warte polecenia

Stan wyjątkowy - wystawa artystów ukraińskich

Miejsce:Państwowa Galeria Sztuki, Plac Zdrojowy 2, Sopot 81-720

Artyści i artystki: Julia Beliaeva, Andrii Dostliev, Lia Dostlieva, Olia Fedorova, Alena Grom, Daria Koltsova, Sasha Kurmaz, Timothy Maxymenko, Hanna Shumska, Vitalii Shupliak, Olga Skliarska

Kuratorzy: Przemysław Chodań, Maja Murawska

Aranżacja i opracowanie graficzne projektu: Gosia Golińska

 Wernisaż 7 lipca 2022, godz. 19:00

Wystawa czynna do 21 sierpnia 2022

Wystawa dofinansowana ze środków finansowych Miasta Sopot

Honorowy Patronat Konsulatu Generalnego Ukrainy w Gdańsku

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego

 

Komentarz kuratorski:

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie od wielu lat współpracowała w Lwowską Galerią Sztuki im. Borysa Woźnickiego, umożliwiając publiczności sopockiej w sezonie letnim zapoznanie się z dziedzictwem malarstwa polskiego, znajdującego się w zbiorach jednej z wiodących instytucji muzealnych w Ukrainie. I choć współpracy z lwowską galerią nie zrywamy, wydarzenia wojenne skłoniły nas do zmiany perspektywy i przeformułowania stawianych sobie celów wystawienniczych. Galerie, muzea, centra kultury i sztuki przestały chwilowo działać, pojawił się czas niepewności. Jednak sztuka nie zniknęła, artyści nie przestali działać.

Jednym z wiodących nurtów i problemów kulturowych we współczesnej sztuce ukraińskiej jest jej wrażliwość na aktualne wydarzenia społeczne i polityczne. To naturalne zjawisko, czynnik kulturowego oporu, pojawiało się już w 2014 roku jako bezpośrednia i automatyczna wręcz reakcja na masowe protesty Euromajdanu czy nielegalną aneksję Krymu. Polityka stała się immanentnym elementem działalności artystycznej.


Wystawa „Stan Wyjątkowy”, pomyślana została jako platforma, dzięki której artyści ukraińscy – zarówno Ci, którzy w ostatnich latach wyjechali z Ukrainy, jak i pozostający wciąż w rejonach walk – będą mogli zaprezentować swoje prace, stworzone w bezpośrednim kontekście wojny. Wszystkie łączą w sobie komponenty artystyczne i reportażowe, z elementem aktywizmu społecznego.
Prezentowane prace - ich tematyka, poruszane problemy- są charakterystyczne dla rozwoju sztuki ukraińskiej od początku XXI wieku. Artyści i artystki coraz częściej zaczęli tworzyć prace w kontekście feminizmu i cielesności, zmian politycznych, postkolonialnych i imperialistycznych konceptów kulturowych, tożsamości i pamięci zbiorowej, traumy, cierpienia, odwagi i nieustępliwości. Wszystkie te płaszczyzny są obecne na sopockiej ekspozycji; wzajemnie się przeplatają, dają sobie nawzajem nowy kontekst ideowy i świadczą o nieustającej aktualności sztuki, jej zakorzenieniu w codzienności.

„Stan Wyjątkowy” stawia także pytania o to, jaką rolę przyjmuje sztuka w obliczu wojny. Czy jest formą protestu, przepowiednią, ostrzeżeniem, elementem autoterapii?

 

Chociaż oczywista jest polityczność wystawy, jej charakter nie jest tylko i wyłącznie polityczny w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę, lecz odnosi się do takich zjawisk jak migracje, nowe technologie, konsumpcjonizm. „Stan wyjątkowy” nie jest więc typową wystawą „o trwającej wojnie”, chociaż pojawią się prace o charakterze dokumentalnym. Wynika z potrzeby oddania głosu twórcom, których kraj stał się obiektem agresji oraz obiektem globalnego zainteresowania; przedstawia świat zmieniony przez globalizację, masowe migracje, social media, fake newsy. Opowiada o fizycznej, psychicznej opresji i traumie oraz nadziei i trosce jako sile napędowej zmian. Wystawa może też być także przyczynkiem do dyskusji na temat kondycji współczesnej sztuki tworzonej przez artystów ukraińskich choć niekoniecznie mieszkających w Ukrainie. Czy w kontekście ukraińskiej sztuki współczesnej będącej w dużej mierze sztuką oporu istniejącą w międzynarodowym obiegu aktualna pozostaje diagnoza Mykoła Riabczuka o syndromie postkolonialym dotykającym ukraińską kulturę?

W czasie przygotowywania wystawy kluczowym słowem stała się solidarność. Solidarność środowiska artystycznego. Solidarność społeczna. Solidarność edukacyjna. Nawet solidarność instytucjonalna. Dowody tego typu postaw obserwowaliśmy w czasie minionych czterech miesięcy w zasadzie każdego dnia. Mamy nadzieję, że zaprezentowane prace będą rezonować w pamięci i świadomości odwiedzających galerię długo po opuszczeniu jej murów.

Na tropie doskonałości. Wybrane dzieła z kolekcji Wojciecha Fibaka

 Zapraszamy na wystawę do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie na wystawę zatytułowaną : " Na tropie doskonałości. Wybrane dzieła z kolekcji Wojciecha Fibaka"

Miejsce: Państwowa Galeria Sztuki, Plac Zdrojowy 2, Sopot 81-720

Kurator: Cezary Pieczyński

Wystawa czynna do 18.09.2022 r.  wtorek – niedziela 11. – 20.

 Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Sopotu.

 Magdalena Abakanowicz, Jan Berdyszak, Agata Bogacka, Marek Chlanda, Jan Dobkowski, Tadeusz Dominik, Wojciech Fangor, Stanisław Fijałkowski, Stefan Gierowski, Zbigniew Gostomski, Izabella Gustowska, Mieczysław T. Janikowski, Jerzy Kałucki, Tadeusz Kantor, Bronisław Kierzkowski, Aleksander Kobzdej, Łukasz Korolkiewicz, The Krasnals, Jan Lebenstein, Alfred Lenica, Marcin Maciejowski, Henryk Musiałowicz, Jerzy Nowosielski, Andrzej Nowacki, Teresa Pągowska, GerritRietveld, Teresa Rudowicz, Wilhelm Sasnal, Kajetan Sosnowski, Henryk Stażewski, Leon Tarasewicz, Jan Tarasin, Jerzy Tchórzewski, Teresa Tyszkiewicz, Piotr Uklański, Ryszard Winiarski, Andrzej Wróblewski, Jan Ziemski, Rajmund Ziemski

 Wystawa pt. Na tropie doskonałości. Wybrane dzieła z kolekcji Wojciecha Fibaka w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie jest najnowszą odsłoną kolekcji sztuki Wojciecha Fibaka. Koncepcja ekspozycji zbudowana jest w oparciu o zestawy prac wchodzące ze sobą i z odbiorcą, w nieoczywiste, wielowątkowe, relacje. Sopocka prezentacja jest szczególna z tego względu, że pokazuje orbitę zainteresowań kolekcjonera, ale również istotny i niezwykle ważny fragment polskiej sztuki.

Kolekcja Wojciecha Fibaka ma specyfikę kolekcji muzealnej – jest to szeroki zbiór prac z pewnego wycinka czasu obrazujący wielokierunkowość poszukiwań kolekcjonera, ale też co ważne dość obiektywnie polską scenę artystyczną przede wszystkim drugiej połowy XX w. i początków XXI w.

Pierwotne zainteresowania Wojciecha Fibaka koncentrowały sięna polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku (np. na twórczości Piotra Michałowskiego czy Władysława Ślewińskiego) i École de Paris (np. na Eugeniuszu Zaku, Meli Muter, Tadeuszu Makowskim), z czasem jednak punkt ciężkości kolekcji przesunął się na polską klasykę nowoczesności i współczesności, na twórczość taki artystów jak: Magdalena Abakanowicz, Jan Berdyszak czy Ryszard Winiarski, ale też Leon Tarasewicz lub Marcin Maciejowski. Prezentowany na wystawie w Państwowej Galerii Sztuki wybór prac z kolekcji Wojciecha Fibaka jest w dużej mierze odzwierciedleniem oblicza polskiej sztuki powojennej i jej przemian. Na ekspozycji znaleźć można najwybitniejsze nazwiska polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej.

