na muralu upamiętnić swoich lokalnych bohaterów walk o niepodległość, a także współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego.  

 KTO? 

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może złożyć maksymalnie 2 oferty.

 KIEDY? 

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2021 r. Realizacja zadań planowana jest od 21 czerwca do 30 listopada 2021 r. 


Szczegóły można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052021wddekid

Spot: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052021wddekid

Plik dźwiękowy: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052021wddekid


„PRZEBOJEM NA MURAL” - konkurs na projekt i wykonanie muralu

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z nieskrywaną przyjemnością ogłasza konkurs na projekt i wykonanie muralu, który pojawi się w okolicach opolskiego Amfiteatru. Zapraszamy wszystkich artystów, którym nieobca jest sztuka uliczna, a murale to jedna z dróg ich twórczej ekspresji. Tematyka projektów powinna być inspirowana wyjątkową formą artystycznej działalności, jaką jest piosenka i nawiązywać do historii polskiej muzyki, tradycji opolskich festiwali i ich największych przebojów.

Szczegóły konkursu i regulamin znajdziecie na stronie: https://ncpp.opole.pl/aktualnosci/przebojem-na-mural_14.html

Celem konkursu na projekt i wykonanie jest wyłonienie projektów 3 murali (nagroda główna oraz dwa wyróżnienia), które zostaną zrealizowane przez laureata nagrody głównej oraz autorów dwóch wyróżnionych projektów, na murze zlokalizowanym w sąsiedztwie wejścia technicznego do Amfiteatru NCPP przy ul. Piastowskiej 14a w Opolu.

Projekt muralu powinien być inspirowany wyjątkową formą artystycznej działalności, jaką jest piosenka, nawiązując zarazem do historii polskiej muzyki, tradycji opolskich festiwali i ich największych przebojów.


Organizator ustanawia następujące nagrody dla laureata oraz osób wyróżnionych w konkursie:

a. Nagroda główna (nagroda w wysokości 7000 zł)

Wyróżnienie I (nagroda w wysokości 3000 zł)

Wyróżnienie II (nagroda w wysokości 3000 zł)

 

Termin nadsyłania prac: 22.04.2021.


Luxembourg Art Prize 2021

Kolejna odsłona konkursu

Tym razem konkurs podzielony został na 3 oddzielne etapy/grupy.

Terminy rejestracji do poszczególnych grup:


 Grupa 1 do 31 marca 2021 r.

Grupa 2 do 30 czerwca 2021 r.

Grupa 3 do 30 września 2021 r.

 

Opłaty:

Grupa 1 - 300zł.

Grupa 2 - 300 zł.

Grupa 3 - 300 zł.

Bonifikaty - udział w 2 grupach -10%

Udział w 3 grupach - 20 %

Więcej informacji i rejestracja pod linkiem : https://www.luxembourgartprize.com/en/login-en/


 

 

 

 

Konkurs na projekt i wykonanie muralu, upamiętniającego 40 rocznicę Bydgoskiego Marca’81

Organizator : Miasto Bydgoszcz

Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie muralu nawiązującego swoją treścią do wydarzeń z 19 marca 1981 r., znanych pod pojęciem „prowokacji bydgoskiej”, spełniającego jednocześnie funkcje edukacyjne. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany przez laureata na ścianie szczytowej budynku zlokalizowanego przy Jagiellońskiej 38 w Bydgoszczy. /wymiary ściany około 12,10 x 9,80 m/

Tematyka muralu powinna nawiązywać do 40. rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca’81 poprzez umieszczenie na ścianie szczytowej budynku przy ul. Jagiellońskiej 38 w Bydgoszczy, artystycznego muralu o tematyce historycznej. Mural powinien zawierać elementy liternicze oraz graficzne symbole nawiązujące bezpośrednio do wydarzeń, jakie miały miejsce 19 marca 1981 r. w Bydgoszczy, a które znane są pod pojęciem „prowokacji bydgoskiej”.

Na zwycięzcę konkursu i wykonawcę projektu, czeka łączna suma wraz z nagrodą 30 tyś zł brutto.

Przyjmowanie prac konkursowych do 30 kwietnia 2021 r.

Poniżej link do regulaminu i zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie konkursu;

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/714631/Zarz%C4%85dzenie-157_2021

 

 

Konkurs na projekt i wykonanie muralu „DooKOŁA FABLOKU”

Miasto Chrzanów zaprasza do udziału w konkursie na mural związany z dziedzictwem historycznym miasta. Tworząc projekt można inspirować się zdjęciami i materiałami archiwalnymi z https://www.archiwum-ziemiachrzanowska.pl/dostępnymi w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej .  Można również skorzystać z pomocy Działu Informacji Regionalnej MBP w Chrzanowie (tel. 32 763 27 48, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Kolorystyka muralu powinna nawiązywać do otoczenia. Patronat honorowy nad konkursem objął Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk.

Więcej informacji na stronie : https://www.mbp.chrzanow.pl/2021/03/konkurs-na-mural/


XXIII Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida oraz Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszają do wzięcia udziału w XXIII edycji Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny. Konkurs adresowany jest do szerokiego grona osób, które mają poczucie humoru, trochę talentu plastycznego i satyryczne spojrzenie na świat. Uczestnikiem konkursu może być każdy bez względu na wiek i profesję. Mogą wziąć w nim udział zarówno profesjonaliści jak i amatorzy. Warunkiem jest nadesłanie w oryginale, osygnowanych prac w dowolnej ilości wraz z podpisaną kartą zgłoszenia. Technika wykonania dowolna.

 

Wybór hasła konkursu to co roku ważna decyzja. Bywa inspirowana aktualną sytuacją świata i jego problemami. Tak było z edycjami ph. „plastik”, „sztuczna inteligencja”, „media społecznościowe”. Wśród tematów konkursowych wiele było ponadczasowych, neutralnych takich jak: „biblioteka”, „zamek”, „wino”, „muzyka”.

W tym roku jednak nie sposób uwolnić się od obecnej sytuacji związanej z pandemią. Tematem tegorocznego konkursu jest „Maska”. Chińskie przysłowie, a nawet przekleństwo mówi: „obyś żył w ciekawych czasach”. I nam się obecnie te „ciekawe czasy” przytrafiły. Maska jest chyba jednym z najtrafniejszych wizualnych symboli aktualnej sytuacji.

