aktualności fundacji

Fundacja Okręgu Gdańskiego ZPAP

                

         

 

          Informujemy, że Zarząd Okręgu Gdańskiego ZPAP Uchwałą Nr 35 z dnia 13.11.2020 roku postanowił powołać do życia fundację pod nazwą Fundacja Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, zwanej dalej „Fundacją", z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mariackiej 46/47, która działać będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

         Fundację powołano w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w szczególności: wspierania i rozwijania wszelkiej aktywności w zakresie sztuk wizualnych, historii sztuki oraz teorii i filozofii sztuki, wspierania rozwoju i upowszechniania twórczości plastycznej, pozyskiwania szerokich kręgów jej odbiorców oraz propagowania idei mecenatu artystycznego, organizowania wystaw, konkursów, warsztatów i plenerów, sympozjów, szkoleń oraz propagowania i organizowania wszelkich działań służących rozwojowi i promowaniu twórczości plastycznej,działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, realizowania programów społecznych w zakresie integracji międzypokoleniowej, budowania dialogu międzykulturowego, promowania twórców w kraju i za granicą, organizowania i udziału w imprezach promujących artystów, zwłaszcza artystów-plastyków, organizowania festiwali młodych talentów, prowadzenia działalności wydawniczej, przyznawania nagród i wyróżnień oraz ustanawiania i nadawania odznaczeń i tytułów honorowych w zakresie twórczości plastycznej.

Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 12.02.2021 roku, nr KRS 0000880861.

 

 

Zapraszamy do współpracy i wspierania Fundacji.

 

Rachunek bankowy Fundacji:

mBank 48 1140 2004 0000 3502 8098 5653

 

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!