Myśl, idea, która porządkuje i wytycza linię kolekcjonowania nierzadko konkretyzuje się z czasem. Kolekcjonowanie to zjawisko, które bywa zjawiskiem zracjonalizowanym i podporządkowanym planom inwestycyjnym, ale bywa też fenomenem emocjonalnym, pasją. W związku z brakiem tradycji kolekcjonerskich w Polsce oraz ograniczeniami natury materialnej kolekcjonowanie świadome wciąż stanowi zjawisko niszowe. Tworzenie kolekcji polega na nieustannym wyborze, selekcji, zmieniają się zainteresowania i upodobania kolekcjonera, rozszerza się wiedza, rozwija wrażliwość, budują kompetencje, które z czasem osiągają pułap specjalistycznej wiedzy. Kolekcjonowanie to proces dynamiczny. Kolekcja jest świadomą kreacją i wyborem kolekcjonera, procesem wciąż tworzonym na nowo, aktualizującym się poprzez kolejne doświadczenia, spotkania z artystami, kuratorami, historykami sztuki czy innymi kolekcjonerami, lektury, wystawy, poprzez kolejne wybory.Posiadany obiekt sztuki emituje pewnego rodzaju energię, tworzy relacje z innymi dziełami w kolekcji, wpisuje się w istniejące konteksty lub kreuje nowe. Z całą pewnością kolekcjoner jest kuratorem własnej kolekcji, tworzącym zbiór, kreującym znaczenia czy specyficzne związki między obiektami. O znaczeniu i kulturotwórczym wpływie prywatnych kolekcji sztuki świadczyć może pochodzenie wielu najważniejszych zbiorów instytucji publicznych zarówno w Polsce, jak i zagranicą, a kolekcjonowanie w dużej mierze wpłynęło na ukształtowanie się zachodniej tożsamości i światopoglądu. Prezentowany zbiór prac posiada wartość samoistną. Duży nacisk położony jest na polską awangardę z lat 50. i 60., ważne role odgrywają również dzieła takich artystów jak: Jerzy Kałucki, Wojciech Fangor, Stefan Gierowski czy Jan Lebenstein, ale też Izabella Gustowska czy Jan Dobkowski– każdy z tych twórców operuje odmienną poetyką i środkami wyrazu.

Wystawa w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie jest drugą, po prezentacji w Muzeum Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w 2018 roku, tak kompleksową odsłoną kolekcji Wojciecha Fibaka, wcześniejsze dotyczące zbiorów sztuki dawnej miały miejsce m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Narodowym w Krakowie (1992) czy Muzeum Narodowym w Szczecinie (1999–2000). W roku 1998 odbyła się wystawa w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie pt. Polski Paryż. Od Michałowskiego do Lebensteina.

Sopockiej wystawie towarzyszy katalog zaprojektowany przez Ryszarda Bienerta. Publikacja zawiera wywiad przeprowadzony z Wojciechem Fibakiem przez Cezarego Pieczyńskiego oraz esej autorstwa Andrzeja Starmacha, jak również fotografie prac eksponowanych na wystawie w Sopocie. Katalog wystawy kolekcji Wojciecha Fibaka, który z pewnego punktu widzenia jest podsumowaniem dotychczasowych działań kolekcjonera, wyznacza cezurę czasową, ale z innej perspektywy jest też upublicznieniem prywatnych zbiorów, co ma ogromne znaczenie badawcze, a pamiętajmy, że w kolekcjach prywatnych znajdują się prace funkcjonujące od wielu lat poza publicznym obiegiem. Tylko wyeksponowanie przedmiotów zgromadzonych w kolekcji, czy to w formie wystawy czy też publikacji, umożliwia ich zaistnienie w sferze publicznej.

Zapraszamy do oglądania tego wyjątkowego wyboru prac.

 

Patroni medialni: Tok FM, trójmiasto.pl, Magazyn Prestiż, LINIA, inyourpocket, artinfo, pomorske.eu, Sopot.

ART'EM ALL 2. Wielki przegląd prac studenckich ASP na stoczni

 Wernisaż: 1 lipca 2022, godz. 19.00 
Wystawa czynna: 2 lipca – 17 lipca 2022

 Godziny otwarcia galerii Plenum: 

poniedziałek - czwartek ---> 10:00 - 20:00

piątek - sobota ---> 10:00 - 02:00

niedziela ---> 10:00 – 20:00

 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Ulica Elektryków ponownie łączą siły i zapraszają na drugą edycję wielkiego przeglądu prac studentek i studentów ASP, czyli ART’EM ALL!  
Już 1 lipca hala Plenum stanie się domem sztuki, gdzie w monumentalnej przestrzeni podziwiać będziecie mogli ponad 160 prac ze wszystkich wydziałów ASP: Malarstwa, Grafiki, Rzeźby i Intermediów oraz Architektury i Wzornictwa.
ART’EM ALL pokaże nie tylko to, czym zajmuje się Akademia, ale też to, co aktualnie dzieje się w sztuce i projektowaniu. To rezygnacja z typowego, formalnego podejścia do sztuki; tym razem chodzi o młodość, szczerość i wolność!

 Organizatorzy: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ulica Elektryków, Plenum
Patron: ULICA ELEKTRYKÓW

ULICA ELEKTRYKÓW to miejsce położone w samym sercu Stoczni Gdańskiej, w którym spotykają się relaks, muzyka, sztuka i kulinaria. Jako kulturalny kompleks o powierzchni 15 000 m2 składa się z sześciu różnych, niezwykłych przestrzeni: Ulica Elektryków, Plener 33, klub B90, hala Plenum, hub kulinarny W4 Food Squat oraz alternatywny klub koncertowy


Wystawa dyplomów projektowych Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku

wernisaż wystawy: 10.06.2022 godz. 20:00
termin wystawy: 10.06.2022-22.06.2022
miejsce: Plenum, Ulica Elektryków, Stocznia Gdańsk

 Publiczne obrony dyplomów:

Architektura Wnętrz

13-22.06.2022, Plenum, ul. Elektryków, Gdańsk

Architektura Przestrzeni Kulturowych

13-14.06.2022, Plenum, ul. Elektryków, Gdańsk

Wzornictwo

14-21.06.2022, Audytorium, Wielka Zbrojownia, ASP Gdańsk

 Uczestnicy:

Wzornictwo

Oliwia Baranowska, Zuzanna Bartkowska, Julianna Bednarek, Zofia Brzeska, Zuzanna Franczak, Adam Friedrich, Maciej Furtok, Magdalena Grubińska, Martyna Golińska, Aleksandra Jasińska, Zuzanna Karpińska, Karolina Kietlińska, Emilia Kozak, Agata Lesińska, Lidia Magiera, Beata Mielus, Nikodem Mruczkowski, Klaudia Walkusz, Adrianna Wałdoch, Justyna Warchoł, Mateusz Żurek

Architektura Wnętrz:

I stopień: Patrycja Gajewska, Michalina Gbur, Wiktoria Grabowy, Paulina Jasińska, Oliwia Karapuda, Julia Kopacz, Urszula Krauze, Wiktoria Maniecka, Aleksandra Maszczyk, Adela Moss, Natalia Stefańska, Dominika Szałowska, Dominika Twarożyńska, Christina Vanhoof, Agata Werochowska, Laura Wrońska, Lizaveta Yafishova, Jana Radziszewicz

II stopień: Zuzanna Balicka, Karolina Chmaj, Zuzanna Kaproń, Aleksandra Klińska, Julia Kosmus, Martyna Lorbiecka, Katarzyna Matyja, Zofia Niesiobędzka, Natalia Nocoń, Angelika Rucka, Kacper Smuczyński, Katarzyna Stelmacher, Jakub Szewc, Monika Szycko, Kamil Żarnoch

 

Architektura Przestrzeni Kulturowych

I stopień: Aleksandra Dąbrowska, Dominika Gdaniec, Agnieszka Kuplińska, Urszula Mokijewska, Marta Olszewska, Monika Rzeczkowska, Izabela Szczygieł, Stefania Zhang

II stopień: Kamil Grochowski, Maja Krzyżyńska, Adrianna Piotrowska, Iwona Sidło, Dominik Wachowiak

 

Patronat medialny: kwartalnik LINIA, Magazyn Trójmiejski Prestiż


Wystawa grafiki Michała Wójcika

Zapraszamy na wystawę grafiki Michała Wójcika.
 