Ludziom żyjącym w 2021 roku, w czasie pandemii, hasło tegorocznego konkursu skojarzy się raczej zupełnie inaczej niż choćby jeszcze trzy lata temu. Teraz „maska” to najpewniej po prostu maseczka czyli ta chirurgiczna, FFP2, FFP3, N95, przyłbica, a nawet bandana i „komin”. Któregoś dnia ten „ciekawy czas” minie, nabierzemy dystansu, odreagujemy stres. A w tym bardzo może nam pomóc baczne i uważne oko satyryków wyłuskujące z naszej obecnej codzienności komiczne sytuacje związane z „maskami”. A tych jest cała masa. Plon XXIII edycji Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny będzie ciekawym świadectwem tego doświadczenia wszystkich ludzi. Liczymy na rysowników, którzy pomogą nam odreagować stres, towarzyszący nam już drugi rok.

I nie zapominajmy, że temat „maska” to także punkt wyjścia do wielu innych skojarzeń i interpretacji. Stosowanie masek to bardzo stara, ludzka praktyka na całym świecie, wykorzystywana w rytuałach, ceremoniach,  polowaniach, na ucztach, wojnach, w sporcie, teatrze. Maski teatralne, „upiór w operze”, pośmiertne maski, Zorro, Batman i Spiderman, maski karnawałowe, maskarada, maski przeciwgazowe, antysmogowe, weneckie, afrykańskie, na Halloween – to niektóre tylko skojarzenia z hasłem „maska”.

Praktyka stosowania masek nie obca jest zwierzętom, a nawet roślinom. Wszyscy więc stosujemy kamuflaż, grę pozorów, stroimy miny, przybieramy pozy, maskujemy się.

Rysownicy mają zatem całkiem sporą paletę skojarzeń do wyboru i liczymy bardzo na ich poczucie humoru, którego bardzo teraz potrzebujemy.

Nagrody
• Grand Prix: 5.000 zł i statuetka
• I nagroda: 4.000 zł
• II nagroda: 3.000 zł
• III nagroda: 2.000 zł

Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2021 r.

Więcej informacji na stronie : http://www.satyryczny.norwid.net.pl/

Konkurs "Pamiatka regionu Warmii i Mazur"

Konkurs organizuje Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje regionalne oraz promuje region.

Propozycje prac konkursowych to rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego.

Pamiątka powinna być tak wykonana, by możliwe było jej powielanie, gdyż istotnym przesłaniem konkursu jest szerokie jej rozpowszechnienie.

Konkurs będzie trwał do 20 czerwca 2021 r.

Informacje o konkursie, regulamin oraz karta konkursowa na stronie www.warmia.mazury.pl

w zakładce >Turystyka i Promocja-Programy i Projekty< https://www.warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/programy-i-projekty/pamiatka-regionu-warmii-i-mazur

ApART Together – osobno, a jednak razem!

Miasto Opole i Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu zapraszają do udziału w projekcie "ApART Together – osobno, a jednak razem!"

Głównym organizatorem i inicjatorem wydarzenia jest miasto Ingolstadt w Niemczech, które zaprosiło do udziału swoje miasta partnerskie, w Polsce jest to Opole.

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu (GSW) jest polskim operatorem projektu. Działanie ma na celu promocję artystów i artystek związanych z Opolem w Niemczech poprzez zaangażowanie działu promocji miasta Ingolstadt i publikację nadesłanych reprodukcji prac na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych należących do miasta Ingolstadt.

 •  26.02.2021 r. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu ogłasza nabór do projektu „ApART Together – osobno, a jednak razem!” na ogólnych zasadach open call.
 •  Zapraszamy pełnoletnich artystów i artystki z Opola (miejsce urodzenia, miejsce działalności artystycznej) do stworzenia nowej pracy lub sięgnięcia do swojej kolekcji po już istniejącą na temat „ApART Together – osobno, a jednak razem”.
 •  Forma pracy (obraz, rzeźba lub inna technika) jest dowolna.
 •  Zdjęcie pracy (reprodukcja) lub film ukazujący pracę prosimy przesłać do 22 marca 2021r. z języku polskim (lub od razu z tłumaczeniem na j. niemiecki, angielski) z następującymi załącznikami:

- Informacje nt. pracy (materiał, opis jak powstała praca, znaczenie, tytuł, itd.)

- Informacja dot. artysty (krótka biografia, portret, zdjęcie, kontakt, strona internetowa, itd.)

- Zdjęcia lub film (z transkrypcją) dot. pracy powinny zawierać copyright – pisemne oświadczenie, że autor pracy zezwala na jej umieszczenie na stronach internetowych i w social mediach należących do miasta Ingolstadt.

 

więcej informacji na stronie : https://galeriaopole.pl/apart-together-osobno-a-jednak-razem/

YICCA 2021! Międzynarodowy konkurs dla artystów

KONKURS SZTUKI YICCA -  to konkurs otwarty dla wszystkich  artystów lub grup artystycznych, profesjonalistów i nie tylko, pochodzących ze wszystkich krajów świata. Wszystkie rodzaje współczesnych dzieł sztuki są dozwolone: rysunek, grafika, malarstwo, rzeźba, fotografia, technika mieszana, wideo, instalacje oraz performance.

Celem kunkursu jest promowanie uczestniczących w nim artystów, dając im możliwość dołączenia do międzynarodowego rynku sztuki współczesnej.

Międzynarodowość oraz network YICCA są ogromną szansą dla artystów, którzy mogą wygrać nagrodę pieniężną oraz wystawić swoje prace w jednym z ważnych miast europejskich. Ostateczna decyzja jury doprowadzi do wyboru 18 artystó, których prace będą uczestniczyć w wystawie końcowej.

Termin zapisów mija 16 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://yicca.org/pl

Konkurs na projekt muralu #TGMURAL! w Tarnowskich Górach.

Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie muralu, który ma być wykonany na ścianie budynku przy ul. Opolskiej 5 w Tarnowskich Górach.

Planowana lokalizacja muralu to ściana budynku obok parkingu wybudowanego po byłych zakładach odzieżowych Tarmilo, przy ul. Opolskiej 5. Praca nawiązywać powinna do historii miasta Tarnowskie Góry, w szczególności do pracy tarnogórskich gwarków oraz gwarkowskich plakatów tworzonych w latach 1957 – 1988) dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Pamiętaj! Mural stworzony docelowo na bazie przedstawionego projektu powinien budzić pozytywne emocje wśród mieszkanców miasta i gości, intrygować, cieszyć, uruchamiać wyobraźnię, wyrażać genius loci Tarnowskich Gór. Projekt powinien być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu.

Projekt należy dostarczyć w formie papierowej (A3) oraz w postaci plików zapisanych na nośniku elektronicznym (CD, pendrive).

Termin składania prac upływa 15 kwietnia 2021 r.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 10.000 zł brutto.

Regulamin konkursu i wszystkie potrzebne informacje na stronie organizatora: https://tarnowskiegory.pl/2021/02/zaprojektuj-tg-mural/

Konkurs na plakat z okazji Jubileuszu 65-lecia Totalizatora Sportowego.

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO i Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej ogłaszają konkurs na plakat z okazji Jubileuszu 65-lecia Totalizatora Sportowego.

Spółka niemal od początku istnienia współpracowała z wybitnymi polskimi grafikami, których projekty pojawiły się na plakatach będących wówczas jedną z form komunikacji z klientami. Autorem pierwszego plakatu z 1956 roku, poświęconego działalności Totalizatora Sportowego, był Konstanty Maria Sopoćko.

Pragniemy, aby Jubileusz 65-lecia uwolnił kreatywność twórców, których inspiruje działalność Totalizatora Sportowego oraz artystów którzy rozumieją, jak ważne miejsce spółka zajmuje w historii naszego kraju, i że klienci Totalizatora Sportowego są częścią wielkich chwil towarzyszących od pokoleń polskim sportowcom, kibicom i kulturze narodowej. Chcemy bowiem pozostawić w pamięci Jubileusz 65-lecia i stworzyć plakat, który będzie kontynuacją wsparcia tych dwóch ważnych dziedzin życia społecznego.

Nagrody

 I miejsce 9000 zł.
II miejsce 7000 zł.
III miejsce 5000 zł.
4 wyróżnienia po 500 zł.
 

Rozpoczęcie konkursu: 25.02.2021

Termin nadsyłania prac konkursowych: do 5.04.2021

Rozstrzygnięcie konkursu: 25.04.2021

Więcej informacji na stronie organizatora: https://totalizator.stgu.pl/

Pliki do pobrania https://totalizator.stgu.pl/wp-content/uploads/2021/02/Pliki_Konkurs.zip

 

Konkurs na logo Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu ogłasza Konkurs na logo. Celem Konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logo naszej instytucji, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczone do celów reprezentacyjnych i działań promocyjnych. Konkurs ma charakter zamknięty, co oznacza, że ogłoszenie ukazuje się w trybie publicznym i powszechnym przy czym nabór projektów jest ograniczony terminem, tj do 16.04.2021 do godz. 15.

Regulamin konkursu - http://www.filharmonia-sudecka.pl/files_mce/KONKURS_NA_LOGO_FS/Regulamin%20konkursu%20na%20logo%20FS.pdf

Formularz zgłoszeniowy i zawartość księgi znaku do pobrania: http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/strona/2/ogloszenia/447/konkurs-na-logo-dla-filharmonii-sudeckiej-im--jozefa-wilkomirskiego

Więcei informacji na stronie: http://www.filharmonia-sudecka.pl/

 

Konkurs na logo 800-lecia Mikołowa

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Mikołowa.

 Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego mogącego zawierać również hasło promocyjne – logo, charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym, który będzie miał zastosowanie do celów promocyjnych i identyfikacyjnych 800-lecia Mikołowa na wszelakich polach eksploatacji.

W 2022 roku przypada 800-lecie Mikołowa. Będzie to okazja do całorocznego świętowania, którego celem jest wzmocnienie tożsamości lokalnej i poczucia dumy mieszkańców z miejsca ich zamieszkania. Logo powinno w jak największym stopniu oddawać charakter miasta: podkreślać jego tradycje, odnosić się do ośmiowiecznej historii, obrazować elementy architektury bądź krajobrazu itp.

Autor najlepszej pracy, wyłonionej przez powołaną do tego komisję konkursową, w ramach swojego honorarium, otrzyma zlecenie na opracowanie księgi znaku.

Termin zgłoszeń upływa 5 marca 2021r.

Szczegółowe informacje w regulaminie dostępnym:http://bip.mikolow.eu/?a=16030

II edycja konkursu Up-Cykle!

Organizatorem konkursu jest Zakład Utylizacyjny w Gdańsku sp. z o.o.

Konkurs dedykowany jest studentom i absolwentom uczelni artystycznych oraz wydziałów artystycznych politechnik!

Celem konkursu jest zaprojektowanie innowacyjnego, ekologicznego produktu na bazie odpadu lub niepotrzebnego przedmiotu.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy: Projektowania, czyli wizualizacja projektu oraz prototypowania prac wybranych przez jury do drugiego etapu.

I ETAP KONKURSU – trwa do 11.04.2021r. – etap wizualizacji pomysłu

II ETAP KONKURSU – trwa do 30.06.2021r. – etap prototypowania

Projekty można przesyłać w trzech kategoriach:

 1. Ekologiczne opakowanie
 2. Przedmioty codziennego użytku
 3. Architektura ogrodowa

Więcej informacji na stronie konkursu: http://www.zut.com.pl/upcykle

XXX edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy „PRZEMYSŁ 4.0”

Organizator konkursu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Współorganizatorzy konkursu: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

 Tematyka konkursu:

Zawrotna skala i dynamika współczesnej rewolucji przemysłowej 4.0 wpływa na rynek pracy i środowisko zatrudnienia w sposób, który może niepokoić pracowników. Przewiduje się, że w jej wyniku nawet 800 milionów ludzi będzie musiało się przekwalifikować lub straci pracę. Ograniczenie zapotrzebowania na zatrudnienie może dotyczyć np. pracowników administracyjnych czy wykonujących powtarzalne prace manualne. Zadania te mogą zostać przejęte przez maszyny pracujące zgodnie z zadanymi algorytmami. Według tego pesymistycznego scenariusza zmiany mogą dotknąć aż 1/5 wszystkich pracujących. Nie można jednak pominąć faktu, że te zmiany mają na celu usprawnienie procesu pracy i zarządzania przedsiębiorstwami oraz ułatwienie podejmowania trafnych decyzji we wszystkich sektorach gospodarki. Warto również pamiętać, że rewolucja przemysłowa 4.0 wiąże się także z tworzeniem nowych miejsc pracy i pojawianiem się nowych zawodów. W szczególności będzie rosło zapotrzebowanie na umiejętności, których nie mają maszyny. Rodzi się zatem pytanie – jacy będą pracownicy zatrudniani w gospodarce przemysłu 4.0? (...)