Wernisaż 8 czerwca o godz.17.00 Biblioteka ul. Pilotów w Gdańsku
wystawa będzie czynna do końca czerwca 2022 r.

Animation SLAM 2022. Festiwal Animacji Żywej

Serdecznie zapraszamy na 3. edycję Festiwalu Animacji Żywej - Slam Animacyjny 2022

Oprócz projekcji i ciekawych wydarzeń konkursowych (całodniowy konkurs realizacyjny między 14stoma zespołami akademickimi, który odbędzie się w czasie rzeczywistym w podziemiach Wielkiej Zbrojowni)

Na sobotnim spotkaniu z trójmiejskimi producentami filmu animowanego, studenci będą mogli poznać bliższe i dalsze plany filmowe trzech poważnych  firm zajmujących się animacją o międzynarodowym charakterze produkcyjnym.

3.06.2022, piątek

9:30-15:00

Konkurs animacji żywej, Animation Slam 2022, cz. 1
miejsce: Podziemia Wielkiej Zbrojoni

12:00-18:00

- czołówki
- realizacje warsztatowe
- realizacje filmowe
miejsce: PATIO ASP

15:00-17:00

Projekcje konkursowe
- czołówki
- realizacje warsztatowe
- realizacje filmowe
miejsce: CSW Łaźnia w Nowym Porcie

15:00-17:00

Konferencja "Jak to się robi – Polska Szkoła Animacji" – wystąpienia wykładowców
miejsce: PATIO ASP

 

4.06.2022, sobota

9:00-13:00

Konkurs animacji żywej, Animation Slam 2022, cz. 2
miejsce: Podziemia Wielkiej Zbrojoni

15:00

Spotkanie z Trójmiejskimi Producentami Animacji
miejsce: PATIO ASP

17:00

Projekcje konkursowe
miejsce: PATIO ASP

19:00

Uroczyste wręczenie nagród

20:00

Prezentacja zwycięskich filmów
Jam Animacyjny

 

5.06.2022, niedziela

Spotkania autorskie
10:00 Yann Jouette
11:00 Piotr Dumała

wiecej w wydarzeniu na fb: https://www.facebook.com/events/706375767257431?active_tab=aboutANTONI FAŁAT. MALARSTWO

Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej , Warszawa, ul. Świętokrzyska 32 www.napiorkowska.pl

wernisaż: 6 czerwca 2022 o godzinie 18.00
wystawa: 7-28 czerwca 2022
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 11-18.00

Profesor Antoni Fałat (ur. 1942) należy do najwybitniejszych artystów współczesnych. Od kilku dekad w sposób konsekwentny realizuje w swojej twórczości bardzo osobliwą i odrębną artystyczną wizję. Artysta jest jednocześnie uważnym świadkiem i czynnym komentatorem przemian współczesnego świata.

Na wystawie w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej pokazane zostaną głównie obrazy z lat 2010-2022, uzupełnione także pracami z lat 70-tych i 80-tych.

Więcej informacji na stronie Galerii: https://napiorkowska.pl/profesor-antoni-falat-wystawa/

 

Tajemniczy Nieznajomi, Szaleni Przyjaciele – Podejrzana sympatia!

Prezentacja prac twórców związanych z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w przestrzeni Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

 

Wystawa czynna w dniach: 20-29.05.2022

Miejsce: Aula ASP, Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Kuratorzy: dr Bartłomiej Chwilczyński i dr Łukasz Butowski

 

Pomysł wystawy zrodził się jeszcze w czasach przedpandemicznych, w oddalonej o 1227km od Gdańska, nieco mniej od Krakowa, tajemniczej i znanej tylko nielicznym czytelnikom tego tekstu, sympatycznej spelunie w mieście Belgrad. Fakt, iż tam właśnie pomysł ten zaczął kiełkować, nadaje przedsięwzięciu proweniencje międzynarodowe, a zważywszy na stan świadomości pomysłodawców w owej chwili, może wręcz międzyplanetarne bądź intergalaktyczne.

Termin wystawy był wielokrotnie przesuwany przez niespokojne wiatry dziejów, a relacje koleżanek i kolegów z Akademii Sztuk Pięknych ulokowanych na dwóch krańcach mapy naszego pięknego kraju, dojrzewały w tym czasie niespiesznie. Trwało to na tyle długo, że mogę śmiało stwierdzić, jest to najdłużej przygotowywana wystawa przy której dane mi było pracować. Tytułowi tajemniczy nieznajomi, zdążyli stać się znajomi na tyle, że ciężko sobie wyobrazić, że kiedyś nimi nie byli. W międzyczasie mieliśmy okazję wspólnie uczestniczyć w projektach, wyjazdach, wystawach i sympozjach inspirując się nawzajem i motywując do artystycznych działań. Najciekawszym aspektem wystawy jest dla mnie fakt, iż wybór prezentowanych prac, podyktowany był nie techniką, a najświeższymi poszukiwaniami zaproszonych twórców. Przyjęcie takiej formuły było poniekąd ryzykowne, nie mniej wydało nam się jedynym słusznym rozwiązaniem.

Wystawa ta, jest więc manifestacją artystycznej wolności i twórczej niezależności. Wyrosła na gruncie przyjaźni i niech stanie się jej hołdem!

Tak więc z szacunku, wdzięczności i nie ukrywanej, choć podejrzanej sympatii do szalonych przyjaciół z Gdańska, pragniemy Wam zaserwować to co mamy najlepsze! Živeli!. Bartłomiej Chwilczyński

 


Program otwarcia Galerii Malarstwa - Dwór Artusa w ramach Nocy Muzeów 2022

Galeria Malarstwa - Dwór Artusa to nowa propozycja na mapie turystycznej Gdańska. Dzięki współpracy z mecenasem Galerii Malarstwa, czyli Browarem Amber w Bielkówku, powracamy do idei przyświecającej niegdyś XIX-wiecznemu kolekcjonerowi, Lesserowi Giełdzińskiemu. Otwarcie nastąpi 14 maja o godz. 16.00 w Dworze Artusa w Gdańsku.

W ramach uroczystego otwarcia Galerii Malarstwa odbędzie się również wernisaż pierwszej wystawy. Przygotowanie „W nastroju miasta. Widoki i impresje przedwojennego Gdańska” poprzedziła długoletnia kwerenda i dziesiątki złożonych ofert na aukcjach na terenie całej Europy. W rezultacie do naszego miasta powróciło kilkadziesiąt dzieł. Mowa tu nie tylko o znanych i cenionych artystach, ale również ciekawych przykładach warsztatu malarzy z przełomu XIX i pierwszych trzech dekad XX wieku.  Nie zabraknie również utworów z epoki, wykonanych na najstarszym gdańskim fortepianie.

W uroczystości otwarcia wezmą udział

 • Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska
 • Piotr Przybyło – właściciel Browaru Amber
 • Marek Skrętny, dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju – Browar Amber
 • dr Maciej Gański, dziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Harmonogram