Nagrody:

I nagroda – 5 tys. zł
II nagroda – 3 tys. zł
III nagroda – 2 tys. zł
5 wyróżnień (równorzędnych) – po 1 tys. zł każde

 termin składania prac konkursowych - 12 kwietnia 2021 r.

finał konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej - 8 czerwca 2021.

Więcej informacji na stronie konkursowej : CIOP-PIB


 

Triennale Grafiki Cieszyn 2021

Organizatorami konkursu są: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach

Triennale Grafiki Cieszyn 2021 jest konkursem o zasięgu międzynarodowym, skierowanym do twórców szeroko rozumianej grafiki.

Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w tradycyjnych i eksperymentalnych technikach graficznych, a także grafikę cyfrową.

Nabór prac trwa do 30 marca 2021 r. 

Tematyka prac może być dowolna. Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem: formularza online

Więcej informacji na stronie organizatora: https://www.triennial.us.edu.pl/triennal-2021/


Plakat:2021 Konkurs IPN na plakat rocznicowy


 

Konkurs skierowany jest do młodych projektantów graficznych – uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i absolwentów szkół wyższych. Jego zadaniem jest stworzenie plakatu lub serii plakatów, których tematem będzie ważna rocznica wydarzenia związanego z historią Rzeczypospolitej Polskiej w XX wieku. W 2021 roku wspominamy Pokój Ryski, który zakończył wojnę polsko-bolszewicką, walkę powstańców śląskich, pierwszy zrzut „Cichociemnych” do okupowanej Polski, zawiązanie Armii Andersa w ZSRS, żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich broniących Tobruku oraz początek stanu wojennego w Polsce.

Zgłoszenia do 19 marca 2021 r.

Termin nadsyłania prac pocztą elektroniczną do 26 marca 2021 r.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 9 kwietnia 2021 r., w przededniu 80. rocznicy rozpoczęcia bitwy o Tobruk.

Więcej informacji na stronie organizatora: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/plakat-historyczny-roku

45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021


Przed nami kolejna, 45. edycja Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021, do udziału w której Galeria Bielska BWA zaprasza polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą.

Do konkursu mogą przystąpić absolwenci wyższych szkół artystycznych, a także malarze nieposiadający dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujący się aktywnością i dorobkiem twórczym.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie wyłącznie w wersji online od 1 lutego do 31 marca 2021 roku. Do konkursu należy zgłosić trzy prace w dowolnej technice malarskiej, powstałe w latach 2019–2021. Format prac jest dowolny, z zastrzeżeniem, iż krótszy bok każdej pracy nie może przekraczać 200 cm. Zgłoszenia przyjmowane są  do 31 marca 2021 r.

Szczegóły udziału w konkursie zostały zawarte w regulaminie 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021: https://bielskajesien.pl/index.php/regulamin

Instrukcja zgłoszenia: https://bielskajesien.pl/index.php/instrukcja-2021

Rejestracja uczestnika: https://bielskajesien.pl/index.php/rejestracja-2

Więcej informacji na stronie konkursu: https://bielskajesien.pl/

 

HUMAN RIGHS? @WORK

Aby wziąć udział w konkursie HUMAN RIGHS? @WORK każdy artysta musi przesłać:

- formularz zgłoszeniowy, w całości wypełniony i podpisany  (podpis odręczny),
- zdjęcie dzieła sztuki w wysokiej rozdzielczości (opisane),
- syntetyczną koncepcję (opis), która wiąże się z tematem konkursu (max 3 wiersze, czcionka Arial, rozmiar 2),
w języku włoskim i angielskim.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 20 kwiecień 2021 r.

Regulamin konkursu, formularze do pobrania:https://aiapi.it/wp-content/uploads/2021/01/HR_WORK-Regulation-eng.pdf

Więcej informacji na stronie organizatora:https://aiapi.it/


Konkurs na plakat XXIV Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

Organizatorem konkursu jest „Plama” Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku.

Projekt graficzny plakatu powinien obejmować grafikę oraz tekst:

                             XXIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

                             XXIV International Street and Open-Air Theatres Festival FETA

                             25 lat

                             Gdańsk / 8 – 11.07.2021 / feta.pl

                             oraz logotypy: Miasto Gdańsk, Gdański Archipelag Kultury, Plama.

Pracę należy dostarczyć w postaci wydruku (format B1) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

Termin składania prac upływa 1 marca 2021 r.

Regulamin konkursu: https://gak.gda.pl/wp-content/uploads/2021/02/Regulamin-Konkurs-na-Plakat-Fety-2021-25-lat-1.docx

Karta zgłoszenia: https://gak.gda.pl/wp-content/uploads/2021/02/Karta-zgloszenia-uczestnika-Konkurs-na-Plakat-Fety-2021.docx

Więcej informacji na stronie konkursu: https://gak.gda.pl/konkurs-na-plakat-festiwalu-feta-2021/

"Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej-2021"

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ogłasza program własny pod nazwą „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”.

Program finansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Podstawowe informacje

Celem programu jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Polsce poprzez usytuowanie w niej większej liczby dzieł o wysokim poziomie rzeźbiarskim oraz próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk wyboru dzieł.

W roku 2021 planowane jest wydatkowanie 1,5 mln zł na inwestycje w zakresie realizacji rzeźb w przestrzeni publicznej. Działania możliwe do dofinansowania to: realizacja projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwacja istniejących dzieł, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizacja odlewów prac artystów polskich i zagranicznych, ewentualnie projektów rzeźb, w celu umieszczenia w przestrzeni publicznej – zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.

Uprawnionymi wnioskodawcami są:

 • samorządowe instytucje kultury (muzea i inne instytucje kultury, posiadające kolekcje / zbiory rzeźby nowoczesnej i współczesnej) niebędące współprowadzonymi przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 • jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę konserwatorską nad zabytkami lub przestrzenią publiczną.

Termin składania wniosków: 31 marca 2021 roku.

więcej informacji na stronie:Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

link: https://www.gov.pl/web/kultura/instytucje-wspolprowadzone

KONKURS EUROPE BEYOND ACCESS - konkurs dla artystów z niepełnosprawnościami

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki i British Council ogłaszają konkurs dla artystów z niepełnosprawnością, którzy ze względu na bariery występujące w sektorze kultury, mają ograniczone możliwości uczestniczenia w głównym nurcie i obiegu sztuki.

Konkurs inspirowany jest programem Europe Beyond Access , w którym British Council jest wiodącym partnerem i realizuje ten projekt wraz z sześcioma innymi instytucjami artystycznymi w Europie.

Świadomość społeczna problemów, z jakimi mogą się spotkać artyści z niepełnosprawnościami, chcąc zaprezentować swoje portfolio, ubiegać się o stypendium lub realizować swoją twórczość, nie jest duża. Trudności mogą wynikać z funkcjonujących w społeczeństwach uprzedzeń i przekonań, barier komunikacyjnych i ograniczonej dostępności programów artystycznych.

Organizacja konkursu jest wyrazem naszego przekonania, że konieczne jest zapewnienie równych szans w powszechnym dostępie do głównego nurtu sztuki w Polsce. Wynika to również z dążenia do wprowadzania szerokich zmian systemowych w tym obszarze.

Organizatorzy konkursu przewidują trzy równorzędne nagrody o wartości 2000 zł brutto.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do artystów mieszkających w Polsce bez względu na wiek, wykształcenie, obywatelstwo itp. Rekrutacja jest otwarta.

Zgłoszenia można wysyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania wniosków: 28 lutego 2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 marca 2021 r. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz na stronach British Council.

Więcej informacji w tym regulamin konkursu dostępny na stronie : https://www.britishcouncil.pl/events/konkurs-europe-beyond-access

Konkurs na projekt pomnika Powstańców Wielkopolskich, w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Radwanki"

W związku z rosnącym znaczeniem roli Powstania Wielkopolskiego w historii Narodu Polskiego, Gmina Margonin pragnie stworzyć nowe, trwałe miejsce poświęcone bohaterom historii. Symbol martyrologii w postaci monumentalnego pomnika przedstawiającego scenę batalistyczną, tematyką nawiązywał będzie do wydarzeń z 1919 roku. W chwili obecnej, w miejscu krwawych bitew o Radwanki, w centralnym punkcie miejscowości widnieje obelisk upamiętniający poległych bohaterów walczących o naszą wolność. Autorska koncepcja miejsca pamięci swoją symboliką ma nawiązywać do historii, tradycji i kultury miejscowości Radwanki. 4.2 Przedmiotem Konkursu jest wykonanie oraz opracowanie koncepcji rzeźbiarsko-architektonicznej pomnika, miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich, którzy oddali swoje życie w bitwie o Radwanki.

Wykonanie koncepcji miejsca pamięci obejmuje łącznie następujące elementy:

makieta pomnika wraz z jego otoczeniem w skali 1:10,

komputerowa wizualizacja – projekt wykonawczy pomnika wraz z iluminacją,

gotowy projekt na zgłoszenie/pozwolenie na budowę wraz z kosztorysem inwestorskim (tj. pełna/kompletna dokumentacja projektowa).

Celem Konkursu jest wyłonienie projektu z wizualizacją Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Radwankach wraz z iluminacją.

Autor najwyżej nagrodzonej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 000,00 zł brutto oraz zostanie zaproszony przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin do podpisania umowy na realizację zadania pn.: ,,Budowa miejsca pamięci Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Radwanki.’’ Dwa kolejne miejsca otrzymają nagrody pieniężne, odpowiednio 3 000,00 zł i 2 000,00 zł.

Regulamin konkursu: https://www.bip.margonin.pl/plik,5588,zalacznik-do-zarzadzenia-nr-3-2021-regulamin-konkursu-pdf.pdf

więcej informacji : https://www.bip.margonin.pl/476,zarzadzenia-burmistrza-z-2021-r#pliki_2414

STRABAG Artaward 2021

STRABAG Artaward International to konkurs dla artystów uprawiających malarstwo i rysunek. Mogą w nim uczestniczyć osoby urodzone po 1980 roku, które ukończyły wyższą szkołę artystyczną

Tegoroczna edycja konkursu skierowana jest do artystów z Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Austrii.

Organizatorem jest Strabag SE – europejska spółka budowlana mająca siedzibę w Wiedniu.

Do konkursu można zgłaszać prace z zakresu malarstwa i rysunku.

Termin zgłoszenia prac do konkursu - 5 lutego 2021 r.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 15.000 €. Międzynarodowe jury przyzna również cztery wyróżnienia, każde w wysokości 5.000 €.

Dla finalistów zorganizowane zostaną wystawy indywidualne w Strabag Artlounge w Wiedniu. 

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: https://www.strabag-kunstforum.at/artaward-en/application/

Konkurs na projekt plakatu Pandemia? Kryzys!

 Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu – podmiot prowadzący Galerię Sztuki Współczesnej IMO, ogłasza międzynarodowy konkurs pod nazwą Pandemia? Kryzys! na projekt plakatu. Przewidywana jest wystawa pokonkursowa plakatów w nowej Galerii Sztuki Współczesnej IMO w 2021 r.

Celem konkursu jest wsparcie artystów w trudnej sytuacji pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez nagrody w konkursie, udział w wystawie, a także kampanię społeczną nagłaśniającą problematykę. Konkurs dotyczy kryzysu wywołanego przez pandemię. Oczekujemy odważnych prac komentujących skutki wywołane wielomiesięcznym zamrożeniem funkcjonowania sektora kultury dla środowiska z nim związanego (artyści wizualni, muzycy, aktorzy, filmowcy, tancerze, i inni) oraz prac odnoszących się do kondycji psychicznej człowieka i jakości jego życia w obliczu wprowadzonych ograniczeń oraz długotrwałej izolacji.

Pandemia spowodowała, że w skali ogólnoświatowej, zbiorowej i jednostkowej doświadczamy obecnie sytuacji opisywanej w słownikach jako okres załamania, przesilenia i potencjalnego przełomu w funkcjonowaniu danego systemu. Wierząc, iż artyści potrafią, o krok przed innymi, werbalizować najistotniejsze problemy ludzkości, pragniemy przyczynić się do zdiagnozowania obecnej sytuacji. Wsłuchanie się w ich głos może sprawić, że przewidywany przełom nie stanie się dla tak wielu kolejnym dramatem, lecz ewolucją.

Termin nadsyłania prac konkursowych: od 05.01.2021 r do 25.02.2021 r (23:59 CET).

Nagrody
I miejsce – 7500 zł brutto
II miejsce – 3500 zł brutto
III miejsce – 2500 zł brutto

Przyznanych zostanie również siedem wyróżnień po 1000 zł brutto, z czego przynajmniej trzy dla autorów do 35 roku życia.

Autorom prac, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione, ale zostały zakwalifikowane na wystawę przysługiwać będzie jednorazowe honorarium w wysokości 150 zł brutto.