 • 16.00 – powitanie / Waldemar Ossowski
 • 16.05 – przedstawienie dr. Gańskiego / Waldemar Ossowski + zapowiedź i wykonanie utworu / Maciej Gański 
  • Ignacy Friedman - Taniec wiedeński nr 4 na motywach Eduarda Gartnera z 1916 roku (4’)
 • 16.10 – przedstawienie Browaru Amber – mecenasa Galerii Malarstwa - Dwór Artusa / Waldemar Ossowski
 • 16.11 – przemówienie / Piotr Przybyło
 • 16.16 – przyjęcie do Grona Darczyńców Muzeum Gdańska Browaru Amber / prowadzi Waldemar Ossowski
 • 16.18 – wspólne zdjęcie
 • 16.20 – koncert fortepianowy / Maciej Gański 
  • Ludomir Różycki - Valse Lente op. 52 nr 3, (2') oraz "Piosenka Caton" z opery "Casanova" op. 47 (3')
 • 16.25 – przedstawienie kuratorek wystawy i wręczenie kwiatów / Waldemar Ossowski
 • 16.26 – omówienie wystawy i zaproszenie do zwiedzania / Izabela Olkowska & Dorota
 • 16.31 - zapowiedź + wykonanie utworu / Maciej Gański 
  • Henryk Wars - Tango "Powróćmy jak za dawnych lat" z filmu "Manewry miłosne" (3')
 • 16.35 – zwiedzanie Galerii Malarstwa, wywiady indywidualne

wystawa Barwy Morza

Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART zaprasza na kolejną ogólnopolską wystawę marynistyczną z cyklu BARWY MORZA.
Wystawa odbędzie się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego - Mieczysława Struka i Prezydenta Miasta Gdyni - Wojciecha Szczurka, którzy są również fundatorami głównych nagród.
Otwarcie wystawy i rozdanie nagród przewidziane zostało na dzień 13 maja 2022 o godzinie 17.30 na pokładzie fregaty "Dar Pomorza" (Aleja Jana Pawła II, Gdynia).
Współorganizatorem wystawy jest Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.
Wystawa będzie eksponowana do dnia 12 czerwca 2022r.
BARWY MORZA - to prace 32 profesjonalnych artystów z całej Polski których spotkanie z morzem zostało przedstawione za pomocą różnorodnych technik.
 

NOC MUZEÓW 2022 NA ASP GDAŃSK

 WIELKA ZBROJOWNIA (wejście do ASP od strony ulicy Tkackiej)

 IV finałowa Aukcja charytatywna ASP dla Ukrainy podczas Nocy Muzeów na ASP!
godz. 20:00 – zapraszamy stacjonarnie do Wielkiej Zbrojowni na aukcję sztuki, gdzie wylicytować będzie można dzieła artystek i artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku

 Wystawa "Ostatnio dodane 2"
miejsce: Mała Aula
godz. 19:00-01:00 

 Wystawa „Obecność”
miejsce: Zbrojownia Sztuki
godz. 12:00-01:00

Wystawa „Obecność” generalnie dotyczy problemu obecności artysty we współczesnym świecie. Nie ulega wątpliwości, że obecność artysty w otaczającej nas rzeczywistości jest zjawiskiem złożonym i wielowątkowym, o czym najlepiej świadczy przygotowana przez nas prezentacja prac wykonanych na kierunku rzeźby we Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Wystawa sitodruku
miejsce: Galeria Kultura ma Wiele Twarzy
kurator: Mateusz Żywicki

Wystawa „Zbiory” oraz „otwarte pracownie”
miejsce: korytarz 3. piętra, sala 301A, 301B, 303, 306
godz. 19:00-01:00
kto: Katedra Wzornictwa
dla kogo: dzieci, młodzież i dorośli 

Katedra Wzornictwa zaprasza na wystawę „Zbiory 1964 – 2021”. Wybrane prace pochodzą z naszych zbiorów, mają konkretne „zaprojektowane” cechy, mogą się łączyć w kolekcje w zależności od wybranych kryteriów. Dają się w różny sposób klasyfikować. Wiele z nich można uznać za elementy materialnej kultury. Ludzie codziennie z nich korzystają. Część z nich to jeszcze nie zmaterializowane idee. Zebraliśmy je ze względu na wartości, które ze sobą niosą.

Wystawa prac studentów Wydziału Malarstwa OD ZMIERZCHU DO ŚWITU
miejsce: Pracownie Rysunku / Parter
godz. 19:00 – 01:00

Podczas tegorocznej Nocy Muzeów odbędzie się wernisaż wystawy naszych studentów. Zaprezentujemy przesyconą tematami, bogatą ekspozycję z najciekawszymi realizacjami malarskimi, które powstały w trwającym roku akademickim.
Artyści: Agata Żółkoś, Alicja Lament, Angelika Ostrowska, Barbara Kuchnowska, Dominik Czarnecki, Ela Bogucka, Eva Niemkiewicz, Filip Rzodkiewicz, Gabriela Michalczuk, Julia Majewska, Julia Rogaszewska, Justyna Rudzińska, Magda Czupowska, Magdalena Kamińska, Magdalena Majewska, Magdalena Ori, Maria Morawska, Martyna Formella, Mateusz Lengling, Paulina Kubala, Paulina Sosińska, Weronika Tlałka, Wiktoria Jelonek, Zuzanna Przybyla.

Czytaj więcej: NOC MUZEÓW 2022 NA ASP GDAŃSK

Wystawa Henryka Cześnika "Motywy motywne i inne historie"

Zapraszamy na wystawę  Henryka Cześnika zatytułowaną "Motywy motywne i inne historie"
Wernisaż 12.05.2022 r. godz. 18.00
Wystawa czynna w dniach 12.05-26.06.2022 r. wtorek-niedziela w godz. 11.00-19.00
 
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie , Plac zdrojowy 2, 81-720 Sopot

Życie w miniaturze. Wykład prof. Piotra Oczko o dawnych domach dla lalek


Europejska Noc Muzeów w GGM

Gdańska Galeria Miejska zaprasza na Europejską Noc Muzeów.
 
Wystawy (Joanny Rajkowskiej Horyzont Zdarzeń w GGM2, Lesi Pczołki Ulica Słabości w 4G i Karoliny Wojtas & Maćka Cholewy Kolonie w GGM1) w  trzech oddziałach będą czynne w dniu 14 maja, w godzinach 16.00-23.00. Wstęp wolny!
 
Ponadto :
 
Noc Odkrywców / gra dla całych rodzin

Za ścianą, na suficie, w zakamarku, skrytce czy może w kącie? W każdym oddziale Gdańskiej Galerii Miejskiej został ukryty w schowku jeden z sekretów. W trzech kryjówkach zajmują miejsce przedmioty, albo tajne znaki, a każdy dotyczy wystawy, w której się znajduje! Szukanie ułatwi specjalnie zaprojektowana mapa.

Mapka podpowie jak trafić do każdej galerii, wytłumaczy, co przedstawia wystawa i gdzie znaleźć wskazówki do kryjówek.

Zapraszamy do wspólnej rodzinnej zabawy, mapki w języku polskim, ukraińskim i angielskim będą do odbioru w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa w Europejską Noc Muzeów, w godzinach 16.00-21.00.

Każde dziecko, któremu uda się znaleźć i opisać ukryte sekrety, zapraszamy do 4G po odbiór nieodłącznego elementu tajnego agenta!

 
Żywa Biblioteka
 
Żywa Biblioteka ma odzwierciedlać różnorodność społeczności, w której jest organizowana. To właśnie dzięki otwarciu na tematy ważne i czasem trudne dla danego miejsca, Żywa Biblioteka może skutecznie zastępować stereotypy wiedzą, doświadczeniem i empatią w stosunku do osób wykluczanych. Najważniejszymi wartościami Żywej Biblioteki jest otwartość, różnorodność i poszanowanie praw człowieka, które stanowią podstawę metody. Zapraszamy do 4G w Europejską Noc Muzeów w godzinach 16.00-21.00!
 

Wystawa Macieja Szemelowskiego "Retrospektywa" w PGS w Sopocie

Wernisaż wystawy w dniu 06.05.2022, w  godz. 18.00 – 19.00,
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot 

wystawa "Prawda powierzchni. Powierzchnia prawdy" Filipa Sendala w TYGLU

Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART zaprasza na wystawę "Prawda powierzchni. Powierzchnia prawdy" Filipa Sendala do lokalu artystycznego TYGIEL w Gdyni przy ul. Abrahama 86, wejście od ul. Władysława IV.
Wystawa odbywać się będzie w dniach 11.05 - 30.06.2022 r.
Artysta zaprezentuje cykl 12 prac formatu 100 x 70cm, wykonanych w technice cyfrowej - monochromatyczny druk na lustrze oraz białym podłożu.Urodziłem się w latach osiemdziesiątych w rodzinie artystów.
 