Regulamin konkursu: https://imogaleria.pl/wp-content/uploads/2021/01/regulamin_PANDEMIA_KRYZYS.pdf

 

 

27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie

27. edycja MBP w Warszawie obejmuje Konkurs Główny i Konkurs Tematyczny. Konkurs główny nie jest zawężony tematycznie. Tematem Konkursu tematycznego jest natomiast „Zmieniający się świat a zdrowie”.

Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
W konkursie głównym nagrody:
I nagroda – 20 000 zł
II nagroda – 15 000 zł
III nagroda – 10 000 zł

W konkursie tematycznym:

I nagroda – 15 000 zł
II nagroda – 10 000 zł
III nagroda – 7 000 zł
wyróżnienia honorowe

Termin zgłaszania prac – 15.04.2021

Strona konkursu: https://warsawposterbiennale.com/pl/27mbp/

Regulamin konkursu głównego: https://warsawposterbiennale.com/wp-content/uploads/2020/12/27_IPB_KONKURS_G_REG_PL.pdf

Regulamin konkursu tematycznego: https://warsawposterbiennale.com/wp-content/uploads/2020/12/27_IPB_KONKURS_T_REG_PL.pdf

Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego prof. W. Bartoszewskiego w Białymstoku

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej pomnika upamiętniającego osobę prof. Władysława Bartoszewskiego, który zostanie zlokalizowany w centrum miasta Białymstoku, na istniejącym moście, znajdującym się przy Placu Branickich i ul. Pałacowej.

Nagrody:
 I nagroda – 15.000 zł
 II nagroda w wysokości 7 500 zł

2x wyróżnienie – 3 750 zł (każde)

 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 01.02.2021 , godz. 17:00

 Wszystkie załączniki dotyczące konkursu : https://www.bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia/konkurs-rzezbiarsko-architektoniczny-na-opracowanie-koncepcji-projektowej-pomnika-upamietniajacego-prof-w-bartoszewskiego-w-bialymstoku.html

Konkurs malarski Biennale Quadro Art 2021.

Termin nadsyłania prac 30.04.2021 r.
Więcej informacji (regulamin, karta zgłoszenia) dostępnych jest  na stronie internetowej organizatora :

 
Zapraszamy serdecznie artystów do udziału w konkursie!

Konkurs NIEPODLEGŁA 2021 (2)

W załączeniu informacje, dotyczące możliwości złożenia oferty NIEPODLEGŁA 2021.
Tematyka : solidarność, niepodległość itp
Możliwość zaplanowania i wykonania  wystawy wraz z katalogiem.
OFERTY MOŻNA SKŁADAĆ TYLKO PRZEZ PLATRFORMĘ WITKAC
TERMIN  złożenia  oferty  mija 18.01.2021
Można  uzyskać dotację na projekt od 10tyś, do 100 tyś.
Potrzebny jest wkład własny 15% całości oferty

Do pobrania: Regulamin Niepodległa 2021

do pobrania : Instrukcja składania wniosku

Konkurs dla mlodych twórców I Biennale Malarstwa "Lubelska wiosna"

Konkurs LUBELSKA WIOSNA jest konkursem malarskim o zasięgu ogólnopolskim, mającym na celu promowanie i wpieranie młodych artystów do 35 roku życia (włącznie), poruszających się obszarze szeroko pojętego malarstwa, będących absolwentami kierunków artystycznych dowolnej uczelni, zamieszkałych i tworzących w Polsce. LUBELSKA WIOSNA wypełnia lukę w ofercie konkursowej, skupiając uwagę na malarzach w najtrudniejszym okresie twórczości i jednocześnie nie ograniczając twórców jeśli chodzi o tematykę, technikę i konwencję malarską. Ma za zadanie upowszechnianie kultury wysokiej w obszarze malarstwa współczesnego, przy jednoczesnym pobudzaniu aktywności twórczej młodych artystów. W roku 2021 odbędzie się po raz pierwszy, przyjmując formę biennale.

Nagrody:

Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 15000 zł.

I Nagroda Regulaminowa 12000 zł.

II Nagroda Regulaminowa 10000 zł.

III Nagroda Regulaminowa 8000 zł.

Termin zgłoszeń upływa 15 lutego 2021 r.

Regulamin konkursu : http://lubelskawiosna.spotkaniakultur.com/regulamin/

więcej informacji o konkursie :http://lubelskawiosna.spotkaniakultur.com/o-konkursie-2/

XVIII edycja Konkursu na najlepszy plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej 2020

Urząd Patentowy RP ogłasza XVIII edycję Konkursu na najlepszy plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

Celem Konkursu pod hasłem „Nie kopiuj – twórz nowe” jest wykonanie plakatu, którego tematyka będzie nawiązywać do ochrony własności intelektualnej, w szczególności wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i utworów.

Termin składania prac: 26 października 2020 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu: 20 listopada 2020 r.

Plakaty należy dostarczyć na adres: Urząd Patentowy RP, al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, pokój 419 z dopiskiem „konkurs na plakat”

Regulamin konkursu : pobierz

Formularz zgłoszeniowy : pobierz

Więcej informacji : strona konkursu

 

Międzynarodowy konkurs na plakat - POZNAŃ NA PLAKACIE

Organizatorzy konkursu :Fundacja Rarytas Art Foundation oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Celem konkursu jest aktywizacja plakacistów wokół pozytywnych działań na rzecz miasta Poznania, twórczości plakatowej w ogóle oraz idei plakatu autorskiego (plakat w edycji własnej). Profesjonalni twórcy zostali zaproszeni do tworzenia w formie plakatowej dzieł stanowiących odpowiedź na tytułowe hasło. Inicjatywa wychodzi z założenia o potrzebie solidarności w czasach światowej epidemii. Stanowi ona próbę przezwyciężenia pesymizmu oraz tendencji do zamykania inicjatyw kulturalnych.

Regulamin konkursu: pobierz

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 4.500 zł.

Termin zgłaszania prac upływa 12 października 2020 r.

Prace wysyłane są mailem (adres mailowy w regulaminie konkursu)

Konkurs na plakat poświecony 30. rocznicy powołania Grupy Wyszehradzkiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie na plakat. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu poświęconego 30. rocznicy powołania Grupy Wyszehradzkiej (V4). Pragniemy, aby jubileusz współpracy uwolnił kreatywność twórców, których inspiruje wspólna historia, dialog kulturowy i solidarne budowane wartości krajów V4. Chcemy zderzać tradycję projektowania plakatu, tak silną w tej części Europy, z nowymi stylami w projektowaniu.