 Odkąd sięgam pamięcią, w moim rodzinnym domu mówiło się o sztuce i sztukę się tworzyło. Obserwacje procesu twórczego, natchnienia, siły wyrazu, aktu tworzenia artysty, spowodowały, że już jako młody człowiek poczułem, że droga artystycznego wyrażania siebie, a być może poszukiwanie siebie, będzie również moją drogą. W 2006 roku otrzymałem dyplom magisterski na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a w roku 2022 dyplom doktorski w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Jestem wykładowcą na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku. Tworzę cykle, które odpowiadają moim aktualnym zainteresowaniom i są tworzywem wypowiedzi artystycznej. W działaniach tych wykorzystuję graficzną, cyfrową obróbkę obrazu, eksperymentującą i poszerzoną o współistnienie z innymi dyscyplinami artystycznymi (np. body painting).
 
W moich pracach przeważa MASKA i jej tajemna broń, jej nieustanne towarzystwo. Maska w moich pracach staje się MATRYCĄ, którą przykładam do ciała, staje się OPAKOWANIEM CIAŁA. Wówczas ciało otrzymuje drugą skórę –symboliczną, metaforyczną. CIAŁO kobiety jest dla mnie lustrem, w którym odbijam się, przyglądam się sobie. CIAŁO stało się w moich pracach istotnym nośnikiem idei. To wybrane ciało jest maskowane - „okrywane” przeze mnie świadomie – jest aktem autorskim, a sam zabieg maskowania zastosowałem ze względu na potrzebę zwrócenia uwagi oglądającego na jeden z ważnych dla mnie powodów – jakim jest postrzeganie ciała przykrytego maską. Filip Sendal

IV finałowa Aukcja charytatywna ASP dla Ukrainy podczas Nocy Muzeów na ASP!

14 maja 2022, godz. 20:00 – zapraszamy stacjonarnie do Wielkiej Zbrojowni na aukcję sztuki, gdzie wylicytować będzie można dzieła artystek i artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Jest to finałowa, 4-ta już aukcja, zwieńczająca cykl aukcji organizowanych przez ASP na rzecz wsparcia Ukrainy.

Licytację poprowadzi dr Filip Ignatowicz.

Podczas 4. aukcji zapraszamy do licytacji m.in. prac: Tomasza Kucharskiego, Sławomira Witkowskiego, Antoniny Góry, Janiny Stefanowicz-Schmidt, Anny Bem-Boruckiej, Aleksandry Filipowicz, Oli August, Jarosława Bujnego, Idy Łotockiej-Huelle, Julii Tymańskiej, Emila Jamrozik, Sylwii Aniszewskiej

Katalog prac: : https://asp.gda.pl/akademia/wsparcie-dla-ukrainy/aukcje-charytatywne-dla-ukrainy/iv-finalowa-aukcja-charytatywna-asp-podczas-nocy-muzeow-katalog-prac,1145

* Aukcje charytatywne prac artystów dydaktyków, studentów, absolwentów oraz przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku organizowane są na rzecz wsparcia Ukrainy. Pamiętając o tym, że pomoc naszym Sąsiadom z Ukrainy to proces długoterminowy, nasze aukcje są wydarzeniem cyklicznym.

wydarzenie na fb: https://www.facebook.com/events/1870155576501633/1903143653202825/?active_tab=about


Obecność – wystawa rzeźbiarzy z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

wernisaż: 29.04.2022. godz. 18:00

wystawa: 30.04-22.05. codziennie w godz. 12:00-18:00

Noc Muzeów: 14.05.2022 w godz. 12:00-01:00

miejsce: Zbrojownia Sztuki, Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

 kurator: prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska

koordynator: prof. Katarzyna Józefowicz

 organizator: Wydział Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku, Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki ASP we Wrocławiu

Wystawa, którą zatytułowaliśmy „Obecność” generalnie dotyczy problemu obecności artysty we współczesnym świecie. Nie ulega wątpliwości, że obecność artysty w otaczającej nas rzeczywistości jest zjawiskiem złożonym i wielowątkowym, o czym najlepiej świadczy przygotowana przez nas prezentacja prac wykonanych na kierunku rzeźby we Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Trudno jest określić jednoznacznie jej  kondycję bowiem wystawa ta, w zasadzie, wynikiem zabiegów i ćwiczeń, mających na celu osiągniecie „dobrej formy” czy jak mówi się czasami „dobrej kondycji”. Składa się na to wiele spraw, począwszy od indywidualnych poszukiwań i przemyśleń, zrodzonych koncepcji, skończywszy na wynajdywaniu własnych rozwiązań wynikających z odnalezienia adekwatnej formy i będących efektem często żmudnej pracy artystycznej. Wszystko to sprawia, że w trakcie oglądu pojawia się pewnego rodzaju rozmaitość, wynikająca w dużej mierze z różnorodności przyjętych przez artystów perspektyw względem natury, kultury, tradycji czy struktury formy. Bezsprzecznie prezentacje rzeźbiarskie tyczą problemów istotnych dla samych artystów i są wynikiem zarówno ich osobistych doświadczeń, jak i wewnętrznych refleksji nad otaczającymi nas realiami, które decydują o znaczeniu i sensie prezentowanych prac.

Potrzeba tworzenia jest jednak zawsze wewnętrzna, powstaje w pewnej izolacji od świata zewnętrznego, wyłączenia spod jakichkolwiek wpływów, w poczuciu niezależności i wolności osobistej. Manifestowanie tej odrębności tak artystycznej, jak i ideologicznej, etycznej czy estetycznej to stan umysłu.

Nawiązując do twierdzenia, że: rzeźba to sposób pojmowania otaczającej nas rzeczywistości, można zauważyć, że  zawarte w pracach rzeźbiarskich kody kulturowe, społeczne czy polityczne niejako auto portretują uczestników pokazu. Widoczna na wystawie odrębność stylistyczna tylko z pozoru może nam się wydawać nieuporządkowana. Można tu odnaleźć tyle samo miejsc stycznych, co różnic, bowiem artyści wyrażają się sami za siebie spójnie z określoną poetyką.

 Symptomem wystawy Obecność, jest fakt, że prezentowane w jej ramach prace nie spajają się w jeden charakterystyczny i wiążący nurt. Działalność artystów składa się na coś, co umownie możemy określić bogactwem otwartości. Dotyczy ona zarówno ram wyznaczających przez problematykę, jak i pokładów inspiracji, poszukiwań formalnych czy innych aspektów towarzyszących aktowi tworzenia. Owa różnorodność jest także efektem zróżnicowanej wiekowo grupy, której prace zostaną pokazane na wystawie.

Obecność wystawiennicza w Gdańsku dla jednych będzie kolejną prezentacją dzieł plastycznych, dla młodszych artystów będzie debiutem, ale ta różnorodność i wielopokoleniowość decyduje o bogactwie tego przedsięwzięcia.  Podczas tego typu wystawa ma szereg przepływów informacyjnych, również i  o nas samych, naszej twórczości, dydaktyce, technologicznych innowacjach, procesach zmian i przemian... Z takich sytuacji wyłaniają się ważne propozycje sztuki na przyszłość, zawiązują się przyjaźnie, grupy artystyczne. Rozwija się ciąg dalszy wspólnej współpracy na wielu płaszczyznach: wystawienniczej, edukacyjnej czy naukowo badawczej.


finisaż wystawy Jadwigi Sankowskiej-Raftopulos w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku


August Zamoyski "Myśleć w kamieniu" wystawa w Oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku


Wyjdź do sztuki 4

nie/wypaleni - gdańska grupa ceramiczna oraz goście  zaprasza na wystawę ceramiki na terenie Stoczni Cesarskiej w dniu 28.5.2022 r.


Wystawa pokonkursowa czwartej edycji Konkursu im. Wojciecha Fangora

wernisaż: 21 kwietnia, godz. 13:00
wystawa czynna: 22.04-03.05.2022, w godz. 12.00-18.00
miejsce: Aula Wielkiej Zbrojowni

Ogólnopolski Studencki Konkurs Malarski im. Wojciecha Fangora już po raz czwarty został zorganizowany przez Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku i nagrodził najzdolniejszych młodych malarzy w Polsce.

 

Laureaci:

Becker Agata
Czwartos Stanisław
Dzwonkowska Malwina
Kempa Julia
Kowalska Julia
Kuchnowska Barbara
Lewandowska Agnieszka
Nowak Urszula
Platt Julia
Rostkowski Michał
Rzodkiewicz Filip
Sosińska Paulina
Szary Zuzanna
Żądło Karolina
Zientara Milan
Zuzela Anna

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

Nagroda Główna w wysokości 10.000 zł ufundowana przez Fundację Promocji Twórczości Wojciecha Fangora oraz Nagroda Specjalna w wysokości 5.000 zł ufundowana przez Organizatora, przeznaczona dla uczestnika- studenta Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku.

Wybrane przez jury prace będą zaprezentowane na wystawie w Auli, Wielkiej Zbrojowni ASP w Gdańsku, natomiast zdobywcy Nagrody Głównej i Nagrody Specjalnej zostaną zaproszeni do pokazów indywidualnych w renomowanych galeriach w Olsztynie, we Wrocławiu, w Gdyni, w Zakopanem i w Gdańsku. CSW Łaźnia w Gdańsku przyzna dodatkową Nagrodę w postaci Rezydencji Artystycznej. Organizator zastrzega sobie również prawo do przyznania honorowego wyróżnienia.

 

Kuratorzy wystawy pokonkursowej:

dr hab. Aleksandra Jadczuk, prof.  ASP
dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz, prof. ASP


Aukcje charytatywne ASP dla Ukrainy

Cykl aukcji charytatywnych prac artystów dydaktyków, studentów, absolwentów oraz przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na rzecz wsparcia Ukrainy. Pamiętając o tym, że pomoc naszym Sąsiadom z Ukrainy to proces długoterminowy, chcemy, aby aukcje odbywały się co dwa tygodnie.

Aukcja I

18 marca 2022 godz. 19:00 - licytacja przez oficjalną stronę facebookową ASP Gdańsk

Licytację poprowadzi dr Filip Ignatowicz

Podczas pierwszej aukcji zapraszamy do licytacji m.in. prac:

Magdaleny Czajki, Michała Pecko, Joanny Czaplewskiej, Magdaleny Schmidt-Góry, Karoliny Futymy, Adama Świerżewskiego, Anny Marszałek, Sławomira Witkowskiego, Vitalii Shupliaka, Julii Majewskiej, Tomasza Kucharskiego, Dominiki Gołębiewskiej, Macieja Salomona, Amonga Scratchesa, Magdaleny Piotrowskiej, Zbigniewa Gorlaka, Anny Waligórskiej, Oliwii Kapusty, Janiny Stefanowicz-Schmidt

Katalog z pracami będzie dostępny online od 14.03.

Całkowity dochód z aukcji zostanie przekazany do wyboru: dla Fundacji Savchenko lub Polskiej Akcji Humanitarnej

Jak możesz wziąć udział w aukcji?

> licytuj online na naszej stronie facebookowej ASP – https://www.facebook.com/aspgdansk

Po licytacji otrzymasz od nas szczegółowe informacje na temat dalszych kroków.

Link do strony: https://zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/aktualne-wydarzenia/aukcje-charytatywne-asp-dla-ukrainy,4408

 

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/1870155576501633/1870155583168299/


 

Hugon Lasecki "Malarstwo i rysunek"

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy najnowszych prac rysunkowych oraz malarstwa wybitnego artysty, profesora Hugona Laseckiego

Podczas wernisażu, połączonego z obchodami okrągłej rocznicy urodzin profesora, promowany będzie również jego najnowszy tomik poezji pt. Nieskończoność każda nie taka sama.

Wystawę można oglądać od 21 lutego do 18 marca 2022 roku. 
miejsce: Mała Aula Wielkiej Zbrojowni
Targ Węglowy 6, Gdańsk

 

Breathing the waves / digital tropical. Exhibition Audiowizualne prace malezyjskiej grupy DI8IT COLLECTIVE i zaprzyjaźnionych artystów

Wernisaż: 21.01.2022, godz. 18.00

Wystawa czynna: 22.01-13.02.2022, codziennie w godz. 12.00-18.00

Zbrojownia Sztuki, Targ Węglowy 6, Gdańsk

 

Kuratorki: prof. ASP dr hab. Marta Branicka, dr inż. arch. kraj. Dominika Gołębiewska

Breathing the waves  (Oddychając falami) to multimedialna wystawa prac malezyjskich artystów, naukowców w większości związanych z uniwersytetem Putra Malaysia.  Tytuł i główna idea  projektu pochodzi od jednej z dwóch realizacji di8IT collective , interdyscyplinarnej grupy działającej na styku nauki, projektowania i sztuk wizualnych. Praca zainicjowała rozważania na temat pojęcia fali na jej wielu poziomach semantycznych. Możemy je odnaleźć w realizacjach właśnie di8IT collective jak i w pozostałych indywidualnych pracach składających się na ekspozycję.

Fale pojawiają się więc w tej najbardziej dosłownej postaci jako sparametryzowany zapis ich częstotliwości i intensywności. Dane dotyczące pływów oceanu, pierwotnie zbierane na potrzeby planowania źródeł energii odnawialnej zostały zwizualizowane światłem na fundamentach 300-letniego tradycyjnego tropikalnego domu. Ta oparta o ścisłe naukowe dane praca w istocie ujawnia związek malezyjskiej architektury z naturalnymi procesami, zmiennością  żywiołu wody.  Idea zestawia tradycję z nowym paradygmatem technologicznym, przy czym oba zjawiska współgrają z przyrodą,  wywodzą się z niej.

Fala obrazuje również otaczający nas ogrom danych w cyfrowym świecie. Docierają do nas z różną, zmienną dynamiką, a ich przyswajanie przypomina oddychanie, hiperwentylację kiedy brakuje nam tchu wobec gwałtownych bodźców i swobodne gdy powietrze jest łagodne. Proces nie przebiega liniowo. Autorom wystawy towarzyszy też refleksja na temat natury informacji, ich przepływu w erze cyfrowej, możliwości komunikacji i współpracy. Pasuje to do modelu Social Breathing (Kaiser & Butler, 2021), w którym istotą jest wymiana i współtworzenie, przenikanie kultur . Sama ekspozycja, wernisaż w którym artyści będą brali udział jedynie wirtualnie jest zobrazowaniem tego modelu.

Cyfrowa notatka, zapis osobistych refleksji , obraz niewielkiego kawałka świata dociera do nas. Istotą procesu jest nie tylko zaspokojenie ciekawości kulturą materialną Jatti Miriek z Borneo, czy architekturą długiego domu rzecznego ludu Melanau, ale doświadczenie transmisji danych, dostępność, wieszczony przez Nicholasa Negroponte koniec dystansu, przypływ fali…

Breathing the waves czerpie obrazy i dźwięki z malezyjskiego kontekstu, ale są one przekazywane w języku uniwersalnym, stonowanym, niemal kontemplacyjnym. Prace skupione są na naturze ludzkiej percepcji szczególnie w dobie wymuszonej fizycznej izolacji, która ostatnio stała się naszym wspólnym doświadczeniem. Z tej perspektywy artyści przyglądają się przemijaniu i kruchemu trwaniu ludzi i kultur, wrażliwie przekształcają obraz stosując współczesne narzędzia artystycznego wyrazu, naukowe dane, kodowanie, algorytmy sztucznej inteligencji, itp.dr hab. Marta Branicka

 

di8IT Collective

Dr. Hanif Baharin - Universiti Kebangsaan Malaysia/Interaction Design

Mr. Nasir Baharudin - Curator/coordinator of Malaysian side

Mr. Hafiz Mastro - Engineering Consultant

Dr. Puteri Nor Ellyza Nohuddin - Universiti  Kebangsaan Malaysia/Big Data Analytics

Dr. Afdallyna Fathiyah Harun - Universiti Teknologi MARA/User Experience

Assoc. Prof. Dr. Shureen Faris Abdul Shukor - Universiti Putra Malaysia/Restorative Landscape

Dr. Mohd Shahrudin Abdul Manan - Universiti Putra Malaysia/Architecture

Dr. Nazrita Ibrahim - Universiti Tenaga Nasional/Energy and Thermal Comfort

 

Individual works

Hakimi Halim - Universiti Malaysia Sarawak/Visual artist & photographer

Mohamad Zamhari Abol Hassan - Universiti Malaysia Sarawak/Visual artist

Hishamuddin Siri - Universiti Malaysia Sarawak/Photographer

Mohamad Faizuan Mat - Universiti Malaysia Sarawak/Visual artist

Dr. Hanif Baharin - Universiti Kebangsaan Malaysia/Interaction Design

Mr. Nasir Baharudin/Curator/coordinator of Malaysian side

Assoc. Prof. Dr. Shureen Faris Abdul Shukor - Universiti Putra Malaysia/Restorative Landscape

 


Za kulisami, opowieść o przygotowaniach do wystawy. Konserwacja średniowiecznych rzeźb kamiennych

16.01.2022 r., o godz. 13.00 zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie pt. "Za kulisami, opowieść o przygotowaniach do wystawy. Konserwacja średniowiecznych rzeźb kamiennych " będzie oprowadzać Kamila Ślefarska

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

– miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Dawnej, ul. Toruńska 1, Gdańsk,

– wymagane są zapisy,

– zapisy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie do piątku w godzinach 08.00 – 16.00 pod numerem +58 301 70 61 w. 216 (Ośrodek Edukacji Muzealnej),

– udział w wydarzeniu jest w cenie biletu wstępu.