Grupa Wyszehradzka (Visegrad Group, V4) to jeden z głównych formatów współpracy państw Europy Środkowej, którego członkami są Czechy, Słowacja, Węgry i Polska. V4 utworzona została w 1991 r., a jej pierwotnym celem było wzajemne wspieranie się przez państwa członkowskie w dążeniach do przystąpienia do Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Obecnie współpraca przebiega na wielu płaszczyznach, zarówno wewnętrznie, jak i na forum UE i innych organizacji międzynarodowych. Bieżący tryb współpracy w ramach V4 wyznaczają rotacyjne, roczne przewodnictwa poszczególnych państw członkowskich. Bieżące przewodnictwo w V4 sprawuje Polska i w jego trakcie przypadnie 30. rocznica powołania Grupy Wyszehradzkiej. Z tej okazji, w roku jubileuszowym 2021, planowany jest szereg działań mających na celu uczczenie tej rocznicy

Rozpoczęcie konkursu: 02.09.2020

Termin nadsyłania plakatów: 18.10.2020

Rozstrzygnięcie konkursu: do dnia 30.11.2020

 

I nagroda – 2000 EUR
II nagroda – 1000 EUR
III nagroda – 500 EUR
9 x wyróżnienie – 150 EUR

Pliki do pobrania : pobierz

Więcej informacji na stronie organizatora : https://v4postercompetition.eu/

 

Ogólnopolski Konkurs Graficzny „Granice Wolności”

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury AGORA we Wrocławiu.

Wrocławskie Centrum Kultury AGORA zaprasza do udziału w konkursie graficznym na najciekawszą interpretację artystyczną hasła WOLNOŚĆ, tym razem w kontekście granicy pomiędzy wolnością słowa a hejtem.

Poszukując prac odważnych i nieszablonowych, będziemy starali się odpowiedzieć na pytania: Czy wolność to prawo do nienawiści? Czy dzisiejsza sposobność do głośnego wyrażania poglądów na wszelkie tematy, w tym również opinie personalne, powinna mieć jakieś granice? Czy mamy prawo do przekraczania ich? Gdzie kończy się wolność słowa, a zaczyna hejt? W końcu wolność to także poczucie, że żyjemy w państwie prawdziwie sprawiedliwym, takim, które równo traktuje wszystkich swoich obywateli, także w kontekście wypowiedzi, ale i wyznania czy pochodzenia.

Formułując powyższe pytania, zachęcamy do nadsyłania prac nowoczesnych i świeżych, w których na nowo odczytamy pojęcia takie jak: ksenofobia, szowinizm, tolerancja, różnorodność. Do artystycznej interpretacji zachęcamy zarówno amatorów, jak i profesjonalistów powyżej 16 roku życia, zajmujących się projektowaniem grafiki cyfrowej i warsztatowej.

Regulamin konkursu :pobierz

Karta zgłoszenia : pobierz

Więcej informacji na stronie organizatora: Wrocławskie Centrum Kultury AGORA

Konkurs Gdańskie Biennale Sztuki

Gdańska Galeria Miejska zaprasza do udziału w Gdańskim Biennale Sztuki 2020

 
Gdańskie Biennale Sztuki 2020 zagości w Gdańskiej Galerii Miejskiej już po raz szósty. W tym roku po raz pierwszy prace wybrane przez radę ekspercką z pośród nadesłanych zgłoszeń, zostaną zaprezentowane w trzech oddziałach GGM, czyli w Gdańskiej Galerii Miejskiej 1 na ul. Piwnej 27/29, Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 na ul Powroźniczej 13/15 i Gdańskiej Galerii Güntera Grassa na ul. Szerokiej 37. W związku z tym w konkursie będzie mogła wziąć udział jeszcze większa liczba artystów niż do tej pory. Biennale to okazja, aby zaprezentować jednocześnie twórczość kilkudziesięciu artystów mieszkających i tworzących w województwie pomorskim. Ta twórcza konfrontacja różnych postaw artystycznych, technik a także reprezentantów różnych pokoleń ma w założeniu ożywienie oraz integrację środowiska twórców. Tak duże spektrum prezentacji najnowszych, najczęściej premierowych prac jest też doskonałą okazją do uchwycenia najświeższych tendencji i kierunków w sztukach wizualnych uprawianych przez pomorskich artystów. Warto również zaznaczyć ogromne zainteresowanie widzów które obserwowaliśmy przy poprzednich edycjach Biennale. Wspomniana już szeroko rozumiana różnorodność prezentowanych dzieł przekłada się także na zróżnicowanie odbiorców odwiedzających konkursową wystawę.
Spośród finalistów Gdańskiego Biennale Sztuki 2020 ogólnopolskie jury wyłoni zwycięzców szóstej edycji. Organizator - Gdańska Galeria Miejska przygotowała nagrodę w formie pieniężnej. Już po raz trzeci przyznana będzie również pieniężna Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wraz z otwarciem wystawy pokonkursowej, odwiedzający będą mogli głosować na artystę, który otrzyma "Nagrodę Publiczności".  
 Dotychczasowi laureaci Grand Prix konkursu to: w roku 2010 Dorota Nieznalska, w 2012 Elvin Flamingo, w 2014 Zuza Golińska, w 2016 Martyna Jastrzębska, natomiast w ostatniej edycji, w roku 2018 Agnieszka Piasecka.
 
Nabór prac na konkurs trwa do 7 październik 2020
Zgłoszeń w konkursie należy dokonywać w formie pisemnej na adres korespondencji Organizatora:Gdańska Galeria Miejska ul. Szeroka 34/35-37 80-835 Gdańsk, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres mailowy podany jest w Regulaminie Konkursu)
 

Konkurs na opracowanie koncepcji rzeźby niedźwiedzia oraz makiety starego miasta na płycie Rynku w Rawiczu

Gmina Rawicz ogłosiła postępowanie konkursowe na opracowanie koncepcji rzeźby niedźwiedzia oraz makiety starego miasta na płycie Rynku w Rawiczu.

Konkurs opublikowano na stronie internetowej pod adresem: konkurs

Ogłoszenie o konkursie : http://bip.rawicz.pl/attachments/download/269878

Regulamin konkursu : http://bip.rawicz.pl/attachments/download/269883

Formularz wniosku wraz z załącznikami : http://bip.rawicz.pl/attachments/download/269885

Karta identyfikacyjna : http://bip.rawicz.pl/attachments/download/269884

Wystawa PRÓBA 2020

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu ogłasza otwarty nabór do wystawy  PRÓBA 2020, którą przygotujemy w formule multimedialnej.