Wielka Aukcja Mikołajkowa ASP 2021!

termin: 21.12.2021

miejsce: Zbrojownia Sztuki, Galeria Kultura Ma Wiele Twarzy, Targ Węglowy 6, Gdańsk

 

Sztuka idzie pod młotek w szlachetnym celu! W Wielkiej Zbrojowni odbędzie się Wielka Aukcja Mikołajkowa organizowana przez studentów z Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego ASP oraz Galerię Studencką Start działającej przy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Swoje prace na aukcję przekazali studenci i studentki oraz absolwentki i absolwenci uczelni. Jak zawsze cały dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na cel charytatywny! W tym roku wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane na Dom Samotnej Matki w Gdańsku.

 

Od godz. 16.00 Kawiarnia LEŃ serwuje kawę, a w sklepiku można zacząć kupować prace. O godz. 19.00 rusza wielka aukcja!

 

Podczas licytacji będzie można zakupić unikatowe prace w dobrych cenach (malarstwo, grafika, rzeźba, design i inne).
Jeśli ktoś chce powiększyć swoją kolekcję sztuki lub kupić oryginalny prezent gwiazdkowy a przy tym zrobić coś dobrego to ta inicjatywa jest właśnie dla niego!

 


Przegrys. Wystawa pokonkursowa trzeciej edycji konkursu rysunkowego o czaqszkę Homo(sapiens) neanderthalensis

Wernisaż: 15.12.2021, godz. 16.00

Wystawa czynna: 16.12.2021 - 27.12.2021, w godz. 12.00-18.00

Miejsce: Aula ASP, Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

 

Zapraszamy na wystawę konkursową kolejnej edycji międzywydziałowego konkursu rysunkowego Przegrys. Ideą konkursu oraz wystawy jest konfrontacja realizacji z tej dziedziny powstałych pod okiem różnych prowadzących na wszystkich wydziałach naszej uczelni. Zachętą do licznej reprezentacji w konkursie są nagrody przyznawane przez reprezentatywne dla wydziałów Jury. Grand Prix honoruje tradycyjna już statuetka - czaszka autorstwa profesora Jacka Kornackiego. Tegoroczna czaszka należy do Homo (sapiens) neanderthalensis nieustannie przypominając nam, że medium rysunku towarzyszy naszemu gatunkowi od jego zarania.

            Rysunek leży u podstaw wszelkiej twórczości plastycznej, jest początkiem kreacji, zapisem wizualnym myśli i skojarzeń, zazwyczaj otwiera proces projektowy, przejawia się w końcu jako samodzielne dzieło w pełni rozumienia tego słowa. Wydaje się być najbardziej pierwotnym aktem twórczym. Obserwując rysunkowy gest ręki prowadzonej przez oko niejako współuczestniczymy w procesie kreacji. Wnikając w dukt kreski odtwarzamy akt powstania i nawiązujemy bliską relację z autorem.

            Wraz ze zmianami paradygmatów sztuki, ewolucją narzędzi i rewolucją w myśleniu o dziele, medium rysunkowe poddaje się także nieustannej przemianie. To już nie tylko zapis grafitu na papierze, ale i rysunkowe instalacje, prace video czy działania performatywne.

            Przegrys pomaga zaobserwować nowe trendy, prześledzić tradycyjne postawy i skłonić do refleksji nad rozumieniem pojemnego słowa „rysunek”. Może być polem badawczym nowej definicji dla tego medium, lub otwartym pytaniem o potrzebę definiowania.

Jak zauważyliśmy w poprzednich edycjach Jury doceniło zarówno realizacje tkwiące głęboko w tradycji klasycznego rysunku jak i odważne formalne eksperymenty. Zadając sobie pytanie o wpływ pandemii i izolacji na formę nadesłanych prac, z zaciekawieniem spoglądamy na kształt tegorocznej wystawy i wybór dzieł nagrodzonych.           

            Zapraszamy Państwa do refleksji na wystawie Przegrys 2021!

Organizatorem konkursu jest Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku.

Wydarzenie na FB https://www.facebook.com/events/190214546576275?active_tab=about


 

x 4 czyli czterech dostojnych szamanów. Freudenreich, Kościelniak, Krechowicz, Wasilewski

wystawa czynna: 10.11 – 30.11.2021, w godz. 12.00-18.00
miejsce: Aula ASP, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Katedra  Grafiki  Projektowej  w  gdańskiej  Państwowej  Wyższej  Szkole  Sztuk  Plastycznych  była częścią Wydziału Malarstwa, a od czasu, gdy ponad dziesięć lat temu powołany został Wydział Grafiki (już pod egidą Akademii Sztuk Pięknych), stanowi jego podporę. Uczyli w niej wybitni graficy: Marek Freudenreich (razem z nieżyjącym już Witoldem Janowskim tworzyli nierozłączną parę), Cyprian Kościelniak, który zastąpił Freudenreicha, gdy ten wyjechał uczyć projektowania graficznego Austriaków, i kolejny absolwent warszawskiej asp – Mieczysław Wasilewski (Kościelniak i Wasilewski przyjechali do Gdańska opromienieni sławą asystentów Henryka Tomaszewskiego). No i Jerzy Krechowicz, współtwórca kierunku grafiki projektowej na gdańskiej uczelni artystycznej, jej dobry duch i nauczyciel akademicki o najdłuższym stażu. Wystawa, na której otwarcie zapraszamy 9 listopada 2021 roku o godzinie 18 do auli asp w Gdańsku, stanowi podsumowanie niecodziennego projektu wydawniczego zatytułowanego 1 x 1: Jego idea polegała na tym, by czterech profesorów Katedry Grafiki przeprowadziło rozmowy z czterema swoimi poprzednikami.  I  tak  Tomasz  Bogusławski  rozmawiał  z  Markiem  Freudenreichem,  Sławomir  Witkowski z Cyprianem Kościelniakiem, Jacek Staniszewski z Jerzym Krechowiczem, a Janusz Górski z Mieczysławem Wasilewskim. Zarówno cztery bogato ilustrowane tomy, które stanowią rezultat tego projektu, jak i wystawa x 4 potwierdzają mistrzostwo czterech dostojnych szamanów.

 

Marek  Freudenreich  (1939)  pedagog,  grafik,  jeden  z  najwybitniejszych  polskich  plakacistów. Jego  prace  wyróżniają  logika  i  czytelność  komunikatu  graficznego,  wyrażonego  prostym  językiem bez zbędnych ozdobników. Projektuje także znaki towarowe i znaczki pocztowe. W latach 1985–2007 profesor komunikacji wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Linzu.

 

 Cyprian  Kościelniak  (1948)  pedagog,  grafik,  jeden  z  najwybitniejszych  polskich  ilustratorów. Projektował także plakaty i książki. Od 1986 roku mieszka w Holandii i pracuje jako ilustrator (dla  gazet  „nrc  Handelsblad”,  „Der  Spiegel”,  „Het  Financieele  Dagblad”  i  „The  New  York  Times”). W latach 1995–2016 profesor ilustracji na uniwersytetach w Hadze i Utrechcie.

 

 Jerzy Krechowicz (1937) pedagog, malarz, grafik, reżyser i scenograf teatralny. W latach 60. kierował  awangardowym teatrem Galeria. Autor wielu plakatów dla instytucji kultury, także twórca kolaży. Wykształcił oryginalny autorski styl, polegający na wielkim nagromadzeniu cytatów z masowej i artystycznej ikonosfery.