Zapraszamy artystów profesjonalnych i studentów uczelni artystycznych do nadsyłania prac związanych  z życiem artystycznym w czasach pandemii koronawirusa. Zachęcamy do podzielenia się refleksjami  i intuicjami, które dominowały w czasie społecznej izolacji. Jesteśmy otwarci na prezentację różnorodnych prac, które powstały w tym wyjątkowym czasie. Jedynym wskazaniem jest okres powstania prac od marca do listopada 2020 roku. Prosimy o nadsyłanie 1 pracy w formie zdjęcia o rozmiarze do 4 MB lub wideo o długości do 20 minut (mp4) wraz z kartą zgłoszeniową, w terminie od 15 września do 30 listopada 2020 r.

Czytaj więcej: Wystawa PRÓBA 2020

Międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci "Jasnowidze 2020"

Wydawnictwo DWIE SIOSTRY z Warszawy zaprasza grafików, ilustratorów, autorów, studentów uczelni artystycznych i wszystkich książkotwórców z Polski i z zagranicy. Celem konkursu jest inicjowanie procesu tworzenia nowych wartościowych książek dla dzieci, a także stwarzanie utalentowanym ilustratorom i autorom tekstów możliwości zaistnienia na rynku wydawniczym.Przedmiotem Konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim.
Praca konkursowa powinna zawierać scenorys (storyboard) lub scenariusz (konspekt) całej książki, streszczenie w języku polskim i angielskim (w wypadku tekstów napisanych po angielsku – tylko w języku angielskim)
oraz 3 gotowe rozkładówki. W Konkursie są przewidziane 3 kategorie nagród: 1. Nagroda główna w wysokości 2500 euro oraz dwa wyróżnienia honorowe, przyznawane przez jury międzynarodowe. 2. Nagroda w postaci wydania książki, przyznawana przez jury Wydawnictwa Dwie Siostry. 3. Udział najlepszych nadesłanych projektów w wystawie pokonkursowej. Do jury międzynarodowego zaprosiliśmy sławy ze świata książki: Juttę Bauer, Joannę Olech, Romanę Romanyszyn i Piotra Sochę. W drugiej połowie maja 2021 odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej, a zaraz po nim zaprosimy autorów nagrodzonych i wyróżnionych w tej edycji prac na warsztaty masterclass,
które poprowadzą jurorzy czwartej edycji konkursu! Projekty można nadsyłać, wyłącznie w formie cyfrowej, do 15 grudnia 2020. Po raz kolejny konkurs został doceniony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dofinansowany ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury! Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się w załącznikach oraz na stronie: https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/jasnowidze_2020/
Zapraszamy też do dołączenia do wydarzenia na Facebooku i jego udostępniania: https://www.facebook.com/events/205477757546147/

Konkurs na projekt instalacji artystycznej upamiętniającej postać „KRZYSZTOFA JARZYNY ZE SZCZECINA – SZEFA WSZYSTKICH SZEFÓW”,ikony popkultury na terenie ŁASZTOWNI w Szczecinie

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonego do realizacji projektu instalacji lub rzeźby „Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - Szefa Wszystkich Szefów”, ikony popkultury, fikcyjnej postaci z filmu „Poranek Kojota” (scenariusz: Mikołaj Korzyński, reżyseria: Olaf Linde - Lubaszenko), zagranej przez aktora Edwarda Linde – Lubaszenko wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrodzonych przez Sąd konkursowy prac – na zasadach określonych w Regulaminie.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych: 04/09/2020, godz.15:00

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:
 I NAGRODA – 8 000,00 zł brutto
II NAGRODA – 6 000,00 zł brutto
III NAGRODA – 4 000,00 zł brutto
 

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Cmentarza Wojskowego żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ CMENTARZA WOJSKOWEGO ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO NA WESTERPLATTE.


Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu – 10.08.2020 r.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 27.08.2020 do godziny 15:00
Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych – do 11.09.2020 r.
Składanie prac konkursowych – do 12.12.2020 r. do godziny 15:00
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 22.12.2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie pracy, która określi formę nowego cmentarza obrońców Westerplatte wraz z towarzyszącymi elementami zagospodarowania terenu. Założeniem zwycięskiej koncepcji powinno być stworzenie miejsca pamięci, interakcji społecznej, kultury, edukacji patriotycznej i historycznej oraz przestrzeni, w której będą organizowane uroczystości państwowe, religijne, a także wojskowe.
Więcej informacji: https://muzeum1939.pl/konkurs-koncepcja-cmentarza-westerpla…

Ogólnopolska Wystawa Sztuki - 46 Salon Zimowy w Radomiu

Stowarzyszenie Artystów Plastyków i Miłośników Sztuki „pARTja” zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Wystawie Sztuki - 46 Salon Zimowy -  która odbędzie się w Radomiu. Pragniemy przypomnieć, iż wystawa ta jest najstarszą wystawą w Polsce. Pierwsza miała miejsce w grudniu 1945r. Zaledwie niecałe pół roku po odzyskaniu niepodległości organizowali ją ludzie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, pełni nadziei, że kultura i sztuka, która przetrwała czas okupacji, będzie służyła społeczeństwu. Kolejne wystawy, a było ich 45, miały różny wymiar i charakter, ale zawsze służyły promocji polskiej sztuki.   W wystawach tych uczestniczyli najwybitniejsi twórcy polscy, tacy jak Magdalena Abakanowicz, Eugeniusz Eibisch, Tadeusz Kantor, Tadeusz Brzozowski, Stanisław Fijałkowski, Józef Gielniak, Czesław Rzepiński, Stefan Gierowski, Alfons Karny, Jan Lebenstein, Zbigniew Lutomski, Tymon Niesiołowski, Teresa Pągowska, Adam Myjak.

Ogólnopolska Wystawa Sztuki - 46 Salon Zimowy to wystawa o charakterze konkursowym. Organizatorzy Salonu pomni chlubnych tradycji związanych z tą wystawą, zwracają się do szerokiego kręgu Twórców o nadesłanie na nową edycję Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki - 46 Salon Zimowy swoich najwartościowszych dzieł, które pozwolą na określenie współczesnych nurtów w polskich działaniach artystycznych w zakresie sztuk plastycznych z dyscypliny: malarstwo, rysunek, grafika i rzeźba.

do pobrania: Regulamin i karta zgłoszenia Konkursu

DMC Firewall is a Joomla Security extension!