 

 

 Mieczysław Wasilewski (1942) pedagog, grafik, jeden z najwybitniejszych polskich plakacistów. Mistrz lapidarnego znaku graficznego. Jego prace wyróżnia niepowtarzalny styl, który cechuje, obok  dyscypliny  myślenia  i  precyzji,  asceza  formalna.  Jest  też  projektantem  okładek  i  twórcą  ilustracji prasowych. Przez dziesięciolecia uczył projektowania plakatu w warszawskiej asp.

 

Wystawa zrealizowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wieńczy projekt badań naukowych prof. Sławomira Witkowskiego "Historia grafiki projektowej na gdańskiej uczelni artystycznej PWSSP – ASP Gdańsk w latach 1970–2007. Rozmowy: Marek Freudenreich – Tomasz Bogusławski, Cyprian Kościelniak – Sławomir Witkowski, Jerzy Krechowicz – Jacek Staniszewski, Mieczysław Wasilewski – Janusz Górski".

 


Wydarzenie FB:

https://www.facebook.com/events/317433086482443/

Muzeum Gdańska - zaproszenie na Obchody Święta Niepodległości

Muzeum Gdańska serdecznie zaprasza na Obchody Święta Niepodległości w  Oddziałach Muzeum Gdańska.


BIO-OBECNOŚĆ. Sztuka w biotechnologicznym świecie - wystawa

Wernisaż: 5.11.2021, godz. 18.30

Wystawa czynna: 6.11.2021 – 23.11.2021, w godz. 12.00-18.00
Zbrojownia Sztuki, Targ Węglowy 6, Gdańsk

 

 

Wystawa BIO-OBECNOŚĆ towarzyszy organizowanej przez Małgorzatę Jankowską konferencji pod tym samym tytułem, która odbędzie się 5 listopada w ASP w Gdańsku i jest poświęcona rozważaniom nad obecnością różnych form istnienia życia w obszarze praktyk artystycznych krzyżujących się z obszarami nauki i technologii. Wystawa jest kontynuowaniem i rozszerzeniem wątków poruszanych na konferencji gdzie interesują nas nie tylko formy tej obecności, ale też złożone i przenikające się oddziaływania bytów technologicznych będących zauważalnym i niezbywalnym komponentem bio i technosfery. Obecność jednego warunkuje obecność drugiego ten nie liniowy hybrydowy proces współistnienia powoduje narastające paradoksy na granicy życia jako takiego /nagiego życia/ które jest przepływem energii, kodem witalnej informacji w sieci złożonych kulturowych, technologicznych i biologicznych usieciowionych systemów. Możemy rozwijać kreatywne moce wyobraźni z pozycji teorii i sztuki posthumanistycznej gdzie nasze ja transformuje się; w ujęciu Rosi Braidotti w : "podmiot (który) jest bytem transwersalnym, w pełni zanurzonym i immanentnym wobec sieci nie-ludzkich (zwierzęcych, roślinnych, wirusowych) relacji. Przez ucieleśniony zoe-centryczny podmiot przenikają relacyjne sprzężenia o zanieczyszczającym/wirusowym charakterze, które z kolei tworzą powiązania z różnorodnymi innymi, począwszy od środowiskowych czy eko-innych , a kończąc na urządzeniach technologicznych." Sztuka w tym kontekście redefiniuje zarówno kreatywny podmiot , narzędzia kreacji, cele swej aktywności i interaktorów, do których kieruje swą aktywność, odnawiając nastawienie etyczne wyzbyta narcystycznej złudnej transcendencji.

Kurator: Grzegorz Klaman

współpraca kuratorska : Piotr Tadeusz Mosur

Organizatorzy:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydział Rzeźby i Intermediów

Katedra Intermediów

Fundacja Wyspa Progress

 

Wydarzenie na FB:https://www.facebook.com/events/592025298708613


 

Stanisław Radwański "Obecny nieusprawiedliwiony"

wernisaż: 5.11.2021, godz. 18:00

wystawa czynna: 06.11 – 23.11.2021, w godz. 12.00-18.00

miejsce: Zbrojownia Sztuki, Targ Węglowy 6, Gdańsk

kurator wystawy: prof. Mariusz Białecki

wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/595220265001370/

„Obecny – nieusprawiedliwiony” to jubileuszowa wystawa retrospektywna wybitnego artysty rzeźbiarza, malarza i cenionego pedagoga związanego z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku (wcześniej PWSSP), prof. Stanisława Radwańskiego. Projekt wystawy został wsparty przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, prof. ASP dra hab. Krzysztofa Polkowskiego. Honorowy patronat nad wystawą objęło Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, z którym to profesor od wielu lat jest mocno związany nie tylko emocjonalnie, ale i z racji pełnienia funkcji Członka Rady Programowej (dwie kadencje). Prace na wystawę przywieziono z różnych stron Polski; dzięki uprzejmości instytucji wypożyczone zostały z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, Bydgoskiego Centrum Sztuki, Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy oraz z kolekcji prywatnych.

Prof. Stanisław Radwański jest postacią, która szczególnie zaznaczyła swoją obecność w historii naszej Uczelni i Wydziału Rzeźby. Przez 40 lat związany z macierzystą uczelnią dał się poznać jako znakomity artysta, pedagog, organizator życia uczelni oraz jej przedstawiciel w wielu znaczących dla kultury polskiej gremiach, bardzo ceniony zarówno przez swoich absolwentów, jak i w gronie przedstawicieli wielu środowisk twórczych w kraju i za granicą. Dowodem jest przyznany mu tytuł „Profesora Honorowego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” w 2017 roku oraz honorowe odznaczenie Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - „Srebrna Laska z Różą Czerwoną”, które wręczono w trakcie wernisażu. Odczytana została laudacja autorstwa prof. Rafała Strenta (ASP w Warszawie). Należy pamiętać, że to dzięki staraniom Rektora prof. Stanisława Radwańskiego Państwowe Wyższe Szkoły Sztuk Plastycznych w roku 1996 stały się Akademiami Sztuk Pięknych. Dzięki jego zabiegom w roku 1994 Akademia gdańska pozyskała budynek tzw. Małej Zbrojowni, w którym obecnie mieści się Wydział Rzeźby i Intermediów.

Czytaj więcej: Stanisław Radwański "Obecny nieusprawiedliwiony"

Wystawa grafiki cyfrowej Andreasa Guskosa w lokalu artystycznym TYGIEL w Gdyni

Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART zaprasza na
wernisaż w dniu 03.11.2021 r.  o godz.18.00 i wystawę grafiki cyfrowej "FRAKTALE - niewidoczne krajobrazy" , która odbędzie się w lokalu artystycznym TYGIEL w Gdyni, ul. Abrahama 86 (wejście od Władysława IV) w dniach 04.11-31.12.2021 r.
 
Autorem ekspozycji jest Andreas Guskos, laureat Grand Prix prezydenta miasta Gdyni  6 Międzynarodowego Triennale Grafiki Cyfrowej - Gdynia 2019.
 
Andreas Guskos - inżynier, architekt, doktor habilitowany sztuki. Pracuje na polach sztuki, designu i architektury. W działalności artystycznej i projektowej odnosi się do filozofii przyrody.
Wystawiał i prezentował swoje prace w Polsce, Niemczech, Czechach, Grecji, Włoszech, ZEA, USA, Chinach, Izraelu i Japonii. Organizator międzynarodowych interdyscyplinarnych sympozjów na temat sztuki, nauki i technologii MEDEA.

 

 

Wystawa Marka "Rogulusa" Rogulskiego w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa

zapraszamy na otwarcie wystawy Marka "Rogulusa" Rogulskiego ZASTAWKI i LIMI_POTROFY o fabrykacji meralogicznej, już w najbliższy piątek, 29 października, w godzinach 17.00-19.00 w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa.
 
Otwarcie wystawy: 29.10.2021, godz. 17.00-19.00
Daty: 30.10-30.12.2021
Miejsce: 4G, ul. Szeroka 37
Artysta: Marek Rogulus Rogulski
Kuratorka:  Anna Markowska
Identyfikacja graficzna: Tomasz Pawluczuk
 

Sobotnie spacery po Gdańsku